Гайдай Юлія Юріївна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Гайдай Юлії Юріївни VІ курсу Педагогічного інституту заочної форми навчання освітній рівень: другий (магістерський) спеціальності «Дошкільна освіта».

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Дошкільний навчальний заклад ясла - садок комбінованого типу "Промінь"

НАША АДРЕСА

смт. Баришівка, провулок Гайдара, 6

ТЕЛЕФОН: 5-24-95

Дошкільний навчальний заклад є найпершим суспільним середовищем для дитини, саме у ньому здійснюється виховання творчої особистості дитини. Дитячий садок «Промінь» це творчий колектив однодумців, який забезпечує розвиток, виховання, оздоровлення дітей дошкільного віку їх догляд та харчування. Уся наша праця спрямована на те, щоб діти росли і розвивалися в любові і розумінні. Наш дитсадок це маленька Країна Дитинства, тут чекає діточок тепло і затишок! Наша мета: виховання дітей у дусі любові та миру; формування вміння взаємодіяти з навколишнім світом; позитивних та товариських відносин з оточуючими; становлення духовно богатої ,творчої та активної особистості. Дошкільний навчальний заклад «Промінь» після реконструкції у 1977 році продовжує свою діяльність у новому двохповерховому приміщенні. Заклад розташований у зеленому затишному місці Баришівки, має впорядковані ігрові майданчики, світлі теплі приміщення для кожної групи. У садочку створено умови для ігрової та навчальної діяльності дошкільнят. На даний час у ДНЗ функціонує 7 груп, з них 1 - для дітей ясельного віку, 3 – для дітей старшого віку, 3 – для дітей молодшо – середнього віку. У 2012 – 2013 навчальному році будуть працювати: 2 групи дітей ясельного віку, 2 – середнього віку, 1 – II молодша, 2 – старші дошкільні групи. «Твори добро, бо ти є на землі Людина» таке кредо сповідують 29 працівників дитсадка, серед них 8 вихователів з них - 7 мають вищу педагогічну освіту, 1 – студентка педвузу. Зусилля колективу спрямовані на створення умов для пробудження у вихованців доброти, чесності, чуйності та толерантності. Увага педколективу націлена на головні лінії розвитку фізичного, психічного та морально – духовного здоров’я, особистісних цінностей як своєрідного внутрішнього стержня, формування навичок практичного життя, забезпечення стартових можливостей для подальшого успішного шкільного навчання дітям старшого дошкільного віку. Різнопланова робота колективу ДНЗ спрямована на гармонійне поєднання сімейного та суспільного виховання, на розв’язання завдань дошкільної освіти – забезпечити гармонійний розвиток особистості дитини, зберегти й зміцнити її фізичне і психічне здоров’я, виховати ціннісне ставлення до природного й соціального довкілля, до самої себе, сформувати механізми соціальної адаптації в умовах життя серед незнайомих дітей і дорослих. Педагоги в своїй роботі використовують: - спеціально організовану діяльність (заняття, бесіди) - всі види художньої діяльності: перегляд телепередач; екскурсії; цільові прогулянки; розгляд ілюстрацій, картин; читання творів художньої літератури; вирішення практичних ситуацій в повсякденному житті; організація співпраці з батьками; різноманітні музичні свята і розваги. Провідною діяльністю у закладі залишається ігрова, а саме в ній розкриваються різні сторони розвитку особистості дитини. Для залучення дітей до посильної праці, у ДНЗ використовуються городні ділянки, квітники, куточки природи. Варіативна складова в роботі «Променя» передбачена у залученні дітей до роботи в гуртках «Природа нашої планети», «Дзвінкі голосочки», «Барвисте джерельце», «Я - Українець», «Юні дослідники природи» На базі закладу діти мають змогу отримати додаткову платну послугу з вивчення англійської мови (за програмою Т.М.Шкваріної «Англійська мова для дітей дошкільного віку.»)

ЗАВДАННЯ 1.


Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ.

Інтерв’ю з керівником навчального закладу.


1.Що ви думаєте стосовно впровадження ІКТ технологій в освіті?

На мою думку провадження ІКТ у сучасну освіту суттєво прискорює передавання знань і накопиченого технологічного та соціального досвіду людства не тільки від покоління до покоління, а й від однієї людини до іншої. Сучасні ІКТ, підвищуючи якість навчання й освіти, дають змогу людині успішніше й швидше адаптуватися до навколишнього середовища, до соціальних змін. Це дає кожній людині можливість одержувати необхідні знання як сьогодні, так і в постіндустріальному суспільстві.

2.Як Ви використовуєте ІКТ у педагогічній діяльності? Перш за все це джерело отримання різної інформації, необхідної для освітньої діяльності. По-друге, педагоги готують матеріали для занять з використанням комп'ютерної техніки, створюють презентації, також використовуємо інформаційні технології у проектній діяльності та ін.

