Ганоцька Кіра Олександрівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Ганоцької Кіри Олександрівни групи ДОм-1-16-2.2з другого освітнього (магістерського) рівня заочної форми навчання спеціальності «Дошкільна освіта» Педагогічного інституту з 16.10.2017р. до 05.11.2017р.

База для проведення практики: ДНЗ (ясла-садок) № 159 (Шевченківський район, вул. Б. Житкова, 7-Б)

Загальні відомості

371fbe f314a619323d56531ea35b33fa5acc90.png
ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 159 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА
адрес вул. Житкова 7 б, Києв
телефон 440-55-55
завідувач Кривко Виктория Викторовна
Садочок працює за програмою "ДИТИНА". 
Прийом дітей за статутом садочка з 2-х років. 
Групи: 
група раннього віку від 2 до 3років, 
1 молодша група,
2 середні групи,
1 старша група,
1 різновікова ЗПР( затримки психічного розвитку),
2 різновікова ЗНМ (загального недорозвитку мовлення). 
Відкрито старшу логопедичну групу з загальним недорозвитком мовлення.
В садочку працює інструктор з фізкультури, музичний керівник, психолог, дефектолог, логопед.

Дошкільний заклад має необхвдні приміщення та ігрові майданчики:

- кабінет вчителя-логопеда 
- кабінет практичного психолога;
- прогулянкові майданчики для кожної вікової групи (оснащені сучасним обладнанням);
- спортивний майданчик;
- місця для вивчення правил дорожнього руху.

Завдання 1 Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі

ДНЗ (ясла-садок) №159 на достатньому рівні використовує інформаційно-комп’ютерні технології. ІКТ застосовуються для реалізації:

заняття
- управлінської діяльності
1. робота в освітній мережі ;
2. створення бази даних працівників ДНЗ, дітей та батьків;
3. робота з документацією (звіти, інформація в різні органи,накази, довідки тощо)
4. участь у форумах, чатах, конференціях;
5. опрацювання нормативно-правової документації шляхом використання Інтернет.
- методичної роботи: 
1. оформлення ділової документації;
2. оформлення атестаційних матеріалів;
4. розробка презентацій до семінарів, методичних об’єднань, конференцій, педагогічних рад, консультацій для вихователів;
5. використання мультимедійного супроводу в роботі з дітьми на заняттях, під час проведення свят та розваг, режимних моментів;
6. у роботі з батьками (під час проведення консультацій, батьківських зборів, Днів відкритих дверей тощо);
7. оформлення стендів, інформаційних куточків.  
- психологічній роботі:
1. оформлення ділової документації;
2. оформлення інформаційного куточка для педагогів та батьків; 3. Діагностування педагогів з використанням комп’ютерних діагностичних методик (тести Люшера, Равена, Векслера);
3. діагностування дітей за допомогою комп’ютерних методик;
4. обробка даних результатів проведених досліджень у вигляді схем, діаграм;
5. корекційно-розвивальна робота з дітьми за допомогою розвивальних програм;
6. розробка презентацій для виступу на семінарах,конференціях, батьківських зборах;
7. використання мультимедійного супроводу при проведенні тренінгів, психологічних ігор тощо.


Засоби корпоративної комунікації:

1. E-mail http://viakiev1.wixsite.com/dnz159/about, Viber групи.
2. Веб-портал електронного запису дітей до дошкільних навчальних закладів міста Києва.

ІТ інфраструктура дошкільного закладу 159:

2 персональні комп'ютера;
2 кольорових принтери;
1 ксерокс;
3 ноутбуки;
1 проектор;
1 екран на тринозі;
4 телевізори;
3 аудіопрогравачі.

Для визначення рівня ІТ-компетентності вихователів була розроблена анкета. (роздано у роздрукованому вигляді) Файл:Анкета для визначення рівня ІКТ.docx Результати опитування свідчать про те, що рівень ІКТ-компетентності вихователів є досить низьким. Працівники вміють користуватися технічними засобами, але не використовують їх у повній мірі. Для цього користуються лише Microsoft Office, зокрема PowerPoint. Більшість має бажання навчитися нового, прийняти участь у навчаннях чи майстер-класах, підвищити рівень своєї кваліфікації. Отже, Дошкільний заклад, прийнявши до уваги такого роду опитування працівників, поставив за мету впровадження ІКТ технології у роботу вихователів та модернізацію ІТ інфраструктури закладу.

Завдання 2 В допомогу вихователю

Створений блог в допомогу вихователів "Використання ІКТ в дошкільній освіті" - блог 
Створений Google-календар для реалізації питань з використання ІКТ в ДНЗ календар

Завдання 3 Тренінг

Проведення тренінгу для вихователів з використання ІКТ в закладі освіти

семінар

Упровадження новітніх засобів, зокрема мультимедійних технологій, у навчально-виховний процес ДНЗ є невід’ємним складником розвитку інформаційного суспільства в Україні. Мультимедійні технології відрізняються низкою переваг, таких як інтерактивність, гнучкість, інтеграція різноманітних типів даних (текст, зображення, аудіо, відео, анімація), вплив на різні органи чуття. Їх використання відкриває широкі перспективи в навчанні, вихованні й розвитку дошкільнят. Учасники тренінгу дізналися про особливості інформатизації ДНЗ на сучасному етапі розвитку суспільства; апаратні і програмні засоби, доцільні для впровадження в навчально-виховний процес; сутність мультимедійної технології та її різновиди, актуальні для ДНЗ – презентації, навчально-ігрові програми, мультфільми; розглянуто можливості використання кожного з зазначених засобів, продемонстровано наглядні приклади. Окрім того, вихователям був запропонований банк навчально-ігрових програм, презентацій та мультфільмів, які вони зможуть використати в подальшій роботі з дошкільнятами, враховуючи надані рекомендації. Проведений захід викликав резонанс в учасників, які висловили бажання й готовність до подальшого розвитку власних компетентностей щодо використання мультимедійних технологій в роботі з вихованцями.

Завдання 4 Методичні рекомендації

  • Проектування інформаційного освітнього середовища установи:
− формування медіатеки та впровадження локальних мережних навчальних програмних комплексів; 
− створення єдиної інформаційної бази навчального закладу; 
- створення індивідуальних портфоліо керівництва та педагогів;
- оновлення віртуального методичного кабінету; 
− надання користувачам регламентованого доступу до інформації. 
  • Модернізації ІТ інфраструктури:
- оновити технічну базу;
- придбати інтерактивну дошку для музичної зали;
- розповсюдити wi-fi по всій території ДНЗ.
  • Формування ІК- компетентності вихователів установи:
- систематичні практичні заняття;
- тренінги, круглі столи, семінари;
- індивідуальні консультації;
- діагностування педагогічного персоналу.

Завдання 5 Презентація

Файл:Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням.pptx