Васьківська Ганна Василівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика

Місце прохоження практики:Школа I-III ступенів №5, м. Київ, вулиця Тимірязєвська, 36, Київ, Україна, 02000

Школа5.jpg

Зміст

Завдання 1

Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі


Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ. Інтерв’ю з керівником освітнього закладу та його заступниками.

Упровадження в освіту інформаційно-комунікаційних технологій сприяє підвищенню її якості, а також удосконаленню організації діяльності освітнього закладу та управління ним, особливо на сьогодення, проваження ІКТ є вкрай необхідне. Таким чином, впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій в діяльнісь школи необхідна не тільки для директорів чи заступників з навчально-виховної роботи, а й для вчителів, дітей та їх батьків.

Інтерв’ю з керівником навчального закладу та його заступниками.

Чи використовуєте Ви та вчителі ІКТ при роботі з дітьми та колегами?

Так, ще до карантину ми активно користувалася ІКТ, адже в сучасному світі без них ніяк.

Світлана Валентинівна, як ви вважаєте, чи задоволені вчителі впровадженням інновацій в школу?'Жирний текст'

Я вважаю,навіть більше, я впевнена, що наші вчителі задоволені впровадженням інновацій в школі.

Отже, сьогодні Ви, вже спираючись на власний досвід, можете сказати, що для навчального процесу необхідні ІКТ-технології?

Так, адже це засіб ефективної взаємодії учасників освітнього процесу, а саме: дітей, педагогів, батьків. У нашій школі проведено моніторинг компетентності вчителів у галузі інформаційно-комунікаційних технологій. Зараз у нашій школі всі педагоги гарно володіють навичками використання ІКТ, вміють орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб і вимог сучасного високотехнологічного суспільства.

Якщо говорити безпосередньо про вплив ІКТ на якість освіти у Вашому навчальному закладі, чи є результати? У нас є результат і він позитиний, і ми цьому безмежно раді. Пі час пандемії ми маємо змогу об'єднувати усіх учасників освітнього процесу в єдине комунікаційне та освітнє середовище. У кожного вчителя збільшилися можливості володіти ІКТ не тільки для освітнього процесу,але й для спілкування з дітьми, що звичайно принесло позитивні якісні зміни у процес засвоєння знань, умінь та навичок.

На Вашу думку,яка головна мета впровадження ІКТ у вашому закладі?

Головна мета впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в закладі - підготовка підростаючого покоління до повноцінної плідної життєдіяльності в інформаційному суспільстві, підвищення якості, доступності та ефективності навчально-виховного процесу. На сьогоднішній день неможливо уявити навчальний процес у школі без використання інформаційних технологій і засобів навчання. Саме сучасні інформаційні технології зробили можливим доступ кожного фахівця до величезної кількості різних видів інформації.

Як особисто Ви використовуєте ІКТ технології?''''Жирний текст'

Проведення засідань педради, методичної ради школи, засідань творчих та проблемних груп, методоб’єднань, батьківських лекторіїв та інших заходів ми не уявляємо без мультимедійних презентацій, у яких представлені аналітичні дослідження, результати психологічних тестувань і тренінгів, індивідуальний досвід учителів та багато іншої інформації. На базі школи систематично проходять міські методичні заходи (майстер – класи, творчі майстерні, відкриті уроки, презентації досвіду), які також не обходяться без використання ІКТ.

ІК-компетентності науково-педагогічних працівників, вчителів та вихователів закладу. Створення анкети. Проведення анкетування. Аналіз результатів анкетування.

Учасникам освітнього процесу на сьогодення мають володіти сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями для ефективного, безпечного і продуктивного їх застосування з метою навчання і виховання, забезпечення співпраці з батьками і колегами. Чи володіють ІКТ вчителі школи №5 м. Києва? Для цього було створенно анкету для вчителів, яким необхідно було відповісти на перелічені питання. Ознайомитись з питаннями та відповідями можна за посиланням. Вчителі брали участь у анкетуванні з ІК- компетентності, з анкетою можна ознайомитись за посиланням: Анкета для вчителів
Результати анкетування : Результати анкетування

нема
Результати14.45.jpg


Висновки: Проаналізувавши результати анкети можна зрозуміти, що у школі вчителі користуються засобами ІКТ кожного уроку,використання ІКТ дає можливість вчителям розвиватися в сучасному світі новітніх технологій. За результатами анкетування,вчителі використовують ІКТ на всіх етапах уроків, а також на думку вчителів, що застосування ІКТ є ефективним для навчання та виховання дітей. І саме головне те, що всі, без винятку, готові до підвищення кваліфікації ІКТ.

