Вашук Алла Миколаївна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Пухівська загальносвітня школа І-ІІІ ступенів Броварського району Київської області

Адреса:
Київська область, Броварський район, с. Пухівка, вул. Поштова, 14

Вебсайт:
puhivka-school.edukit.kiev.ua

Контактні телнфони:
(04594) 26-2-33
(04594) 26-2-95

Школа на карті України.jpg


Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика

База для проведення практики: Пухівська ЗОШ I-III ступенів (Броварський район, село Пухівка, вул. Поштова, 14) (сторінка школи на wiki-порталі КУБГ)
Метою Пухівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів є задоволення потреб дітей с. Пухівка у здобутті повної загальної середньої освіти, всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.


Shkola 001.jpg

Зміст

Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі

Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ. Інтерв’ю з керівником навчального закладу та його заступниками.

Скріншот інтерв'ю Директорки Пухівської ЗОШ на сервісі SoundCloud

Ознайомитись з повним інтерв'ю з директором Пухівської ЗОШ можна за посиланням.

Школа не стоїть осторонь від сучасних вимог та технологій. Перше, з чого школа розпочала впроваджувати сучасні комп’ютерні технології - це створення інформаційного сайту ще декілька років тому. Він слугує комунікативним майданчиком для надання повноцінної та актуальної інформації про структуру, діяльність та заходи школи. Потім школа розпочала комп’ютеризацію навчальних класів та адміністративних кабінетів. На сьогоднішній день існує повноцінний комп’ютерний клас, обладнані інтерактивними дошками фізичний, хімічний, музичний та клас початкової школи.

Для вирішення адміністративних завдань школа використовує програму «КУРС: ШКОЛА». Для освітнього процесу найчастіше використовується програма для смарт-дошки «Smart Notebook» з її гнучкими можливостями по створенню інтерактивних уроків.

В навчальному процесі діти використовують ресурси для створення коміксів “Pixton”, ресурс для створення інтерактивних історій “Story-Jumper”. Також “ThingLink” - для створення інтерактивних зображень, “WordArt” для створення хмари слів, “MindMapNinja” для створення карти знань та багато інших. Це найбільш популярні.

На сьогоднішній день у школи укладений меморандум про співпрацю з Кафедрою інформатики Національного педагогічного університету імені Драгоманова. Вони надають школі методичні рекомендації щодо створення ефективних навчальних матеріалів.

Звичайно, не всі педагоги на сьогоднішній день мають професійну технічну освіту з комп’ютерних технологій. Тому в найближчій перспективі протягом року планується всіх вчителів залучити до професійних комп’ютерних тренінгів. На сьогодні велику популярність набуває освітній онлайн-сервіс “LearningApps” і один з найперших тренінгів планується провести саме з навчання педагогів роботи у ньому. Стосовно апаратного забезпечення, в програмі розвитку школи вже передбачено повну комп’ютеризацію всіх навчальних класів та забезпечення учнів персональними планшетами у найближчі два роки. Звісно, для цього передбачено і ліцензійне програмне забезпечення.

ІК-компетентності науково-педагогічних працівників, вчителів та вихователів закладу. Створення анкети. Проведення анкетування. Аналіз результатів анкетування.

Форма анкети
Результати анкетування

В школі було проведено анкетування науково-педагогічних працівників за спеціально створеною анкетою.

Результати анкетування показали, що в цілому викладачі школи володіють елементарними навичками роботи з засобами ІКТ, але має місце недостатня забезпеченість вчителів персональними робочими компьютерами (25% не мають свого власного комп'ютера). Рівень володіння онлайн сервісами не дуже високий, але є необхідність та бажання опанувати новий для багатьох педагогів сервіс створення інтерактивних вправ “LearningApps”.

Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення)

Апаратне забезпечення

Screenshot аналіз 1.jpg
Програмне забезпечення

Screenshot аналіз 2.jpg
Інформаційне забезпечення

Головна сторінка сайту Пухівської ЗОШ

Інформаційне забезпечення представлено сайтом школи, який реалізує освітню політику школи. На сайті розміщується інформація про:

 • керівний склад школи;
 • новини;
 • звіти директора школи;
 • нормативно-правова база;
 • галерея з зображеннями заходів;
 • інші соціально необхідні та актуальні ресурси та посилання.

