Вегерич Катерина Анатоліївна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Вегерич Катерини Анатоліївни VІ курсу Педагогічного інституту заочної форми навчання освітній рівень: другий (магістерський) спеціальності «Початкова освіта».

Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі

Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ. Інтерв’ю з керівником навчального закладу

Інтерв'ю з куратором школи Волох Тамарою Степанівною

 1. Як ви вважаєте, потрібно в освітньому процесі використання ІКТ?

Моя відповідь – однозначно так! Одним із головних завдань шкільної освіти сьогодні є підготовка учнів до швидкого сприйняття і опрацювання великих обсягів інформації, озброєння їх сучасними засобами і технологіями роботи, формування в них інформаційної культури, життєвих компетентностей, зокрема інформативної. Для цього необхідно формувати позитивну мотивацію до навчання учнів та залучати їх до самостійної (індивідуальної чи групової) дослідницької роботи на базі комплексного використання інноваційних педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) з метою підвищення якості навчання учнів. Використання ІКТ у навчальному процесі відкриває широкі перспективи у вивченні дисциплін шкільного курсу. З'являються можливості розширення змістового наповнення предметів, опрацювання великих обсягів навчальної інформації, яка стає доступнішою для сприймання, використання інтерактивних методів навчання.

 1. На вашу думку чи є мінуси впровадження ІКТ?

Нажаль, змушена відповісти так, тому що при використанні ІКТ в навчально-виховному процесі в загальноосвітніх навчальних закладах, особливо в сільських школах, виникли проблеми:

 • недостатнє матеріально-технічне та науково-методичне забезпечення навчальних закладів;
 • недостатньо розроблені методики використання сучасних інформаційних технологій навчання у навчальному процесі під час вивчення усіх навчальних предметів;
 • недостатня підготовка педагогічних кадрів до використання в навчальному процесі засобів сучасних інформаційно-комунікаційних технологій;
 • відсутність у вчителів мотивації щодо використання сучасних інформаційних технологій навчання.
 1. А які ж все таки переваги використання ІКТ?

Переваги використання ІКТ можна звести до двох груп: технічні і дидактичні. Технічними перевагами є швидкість, оперативність, можливість перегляду і прослуховування фрагментів і інші мультимедійні функції. Дидактичні переваги інтерактивних занять - створення ефекту присутності ("Я це бачив!"), відчуття автентичності, реальності подій, інтерес, бажання дізнатися і побачити більше.

 1. Які можливості дає використання ІКТ для педагогів?
 • Впершу чергу це самоосвіти педагога, підвищення його професійного рівня;
 • навчатися і здобувати знання, вміння та якості, необхідні сучасній людині;
 • отримувати найсучаснішу інформацію по темі, оновлювати навчальний та дидактичний матеріал;
 • мати доступ до методичної бази розробок;
 • спілкуватися з колегами на різних форумах;
 • отримувати кваліфіковані консультації та поради експертів;
 • публікувати свої матеріали;
 • брати участь в обговоренні опублікованих матеріалів;
 • брати участь в професійних конкурсах, вебінарах;
 • обмінюватися досвідом з колегами з інших регіонів і країн.

ІК-компетентності вчителів. Проведення анкетування. Аналіз результатів анкетування.

Для перевірки ІК- компетентності вчителів була створена анкета та проведено анкетування. Для перегляду анкети натисніть тут

Анкетка1.jpg

В наступному файлі можна переглянути результати пройденого анкетування. Для перегляду результатів анкетування натисніть тут.

Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення)

ІТ структура навчального закладу

 1. Комп'ютерний клас
 2. Смарт дошка
 3. Навісна плазма

Оснащення комп'ютерами та ноутбуками

 • Для управління:
 1. Кабінет куратора школи (1 комп'ютер),
 2. Кабінет заступника куратора (1 комп'ютер),
 3. Кабінет організатора навчального дозвілля (1 комп'ютер),
 4. бібліотека (1 комп'ютер), (3 ноутбуки)
 5. Актова зала (1 комп'ютер)
 • Для навчання:
 1. Комп'ютерний клас (7 комп'ютерів)
 2. Бібліотека (3 ноутбуки)

Програмне забезпечення

 1. Microsoft office
 2. Windows
 3. Сходинки до інформатики
 4. Програми для вчителів та учнів
 5. Збірники (електронні)
 6. Дидактичні матеріали
 7. Сервіси Google Apps Education Edition

Інформаційне забезпечення

 1. Інформаційно-освітнє середовище є на сайті школи.Для перегляду сайту Поліської школи І-ІІ ступеня натисніть тут.