Аналіз ІТ інфраструктури освітнього закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення)

Апаратне забезпечення
В школі працює кабінет інформатики, в якому функціонують сучасні комп'ютери зі сканером і принтером. Також, комп’ютери оснащені у кабінетах:директора; заступників; секретаря; бібліотеки. У школі є проектор і телевізор для для використання в навчально–виховному процесі. У школі кожен клас забезпечений комп'ютерами,проекторами,SMART дошками, екранами.
Програмне забезпечення
Персональні системи працюють під керівництвом операційної системи Windows (Microsoft office;Microsoft Office Professional) Крім цього: електронний облік шкільної документації; робота інформаційно-аналітичного центру школи; використання баз даних (учнів, учителів, технічного персоналу).
Інформаційно-освітнє середовище школи :

Сайт школи сайт школи

Школа в соціальних мережах facebook
Навчально-наукове забезпечення
У початковій, середній та старшій школах всі учні та вчителі забезпечені: навчальними планами, державним стандартом освіти, навчальними програмами з усіх навчальних дисциплін, підручниками та навчальними посібниками; методичні матеріали; електронним журналом; електронним щоденником.

Завдання 2

Створити е-ресурс та впровадити його в діяльність освітньої установи, відповідно до потреб закладу
Blog.jpg

ВИКОРИСТАННЯ ІКТ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ НАВЧАННЯ


Завдання 3

Семінар : "Формування ІКТ для вчителя

Завдання 4

Методичні рекомендації
Проектування інформаційного освітнього середовища установи


§Створення матеріально-технічну базу з урахуванням досягнень науки і техніки на основі використання новітніх комп’ютерних технологій;
§Забезпечення позитивної психологічної атмосфери емоційного і фізичного благополуччя;
§Блог для вчителів Початкової школи - для викладення інформації між вчителями Початкової школи;
§Створення корпоративної пошти - була б можливість розсилати колегам листи про сповіщення подій чи можливість електронного навчання для дітей з обмеженими можливостями своєрідне тьюторство;
§Онлайн бібліотека;
§Також можна ефективно використовувати Інтернет-технології в організації додаткової освіти

Модернізації ІТ інфраструктури
Модернызацыя.jpg

ІТ-забезпечення школи потребує модернізації. Школа забезпечена ІКТ на достатньому рівні. Але необхідний швидкий достпу до мережі Ітернет. Тому що інколи виникають труднощі та незручності під час проведення уроків. Також можна прибати для кожного учня сучасні гаджети для роботи на уроках,а також під час дистанційного навчання. школа потребує додаткового мультимедійного обладнання. Модернізувати ІТ-інфораструктуру можна ще так:

Дистанційне навчання: налаштовані інструменти для творчості і технології для співпраці, що надає змогу учням, творити і надихати одне одного, а також співпрацювати під час навчання в межах навчального закладу, держави чи всього світу. Спрощення звітності й керування планами для вчителів на майбутнє завдяки миттєвому доступу до інформації і докладному огляду джерел даних.

Формування цифрової компетентності співробітників, вчителів, вихователів установи


З появою ситуації в Україні у роботі вчителя комп’ютер став незмінний друг. Кожен учитель здобував нові та удосконалювали свої знання та навички щоо користування сучасних гадження та відповідних інструментів для роботи з учнями,колегами.
Зараз, у сучасному світі важливо "йти в ногу з часом", то рекоменації для вчителів, та співробітників закладів освіти:
1. Для вдосконалення своїх знань необхідна систематична участь у професійних вебінарів,участь у семінарах, курсах спілкування у форумах, конференціях майстер-класах щодо застосування ІКТ у навчальній практиці;

2. Організація і проведення курсів підвищення кваліфікації ІКТ-компетентності.

3. Розробка проектів із використанням ІКТ.

4. Самоосвіта за допомогою освітніх платформ.

Презентація виконання

Презентація