Бурдун Тетяна Василівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (зі спеціалізації) практика

База для проведення практики: Веселинівське НВК

Веселинівське НВК

Вас вітає Веселинівське Навчально-Виховне Об’єднання «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок», яке розташоване в історичному селі Веселинівка, у приміщенні, яке нам дісталось у спадщину понад 100 років потому.

 Сайт школи:  http://www.veselynivka-nvo.edukit.kiev.ua/

Зміст

Завдання №1. Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі

Mcaticon.png
Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ. Інтерв’ю з керівником освітнього закладу та його заступниками
 Інтервю з директором школи Шостак Аллою Анатоліївною
Шостак А.А.

Одним із найбільш важливих факторів розвитку суспільства ХХІ століття є інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ). Провідні держави Європи і світу розглядають побудову інформаційного суспільства як основу свого соціально-економічного, політичного та культурного розвитку і проводять цілеспрямовану державну інформаційну політику.
Саме тому сучасний світ переповнений інформацією та збагачує молоде покоління новими ІКТ.

Ми бачимо що приватні заклади на рівень відстають від державних шкіл, я мала на меті розібратись з рівнем ІКТ школи в якій проходила практику, тому було проведено інтервю з директором школи Шостак Аллою Анатоліївною:
- Як ви вважаєте чому приватні заклади на порядокмають краще ІКт ніж державні заклади?
Звісно я як директор закладу помічаю, що приватні заклади мають кращий рівень обладнання та фінансове забезпечення. На мою думку держава не готова вкладати кошти та ризикувати кожним навчальним закладом.
Адже в приватних закладах працюють здебільшого молодий колектив який більш сучасний, що не можна сказати про звичайну державну школу, в якій є вчителі не готові розвиватись та навчатись, а працюють щоб допацювати до пенсії, якби погано це не звучало.

– Як Ви вважаєте, чи потрібні інновації сучасній освіті?
Так, освіта має орієнтуватись на діяльнісні, розвиваючі технології, які формують у учнів уміння вчитися, оперувати і управляти інформацією, швидко приймати рішення. Наразі виникла необхідність пошуку нових організаційних форм і методик навчання, які б відповідали адаптації школи до комп’ютерної епохи.
– Яка підготовна та оснащення на сьогоднішній день є вдалим з точки зору ІКТ та чи готові ми сказати що маємо сучасний заклад освіти?
Наш заклад недостатньо оснащений необхідним технічним обладнанням, проте, незважаючи на це, вчителі активно впроваджують в навчальний процес різноманітні форми застосування ІКТ в навчально-виховному процесі.

– Чи змінюється освітній процес при використанні ІКТ?
Вважаю, що істотно змінюється. ІКТ здатні залучати до процесу навчання, робити з пасивних слухачів активних діячів, стимулювати пізнавальний інтерес до навчання та дисциплін в цілому; надавати навчальній роботі проблемний, творчий чи дослідницький характер,індивідуалізувати процес навчання і розвивати самостійну діяльність учнів.

– Що, на Вашу думку, потрібно для вдосконалення ІТ-інфраструкткри Вашого закладу?
В першу чергу необхідне відповідне оснащення школи технікою. Школі дуже не вистачає сучасних проекторів, смарт-дошок, ноутбуків тощо. Також важливим є питання розвитку ІКТ-компетентності вчителів. Час від часу вчителі проходять різні тренінги, беруть участь в семінарах, посвячених проблемі застосування ІКТ, проте необхідне правильно організоване їх навчання для ефективного впровадження ІКТ в освітній процес.

Висновок: Поспілкувавшись з директором та оглянувши навчальний заклада, можна сказати, що як для звичайної школи, директор вкладає максимум зусиль та можливостей, щоб діти навчались та здобували знання по сучасному. Але звісно фінансування не вистачає щоб продовжити осучаснювати кожен клас та школу загалом.

ІК-компетентності науково-педагогічних працівників, вчителів та вихователів закладу. Створення анкети. Проведення анкетування. Аналіз результатів анкетування.

Серед навчального складу вчителів було проведено анкетування для визначення рівня ІКТ-компетентності та думку щодо впровадження нових технологій для полегшення дситанційного навчання.
Посилання на опитування: https://forms.gle/mgT6fHheB8MkksFt5
Результати опитування https://docs.google.com/spreadsheets/d/1D9e39soYdwBKdNP-vwbfSG4LJ0LLSTC3LPvjsz1XRz0/edit?usp=sharing

Опитування_вчителів
Опитування_вчителів
Опитування_вчителів


Отже, вчителі розуміють рівень розвитку, реально оцінюють можливості, та намагаються самовдосконалювати та навчатись задля отримання знань та навчати дітей сучасним методами

Аналіз ІТ інфраструктури освітнього закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення)

Апаратне забезпечення:

•3 комп'ютери 1 в директорській, 2 в учительській;

•2 принтера (на два кабінети);

•в компютерному класі 7 компютерів та 1 принтер;

•точка доступу до мережі;

•маршрутизатор

Програмне забезпечення:

•операційна система Windows 7;

•антивірусна програма;

•робота з документами в "Microsoft Office"

Навчально-наукове забезпечення:

•проектування, побудова, управління й підтримка інформаційної мережі (програмна частина);

•розробка навчально-методичного забезпечення;

•впровадження інформаційних технологій в освітнє середовище;

•створення дистанційних курсів;

•ресурси бібліотеки, репозиторії, Wiki-ресурси;

•нормативні документи;

•положення та накази;

•робочі програми дисциплін;

Інформаційне забезпечення

•Сайт школи

Моніторинг та оцінювання цифрового середовища Університету Грінченка (для ПВШ)

Під час проходження практики та навчання і постійне користування ресурсами університету Грінченка було зафіксовано наступні моменти:

-пошук розкладу,
-спілкування з викладачами,
-обмін інформацією,
-пошук посібників,
-навчання дистанційно за допомогою платформи moodle,
-проходження практики онлайн,
-новини університету.

Ми постійно знаходимо корисну інформацію на сайті університету
Але найбільше в доступі нам постійно потрібні наступні ресурси для навчання та комунікації. Я підібрала та описала можливості які нам надані завдяки цифровому середовищу університету

Корпоративна пошта університету
Можливості корпоративної пошти Gmail:
• Проглядання обговорень. Gmail відстежує окремі «обговорення» — початкове повідомлення з ланцюжком відповідей на нього;
• Автозбереження. При редагуванні повідомлень кілька разів на хвилину виконується автоматичне збереження «чорнової» копії, для запобігання втраті даних у разі виключення живлення або інших збоїв;
• Розвинений список контактів. Для кожного співрозмовника можуть задаватися фотографія, адреси і телефони. Адреса електронної пошти автоматично підставляється в рядок «кому» по імені користувача, набраного навіть частково;
• Пошук по вмісту листів і прикріплених файлів. Дозволяє швидко знаходити потрібний лист за ключовими словами, що надзвичайно важливе при великому доступному обсязі пошти;
• Вбудований чат. Повідомлення можуть доставлятися не тільки за допомогою поштових протоколів, але і через протокол jabber, завдяки чому користувачі можуть обмінюватися миттєвими повідомленнями.
Е-навчання
Характристика:
Е-навчання — навчання на основі використання е-контенту (в тому числі ЕНК — електронних навчальних курсів) та е-співпраці всіх учасників навчально-виховного процесу на основі створеного е-середовища Університету.
Для входу на портал електронного навчання необхідно вибрати свій структурний підрозділ та авторизуватись — ввести відповідний логін та пароль.
Доступ до е-навчання для нових співробітників надається при заповненні форми для створення особистої корпоративної поштової скриньки протягом декількох днів після заповнення заявки.

Інституційний репозиторій
Опис:
Інституційний репозиторій Київського університету імені Бориса Грінченка призначений для накопичення, систематизації та зберігання в електронному вигляді інтелектуальних продуктів наукового загалу Університету, надання відкритого доступу до них засобами Інтернет- технологій, поширення наукових матеріалів у світовому науково-освітньому просторі.
Це ресурс відкритого доступу, розміщений на сервері Університету в мережі Інтернет і доступний з будь-якого місця і у будь-який час.
Електронні видання
Опис:
Електронні видання – це види періодичних журнальних видань, які подають публікації у певних електронних форматах.
В Університеті створено 7 е-журналів, серед яких такі: «Педагогічна освіта: теорія і практика», «Синопсис: текст, контекст, медіа», «Літературний процес: методологія, імена, тенденції», «Наукові доробки магістрантів», «Studia Philologica (Філологічні студії)», «Освітологічний дискурс», «Наукові здобутки студентів Інституту людини». Отримати більш детальну інформацію та перелік електронних видань можливо за посиланням.

Бібліотека Київського університету імені Бориса Грінченка
Опис:
Бібліотека Університету Грінченка – це ресурс, єдиний бібліотечний фонд якого становить близько 349 тис. одиниць книжкової продукції, авторефератів, монографій, підручників, посібників, матеріалів на електронних носіях, серед яких лише навчальних видань – 246 500 прим., наукових – 13 487 прим., літературно-художніх – 49 960 прим.
Вікі портал
Опис:
Портал Вікі створено як платформу, призначену для реалізації освітніх технологій, орієнтованих на активну діяльність студентів та викладачів, всіх учасників навчально- виховного процесу. Наповнення ресурсу здійснюється спільними зусиллями великої кількості грінченківців.
Детально ознайомитися з е-середовищем Університету Грінченка можливо в розділі "Я — в інформаційному середовищі Університету" посібника "Я — студент", що є вільному доступі

Завдання №2. Створити е-ресурс та впровадити його в діяльність освітньої установи, відповідно до потреб закладу (визначених в попередньому завданні).

