Герасименко Катерина Олександрівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика

База практики: НВК № 141 «ОРТ» (Дніпровський район, б-р І. Шамо, 5)

ОТР 141 (2).png
 • Це масштабний соціальний проєкт перетворення існуючої школи, у сучасний навчальний комплекс.
 • Тут працюють вчителі - новатори, справжні майстри своєї справи.
 • Тут реалізовані сучасні напрями спеціалізації, які дають можливість учням отримати найсучаснішу освіту в області технологій.
 • Ціль педагогічного колективу – навчити учня бути успішним.
 • Навчальний заклад робить гідний прорив на шляху інтеграції у світовий освітній простір.
 • Тут навчають життю, а тому учні щодня здобувають не лише знання, а й безцінний життєвий досвід, уміння шукати й знаходити відповіді на будь-які запитання.

Завдання 1 Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі

Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ

Для проведення аналізу освітньої політики з питань виявлення сучасного стану впровадження ІКТ в НВК № 141 «ОТР» нами було проведено інтерв'ю з заступником керівника навчального закладу.

  1. Назвіть головну мету впровадження ІКТ у вашій школі?

Головне завдання ІТ-інфраструктури зводиться до забезпечення постійного та безпечного доступу учасників освітнього процесу до відповідних ресурсів НВК для пошуку, обробки та збереження потрібної інформації.
Стабільне функціонування ІТ-інфраструктури освітнього закладу забезпечує створення єдиного інформаційного середовища, що спонукає використовувати інформаційно-комунікаційні технології в освітній і управлінській діяльності, упроваджувати новітні педагогічно виважені моделі навчання; застосовувати хмаро і мобільно орієнтовані навчальні середовища, різноманітні віртуальні та дослідні лабораторії для формування ключових компетентностей та життєвих навичок учнів. Отже, головна мета впровадження ІТ-інфраструктури в закладі – підготовка підростаючого покоління до повноцінної плідної життєдіяльності в інформаційному суспільстві, підвищення якості, доступності та ефективності освітнього процесу.

  2. Як у вашому закладі впроваджувалася ІТ-інфраструктура? Які проблеми виникали?

ІТ-інфраструктура у навчально-виховному комплексі № 141 «ОРТ» була започаткована під час створення навчального закладу, що виник завдяки плідному співробітництву міської і районної влади та Всесвітнього ОРТ, який запропонував проект відновлення існуючої школи, надавши благодійну допомогу та перетворивши її в сучасний навчальний комплекс.
Серед проблем, що виникають, варто відзначити нехватку кадрів, зокрема вчителів інформатики та техпрацівників; перевантаження класів (37-38 дітей) та постійну зміну законодавчої бази (законодавча база змінюється, а нормативно-правових актів до неї немає).

  3. Як особисто Ви використовуєте ІКТ технології своїй у роботі?

Інформаційно-комунікаційні технології у роботі, як заступник директора з навчально-виховної роботи, я використовую з метою:
• пошуку і збору інформації за допомогою Інтернету, зокрема здійснюю пошук нормативно-правового забезпеченням освітнього процесу, атестації педагогічних працівників, створюю бази даних корисних ресурсів;
• систематизації нормативно-правової документації закладу, ведення й оформлення внутрішньо шкільної документації (підготовка листів, наказів тощо); • підготовки звітів школи, статистичних даних на вимогу органів управління освіти.
• створення й використання бази даних учителів і учнів школи;
• моніторингу діяльності вчителів (створюю google-форми, google-документи та інші документи);
• вивчення досвіду роботи вчителів в атестаційний період;
• оперативного інформування учасників освітнього процесу шляхом проведення інтерактивних телеконференцій, віртуальних нарад з використанням соціальних мереж тощо;
• налагодження творчих зв'язків з іншими навчальними закладами, у тому числі й закордонними;
• проведення засідань педради, методичної ради школи, засідань творчих та проблемних груп, предметно-методичних комісій, зустріч з батьківським комітетом та інших заходів (підготовка презентацій, звітних документів, представлення роботи школи в діаграмах, схемах, таблицях).
Отже робота заступника директора з навчально-виховної роботи передбачає глибокі і міцні знання офісних програм, вміння використовувати ресурси мережі інтернет, хмарні сервіси.

