Варавва Катерина Андріївна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
СЕТИ..png
.
Проходження виробничої

(за спеціалізацією «Управління електронним навчанням»)

практики
.

Студентки групи ДОм-1-20-1,4з
Изображение viber 2021-09-28 20-05-26-296.jpg

Варавви Катерини Андріївни

в ЗДО № 72 Подільського району м. Києва

Адреса ЗДО:

04108, м. Київ, вул. Новомостицька, 3-д.

Телефон: +38(044) 362-41-40

Графік роботи: Пн-пт з 7:00 до 19:00, працює група цілодобового перебування.

Адміністрація дошкільного закладу:

Директор Кошова Наталія Олександрівна

Вихователь-методист Таран Наталія Олександрівна

Інформація про заклад
.

IMG 20190228 161326.jpg
 • Комунальний заклад дошкільної освіти компенсуючого типу для дітей з вадами зору.
 • У закладі функціонує 12 груп, потужність 144 місця.
 • Основний напрямок роботи: лікувально-відновлювальна та корекційна робота з дітьми, що мають порушення зору.
 • Завдання закладу: створення комфортних умов для гармонійного розвитку дітей, що мають порушення зору.
 • Пріоритетні напрямки роботи: корекційно-виховний, лікувально-відновлювальний, організаційно-педагогічний.
 • Харчування: триразове.
 • У закладі працюють: лікар-офтальмолог, медичні сестри-ортоптистки, вчителі - тифлопедагоги, вихователі вікових груп, практичний психолог, соціальний працівник, вчитель-логопед, інструктор з фізичної культури, музичні керівники, технічний персонал.
 • Діє гурток з вивчення англійської мови.
 • Заклад співпрацює з LEGO Foundation.

Завдання 1.

СЕТИ..png
.


Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі.


Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ.
.

Адміністрація ЗДО №72 прагне тримати виклик сучасності та спонукає членів педагогічного колективу до використання ІКТ для підвищення ефективності роботи закладу. На сьогодні в закладі використовують ІКТ за такими напрямами, як

Человечек.png
Управлінська діяльність директора ЗДО
 • робота в освітній мережі, співпраця з відділом освіти та іншими дошкільними закладами;
 • опрацювання інформації Веб-порталу електронного запису дітей до ЗДО;
 • ведення баз даних працівників ЗДО, дітей та батьків;
 • робота з діловою документацією;
 • участь у форумах, чатах, конференціях;
 • опрацювання нормативно-правової документації шляхом використання Інтернет-ресурсів;
 • оформлення внутрішнього контролю за службами ЗДО в електронному вигляді;
 • обмін інформацією з членами колективу у месенджері Viber.

Робота методичної служби ЗДО

Человечки.png
 • ведення ділової документації;
 • здійснення контрольно - аналітичної діяльності;
 • робота в мережі Інтернет з питань самоосвіти та накопичення інформаційного матеріалу;
 • оформлення атестаційних матеріалів;
 • розробка ілюстративних матеріалів для методичних заходів;
 • оформлення картотеки періодичних видань, ведення обліку методичної та художньої літератури;
 • розробка оформлення стендів, інформаційних куточків.
  Человечек+.png

Робота членів педагогічного колективу ЗДО

 • використання мультимедійного супроводу в роботі з дітьми на заняттях, під час проведення свят та розваг;
 • обмін інформацією з батьками у месенджері Viber;
 • використання Інтернет-ресурсів для самоосвіти, пошук корисної для роботи інформації.

Робота медичної служби ЗДО

 • використання в роботі електронного меню;
 • використання в роботі електронного табелю відвідування дітей ЗДО;
 • використання Інтернет-ресурсів для самоосвіти, пошук корисної для роботи інформації.

Інтерв’ю з керівником ЗДО.
.

З метою з'ясування освітньої політики ЗДО з питань впровадження ІКТ було проведено інтерв’ю з директором ЗДО № 72 Кошовою Наталією Олександрівною.

Интервью с диркектором.jpg

- Наталіє Олександрівно, скажіть, будь ласка, що Ви знаєте про інформаційно-комунікаційні технології в освіті?'
- Я розумію це поняття як використання в нашій роботі комп’ютерної техніки, сучасних Інтернет-сервісів, різноманітних онлайн-інструментів.
- Чи вважаєте Ви за необхідне використовувати ІКТ у своїй професійній діяльності?'
- Звісно, в наш час засоби ІКТ є невід’ємною складовою будь-якої управлінської діяльності. Я використовую в роботі комп’ютерну техніку, працюю з офісними прогамами, користуюся засобами Інтернет-сервісів.
- Як Ви вважаєте, чи потрібне впровадження в освітню діяльність закладу інноваційних технологій?

