Венцеславська Анастасія Олегівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Венцеславської Анастасії Олегівни VІ курсу Педагогічного інституту заочної форми навчання освітній рівень: другий (магістерський) спеціальності «Початкова освіта».

Завдання

Mcaticon.png
Завдання 1 : Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі.

Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ. Інтерв’ю з керівником навчального закладу та його заступниками Жирний текст

В результаті проведеного інтерв`ю з директором школи було зроблено висновоки про те, що застосування сучасних інформаційних технологій у навчанні - одна з найбільш важливих і стійких тенденцій розвитку світового освітнього процесу.

Основна ідея в тому, щоб не примушувати дитину, а допомогти їй стати самою собою, прийняти і полюбити себе та оточуючих, перебороти стереотипи, які заважають жити радісно та щасливо. Після успішно пройденого відбору ЄК став однією з 150 найінноваційніших шкіл світу.

На основі співпраці з компанією Microsoft та завдяки використанню хмарних технологій ми створюємо спільний інформаційний простір для учнів, учителів та батьків. Учні колегіуму, працюючи над інноваційними освітніми проектами, створюють в закладі «власне суспільство знань», де кожен учень разом з учителем-наставником рухається траєкторією власного життєвого успіху. Впровадження інноваційних технологій в освітній процес − одне із стратегічних завдань Європейського колегіуму для підготовки школярів на рівні міжнародних стандартів.

Для вирішення цього завдання навчальний заклад активно розробляє новітні педагогічні методики та впроваджує інноваційні технології в навчанні. Це дає можливість учням розвивати життєві компетенції, формувати соціальну мобільність, здатність до змін.

ІК-компетентності вчителів. Проведення анкетування. Аналіз результатів анкетування.

Анкета

05467767.png

Результати

09плдмп.png

Висновки :

Проаналізувавши результати опитування, були зроблені висновки про те, що школа повністю забезпечена обладнанням (інтерактивних дошок, проекторів). Школа має досить високий рівень оснащення ІКТ. В кожному класі є комп'ютер, Smartboard та доступ до мережі інтернет. Педагогічні працівники, які брали участь в опитуванні на 100% готові вчитися і впроваджувати ІКТ в освітній процес. Більшість із них давно використовують сучасні інформаційні технології в своїй професійній діяльності і прагнуть удосконалювати і поглиблювати свої знання, вміння і навички і надалі.

Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення). Комп`ютерів – у кожному класі. Планшети 33 шт.

✎ Комплект проекційного обладнання - 9 шт.

✎ Підсилбвач звуку "Phonic - 740" – 2 шт.

✎ Мікрофонони - 3 шт.

✎ Проектор - 9 шт.

✎ Інтерактивна дошка - 9 шт.

✎ Ламінатор - 2 шт.

✎ Прінтери - 2 шт.

✎ Музичний центр - 2 шт.

09плдмп0009999.png

Програмне забезпечення :

•Microsoft Teams

•Windows

•Microsoft office 365

•One Note

•SharePoint

•Outlook

• Сервіси Google

•Сервіси Google Apps Education Edition

Інформаційно-освітнє середовище школи.

 1. Інформаційно-освітнє середовище описане на сайті школи.
 2. Школа в соціальних мережах Instagram
 3. Школа в соціальних мережах facebook

Навчально-наукове забезпечення:

➣державні стандарти освіти;

➣ навчальні плани;

➣ навчальні програми з усіх навчальних дисциплін;

➣ підручники та навчальні посібники;

➣ матеріали поточного та підсумкового контролю;

➣ методичні матеріали.

В початковій, середній та старшій школах всі учні забезпечені підручниками та зошитами за оновленою програмою. На уроках інформатики всі діти забезпечені доступом до комп'ютерів та до мережі Інтернет. Також всі навчальні кабінети оснащені комп'ютерами та іншою технікою (телевізори, проектори,інтерактивні дошки тощо)

Початкова школа (1–4 класи)

Високий рівень початкової освіти, що досягається шляхом навчання дітей через гуманно-особистісний підхід.

•Розвиток критичного мислення

•Формування емоційного інтелекту засобами предметів у початковій школі

•Поєднання навчальних предметів через проекти «Одного дня»

•Оптимізація навчальних програм та робочих планів відповідно до вікових особливостей школярів та вимог сучасного суспільства

•Використання здоров’язберігаючих технологій спрямованих на зміцнення фізичного та психоемоційного здоров’я дітей •Створення портфоліо, де зібрані роботи, що відображають прогрес дитини в навчанні

•Зрощування інтелектуальних та творчих здібностей учнів

•Виховання дитини у сприятливому мікрокліматі на основі самопізнання, самовдосконалення, самоактуалізації

•Впевненість кожної дитини в тому, що освітній процес може бути успішним та цікавим і приносити тільки радість

Основна школа (5–9 класи)

Чого ми прагнемо?