3.Де Ви хотіли б підвищити свою кваліфікацію з використання ІКТ: В Інституті педагогічної післядипломної освіти та у дошкільному навчальному закладі.

ЗАВДАННЯ 2.

1.1Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення) Апаратне забезпечення: принтер 1 шт.; сканери 2 шт. ( 1 в метод. кабінеті 1 в каб. завідувача); смарт дошка 1 шт.(в музичній залі); проектор 1 шт.; компютер 3 шт; ноутбук 1 шт; (в методичному кабінеті); монітор 1 шт; відеосистема 2 шт; вай-фай роутер - 1 шт

Програмне забезпечення: операційна система Windows XP; антивірусна програма; робота з документами в "Microsoft Office"

В результаті аналізу ІТ-інфраструктури було виявлено деякі недоліки:

- дуже мало є ліцензійних програм;

-немає сайту дитячого закладу;

- немає серверної кімнати;

- застарілі ПК, які слабо працюють.

1.2Анкета для визначення рівня ІКТ-компетентності вихователів

Шановні колеги!

Пропонуємо взяти участь в анкетуванні, що дасть змогу організувати навчання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) відповідно до Ваших потреб і бажань.

ПІБ

__________________________________________________________________


1. Чи застосовуєте Ви ІКТ у роботі?___________________________________________

Де Ви цього навчилися?

в Інституті у дошкільному навчальному закладі самостійно інше __________________________________________________________________


2. Як Ви використовуєте ІКТ у педагогічній діяльності?

друкую на комп’ютері матеріали для занять шукаю інформацію у мережі інтернет проводжу заняття з використанням комп’ютерної техніки використовую інформаційні технології у проектній діяльності інше __________________________________________________________________


3.Чи використовуєте Ви ІКТ для самоосвіти та узагальнення педагогічного досвіду?

__________________________________________________________________


Якщо використовуєте, то як?

готуюся до виступів (текст, наочні матеріали) використовую матеріали з мережі інтернет готую статті для публікації в електронному вигляді публікую свої педагогічні розробки в мережі інтернет інше _________________________________________________________________


4.Вам потрібен час для роботи за комп’ютером, щоб:

створювати проекти в електронному вигляді працювати у мережі інтернет готувати додаткові пізнавальні матеріали готуватися до виступів та писати статті для публікації створювати власні електронні розробки (демонстраційні матеріали, презентації тощо) інше _________________________________________________________________


5.Де Ви хотіли б підвищити свою кваліфікацію з використання ІКТ:

в Інституті у дошкільному навчальному закладі самостійно інше _________________________________________________________________


6. Чого саме Ви хотіли б навчитися:

працювати з текстовим редактором Microsoft Word (з нуля або поглибити знання)

працювати з електронними таблицями Microsoft Excel (з нуля або поглибити знання) створювати презентації у Microsoft PowerPoint (з нуля або поглибити знання) інше _________________________________________________________________


ДЯКУЄМО ЗА СПІВПРАЦЮ!

Результати:

Провівши анкетування вихователів та викладачів ДНЗ "Промінь" , ми зафіксували наступні відповіді:

При аналізі результатів анкетування були виділені групи педагогів, що характеризуються різними рівнями прийняття інформаційних технологій .

Група 1 (рівень роботи на комп'ютері - базовий, мотивація - низька) - Необхідну інформацію педагоги воліють шукати в бібліотеці, оскільки губляться при організації пошуку з ІКТ.

Група 2 (рівень роботи на комп'ютері - нульовий, мотивація - висока) - інформаційно-комунікативні технології (ІКТ),дозволяють реалізувати навчання і особистий професійний ріст, але немає уявлень про можливі форми впровадження їх у виховально-освітній процес.

Група 3 (рівень роботи на комп'ютері - базовий, мотивація - висока) - існує безпосередній зв'язок між успішністю педагогічної діяльності та рівня ІКТ - компетентності педагога, тому є потреба у безперервному розвитку інформаційної культури. Готовність застосовувати нові технології у виховально-освітньому процесі визначило вибір форм управління підвищенням ІКТ - компетентності педагогів.

Отже, узагальнивши результати анкетування, можна побачити тенденцію, що педагоги ДНЗ "Промінь" мають достатній та середній рівні ІКТ-компетентності.

