Васюк Яна Олександрівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Васюк Яни Олександрівни VІ курсу Педагогічного інституту заочної форми навчання освітній рівень: другий (магістерський) спеціальності «Початкова освіта».

База практики Навчально-виховний комплекс №141 «ОРТ»

Зміст

Завдання : Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі.

Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ. Інтерв’ю з керівником навчального закладу та його заступниками.

Аналіз проведеного інтерв`ю з керівником навчального закладу показав, що стабільне функціонування ІТ-інфраструктури освітнього закладу забезпечує створення єдиного інформаційного середовища, що спонукає використовувати інформаційно-комунікаційні технології в освітній і управлінській діяльності, упроваджувати новітні педагогічно виважені моделі навчання; застосовувати хмаро і мобільно орієнтовані навчальні середовища, різноманітні віртуальні та дослідні лабораторії для формування ключових компетентностей та життєвих навичок учнів.

Головною метою впровадження ІТ-інфраструктури в навчальному закладі є підготовка підростаючого покоління до повноцінної плідної життєдіяльності в інформаційному суспільстві, підвищення якості, доступності та ефективності освітнього процесу.
Переглянути інтерв'ю

ІК-компетентності вчителів. Проведення анкетування. Аналіз результатів анкетування.

Для аналізу ІК-компетентності науково-педагогічних працівників та вчителів навчального закладу було створено анкетування та проведено опитування серед респондентів.

Анкета

568000000000000.png

Результати опитування

900арпо.png

На основі аналізу результатів опитування педагогічних прцівників закладу, був зроблений такий висновок: школа має високий рівень оснащення ІКТ. більшість опитаних вказали, що постійно використовують ІКТ в своїй освітній діяльності. Більш як третина респондентів вказали, що потребують часткової або повної допомоги у конструюванні уроку з ІКТ, що є досить значною частиною опитаних. Майже стільки ж вчителів зазначили, що мають лише первинні уявлення та навички про номенклатуру та дидактичні можливості ресурсів, орієнтованих напредметно-професійну діяльність. Майже 90% педагогічних працівників зазначили, що хотіли б підвищити власну кваліфікацію в роботі з ІКТ.

Вчителі , які брали участь в опитуванні готові вчитися і впроваджувати ІКТ в освітній процес. Більшість із них давно використовують сучасні інформаційні технології в своїй професійній діяльності і прагнуть удосконалювати і поглиблювати свої знання, вміння і навички і надалі.

Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення).

Апаратне забезпечення:

 • 4 сервера
 • 30 роутерів
 • 270 комп'ютерів (з них 130 ноутбуків)
 • 19 мультимедійних дошок, 35 екранів, 45 проекторів
 • 40 камер відеоспостереження
 • обладнання для відеомонтажу
 • 8 3d принтерів
 • обладнання для фото-відео лабораторії
 • обладнання для 2-х лінгафонних кабінетів
 • графічні планшети, планшети
 • обладнання для CISCO:
 • 9 роутерів
 • 9 маршрутизаторів
 • 9 брандмауерів
 • Обладнання для проведення уроків інформаційних технологій
 1. Arduino
 2. Raspberry Pi

Програмне забезпечення: В освітньому процесі НВК використовується ліцензійне програмне забезпечення Windows 10, Office 16, програмне забезпечення від Visual Studio, SolidWorks, Autodesk 3D Max, ArchiCAD, а також використовуються вільне програмне забезпечення, що розповсюджується під ліцензією GNU GPL. Зокрема це Blender — пакет для створення тривимірної комп'ютерної графіки, що включає засоби моделювання, анімації, рендерінгу, після-обробки відео; GIMP (The GNU Image Manipulation Program) — растровий графічний редактор; Inkscape — вільний редактор векторної графіки з можливостями, подібними до можливостей Illustrator, Freehand, CorelDraw, або Xara Xtreme та інше ПЗ.

Вчителі англійської мови та івриту використовують платформу «Duolingo» для шкіл. Duolingo - це безкоштовна платформа для вивчення десятків мов і краудсорсінгових переказів. При цьому вивчення мов побудовано на принципі Гейміфікація - просуванню від рівня до рівня, заробляючи бали. Для кожної мови є не менше 25 рівнів. Учні мають можливість вивчати іспанську, французьку, італійську, німецьку, турецьку, японську та багато-багато інших мов. Duolingo — це найпопулярніший у світі спосіб вивчити мову, що доступний у понад 100 країнах.

На уроках інформаційних технологій використовується апаратна обчислювальна платформа для аматорського конструювання Arduino, основними компонентами якої є плата мікроконтролера з елементами вводу/виводу та середовище розробки Processing/Wiring на мові програмування, що є спрощеною підмножиною C/C++. Arduino може використовуватися як для створення автономних інтерактивних об'єктів, так і підключатися до програмного забезпечення, яке виконується на комп'ютері.

На основі Arduino учні розробляють навчальні приклади, роботів, системи спостереження і безпеки, аналоги систем типу «розумний дім», гірлянду з "біжучими вогнями", цифровий кодований замок, дистанційний пульт для керування побутовими пристроями, систему для автоматичного поливання квітів тощо. Також на уроках інформаційних технологій учні вчаться програмувати одноплатні крихітні комп'ютери Raspberry Pi .

Інформаційно-освітнє середовище школи.

 1. Інформаційно-освітнє середовище описане на сайті школи. Навчально-виховний комплекс №141 «ОРТ»
 2. Школа в соціальних мережах Instagram
 3. Школа в соціальних мережах facebook
 4. Канал школи на YouTube

Навчально – наукове забезпечення.