- Так, це дуже потрібно, адже сучасним дітям вже не цікаві просто картинки, саморобний наочний матеріал. Вони набагато краще сприймають інформацію, якщо вона інтерактивна, яскрава, сучасна.
Изображение ИНТЕРВЬЮ viber .jpg

- Чи хотіли б Ви, щоб педагоги нашого садочка використовували ІКТ в своїй роботі з дітьми?
- Так, я підтримую та схвалюю ініціативу педагогів, котрі користуються у своїй роботі сучасними технологіями. На жаль, поки наш заклад не забезпечений технікою та Інтернет –постачанням в тій мірі, як хотілося б.
- На Вашу думку, чи готові педагоги ЗДО до впровадження ІКТ?
- На жаль, не всі педагоги готові, багато людей пенсійного віку, що звикли працювати за дещо застарілими шаблонами, але ми з вихователем-методистом працюємо над розробкою плану по підвищенню рівня ІКТ-грамотності співробітників. Це будуть і семінари-практикуми, і практичні заняття, і консультації.
- Наталіє Олександрівно, на Вашу думку, які є недоліки в провадженні ІКТ в закладі?
- По-перше, це недостатнє фінансування, недостатнє технічне забезпечення, по-друге – це недостатнє усвідомлення багатьма педагогами переваг ІКТ, низький рівень мотивації членів педколективу до розвитку своєї компетентності у цьому напрямку. Крім того, нам не вистачає освічених у ІК фахівців, які змогли б виступити у ролі коучів та грамотно роз'яснити педагогам переваги та можливості онлайн-сервісів, різних електронних інструментів; змогли б навчати педагогів, передавати їм свій досвід.
- Як, на Вашу думку, відобразилось би підвищення ІК-грамотності педагогів та впровадження ІКТ в їх професійну діяльність?
- Це і покращення результативності освітньої роботи, і вихід на більш якісний рівень у взаємодії з батьками дітей, це, нарешті, і покращення іміджу нашого ЗДО.

Під час бесіди з директором ЗДО №72 було з'ясовано, що на даний момент умови, створені у закладі для впровадження ІКТ, є недостатніми. Проте директор вважає, що ІКТ необхідні для роботи сучасного ЗДО. Важливою передумовою удосконалення ІТ-політики закладу є підвищення компетентності кадрів з цього питання та розширення матеріально-технічної бази закладу.

ІК-компетентності педагогічних працівників закладу. Створення анкети. Проведення анкетування. Аналіз результатів анкетування.
.

Посилання на анкету для педагогів: [[1]]

Скріншоти відповідей педагогів:

2021-09-27 (9).png
2021-09-27 (2).png
2021-09-29 (2).png
2021-09-27 (10).png
2021-09-27 (8).png

Аналіз результатів анкетування педагогів:

 • Зміст поняття ІКТ у достатній мірі розуміють 80% педагогів; а 20% респондентів відповіли про розуміння даного поняття у повній мірі.
 • Можливості ІКТ в роботі щодня використовує 13,3% опитаних; 46,7% педагогів використовують ІК-технології щотижня; 20% педагогів звертаються до ІКТ раз на місяць, або раз на кілька місяців (20%).
 • 60% опитаних педагогічних працівників оцінили рівень забезпечення у ЗДО технічних умов для використання ІКТ у роботі як низький; 40% – як середній.
 • На питання про гаджети, що іх використовують педагоги у професійній діяльності в ЗДО, респонденти у 100% назвали смартфон; у 53,3% – ноутбук; 20% відповіли про використання в роботі смарт-дошки; 6,7% опитаних використовують ПК.
 • Дидактичні ігри з елементами ІКТ 46,7% педагогів закладу використовує в освітній діяльності рідко; а 53,3% не використовує взагалі.
 • Аудіо та відеозаписи під час проведення занять та режимних моментів декілька разів на місяць застосовують 46,7% педагогів; постійно використовують 13,3%; а 26,7% респондентів не практикує використання в освітньому процесі аудіо та відеозаписів.
 • До інтегрування в освітню діяльність презентацій зрідка звертаються 26,7% опитаних; 73,3% педагогів не практикують використання презентацій у роботі з дітьми. Декілька разів на місяць 33,3% педагогів застосовують в освітніх цілях аудіоказки; а 66,7% респондентів рідко звертаються до даного засобу навчання та виховання.
 • Щодо використання в професійних цілях сервісів Google, то 100% педагогів користуються сервісом YouTube; 93,3% респондентів використовують сервіси Google-фото та Gmail; 86,7% педагогів користуються Google-календарем; 73,3% відповіли про використання Google-диску; про використання у роботі Google-форм та презентацій висловилися 40% опитаних; лише 6,7% опитаних членів педагогічного колективу користуються у роботі сервісом Google-документи.
 • 80% педагогів визначили рівень своєї ІКТ-компетентності як середній; 6,75% – як низький, 13,3% оцінюють рівень своєї ІКТ-компетентності як вищий за середній.
 • 100% педагогів висловили бажання підвищувати рівень професійної компетентності за складовою ІКТ-грамотності.

В результаті аналізу відповідей педагогів на питання анкети, можна зробити висновки про недостатній рівень умов матеріально-технічного забезпечення застосування ІКТ в освітньому процесі. Рівень використання можливостей ІКТ в освітній діяльності не відповідає вимогам сьогодення, а рівень цифрової компетентності педагогів закладу потребує поліпшення.