1.3 Гугл календар для співробітників, керівників

https://calendar.google.com/calendar/r/month/2018/12/1?tab=wc

ЗАВДАННЯ 3 Проведення семінару

Використання ІКТ в навчально – виховному процесі дошкільного навчального закладу* Бурхливий розвиток програмно-технічних засобів створення, збереження й обробки інформації у світі дедалі швидше змінює орієнтації сучасного суспільства. Входження інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у різні сфери діяльності людини не оминає і галузь освіти. У зв’язку з цим особливого значення набуває переорієнтація мислення сучасного педагога на усвідомлення принципово нових вимог до його педагогічної діяльності, готовність використовувати ІКТ як допоміжний навчальний ресурс. Законами України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки», «Про освіту», «Про вищу освіту», Національною доктриною розвитку освіти України в ХХІ столітті та іншими офіційними документами передбачається забезпечення ефективного впровадження і використання інформаційно-комунікаційних технологій на всіх освітніх рівнях усіх форм навчання. З розвитком технологій стрімко змінюється і стандарт дошкільної освіти. Відповідно до нормативних документів, що регламентують впровадження ІКТ у діяльність дошкільного навчального закладу сучасний дошкільний навчальний заклад має бути динамічним, позитивним простором , мета якого полягає в оптимізації розвивального потенціалу дітей, а широке впровадження інформаційних технологій дасть змогу забезпечити перехід на новий рівень аналізу, оцінки, контролю за якістю діяльності як вихованців, так і педагогів, а саме:

Закон України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства на 2001 – 2015 роки» від 9 січня 2007 р. № 537-V. Указ Президента України «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» від 30 вересня 2010 р. № 926/2010. Наказ МОН України «Правила використання комп’ютерних програм у навчальних закладах» від 2 грудня 2004 р. № 903. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року» від 27 серпня 2010 р. №1722-р. Інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України «Про роботу дошкільних навчальних закладів у 2011 – 2012 навчальному році» від 20 червня 2011 року №1/9-482 Використання інформаційних комп'ютерних технологій в дошкільних навчальних закладах сприяє:

1. Підвищенню організації освітнього процесу:

інтеграції ІКТ в світній процес ДНЗ; оновлення змісту програми розвитку розвитку вихованців на основі інтеграції ІКТ. 2. Підвищення фахової майстерності педагогів:

формування інформаційної компетентності педагогічних працівників; розвиток креативності, навичок щодо адаптованості та інноваційності. 3. Поліпшення якості освіти дітей:

підвищення якості особистісних досягнень відповідно до вимог програми; посилення мотивації до процесу отримання нових знань; формування інформаційної компетентності згідно з віковими можливостями. 4. Удосконаленню системи управлінської діяльності. 5. Забезпеченню високого рівня активності батьків щодо розвитку інформатизації дошкільного навчального закладу. Педагоги розуміють, що сучасним дітям потрібен зовсім інший набір здатностей, ніж їхнім попередникам. Тож виникло збірне поняття «навички XXІ століття», до яких можна віднести:

-креативність; -критичне мислення та здатність розв’язувати проблеми; -комунікативні навички; -ІКТ – обізнаність, використання інформації та медіа; -здатність самонавчатися та адаптуватися до умов навчання в інших культурах та суспільствах; інноваційність.

Це діти допитливі із жагою до знань, які можуть використовувати всі навколишні ресурси для навчання, можуть визначати проблеми, креативно їх розв’язувати, застосовувати свої знання для розв’язання реальних життєвих ситуацій, активно діють, навчається на помилках, пробує знову і домагається свого. Освіта XXІ століття спрямована на формування людини нового типу, готової жити в інформаційному суспільстві, розв’язувати нестандартні ситуації, реагувати на стрімкий технічний процес. Відтак, нові завдання стоять і перед дошкіллям, зокрема однією з варіативних складових нової редакції Базового компонента дошкільної освіти визначено освітню лінію «Комп`ютерна грамота». Потрібно забезпечити методично грамотне введення інформаційно-комунікаційних технологій у роботу з дошкільниками, щоб комп’ютер був засобом розвитку у дітей творчого мислення та реалістичного сприйняття світу. Комп`ютерно-ігрове середовище буде розвивальним і безпечним, якщо ним мудро керуватиме педагог. Вихователь повинен подбати, щоб яскраві комп’ютерні образи, розважальний елемент не заступили розвивального ефекту роботи. Слід враховувати особливості дитячого сприймання та засвоєння інформації. Саме тому впровадження комп’ютерних технологій в освітній процес дошкільного закладу необхідно починати з формування ІКТ компетентності вихователів. ІКТ-компетентність заслуговує на особливу увагу тому, що саме вона дає можливість особистості бути сучасною, активно діяти в інформаційному середовищі, використовувати найновітніші досягнення техніки в своїй професійній діяльності. Слід відмітити, що майже всі науковці виділяють цю компетентність як обов’язкову складову професійної компетентності педагога. Важливість формування ІКТ грамотності педагогів, створення неперервної системи підвищення кваліфікації в галузі ІКТ чітко відображена в Міжнародній програмі ЮНЕСКО «Інформація для всіх», оскільки саме від вихователів залежить розвиток інформаційної культури дітей дошкільного віку. Педагог має досконало володіти комп’ютерною грамотою, щоб уміти відібрати корисний матеріал і захистити дитину від негативних впливів комп’ютерної гри. Комп`ютер – це допоміжний засіб навчання й розвитку, який не може повністю замінити ні іншу наочність, ні вихователя. ІКТ-компетентність педагога це здатність педагога використовувати інформаційні і комунікаційні технології для здійснення інформаційної діяльності (пошуку інформації, її визначення і організації, управління і аналізу, а також її створення і розповсюдження) в своїй професійній сфері. А саме:

-здійснювати інформаційну діяльність по збору, обробці, передачі, збереженню інформаційного ресурсу, по продукуванню інформації з метою автоматизації процесів інформаційно-методичного забезпечення; -оцінювати і реалізовувати можливості електронних видань освітнього призначення і розподіленого в мережі Інтернет інформаційного ресурсу освітнього призначення; -організовувати інформаційну взаємодію між учасниками освітнього процесу і інтерактивним засобом, що функціонує на базі засобів ІКТ; -створювати і використовувати психолого-педагогічні діагностичні методики контролю і оцінки рівня знань учнів, їх просування в навчанні; -здійснювати навчальну діяльність з використанням засобів ІКТ в аспектах, що відображають в Базовому компоненті дошкільної освіти.

Комп`ютер сьогодні посідає значне місце в освітньому в освітньому процесі. Він є засобом оптимізації навчальної діяльності дошкільників і розвитку їхніх життєвих компетентностей, своєрідним «інтелектуальним знаряддям». У процесі роботи на комп’ютері розвиваються особистісні якості, які в майбутньому житті сприятимуть реалізації потенціалу особистості дитини та дає змогу їй почуватися компетентною. Застосування ІКТ в дошкільному закладі створює умови для: • формування у дітей здатності орієнтуватися в інформаційних потоках навколишнього світу; • опанування практичних засобів роботи з інформацією на рівні вікових можливостей; • формування вміння обмінюватися інформацією за допомогою сучасних технічних засобів, що сприятиме досягненню успіху в будь-якій діяльності в сучасному інформаційному суспільстві. ІКТ сприяє підвищенню інтерактивності освітньої системи в дошкільному закладі, перейти від пояснювально-ілюстративного способу навчання до діяльнісного, за якого дитина стає активним суб’єктом, а не пасивним об’єктом освітньої діяльності. Тож, навчання дітей стає якіснішим, цікавим і продуктивнішим, сприяє усвідомленому засвоєнню знань та формуванню мотивації до навчання, а головне – сприяє адаптації дітей до життя в інформаційному суспільстві.


ЗАВДАННЯ 4.

Проектування інформаційного освітнього середовища установи:

1) керівництву навчального закладу:

-створити єдине інформаційне освітнє середовище навчального закладу;

-організувати розумний і раціональний документообіг в межах однієї установи, впровадити інформаційно-комунікаційні технології управління навчальним закладом;

-впровадити систему збирання, перероблення інформації з різних напрямів навчально-виховного процесу;

-здійснити розгорнутий моніторинг навчальної діяльності закладу;

-створити електронні бази даних педагогічних кадрів;

-створити електронні бази даних студентського колективу;

-підтримувати сайт навчального закладу, Веб-сторінки навчальних проектів;

-розширити інформаційну взаємодію з іншими навчальними закладами;

-розвинути контакти соціального партнерства з іншими навчальними закладами;

2) педагогічним працівникам:

-організувати доступ до всієї нормативно-правової бази документів;

-використовувати програмне середовище, що формує інформаційний простір навчального закладу;

-здійснювати самостійне навчання;

-підвищувати кваліфікацію, брати участь у професійних об’єднаннях, семінарах, вебінарах, майстер-класах та ін.;

-упроваджувати інформаційно-комунікаційні технології і ресурси мережі Інтернет на різних етапах традиційної системи навчання;

-створювати Інтернет-заняття, інтегровані уроки;

-розробляти і використовувати власне програмне забезпечення і цифрові освітні ресурси, формувати, використовувати медіатеки і т. ін.


Формування ІК- компетентності вихователів установи:

-тестування, анкетування ІК-компетентності вихователів;

-курси підвищення ІК-компетентності (за рівнями знань);

- відвідування семінарів (тематичні, навчальні, практичні), тренінги, майстер-класи, заняття щодо вдосконалення навиків роботи на комп'ютері з різними програмами і вживання ІКТ в освітньому процесі;

-індивідуальні консультації;

-конкурси;

-виставки;

-майстер-класи, стажування у педагогів компетентних в ІКТ;

-система дистанційного навчання.

-Взаємовідвідування педагогами показових занять один одного .

-Підвищення кваліфікації з ІКТ компетентності. Проходження різноманітних онлайн-курсів.