Навчально-наукове забезпечення

 1. Державні стандарти освіти
 2. Навчальні плани
 3. Навчальні програми з усіх навчальних дисциплін
 4. Підручники та навчальні посібники
 5. Матеріали поточного та підсумкового контролю
 6. Методичні матеріали

Завдання на вибір

Гугл-календар для співробітників

Додаток Гугл- календар досить зручний у використанні. Події зберігаються онлайн. Це означає, що календар можна переглядати з будь-якого місця та будь-якого пристрою обладнаного доступом до мережі Інтернет. Для перегляду гугл-календаря натисніть тут.

Календарик1.jpg

Семінар(тренінг)

Внутрішкільна система підвищення кваліфікації учителів щодо використання інформаційно комунікативних технологій

Для перегляду презентації до психолого- педагогічного семінару натисніть тут.

Ctvsyfh.jpg
Ctvsyfh1.jpg

Методичні рекомендації

Проектування інформаційного освітнього середовища освітньої установи

Однією з необхідних умов успішної реалізації модернізації освіти на сучасному етапі є формування єдиного інформаційного освітнього середовища на всіх рівнях із забезпеченням їх інтеграції. Первинного значення в цьому процесі набуває створення єдиного ІОС в кожній освітній установі. Інформатизація в навчальному закладі потребує не лише встановлення в ньому персональних комп’ютерів і навчання комп’ютерної грамотності – вона не відбуватиметься без перебудови всього процесу навчання на базі використання інформаційно-комунікаційних технологій, діяльності студентів, учнів і викладачів в умовах доступу до безмежного світу інформації. Створення єдиного освітнього інформаційного середовища сприяє розвитку навчальної, педагогічної, управлінської й обслуговуючої діяльності навчального закладу, де провідну роль відіграють інформаційно-комунікаційні технології, що дозволяють підвищити якість і доступність навчального процесу.

 1. Для керівництва :
 • створити єдине інформаційне освітнє середовище навчального закладу;
 • організувати розумний і раціональний документообіг в межах однієї установи,
 • впровадити інформаційно-комунікаційні технології управління навчальним закладом;
 • впровадити систему збирання, переробки інформації з різних напрямів навчально-виховного процесу;
 • здійснити розгорнутий моніторинг навчальної діяльності закладу;
 • створити електронні бази даних педагогічних кадрів;
 • підтримувати сайт навчального закладу, Веб-сторінки навчальних проектів;
 • розширити інформаційну взаємодію з іншими навчальними закладами;
 • розвинути контакти соціального партнерства з іншими навчальними закладами.
 1. Для викладачів :
 • організувати доступ до всієї нормативно-правової бази документів;
 • використовувати програмне середовище, що формує інформаційний простір навчального закладу;
 • здійснювати самостійне навчання;
 • підвищувати кваліфікацію, брати участь у професійних об’єднаннях, семінарах, вебінарах, майстер-класах та ін.
 • упроваджувати інформаційно-комунікаційні технології і ресурси мережі Інтернет на різних етапах традиційної системи навчання;
 • створювати Інтернет-заняття, інтегровані уроки;
 • розробляти і використовувати власне програмне забезпечення і цифрові освітні ресурси, формувати, використовувати медіатеки і т. ін.

Модернізаціїя ІТ інфраструктури

 1. Підвищити рівень ІКТ-компетентності вчителів (проводити для них тренінги, семінари та давати можливість проходити курси для удосконалення своїх вмінь та навичок роботи з комп'ютерною технікою);
 2. Удосконалити програмний комплекс серверів і інструментів, які забезпечують світовий рівень керування ІТ-інфраструктурою, захисту даних і безпеки мережі;
 3. Удосконалити загальний аналіз діяльності навчального закладу, рішення для контролю звітності і створення звітів. Спрощення звітності й керування планами на майбутнє завдяки миттєвому доступу до інформації і докладному огляду джерел даних;
 4. Докупити необхідну кількість обладнання: комп'ютери, смарт-дошки та програмне забезпечення для цієї техніки.

Формування ІК- компетентності вчителів, вихователів освітньої установи

 • Вчителі навчального закладу у свой роботі використовують ІКТ майже щодня. Свторюють навчальний матреіал, працюють з різними освітніми сервісами. Але вчителі не в повній мірі ознайомлені з можливостями ІКТ в освітньому процесі. Тому для підвищення ІК-компетентності вчителів пропонуємо наступні заходи та форми роботи:
 1. відвідування навчально-практичних семінарів, тренінгів та дистанційних курсів Академії інноваційного розвитку освіти.

Наприклад:

  1. Google Classroom – онлайн клас для ефективного навчання
  2. Створення інтерактивних онлайнових вправ
  3. Веб-квести
 1. Проведення практичних занять для педагогічних працівників школи щодо оволодіння навичками роботи з персональним комп’ютером та роботи в мережі Інтернет
 2. Розробка засобів діагностики (таблиць, графіків, діаграм щодо розвитку освіти в школі тощо)