Гайдай Оксана Сергіївна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика

Витачівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів


1.Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі. Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ. Інтерв'ю з керівником навчального закладу та його заступниками. ІК - компетентності науково - педагогічних працівників, вчителів та вихователів закладу. Створення анкети. Проведення анкетування. Аналіз результатів анкетування. Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально - наукове забезпечення).

 1. Анкета [[1]]
 2. Інтерв'ю [[2]]


До першочергових завдань розвитку освіти в умовах інформатизації слід віднести не лише ресурсне наповнення самого навчального середовища, а й підготовку вчителів до ефективного використання цих ресурсів та самореалізації. Враховуючи високий навчальний потенціал сучасних ІКТ-технологій та темпи їх розвитку, що обумовлені безперервною розробкою і вдосконаленням програмних засобів, освіта вчителя потребує сьогодні постійного вдосконалення. За таких умов вчителеві дуже важливо визначити рівень своїх знань, умінь та досвіду, які необхідні йому для розв’язання освітніх завдань, перш за все, засобами технологій загального призначення, що дозволить, в свою чергу, кожному вчителю окреслити індивідуальну освітню траєкторію щодо підвищення власної ІКТ- компетентності.

 1. Результати анкетування [[3]]


Аналіз результатів анкетування Аналіз показав, що вчителі мають в основному середній та достатній рівні сформованості ІКТ компетентностей. Тільки 30% вчителів пройшли курси ІКТ-грамотності, що дало змогу значно підвищити власний рівень ІКТ- компетентності та вплинути на зростання загального показника у загальноосвітньому навчальному закладі. В межах реалізованої системи навчання вчителів ефективно відбувається формування мотиваційного, когнітивного та діяльнісного компонентів ІКТ- компетентностей. Результати анкетування вчителів вказують на ефективність проведення майстер-класів, семінарів, курсів ІКТ-грамотності, самоосвітньої діяльності щодо дистанційного вивчення курсу «Цифрові технології» Проте, проведене анкетування показало і негативні факти:
У більшості вчителів не сформовано рефлексійного компоненту ІКТ- компетентності. Вчителі першої та другої кваліфікаційної категорії мають значно вищий рівень ІКТкомпетентності, ніж вчителі вищої кваліфікаційної категорії, що свідчить про невідповідність рівня ІКТ - компетентності до рівня професійної компетентності. Причинами низької мотивації використання ІКТ у професійній діяльності є відсутність комп’ютерної техніки у кабінетах, недостатність ефективного ППЗ та великі затрати часу вчителів при підготовці до уроків.
Проведено аналіз ІТ інфраструктури освітнього закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення)[ред.]
Апаратне:

 • ноутбуки: 3 шт
 • комп'ютери: 10 шт
 • принтери: 4 шт
 • сканери: 1 шт
 • інтерактивна дошка: 3 шт
 • екрани: 2 шт
 • проектор: 3 шт
 • музичний центр: 1 шт

Програмне:

 • Microsoft Office
 • Програми для навчання, які затверджені МОН (розумники, сходинки до інформатики)
 • Антивірусні програми
 • Браузери
 • Windows

Навчально-наукове забезпечення:
Школа забезпечена:

 • підручниками, посібниками для вчителів та учнів
 • навчальними програмами
 • державними стандартами
 • методичною літературою
 • додатковими методичними матеріалами

Інформаційно-освітнє середовище школи https://www.facebook.com/groups/713479545433064

2.Завдання на вибір. Розробити блог консультацій, сайт установи, гугл - календар для співробітників, керівників, гугл - групу для відображення основної діяльності установи. Електронний навчальний курс для підвищення ІК - компетентності співробітників установи.

 1. Блог [[4]]

3. Семінар (тренінг). Провести семінар (тренінг) для співробітників, вчителів, вихователів з використанням ІКТ в освіті або виступ на вченій раді, педраді щодо можливостей онлайн - навчання. Семінар - тренінг для вчителів початкової школи:

 1. Тренінг [[5]]


4.Методичні рекомендації. Підготувати методичні рекомендації до проектування інформаційного освітнього середовища установи, модернізації ІТ інфраструктури формування ІК - компетентності співробітників, вчителів, вихователів установи.

 1. Методичні рекомендації [[6]]

5. Презентація результатів практики на Вікі - порталі. Висновки

 1. Висновки [[7]]