Порада
Менеджер з впровадження ІТ-інфраструктури повинен мати глибокі і міцні знання офісних програм (програми для опрацювання електронних таблиць, текстові процесори, редактори презентацій), вміти використовувати ресурси мережі інтернет, хмарні сервіси, зокрема google сервіси.

  4. Як Ви підвищуєте ІКТ компетентність педагогічного колективу?

ІКТ компетентність — це знання, вміння та навички в галузі інформаційно-комунікаційних технологій, здатність їх застосування в професійній діяльності. Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності педагогів НВК здійснюється через такі форми науково-методичної роботи, як:
• індивідуальні консультації за запитом;
• організація та проведення конференцій, семінарів, тренінгів, майстер-класів з питань вдосконалення навиків роботи з різними програмами;
• організація та проведення консультацій щодо використання засобів дистанційної освіти;
• допомога вчителям у розробці дидактичних матеріалів, наочності, створенні та публікації статей, методичних посібників, підручників, навчальних програм, тестового матеріалу в електронному вигляді, матеріалу для позакласних предметних заходів, презентацій тощо;
• допомога вчителям у проходженні курсів підвищення кваліфікації;
• підготовка пакету документів та навчальних матеріалів для комісій Міністерства освіти і науки України з метою отримання грифа МОН України.
Порада
Необхідними умовами формування педагогічної ІКТ-компетенції є наявність фундаментальної підготовки в галузі інформатики, без чого взагалі неможлива експлуатація засобів ІКТ та реалізація їх потенціалу з освітньою метою, а також психолого-педагогічних знань для ефективного здійснення всіх функцій, пов'язаних з використанням засобів ІКТ. Найважливішим фактором формування педагогічної ІКТ-компетенції є готовність педагога до постійної самоосвіти і підвищення кваліфікації в галузі інформаційних та комунікаційних технологій.

  5. Як Ви застосовувати ІКТ у організації дистанційного навчання?

Під час організації дистанційного навчання всі учасники освітнього процесу (вчителі та учні) отримали поштові скриньки на сервері НВК. Для комунікації з учнями вчителі, в основному, використовували такі інструменти: Платформа Google Classroom та сервіс для проведення відеоконференцій та онлайн-зустрічей Zoom.
Порада
Менеджер з впровадження ІТ-інфраструктури повинен мати знання інструментів для забезпечення дистанційної освіти. Необхідно створити каталог таких інструментів та методичні рекомендації щодо їх використання.

  6. З якого комплексу взаємопов'язаних підсистем та устаткування складається ІТ-інфраструктура вашого закладу?(апаратне, програмне забезпечення) 

