Бурячок Володимир Леонідович

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Е-портфоліо

Бурячок Володимир Леонідович
Бурячок Володимир Леонідович
Не включено до рейтингу
Підрозділ
Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра інформаційних технологій і математичних дисциплін
Посада
Професор кафедри
Вчене звання / Науковий ступінь
доктор технічних наук. професор.
LinkedIn
Facebook
Schoolar
E-mail

Додаткові відомості

Освіта

1980 - 1985: Київське вище інженерне радіотехнічне училище протиповітряної оборони.

Спеціальність: «Математичне та програмне забезпечення функціонування автоматизованих систем управління» (ВОС 530200). 

Кваліфікація: «воєнний інженер-математик» (диплом КВ № 052594 від 21.06.1985 року)

Перелік місць роботи

червень 1985 року - жовтень 1992 року (інженер-програміст відділу алгоритмів і програм оцінки характеристик систем озброєння 10-го науково-дослідного інституту Міністерства оборони СРСР)

листопад 1992 року - серпень 2007 року  (молодший  науковий, науковий, старший науковий, провідний науковий співробітник-заступник начальника науково-дослідного відділу та начальник науково-дослідного відділу науково-методичного забезпечення супроводження розробок і модернізації озброєння та військової техніки науково-дослідного управління воєнно-технічної політики Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки ЗС України)

серпень 2007 року - вересень 2013 року (начальник  науково-дослідного відділу,  начальник науково-дослідного управління автоматизації та захисту інформації науково-дослідного інституту Головного управління розвідки МО України)

жовтень 2013 року - серпень 2017 року (завідуючий кафедрою інформаційної та кібернетичної безпеки Державного університету телекомунікацій)

Теми дисертацій (захищених)

4 липня 2001 року рішенням ВАК України присвоєно науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 20.02.14 – «Озброєння і військова техніка» (диплом ДК № 011742). 

Тема дисертації: «Методика обґрунтування рішення на модернізацію зразків зенітних ракетних комплексів шляхом порівняльної воєнно-економічної оцінки їх потенціальної ефективності». 

9 жовтня 2002 року рішенням Вищої атестаційної комісії України від присвоєне вчене звання старшого наукового співробітника (атестат АС № 002391). 

25 квітня 2013 року рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України присуджено науковий ступінь доктора технічних наук за спеціальністю 21.05.01 – «Інформаційна безпека держави» (диплом ДД № 001979). 

Тема дисертації: «Методологія формування державної системи кібернетичної безпеки». 

25 лютого 2016 року рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєне вчене звання професора (атестат 12ПР № 011379) за кафедрою інформаційної та кібернетичної безпеки.

Громадська активність

З 2015 року виконую обов’язки голови секретаріату державного комітету в сфері “Технічного захисту інформації” – ТК-107 (в частині формування переліку міжнародних стандартів, стандартів ЄС та НАТО в сфері електронних комунікацій, захисту інформації, інформаційної та кібербезпеки, які потребують перекладу та гармонізації). З 2016 року є секретарем підкомісії 125 «кібербезпека» науково-методичної комісії з інформаційних технологій, автоматизації та телекомунікацій (НМК №8) сектору вищої освіти Науково-методичної ради МОН України.

Науково-дослідницька діяльність

Професійний розвиток

Викладацька діяльність