Слід відзначити бажання та готовність всіх опитаних членів педагогічного колективу до підвищення рівня ІК-грамотності.

Аналіз ІТ-інфраструктури освітнього закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-методичне забезпечення)
.

Технічне оснащення
 • 6 ноутбуків
 • 2 ПК
 • 3 принтери
 • 1 ламінатор
 • 1 проектор
 • 1 смарт-дошка
 • 2 роутери Wi-Fi
 • Система відеонагляду
Програмне забезпечення
 • OC Windows 10
 • Microsoft Office
 • Dr.Web
 • Googlе Chrom
 • Opera
Інформаційне забезпечення самоосвіта засобами Інтернет-ресурсів
Навчально-методичне забезпечення відсутнє
Засоби корпоративної комунікації Viber-групи

Проектор, смарт-дошка розташовані в музичній залі, куди є вільний доступ для педагогічних
WI-FI.png
працівників;

іншим технічним оснащенням користуються директор, вихователь-методист, діловод, старша медична сестра закладу та спеціалісти: практичний психолог, вчитель логопед, соціальний працівник. Також кожен педагог має вільний доступ до ламінатора, принтера. За потреби педагоги можуть скористатися ноутбуком.
Слід сказати, що мережеве покриття є доступним лише для адміністрації ЗДО. Таким чином, педагоги, що використовують власні ноутбуки та намагаються включати ІТ у свою роботу, не мають змоги отримати якісне підключення до мережі Інтернет.

Завдання 2.

СЕТИ..png
.
Завдання на вибір. Створити е-ресурс та впровадити його в діяльність освітньої установи, відповідно до потреб закладу (визначених в попередньому завданні).


.


стандартностандартно стандартно

2021-10-05 (3).png 2021-10-05 (4).png 2021-10-05 (5).png

Блог консультацій: [[2]]


Завдання 3.

СЕТИ..png
.
Провести семінар (тренінг) для співробітників / вчителів / вихователів з використання цифрових технологій в освіті або виступ на вченій раді / педраді щодо можливостей онлайн навчання.
.


2021-09-27 (7).png

Спираючись на результати вивчення освітньої політики ЗДО та потреб щодо вдосконалення ІОС закладу, я підготувала доповідь для педагогів на тему «Масові відкриті онлайн-курси для сучасного педагога» та провела онлайн-зустріч на платформі Google Meet.


Матеріали презентації: [[3]]
Текст доповіді за посиланням: [[4]]
Скріншоти онлайн-зустрічі:

Изображение viber 2021-10-15 10-20-51-641 (2).jpg
Изображение viber 2021-10-15 -743 (2).jpg

2021-10-15 (31).png 2021-10-15 (30).png
2021-10-15 (29).png 2021-10-15 (26).png

Завдання 4.

СЕТИ..png
.
Підготувати методичні рекомендації до проектування інформаційного освітнього середовища установи; модернізації ІТ-інфраструктури; формування цифрової компетентності співробітників, вчителів, вихователів установи.
Проектування інформаційного освітнього середовища
.


Человечки команда.png
 • Розробити нові локальні акти, що регламентують ІК-діяльність ЗДО (накази, положенння, правила)
 • Створити ініціативну групу для впровадження проекту модернізації ІОС закладу
 • Проводити систематичний моніторинг рівня ІКТ-компетентності педагогів
 • Створювати умови для підвищення кваліфікації, підготовки і перепідготовки фахівців для роботи в ІОС
 • Створити сайт ЗДО та систематично його оновлювати
 • Створити та поповнювати банк комп'ютерних навчальних програм, дидактичних і методичних матеріалів щодо використання цифрових технологій в роботі ЗДО
 • Впровадити в роботу практику використання Google-додатків для збереження, обміну та поширення інформації
 • Залучати до допомоги фахівців ззовніМодернізація ІТ-інфраструктури
.
Чек-лист..png


 • Розробити план заходів щодо пошуку та залучення додаткових коштів для забезпечення реалізації проекту модернізації ІОС закладу
 • Забезпечити швидкісний Інтернет та його якісне поширенння за допомогою маршрутизаторів WI-FI
 • Забезпечити робочі місця педагогів ноутбуками
 • Забезпечити групи мультимедійним обладнанням
 • Розширити апаратне та програмне забезпечення ІТ-інфраструктури закладу
Формування ІКТ-компетентності педагогів
.


Человечки team.png
 • Мотивувати педагогів до використання ІКТ в освітній діяльності
 • Надавати педагогам інформацію про МВОК з розвитку цифрових компетентностей
 • Проводити семінари-практикуми з навчання використанню інтернет-ресурсів, хмарних сервісів, Google-додатків, сервісів зі створення освітнього контенту тощо
 • Проводити конкурси для педагогів (цифрових презентацій, електронних методичних матеріалів і презентацій для занять тощо)
 • Залучати педагогів до наповнення сайту ЗДО необхідною інформацією
 • Організовувати взаємовідвідування педагогами занять з використанням ІКТ для обміну педагогічним досвідом
 • Заохочувати педагогів до самоосвіти з питань підвищення ІК-компетентності