Ведмідь Ольга Василівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

РЕУТИНСЬКА ГІМНАЗІЯ КРОЛЕВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

АДРЕСА 41343 Сумська область Кролевецька ОТГ с. Реутинці вул. Перемоги, 56

ТЕЛЕФОН (054)-537-27-24

E-MAIL reut.sh@otgkrolosvita.gov.ua

Сайт школи:http://reutynska-zosh.sumy.sch.in.ua/

Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ. Інтерв’ю з заступником директора навчального закладу

Історія закладу Реутинська гімназія

Хоч село Реутинці засновано в давні часи ( впереше згадку про нього можна знайти у одній з грамот 1625 р.), але школи ніякої не мало. Тільки в 1886 р. при місцевій церкві було відкрито приходську початкову школу. Початкова школа проіснувала аж до 1911 р., доки Кролевецьке земство не збудувало новий типовий будинок початкової школи на три класи, з квартирою для народного вчителя, просторим коридором для відпочинку учнів. В експлуатацію будинок зданий у 1913 р. А у 1938 р. школа стала семирічною. З 1959 р. У селі відкрилася вечірня середня школа для сільської молоді. З 1974 року навчання розпочалося у новій двоповерховій будівлі, розрахованій на 320 учнів, що привертає увагу не тільки односельців, а й кожного, хто проходить чи проїзджає повз неї. Ось уже четверте десятиліття дивиться очима-шибками у світ, заглядає у душу зустрічному, випромінюючи тепло. Заходиш на територію і відчуваєш, що душею стаєш чистішим, як все навколо. Відчуваєш гармонію в єднанні з крислатими каштанами, білокорими, світловипромінюючими берізками. Немов святі свічки здіймаються в небо оспівані Шевченком тополі, оточуючи будівлю ззовні. Та особливою гордістю являються ровесники школи зелено-голубі ялинки, що розташувалися шеренгою перед фасадом, милуючи око, символізуючи вічність людського життя та знань, запрошуючи гостинно в приміщення. Заходиш у фойє і відчуваєш атмосферу привітності і домашнього затишку, а ще чогось незнаного, незвіданого. Проходиш тихими коридорами, що ще тримають у собі дитяче дзвінкоголосся. Зупиняєшся перед дверима, що манять своєю привабливістю “Спортзал”, заходиш і милуєшся цією “кузнею” одного їз необхідних компонентів навчання – здоров’я. Звідкись чутно ледь вловиме по-домашньому рідне і звичне ароматне відчуття. Запорукою його є відповідальні справжні майстри своєї справи – щоденно забезпечуючи смачні та поживні обіди. Всюди відчувається рука господаря, колективна праця. Хочеться згадати, що і в ті похмурі часи в школі навчалися талановиті діти. Один із перших учнів тієї школи був син вдови Євдоким Петрович Мінюра ( 1880 – 1963).

Закінчивши цю школу, він деякий час, будучи здібним учнем, допомагав учительці в роботі , малював для учнів портрети Ломоносова, Шевченка. Згодом йому поталанило стати учнем Київського художнього училища, де він навчався під керівництвом відомих українських митців О.Мурашка, М.Пимоненка, І. Селезньова, ставши згодом і відомим харківським художником.


Адміністрація гімназії

Директор гімназії: Мацак Тамара Миколаївна, вчитель української мови та літератури, кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії». Стаж педагогічної роботи 31 рік, керівної – 11 років Заступник директора з навчально-виховної роботи: Зубенко Любов Володимирівна, вчитель зарубіжної літератури, кваліфікаційна категорія « спеціаліст вищої категорії» . Стаж педагогічної роботи 21 рік, керівної – 10 років.

Якісний склад педагогічного колективу

Повну вищу освіту мають - 15 чоловік (88%),

Неповну вищу – 1 вчитель та 1 вихователь (12%).

Із 17 педагогічних працівників 9– досвідчені вчителі, стаж педагогічної діяльності яких складає 10 – 35 років, 8 – малодосвідчені педагогічні працівники та ті, педагогічна діяльність яких становить від 3-хдо 10 років, з них три малодосвідчені педагогічні працівники, педагогічна діяльність яких нараховує 6 років, але з тривалою перервою у педагогічній діяльності(декретна відпустка): вчитель іноземної мови (англійської) Хоменко Н.М., вчитель початкових класів Ведмідь О.В., вчитель української мови та літератури Яковенко Ж.Ф.