•Навчитись жити в умовах постійних змін

•Оптимально поєднувати практичну підготовку з академічною освітою

•Створювати умови для успіху кожного учня, що є запорукою їх подальших перемог

•Впроваджувати найефективніші освітні технології, що націлені на високі показники досягнень учнів

•Отримання знань і досвіду від тих, хто сам досяг успіху

•Розвивати життєві компетенції, продовжити формувати ціннісні орієнтири

•Культивувати більше гуманізму і творчості

•Одержувати задоволення від навчання та власної самореалізації

Завдання

Mcaticon yell.png
Завдання 2: Створити е-ресурс та впровадити його в діяльність освітньої установи, відповідно до потреб закладу

Блог про корисні сервіси та інструменти вчителя
Блог можна переглянути тут

Група з вчителями для обговорення питань онлайн освіти :

7889000000.png

Завдання

Mcaticon yell.png
Завдання 3: Тренінг для вчителів з використання ІКТ в освіті

ОРГАНІЗАЦІЙНО - МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРНЕТ – СЕРВІСУ GEOBOARDНА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Тренінг направлений на усвідомлення необхідності розвитку мобільності, формування ІКТ-компетентності вчителя та учнів інформаційними та комунікаційними технологіями в навчальному процесі. Тренінг мотивує педагогів до самовдосконалення, рефлексії, оволодіння механізмами комунікативної компетентності.

Процес інформатизації освіти є одним з пріоритетних напрямів глобальної інформатизації суспільства. Він передбачає використання інноваційних інформаційних технологій, методів та засобів з метою реалізації ідеї інтенсифікації навчального процесу, підвищення його ефективності та якості, підготовку підростаючого покоління до повноцінного опанування компетенціями, знаннями, уміннями і навичками, що необхідні у життєдіяльності сучасного інформаційного суспільства.

Завдання тренінгу:

- формування ІКТ-компетентності вчителя

- формування вміння працювати з онлайн-сервісом та створювати різні вправи та завдання;

- створення умов для формування компетентності «уміння вчитися» ;

- сприяння розвитку культури взаємодіі при роботі в парах, групах;

- створення умов для розвитку, виховання успішної особистості та для бажання вчитися упродовж всього життя.

Тренінг можна переглянути тут

8809988778.jpg 8099889988.jpg 809988лор8.jpg 80олдолдоло988.jpg

Завдання

Mcaticon yell.png
Завдання 4: Методичні рекомендації

Процес інформатизації освіти є одним з пріоритетних напрямів глобальної інформатизації суспільства. Він передбачає використання інноваційних інформаційних технологій, методів та засобів з метою реалізації ідеї інтенсифікації навчального процесу, підвищення його ефективності та якості, підготовку підростаючого покоління до повноцінного опанування компетенціями, знаннями, уміннями і навичками, що необхідні у життєдіяльності сучасного інформаційного суспільства.

Інформатизація освіти здійснюється на основі новітніх технічних засобів, насамперед комп’ютерних. При організації комп’ютерного навчання іноді застосовується вузькоутилітарний, технократичний підхід, який полягає у розгляданні феномена «комп’ютеризації» як автономного, локального, суто технічного явища. Така обмеженість і одноплановість підходу не вирішує комп’ютеризацію навчання як важливий і необхідний напрям на шляху демократизації та гуманізації освіти.

Саме тому, були розроблені такі методичні рекомендації щодо удосконалення ІКТ-політики закладу :

Унікальні освітні програми

 • Програма Інтелект України в молодшій школі
 • Авторська програма ЄК Стандарт + для cередньої школи
 • Профорієнтаційна авторська програма навчання Матурант для старшої школи

Використання учнями ліцензованих сервісів

 • Хмарні технології (Microsoft Office 365 та інші)
 • Сучасна освітня інтерактивна платформа

Комбінована система навчання

 • Доступ до навчальних матеріалів 24/7
 • Онлайн та відео уроки
 • Інтерактивна взаємодія з вчителями

Активна соціалізація та ефективне навчання

 • Перенесення атмосфери реального середовища до дистанційного — онлайн конкурси, челенджі, марафони.
 • Онлайн активності, підібрані під потреби дітей, які враховують цифрові можливості (форуми, чати, особисті кабінети).
 • Інтеграція між дітьми, як онлайн так і офлайн середовища (участь в офлайнових клубах та заходах).
 • Навчання командній роботі — проектна робота між дітьми з різних міст та країн.

Завдання

Mcaticon.png
Завдання 5: Презентація виконання
 • Презентація результатів практики на Вікі-порталі.