 1. Державні стандарти освіти;
 2. Навчальні плани;
 3. Підручники та навчальні посібники;
 4. Матеріали поточного та підсумкового контролю;
 5. Методичні матеріали.
 6. Навчальні програми з усіх навчальних дисциплін;
 • Войцеховський М.О., Проценко Т.Г., Гапонюк Ю.М., Навчальна програма курсу за вибором (вибірковий модуль) «Основи кібербезпеки» («Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах» МОН України, Лист ІМЗО від 06.06.2019 № 22.1/12-Г-328)
 • Войцеховський М.О., Проценко Т.Г., Дзюба С.М., Гапонюк Ю.М., Густяк О.М., Навчальна програма курсу за вибором (вибірковий модуль) «Введення у кібербезпеку» («Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах» МОН України, Лист ІМЗО від 08.07.2018 № 22.1/12-Г-595)
 • Дзюба С.М., Кіт І.В., Кіт О.Г., Мічуріна Г.В.,Хачатрян С.А. Програма курсу за вибором "Технологія моделювання простих конструкцій та механізмів" («Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах» МОН України, Лист ІМЗО від 15.06.2018 №22.1/12- Г-362)
 • Дзюба С.М., Кіт І.В., Кіт О.Г., Мічуріна Г.В., Хачатрян С.А. Програма курсу за вибором "Технологія проектування технологічних систем" («Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах» МОН України, Лист ІМЗО від 15.06.2019 №22.1/12-Г-360)
 • Дзюба С.М., Кіт І.В., Кіт О.Г., Мічуріна Г.В., Хачатрян С.А. Програма курсу за вибором "Технологія створення робототехнічних систем" («Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах» МОН України, Лист ІМЗО від 15.06.2018 №22.1/12-Г-359)
 • Дзюба С.М., Кіт І.В., Кіт О.Г., Мічуріна Г.В., Хачатрян С.А. Програма курсу за вибором "Технологія керування робототехнічними системами" («Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах» МОН України, Лист ІМЗО від 15.06.2018 №22.1/12-Г-357)
 • Дзюба С.М., Кіт І.В., Кіт О.Г., Мічуріна Г.В., Хачатрян С.А. Програма курсу за вибором "Технологія створення електронних пристроїв" («Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах» МОН України, Лист ІМЗО від 15.06.2018 №22.1/12-Г-355)
 • Бойко Ю.В., Войцеховський М.О., Дзюба С.М., Проценко Т.Г.. Навчальна програма курсу за вибором "Основи інтернету речей" («Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах» МОН України, Лист ІМЗО від 04.07.2016 № 2.1/12-Г-466)
 • Бойко Ю.В., Войцеховський М.О., Дзюба С.М., Проценко Т.Г. Програма курсу за вибором "Основи апаратного та програмного забезпечення роботи комп'ютера" («Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах» МОН України, Лист ІІТЗО від 26.06.2015 № 14.1/12-Г-823)

Завдання: Створити е-ресурс та впровадити його в діяльність освітньої установи, відповідно до потреб закладу

Оскільки, школа має високий рівень оснащення ІКТ, більшість педагогічних працівників давно використовують сучасні інформаційні технології в своїй професійній діяльності і прагнуть удосконалювати і поглиблювати свої знання, вміння і навички і надалі. А Більш як 26% вчителів вказали, що мають лише первинні уявлення та навички про номенклатуру та дидактичні можливості ресурсів, орієнтованих на предметно-професійну діяльність, я вирішила розробити інструкцію роботи з новим для НВК сервісом.

Серія навчальних відео-роликів щодо використання сервісу Icogram Desinger 3D Map.
Відео 1: Огляд сервісу
Відео 2: Склад Icograms 3D Maps
Відео 3: Продукт сервісу

777890.jpg

Завдання : Семінар (тренінг) для вчителів початкових класів

Семінар (тренінг) для вчителів початкових класів можна переглянути тут

 1. Відеозапис тренінгу можна переглянути тут
 2. Презентацію зі спільним доступом можна переглянути тут
 3. Матеріал до практичної роботи з ресурсами можна переглянути тут

Завдання: Методичні рекомендації

Методичні рекомендації до проектування інформаційного освітнього середовища установи.

Якщо використовувати ті можливості, що наразі має школа, то доцільно було б створити:

 1. Систему електронного навчання, де б учні, які хворіють чи по якійсь іншій причині пропустили уроки, могли б знайти короткий конспект уроку, відео-матеріал та опис домашнього завдання.
 2. Електронну бібліотеку для учнів. Адже є класи в яких не всім учням вистачає підручників. Також це дозволило б учням мати доступ до інформації в будь-якому місці.
 3. Сторінку або блог, де б вчителі могли ділитися своїм досвідом один з одним. Туди можна буде викладати фото, презентації, текстові документи (все, що висвітлить їх діяльність).

Методичні рекомендації до модернізації ІТ інфраструктури.

 • якісна WI-FI мережа;
 • створення мобільного додатку для смартфонів у якому можливо переглядати розклад та ділитися інформацією;
 • закупівля достатньої кількості технічного забезпечення (комп'ютери,інтерактивні комплекси, плазмові телевізори).

Методичні рекомендації до формування ІК- компетентності співробітників, вчителів установи.

 • курси підвищення кваліфікації ІКТ-компетентності;
 • систематична участь у професійних конкурсах, онлайнових форумах і педрадах;
 • активна участь у семінарах, конференціях майстер-класах щодо застосування ІКТ у навчальній практиці;
 • самоосвіта за допомогою Educational Era(EdEra)/Coursera ;
 • розробка проектів із використанням ІКТ.

Завдання: Презентація виконання

 • Презентація результатів практики на Вікі-порталі.