1 вчителю присвоєно кваліфікаційну категорію „спеціаліст вищої категорії”,

6 вчителям присвоєно кваліфікаційну категорію „спеціаліст першої категорії” ,

3 вчителів мають кваліфікаційну категорію „спеціаліст другої категорії” ,

5 вчителів мають кваліфікаційну категорію „спеціаліст”,

1 вчитель бакалавр,

1 вихователь має 11 -ий тарифний розряд .

РЕЖИМ РОБОТИ Заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів

Структура навчального року (за чвертями, півріччями, семестрами), тривалість навчального тижня, дня, занять, відпочинку між ними, інші форми організації освітнього процесу встановлюються Гімназією у межах часу, передбаченого освітньою програмою.

Організація освітнього процесу не повинна призводити до перевантаження учнів та має забезпечувати безпечні та нешкідливі умови здобуття освіти.

Тривалість уроків у Гімназії становить:

у перших класах - 35 хвилин,

у других-четвертих класах - 40 хвилин;

у п’ятих-дев'ятих класах - 45 хвилин.

Гімназія може обрати інші форми організації освітнього процесу.

Різниця в часі навчальних годин перших-четвертих класів обов’язково обліковується і компенсується проведенням додаткових, індивідуальних занять та консультацій з учнями.

Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з Уповноваженим органом та територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби.

Тривалість канікул у Гімназії протягом навчального року не може бути меншою 30 календарних днів.

Заклад дошкільної освіти

Гімназія працює за п’ятиденним робочим тижнем. Вихідні дні - субота, неділя, святкові та неробочі дні. Щоденний графік роботи закладу дошкільної освіти Гімназії:

початок роботи – 8:00;

закінчення – 17:00.

За бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, у закладі дошкільної освіти Гімназії може встановлюватися гнучкий режим роботи, який передбачає організацію різнотривалого перебування дітей, а також чергові групи у вихідні, неробочі та святкові дні, в тому числі в ранкові і вечірні години.

Час роботи чергової (чергових) групи (груп) з 7:00 до 19:00.

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

База Гімназії складається із навчальних кабінетів, майстерень (слюсарної, токарної, обслуговуючої праці тощо), а також спортивного, актового і читального залів, бібліотеки, архіву, радіоцентру, медичного, лінгафонного і комп'ютерного кабінетів, їдальні та буфету, теплиці, приміщення для інженерно-технічного та навчально-допоміжного персоналу, кімнати психологічного розвантаження тощо.

Яка мета впровадження ІКТ в Гімназії?

Головна мета -, підвищення якості, доступності та ефективності навчально-виховного процесу. На сьогоднішній день неможливо уявити навчальний процес у школі без використання інформаційних технологій і засобів навчання. Застосування інформаційних технологій у системі управління освітою є особливо необхідним.

ІКТ у правлінську діяльність надає унікальні можливості для адміністрації закладу: Ведення та оформлення внутрішньошкільної документації; Складання розкладу уроків; Створення та використання бази даних учителів та учнів; Моніторинг діяльності вчителів; Робота з електронними базами даних в Інтернеті, електронними бібліотеками, юридичними консультаціями тощо; Оперативне управління навчальним закладом шляхом інтерактивних віртуальних нарад, передачі термінової інформації тощо; Пошук та збір інформації за допомогою Інтернету (від нормативно-правової до інформації про придбання навчально – методичного забезпечення); Використання електронної пошти та «хмарних» сервісів для зв'язку; Налагодження творчих зв'язків з іншими навчальними закладами; Психологічне тестування працівників школи та дітей; Створення рейтингів педагогічних працівників; Оформлення робочих місць і створення локальної мережі між директором, заступниками, секретарем, бібліотекою, кабінетом інформатики, педагогами.

Як ми впроваджуємо ІКТ в школі? Колектив нашої школи працює над впровадженням ІКТ в навчально – виховний процес. Одним з напрямків застосування ІКТ у нашій школі є використання мультимедійних засобів навчання, які дозволяють учням, педагогам, батькам спілкуватися з комп’ютером, використовуючи різноманітні, природні для себе середовища: графіку, гіпертексти, звук, анімацію, відео. Педагоги школи активно застосовують засоби мультимедіа в навчальному процесі, серед яких: використання електронних підручників, енциклопедій; розробка ситуаційно-рольових та інтелектуальних ігор з використанням штучного інтелекту; моделювання процесів і явищ; забезпечення дистанційної форми навчання; проведення інтерактивних освітніх веб-конференцій; побудова систем контролю й перевірки знань і умінь учнів (використання контролюючих програм-тестів); створення і підтримка сайтів педагогів, учнів; створення презентацій навчального матеріалу; здійснення проектної та дослідницької діяльності учнів та педагогів тощо.