До складу апаратного забезпечення НВК входить:
• 4 сервера
• 30 роутерів
• 270 комп'ютерів (з них 130 ноутбуків)
• 19 мультимедійних дошок, 35 екранів, 45 проекторів
• 40 камер відеоспостереження
• обладнання для відеомонтажу
• 8 3d принтерів
• обладнання для фото-відео лабораторії
• обладнання для 2-х лінгафонних кабінетів
• графічні планшети, планшети
Обладнання для CISCO:
• 9 роутерів
• 9 маршрутизаторів
• 9 брандмауерів
Обладнання для проведення уроків інформаційних технологій
• Arduino
• Raspberry Pi
Програмне забезпечення. В освітньому процесі НВК використовується ліцензійне програмне забезпечення Windows 10, Office 16, програмне забезпечення від Visual Studio, SolidWorks, Autodesk 3D Max, ArchiCAD, а також використовуються вільне програмне забезпечення, що розповсюджується під ліцензією GNU GPL. Зокрема це Blender — пакет для створення тривимірної комп'ютерної графіки, що включає засоби моделювання, анімації, рендерінгу, після-обробки відео; GIMP (The GNU Image Manipulation Program) — растровий графічний редактор; Inkscape — вільний редактор векторної графіки з можливостями, подібними до можливостей Illustrator, Freehand, CorelDraw, або Xara Xtreme та інше ПЗ.
Вчителі англійської мови та івриту використовують платформу «Duolingo» для шкіл. Duolingo - це безкоштовна платформа для вивчення десятків мов і краудсорсінгових переказів. При цьому вивчення мов побудовано на принципі Гейміфікація - просуванню від рівня до рівня, заробляючи бали. Для кожної мови є не менше 25 рівнів. Учні мають можливість вивчати іспанську, французьку, італійську, німецьку, турецьку, японську та багато-багато інших мов. Duolingo — це найпопулярніший у світі спосіб вивчити мову, що доступний у понад 100 країнах.
На уроках інформаційних технологій використовується апаратна обчислювальна платформа для аматорського конструювання Arduino, основними компонентами якої є плата мікроконтролера з елементами вводу/виводу та середовище розробки Processing/Wiring на мові програмування, що є спрощеною підмножиною C/C++. Arduino може використовуватися як для створення автономних інтерактивних об'єктів, так і підключатися до програмного забезпечення, яке виконується на комп'ютері.
На основі Arduino учні розробляють навчальні приклади, роботів, системи спостереження і безпеки, аналоги систем типу «розумний дім», гірлянду з "біжучими вогнями", цифровий кодований замок, дистанційний пульт для керування побутовими пристроями, систему для автоматичного поливання квітів тощо.
Також на уроках інформаційних технологій учні вчаться програмувати одноплатні крихітні комп'ютери Raspberry Pi .
Інформаційне забезпечення
Інформаційно-освітнє середовище представлено сайтом школи, який реалізує її освітню політику.
Сайт НВК 141 "ОРТ»:
1. Посилання на сайт закладу
Сторінки в соціальних мережах:
1. Посилання на FaceBook закладу
2. Посилання на YouTube закладу
3. Посилання на Instagram закладу
Навчально-наукове забезпечення:
Ліцей працює у рамках Всеукраїнського експерименту "Створення та апробація методичної системи навчання основам робототехніки як складової STEM-освіти" Вчителями ліцею були створені навчальні програми з допрофільного та профільного навчання, які отримали відповідний гриф Міністерства освіти і науки України. Відповідно закуплено необхідне забезпечення для реалізації проекту. Заклад співпрацює з мережевою академією Cisco. Що надає можливість вчителям та учням безкоштовно навчатись на професійних курсах з мережних технологій, з мережної безпеки та кібербезпеки. При успішному закінченні слухачі курсів отримують Сертифікати.

  7. Які саме та скільки вчителів працює в ІТ-інфраструктурі інформаційного освітнього середовища?

Так як, IT-інфраструктура НВК – це комплексна структура, яка об'єднує всі інформаційні технології та ресурси, що використовуються в освітньому процесі можна стверджувати, що всі учителі НВК є активними членами цього середовища.
Порада
Потрібно постійно піклуватися про підвищення кваліфікації всіх вчителів щодо використання ними ІКТ в освітньому процесі.

  8. Хто відповідальний за обладнання та класи, в яких знаходяться комп’ютери?

За класи щороку призначаються відповідальні вчителі. Працездатність комп’ютерного обладнання забезпечує інженер-електронік та лаборант.

  9. Скільки навчальний заклад має класних кімнат та мультимедійних кабінетів?

Всі 45 кабінетів оснащено мультимедійним обладнанням.

  10. Яке програмне забезпечення Ви використовуєте в навчальному закладі?