Mcaticon yell.png
Електронний навчальний курс для підвищення цифрової компетентності співробітників установи

Поспілкувавшись з вчителями та провівши опитування, стало зрозуміло, що вчителі не використовують всі можливості онлайн ресурсів, та їм бракує обмін думками, та новинами, адже на сайті мала кількість інформації.
Саме тому було прийнято рішення створити блог, завдяки якому буде можливість як батькам так і вчителям додавати новни з заходів, а також обмінюватись корисною інформацією.

Посилання на блог https://veschool12345.blogspot.com/?m=1
Посилання на TED https://www.ted.com/profiles/24290776
Посилання на telegram https://t.me/UAmonogram

Блог_Веселинівське НВК
Веселинівське НВК_Блог
Блог_Веселинівське НВК
Веселинівське НВК_Блог
Веселинівське НВК_Блог

Завдання №3. Провести семінар (тренінг) для співробітників / вчителів / вихователів з використання цифрових технологій в освіті або виступ на вченій раді / педраді щодо можливостей онлайн навчання.

Mcaticon.png
Семінар (тренінг)

Під час спілкування з вчителями було виявлено недостатню обізнаність в сучасниз онлайн можливостях навчання та саморозвитку, тому мені запропонувати виступити на педраді та продемонструвати корисні посилання та можливості самонавчання не виходячи з дому. Оскільки нам потрібно бути готовим до дистанцінйого навчання.

Тема: Сучасний світ та ІКТ в школі
Мета.Ознайомлення з можливостями ІКТ, реалізація нових платформ для вчителів та учнів, дискусія та обговорення новинок в технологіях які можна вдосконалювати як в дистанційній роботі так і в звичайній класній формі. Рекомендовані поислання для вчителів, та розширення можливостей онлайн навчанн

Презинтацію можна переглянути за посиланням https://docs.google.com/presentation/d/10w9c3jDph8TMPtS_fJ7DgO3PdUckDKefXFHpgN4mcBc/edit?usp=sharing
Сучасний світ та ІКТ в школі.jpg


Завдання №4. Методичні рекомендації

Mcaticon yell.png
Рекомендую:

Проектування інформаційного освітнього середовища установи:
1. Забезпечити школу якісною системою електромереж для посиленого навантаження, та системою захисту від перебоїв енергії та вірусних атак.
2. Технічне забезпечення комп’ютерних класів зараз на належному рівні, але програмне забезпечення спеціальних дисциплін потребує розширення та додаткового по.
3. Інтернет повинен бути швидким та в усіх класах, wifi не скрізь ловить на належному рівні.
4. Забезпечення навчального процесу новітніми гаджетами (компютерами, смарт дошками, принтерами, тощо.

Формування цифрової компетентності співробітників, вчителів, вихователів установи:
1. Підвищення кваліфікації випускників.
2. Щомісячні курси для викладачів для того, щоб вони були в тренді новинок та взмозі планувати підвищення кваліфікації.
3. Аналізувати досвід колег з інших країн. Спілкування, спільна робота, спільне навчання.
4. Брати участь у конкурсах, грантах для отримання можливості стажуватись за кордоном.
5. Проведення в тренінгів для учнів та вчителів, з використування внутрішнього е-забезпечення.
6. оновлення матеріально-технічної бази(закупити смарт дошки, пк для ввчителів , класних керінвиків)
7. розробити систему занять на яких будуть застосовувати завдання та ігри на пк
8. запровадження хмарних технологій

Модернізації ІТ інфраструктури:
1. Зосередження уваги адміністрації на розвитку ІКТ інфраструктури, а саме фінансова підтримка і забезпечення, і підвищення заробітної плати з ростом ІКТ компетенції викладача.
2. Створення робочого компьютерного місця викладача, який займається освоєнням ІКТ .
3. Створення електронних методичних матеріалів і презентацій для занять;
4. Онланй найсучасніше портфоліо педагога;
5. Створення електронних групових газет
6. Створення е журналу

Завдання №5. Презентація виконання

Mcaticon.png
Презентація результатів практики на Вікі-порталі

Висновок:
В результаті проходження пракити було сформовано вміння комунікувати, знаходити нові рішення і ІТ інфраструктурі.
Проведено аналіз та діагностика рівня професійних ІТ компетентностей на базі пракити.
Також завдяки завданням було проаналізовано та отримано нові знання в побудові та створенні вікі сторінки.
Завдяки дистанційні йроботі було сформовано самостійність, дисциплінованість, відповідальність та вміння приймати рішення виходячи з різних ситуації.
Всі матеріали практики додаю в відповідних пунктах практики