ЯК адміністрація школи використовує ІКТ технології? Проведення засідань педради, методичної ради школи, засідань творчих та проблемних груп, методоб’єднань, батьківських лекторіїв та інших заходів ми не уявляємо без мультимедійних презентацій, у яких представлені аналітичні дослідження, результати психологічних тестувань і тренінгів, індивідуальний досвід учителів та багато іншої інформації.

На базі школи проходять районні методичні заходи (майстер – класи, творчі майстерні, відкриті уроки, презентації досвіду), які також не обходяться без використання ІКТ.

Комплексне впровадження ІКТ технологій в життя школи останніми роками стало потужним стимулом для підвищення результативності навчально – виховного процесу, методичної та управлінської діяльності.

Організація освітнього процесу у школі з використанням інформаційно-комунікаційних технологій сприяє успішній адаптації учнів до життя в інформаційному суспільстві. Простір для діяльності надзвичайно широкий і вимагає від нас цілеспрямованої творчої праці і самовдосконалення. А це під силу тільки потужному, творчому, небайдужому, професійному педагогічному колективу, який постійно розвивається.


Інтерв'ю з заступником директора з навчально виховної роботи

- Доброго дня Любов Володимирівна! Можна Вам задати декілька питань стосовно впровадження ІКТ в нашому закладі освіти?

- Доброго дня, так звісно ! З радістю відповім на ваші питання.

- Чи достатньо розвинені ІКТ в нашому закладі?

- Я вважаю ,що недостатньо створені умови для впровадження ІКТ. Не всі класні кімнати мають комп ютери та смарт дошки з інтернетом. Це звичайно зменшує якість навчання учнів .

- Щоб Ви особисто хотіли змінити чи створити в навчальному закладі з ІКТ?

- Потрібно , щоб кожен учень мав доступ до комп ютера та інтернету,щоб в кожному класі був інтернет і смарт дошка. Тільки тоді ми зможемо краще реалізувати роботу з ІКТ.

- Чи вчителі готові до впровадження ІКТ в школі?

- На мою думку ,вчителі не зовсім готові. Але вчителі не бояться комп’ютерів, вони просто з ними ще недостатньо знайомі. Є вчителі зі стажем і вони звикли працювати без ІКТ тому для них переключитися на на інноваційні технології дуже важко. Але я вважаю, якщо б у кожного вчителя в школі була сучасна техніка і інтернет, вони б із задоволенням ними користувалися.

- Чи потрібні нашій сучасній школі ІКТ?

- Так, звичайно з використанням ІКТ ми підвищуємо ефективність та якість навчання дітей.

- Дякую дуже приємно було з вами спілкуватися.

- Допобачення!

- Допобачення!

Проведення анкетування вчителів «Впровадження ІКТ»

Для вчителів Реутинської гімназії була створена анкета на тему «Впровадження ІКТ».

Анкета Впровадження ІКТ

Відповіді на анкетування

Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення)

Апаратне забезпечення: ІКТ гімназії: 8 ПК ,які знаходяться в кабінеті інформатики,бібліотеці та кабінеті директора,2 ноутбуки в класах НУШ, 4 смарт дошки з проекторами, які знаходяться в навчальних кабінетах Гімназії , 2 ламінатори в 2,3 класі НУШ, 1 LED телевізор в кабінеті англійської мови.Усі комп’ютери підключені до інтернету, в школі працює Wi-Fi.