Навчально-наукове забезпечення

В початковій, середній та старшій школах всі учні та викладачі забезпечені необхідними підручниками та зошитами за оновленою програмою.

Вчителі початкових класів школи працюють за програмою Нової Української Школи та повністю забезпечені навчально-методичними матеріалами, більшість з яких знаходяться на сайті НУШ. Вчителі початкової школи одночасно є викладачами інформатики, оскільки навчання передбачає залучення засобів ІКТ.

Діти починаючи з 2-го класу починають вивчати інформатику, при чому усі діти забезпечені доступом до комп'ютерів та до мережі Інтернет. Навчально-наукове забезпечення школи періодично поповнюється матеріалами, які є результатами сумісної співпраці з кафедрою інформатики Національного педагогічного університету імені Драгоманова.


Завдання на вибір

Титульний аркуш мого курсу-тренінгу

Мною було обрано завдання: "Електронний навчальний курс для підвищення ІК-компетентності співробітників установи".

Обираючи тему курсу, я виходила з результатів проведеного мною анкетування педагогів Пухівської ЗОШ і дійшла висновку, що більшість бажає оволодіти навичками створення інтерактивних вправ на ресурсі "LearningApps".

Тому мною було створено електронний курс-тренінг "Як створювати інтерактивні вправи з LearningApps.org".

Семінар (тренінг)

12 листопада 2019 року мною було проведено тренінг для вчителів Пухівської ЗОШ на тему "Як створювати інтерактивні вправи з LearningApps.org".

На тренінгу були присутні 7 вчителів, з них 2 - вчителі початкових класів, 5 - вчителі середньої та старшої школи.

На початку тренінгу мною було роз'яснено можливості та переваги використання сервісу створення інтерактивних вправ "LearningApps". Після цього було продемонстровано практичні зразки інтерактивних вправ, створених у сервісі.

Розяснивши специфіку кожного виду вправ, було розглянуто поетапне створення кожної з них.

Після невеликої перерви, наприкінці тренінгу було проведено засвоєння отриманих навичок вчителями шляхом самостійного створення ними вправ на обрану тематику.

Результати тренінгу досить втішні - сервіс допоміг вчителям вивчити дуже ефективний інструмент в навчанні дітей.

Методичні рекомендації

Проєктування інформаційного освітнього середовища установи

Під час створення сучасного ІОС навчального закладу необхідно:

 • створення єдиної інформаційної бази навчального закладу;
 • формування медіатеки та впровадження локальних мережних навчальних програмних комплексів;
 • надання користувачам регламентованого доступу до інформації.

Модернізація ІТ інфраструктури

Організація модернізації ІТ-інфраструктури є важливим елементом для задоволення сучасним технічним вимогам навчального процесу та включає:

 • закупівля сучасного комп'ютерного обладнання, що відповідає вимогам Наказу МОН від 02.11.2017 № 1440;
 • проєктування, монтаж та налагодження локальної мережі з виділеним сервером, що об’єднує всі комп’ютерні ресурси навчального закладу;
 • своєчасне нарощування технічних можливостей застарілого обладнання.

Формування ІК-компетентності співробітників, вчителів, вихователів установи

У підготовці педагогічних кадрів для роботи в ІОС слід дотримуватися таких дидактичних умов:

 • модульний принцип організації навчання ІКТ;
 • забезпечення диференційованого підходу в навчанні;
 • урахування особливостей навчання педагогів у побудові змісту і принципів реалізації системи підтримуючого навчання;
 • підвищення мотивації педагогів до вивчення і використання ІКТ у професійній діяльності.

Важливим у складі компетентності педагога в галузі ІКТ є його методична компетентність, що передбачає наявність умінь використовувати свої технологічні компетенції для розробки навчальних програм, котрі передбачають системне та ефективне використання ІКТ у навчальному процесі.

Формування базового та достатнього рівня комп’ютерної підготовки педагога може здійснюватися через курсову підготовку, різноманітні форми підвищення педагогічної майстерності в міжкурсовий період на базі навчального закладу.

Слід зауважити, що одержані знання, вміння та навички набудуть потреби, якщо в навчальному закладі функціонує ІОС.