Як уже зазначачалось в п. 6, в освітньому процесі НВК використовується ліцензійне програмне забезпечення Windows 10, Office 16, програмне забезпечення від Visual Studio, SolidWorks, Autodesk 3D Max, ArchiCAD, а також використовуються вільне програмне забезпечення, що розповсюджується під ліцензією GNU GPL. Зокрема це Blender — пакет для створення тривимірної комп'ютерної графіки, що включає засоби моделювання, анімації, рендерінгу, після-обробки відео; GIMP (The GNU Image Manipulation Program) — растровий графічний редактор; Inkscape — вільний редактор векторної графіки з можливостями, подібними до можливостей Illustrator, Freehand, CorelDraw, або Xara Xtreme та інше ПЗ.
Вчителі англійської мови та івриту використовують платформу «Duolingo» для шкіл. Duolingo - це безкоштовна платформа для вивчення десятків мов і краудсорсінгових переказів. При цьому вивчення мов побудовано на принципі Гейміфікація - просуванню від рівня до рівня, заробляючи бали. Для кожної мови є не менше 25 рівнів. Учні мають можливість вивчати іспанську, французьку, італійську, німецьку, турецьку, японську та багато-багато інших мов. Duolingo — це найпопулярніший у світі спосіб вивчити мову, що доступний у понад 100 країнах.
На уроках інформаційних технологій використовується апаратна обчислювальна платформа для аматорського конструювання Arduino, основними компонентами якої є плата мікроконтролера з елементами вводу/виводу та середовище розробки Processing/Wiring на мові програмування, що є спрощеною підмножиною C/C++. Arduino може використовуватися як для створення автономних інтерактивних об'єктів, так і підключатися до програмного забезпечення, яке виконується на комп'ютері. На основі Arduino учні розробляють навчальні приклади, роботів, системи спостереження і безпеки, аналоги систем типу «розумний дім», гірлянду з "біжучими вогнями", цифровий кодований замок, дистанційний пульт для керування побутовими пристроями, систему для автоматичного поливання квітів тощо. Також на уроках інформаційних технологій активно використовуються одноплатні крихітні комп'ютери Raspberry Pi .

  11. Наявність комп’ютерної техніки (що реально використовується) та пристроїв для графічної інформації?

В освітньому процесі використовується 270 комп'ютерів (з них 130 ноутбуків). У вересні 2020 року Освітні ресурси та технологічний тренінг допомогли вчителям НВК отримати найсучасніші ipad, що оснащені зручними стилосами. Тепер педагоги зможуть перевіряти письмові роботи зручно, швидко і головне — БЕЗПЕЧНО!


Аналіз ІК-компетентності вчителів

Для аналізу ІК-компетентності педагогічних працівників була розроблена анкета в Google Forms та проведене анкетування.

900X562.png

Анкету можна переглянути тут.

Результати анкетування можна переглянути тут.

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ АНКЕТУВАННЯ:

Більшість вчителів НВК №141 «ОРТ» вважають ІКТ невід’ємною частиною свого уроку, оскільки вбачають велику кількість переваг у використанні ІКТ на уроках. В кожному класі наявне таке технічне обладнання: ноутбук, проектор, smart-дошка, принтер та колонки. Всі вчителі мають доступ до мережі Інтернет. Частоту використання ІКТ на уроках опитані оцінили як «дуже часто». Найчастіше ІКТ використовують на етапах: АОЗ, вивчення нового матеріалу та рефлексії. Більшості опитаних не потрібна допомога у конструюванні уроку з ІКТ, також в них не виникає складнощів у роботі з електронними освітніми ресурсами. Не зважаючи на це хочуть постійно підвищувати власну ІКТ компетентність, позначають, що найчастіше вони вчаться новому самостійно. Проблемами у застосуванні ІКТ вчителі позначають: проблеми з технічним обладнанням та Інтернетом, брак знань і часу для підготовки та застосування ІКТ в освітньому процесі.


Аналіз ІКТ інфраструктури навчального закладу

Аналіз ІТ інфраструктури.png


Завдання 2 Телеграм канал "ІКТ - цікаво для вчителів"

За результатами аналізу, ІТ інфраструктура закладу є досить розвиненою, тому створила Телеграм-канал для вчителів. В ньому можна швидко та зручно дізнаватись цікаву та корисну інформацію про ІКТ у сфері освіті.

Посилання на Телеграм-канал (відкрийте у додатку або натисніть «Preview channel»)

ЛОГОТИП.png

Завдання 3 Вебінар "Використання ІКТ в освіті"

Ми (Я та Борова Катерина) вирішили провести тренінг для вчителів щодо застосування цифрових технологій в педагогічній діяльності в незвичній формі, а саме створити вебінар та розмістити його у вільному доступі на платформі YouTube. Це стане корисним не тільки для працівників НВК №141, а й для всіх бажаючих, хто хоче підвищити свій рівень знань та умінь з новітніх ІКТ-технологій.
Перегляньте на платформі YouTube за посиланням, або прямо тут.


Посилання на презентацію до вебінару

Завдання 4 Методичні рекомендації

Методичні рекомендації s.png