Програмне забезпечення:

• Microsoft office

• Windows

Інформаційне забезпечення:

• Інформаційно-освітнє середовище школи представлено офіційний сайтом школи

Навчально-наукове забезпечення:

• Inkscape

• Microsoft office

• Gimp

• Gcompris

• Scratch

• Rapid Typing

Блог Реутинської гімназії

Створено Блог Реутинської гімназії ,який містить відомості про історію закладу,роботу закладу в умова пандемії та рекомендації для вчителів щодо дистанційного навчання

Блог Реутинської гімназії

Семінар для вчителів «Використання ІКТ на уроках в початковій школі»

На сьогодні, з огляду на сучасності, вчитель повинен вносити в навчальний процес нові методи подачі інформації. Мозок дитини, налаштований на отримання знань у формі розважальних програм по телебаченню, набагато легше сприйме запропоновану на уроці інформацію за допомогою медіа засобів. ІКТ дають змогу вчителю краще подати матеріал, зробити його більш цікавим, швидко перевірити знання учнів та підвищити їхній інтерес до навчання. Вчитель має можливість активно спілкуватися з колегами, учнями та батьками. Збільшення комп’ютерної техніки та подальше її вдосконалення поширює можливості викладачів використовувати комп’ютерні технології не тільки при вивченні інформатики, але й поєднанні викладання інших дисциплін із використанням ІКТ. Новітні розробки в цій галузі змінюють спосіб їх застосування при вивченні різних дисциплін у процесі навчання. Я підготувала презентацію про використання ІКТ в початковій школі та провела семінар для вчителів "Використання ІКТ на уроках в початковій школі".

Використання ІКТ на уроках у початковій школі�

Фотозвіт проведеного семінару в Реутинській гімназії "Використання ІКТ в початковій школі"

Методичні рекомендації до проектування інформаційного освітнього середовища школи,модернізації ІТ інфраструктури, формування ІК-компетентності вчителів школи

Сучасна освіта з кожним днем вимагає все більш активного використання інформаційних і комунікаційних технологій в управлінській, навчально-виховній, фінансовій діяльності школи.

Проектування інформаційного освітнього середовища освітньої установи. За результатами аналізу ІТ-інфраструктури Реутинська гімназія, можна зробити висновок, що школа не повністю відповідає сучасним вимогам оновленого Державного стандарту та «Закону про освіту» щодо інформатизації освітнього простору. Для того, щоб підвищити ефективність спільної роботи вчителів можна ввести:

• електронний документообіг;

• для ефективного спілкування - використовувати Google;

• для оцінювання знань на уроці вчитель може використовувати Learningapps. Який пропонує широкий вибір завдань, які можна виконувати як на уроці так і вдома;

• а також створити електронну бібліотеку для учнів. Це дозволило б учням мати доступ до інформації в будь якому місці. І не тільки учням.

• створити сторінку, де б вчителі могли ділитися своїм досвідом один з одним. Туди можна буде викладати фото, презентації, текстові документи (все, що висвітлить їх діяльність);

• також можна ефективно використовувати Інтернет-технології в організації додаткової освіти;

• навчитися працювати з інформацією, робити повідомлення, доповіді на задану тему..

Методичні рекомендації щодо модернізації ІТ інфраструктури:

• Докупити необхідну кількість обладнання: комп'ютери, смарт-дошки та програмне забезпечення для цієї техніки.

• Підвищити рівень ІКТ-компетентності вчителів (проводити для них тренінги, семінари та давати можливість проходити курси для удосконалення своїх вмінь та навичок роботи з комп'ютерною технікою).

Передумови успішного формування базової ІКТ-компетентності вчителів:

• сформованість достатнього рівня мотивації до інноваційної діяльності, пов'язаної із використанням ІКТ;

• наявність знань і світоглядних уявлень про функціонування ПК і дидактичні можливості ІКТ;

• використання Інтернету і цифрових освітніх ресурсів у педагогічній діяльності;

• володіння методичними основами підготовки наочних і дидактичних матеріалів із використанням засобів Microsoft Office.

Форми підвищення рівня ІКТ-компетентності вчителів:

• активна участь у семінарах різного рівня щодо застосування ІКТ у навчальній практиці;

• систематична участь у професійних конкурсах, онлайнових форумах і педрадах;

• постійне використання у педагогічній діяльності широкого спектру цифрових технологій та інструментів: текстових редакторів, підготовки презентацій, табличних процесорів тощо;

• забезпечення використання Інтернет-ресурсів;

• формування банку навчальних завдань, виконуваних із активним використанням ІКТ;

• розробка проектів із використанням ІКТ.

Чинники, що заважають удосконаленню ІК-компетентності вчителів:

• недостатня обізнаність з новинками у сфері інформатизації;

• перевантаження вчителів додатковими обов’язками і як наслідок брак часу на самоосвіту;

• мала кількість годин на вивчення предмету за допомогою ІКТ (брак технічної складової);

• низьких рівень підключення до високошвидкісного Інтернету;


Фотозвіт проходження практики