Вовк Наталія Володимирівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика

База практики https://school-78.kiev.ua

Школа78.png

Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі

Інтерв'ю з керівником закладу.

- Чи використовують вчителі вашої школи ІКТ технології уроках?

- Так. Дані технології допомагають краще оцінити здібності і знання дитини, зрозуміти його, спонукає шукати нові, нетрадиційні форми і методи навчання, стимулює його професійний ріст і все подальше освоєння комп'ютера.

- Використовують вчителі вашої школи електронні тестування?

- Звісно! Застосування на уроці комп'ютерних тестів і діагностичних комплексів дозволить вчителю за короткий час отримувати об'єктивну картину рівня засвоєння матеріалу, що вивчається у всіх учнів і своєчасно його скоректувати. При цьому є можливість вибору рівня складності завдання для конкретного учня.

- Як Ви використовуєте ІКТ?

- Кожного дня в приватному житті, а також у навчальній та управлінській діяльності використовую Google-додатки: Gmail, Google Calendar, Google Drive, Google Docs, Google Sheets і т.д; продукти MS Office.

- Як використовують ІКТ Ваші колеги?

- Гадаю, що так само як і я: для проведення уроків, спілкування з батьками учнів, роботи зі шкільною документацією і т.д.

- Яку можливість надає вчителю використання ІКТ у роботі ?

 • самоосвіти педагога, підвищення його професійного рівня;
 • навчатися і здобувати знання, вміння та якості, необхідні сучасній людині;
 • отримувати найсучаснішу інформацію по темі, оновлювати навчальний та дидактичний матеріал;
 • мати доступ до методичної бази розробок;
 • спілкуватися з колегами на різних форумах;
 • отримувати кваліфіковані консультації та поради експертів;
 • публікувати свої матеріали;
 • брати участь в обговоренні опублікованих матеріалів;
 • брати участь в професійних конкурсах, вебінарах;
 • обмінюватися досвідом з колегами з інших регіонів і країн.

- На вашу думку, чому при використанні ІКТ в навчально-виховному процесі в деяких загальноосвітніх навчальних закладах виникли проблеми?

- Тому що є певні проблеми як :

 • недостатнє матеріально-технічне та науково-методичне забезпечення навчальних закладів;
 • недостатньо розроблені методики використання сучасних інформаційних технологій навчання у навчальному процесі під час вивчення усіх навчальних предметів;
 • недостатня підготовка педагогічних кадрів до використання в навчальному процесі засобів сучасних інформаційно-комунікаційних технологій;
 • відсутність у вчителів мотивації щодо використання сучасних інформаційних технологій навчання.

В ході проведеного інтерв'ю з керівником закладу було визначено, що керівництво закладу створює всі можливі умови для організації навчання та використання новітніх технологій. Вчителі школи все більше впроваджують ІКТ технології в навчально-виховний процес і розвиваються в даній сфері. Керівництво школи та педагогічний колектив максимально старається використовувати наявне ІТ забезпечення та застосовувати ІКТ на уроках, семінарах, секціях, гуртках, концертах, нарадах, батьківських зборах.

Анкетування вчителів

https://docs.google.com/forms/d/1cjTsT4aK3t3NMbP7vhOP9Tmh94cj6zqbeBUVe72T_0o/edit

Аналіз анкетування вчителів

https://docs.google.com/forms/d/1cjTsT4aK3t3NMbP7vhOP9Tmh94cj6zqbeBUVe72T_0o/edit#responses Опитування вчителів закладу показало, що вчителі початкової школи позитивно ставляться і активно використовують ІКТ у навчальному процесі під час вивчення нового матеріалу та для перевірки знань учнів.

Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу

Освітній заклад забезпечений підручниками та зошитами, додатковим навчальним матеріалом, що відповідає оновленій програмі «Нова Українська школа». Нажаль, школа ще не повністю покрита мережею Інтернет, але на даний момент адміністрація працює над цим.

АПАРАТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:

 • Ноутбуки – 16
 • Проектори – 16
 • Інтерактивні дошки – 16
 • МФУ – 16

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:

ПК мають Windows, Microsoft Office, антивірусні програми та браузери (які дозволені законодавством), графічні та текстові редактори, програми для вчителів та учнів з різних предметів.

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 • Нормативно-правове та організаційне забезпечення
 • Державні стандарти освіти
 • Навчальні програми з усіх навчальних дисциплін
 • Розклад освітнього процесу
 • Підручники та навчальні посібники
 • Методичні матеріали
 • Облік матеріальних цінностей
 • Розробка дидактичних матеріалів для роботи з дітьми

Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу дав змогу визначити технічне оснащення шкільних кабінетів, особливості застосування певних технічних засобів, що дало змогу зібрати дані про апаратне та програмне забезпечення школи.

Завдання на вибір

Блог https://vovknatasha.blogspot.com

Семінар для вчителів з використання ІКТ в освіті

Photo5215247142946451624.jpg

Учителі нашої школи дедалі краще усвідомлюють переваги інформаційних і комунікаційних технологій у шкільній освіті. Тому для вдосконалення та розвитку навичок використання ІКТ з радістю відвідали тренінг "Сервіси Google - для вчителя". Сервіси від Google доступні, безкоштовні, різноманітні і мають широке коло використання в роботі педагога сучасної школи. Крім того – зручний доступ, адже філософія Google – «Один обліковий запис Google для всіх служб Google». На тренінгу присутні познайомилися з сервісом Google Диск – хмарним сховищем, навчилися завантажувати створені на ПК файли, створювати документи он-лайн (текстові документи, презентації, таблиці, малюнки), оцінили можливості спільної роботи з документами, їх вбудовування у веб-ресурси та ін. Паралельно обговорювалися «методичні родзинки» використання вивчених можливосте у навчально-виховному процесі. Під час тренінгу були використані і інші сервіси Google: Пошта, Перекладач, Пошук.

Конспект: https://docs.google.com/document/d/1zbNV-nNNtM917xx8WSKsj_mihz3e5qeI0lAsMWLUFkQ/edit?usp=sharing

Методичні рекомендації щoдo фopмування ІК- кoмпетентнocтi вчителiв, вихoвателiв уcтанoви:

 • заcтocування ІКТ в навчаннi та пoвcякденнoму життi;
 • oцiнку пpoцеcу й дocягнутих pезультатiв дiяльнocтi;
 • пpавила пpoведення занять з викopиcтанням кoмп'ютеpнoї технiки;
 • пpавила кopиcтування електpoнними педагoгiчними пpoгpамними заcoбами;
 • пpавила викopиcтання кoмунiкацiйних технoлoгiй;
 • ocнoвнi фopми opганiзацiї навчальнoгo пpoцеcу навчання з викopиcтанням ІКТ;
 • пpавила кopиcтування кoнтpoлюючими пpoгpамами для пеpевipки знань; • пpавила cтвopення теcтiв;
 • пpавила викopиcтання iнфopмацiйних технoлoгiй пpи пpoведеннi навчальних занять;
 • ocoбливocтi викopиcтання кoмплекcу навчальнo–poзвиваючих пpoгpам на уpoках;
 • пpавила cтвopення та демoнcтpацiї пpезентацiй;
 • пpавила cтвopення публiкацiй та веб-cтopiнoк;
 • пpавила кopиcтування навчальнo-poзвиваючими пpoгpамами.