Будь-лі

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Будь-лі. См. бути.

Я есть.jpg

Етимологія

латинською: fui (я був), futurus (майбутній), fio (виникаю)

грецькою: φύω (вирощую, породжую, росту, народжую, виникаю); φυσικά (природа)

індоєвропейським: *bheu-: *bhou-: *bhu-: (рости; пізніше - виникати, ставати, існувати)

білоруська: быць, бываць, буду

давньоруська: быти, бывати, буду

болгарська: бива, бивам, бъда

македонська: бидува, бива, биде

сербохорватська: бити, бивати, будем

старослов'янська: быти, бывати

пруським: bout (бути)

давньоіндійським: bhavati (буває)

іранським: buith (бути)

давньоверхньонімецьким: buan, bauan (жити, мешкати)

Сучасні словники онлайн

Словник Грінченка

будь-лі. Нибудь (неопр. част.). Та наклади будь-лі якою, аби вбив козирем. Канев. у. о Будь-лі хто надіне свиту, то гарно й дивиться. Канев. у. Будь-лі де. Желех. будь-хто. Кто, что нибудь. Вх. Зн. 4.

Словник української мови Академічний тлумачний словник

1. Існувати.

2. Уживається на означення наявності кого-, чого-небудь десь, у когось.

3. Знаходитися, перебувати де-небудь.

4. тільки мин. або майб. чол., у кого, рідко до кого.

5. тільки мин. або майб. чол. Трапитися, статися.

Синоніми

дієслова: бува́ти, вибу́ти, відбу́тися, добу́ти, добува́ти, збу́ти, збу́тися, здобу́ти, здобу́ти, здобува́ти, здобу́тися, знебу́тися (втомитися), ізнебу́тися (сумувати), набу́ти, набувати оббу́тися (освоїтися), перебува́ти, підбува́ти (прибувати потроху), побутува́ти, позбува́ти, позбу́тися, прибуткува́ти, роздобу́ти, убу́тися (звикнути)

прислівники: збу́тяно (збуто з рук),

іменники: бува́лець (досвідчена людина), бува́ло, бу́дькó, бува́ль (бувальщина), бува́льці (бувати у бувальцях), бува́лиці (те саме) бува́личі (те саме), бува́льщина, бу́ду́чина́, бу́ду́чність, бу́ду́щина, будько́ (той, хто обіцяє, кажучи "буде" чи "буду"; бувалий чоловік, який хвалиться своїми пригодами), бу́тність (перебування), буття́, вибуття́, ви́добуток, відбу́т (збут), відбу́ток (повинність), відбу́тка (те саме), відбу́ча (те саме), добу́ванка (добува́ння), добува́ч, добудча́ (незаконнонароджена дитина), добу́ток, збу́дьок (малоцінний предмет, який продають, аби збути з рук), збут, збу́ток (збут, здійснення), здо́ба (здо́бич), здобу́ток, здобувани́на, здобуття́, набува́ч, набу́ток, одбу́ток, одбу́ча (відбуток), перебува́ння, побу́вка, по́бут, побу́ток (побут), побуто́вець, побутові́зм, побуто́вщина, прибу́ти, прибу́дки (придбане), прибу́лець, при́бутень (прибулий; який збільшує кількість), прибу́ток, пробува́ння, пробу́ток (життя, існування), пробу́тки (те саме), пробува́лисько (місцеперебува́ння), роздубува́льник, роздобу́день, роздобу́ток, роздобуття́ (здобуття), убу́ток (від'їзд, збиток)

прикметники: бува́лий, бу́лий, бу́ду́чий (майбутній), буду́чний, бу́ду́щий, бу́тній (присутній), ви́булий, добува́льний, добувни́й, добу́тний (здобутий, доступний), збу́тний (непотрібний, зайвий), знебу́лий (виснажений), набутни́й, невідбутни́й, незбу́тній, непозбутни́й, перебу́тний (минущий), прибу́лий, прибутни́й (той, що прибуває, додається), прибу́тній (чужий, прибулий), пробува́лий (досвідчений), пробу́тий (пережитий), роздобутний (похід), убутни́й (який зменшується, який приносить збитки, який іде на ущерб - про Місяць)

вигуки: будь, будьмо1

Приклад з літературного твору

Оригінал: Переклад українською мовою Г.Кочура: Переклад французькою мовою: Переклад італійською мовою ::

To be, or not to be, that is the question: (William Shakespeare)

Бути чи не бути — ось питання.

(Вільям Шекспір)


Etre ou ne pas etre, c'est la question :


Essere, o non essere, questo è il problema:

Folio-1024x680.jpg

Цитати/Крилаті вислови

У вас повинен бути хаос всередині, щоб народити зірку, що танцює. (Фрідріх Ніцше)

Кожен щасливий рівно настільки, наскільки він вміє бути щасливим

Бути щасливим — це не мета і не придбане благо. Це рішення

Медіа

Цікаві факти

Дієслово to be в англійській мові означає “бути“, “знаходитися” і є неправильним. На відміну від інших англійських дієслів, дієслово to be відмінюється – змінюється за особами та числами.

Використання дієслова to be

Verb-to-be.jpg

Крім Present Simple та Past Simple, дієслово to be вживається як:

1. Допоміжне слово у часах групи Continuous (Past, Present, Future, Future in the Past Continuous):

She is working right now – Вона зараз працює.

2. Допоміжне слово у часах групи Perfect Continuous (Past, Present, Future, Future Perfect Continuous in the Past):

I’ve been working for the same company for twelve years. – Я працюю в одній компанії вже 12 років.

3. Допоміжне слово для утворення Passive Voice – пасивному стані в англійській мові:

This building was built last year. – Ця будівля була побудована рік тому.

4. Дієслово-зв’язка у складеному іменному присудку:

It is awesome. – Це чудово.

5.Модальне дієслово:

We were to have met on Saturday, but I was busy. – Ми мали зустрітися у суботу, але я був зайнятий.

6. Частина конструкції to be going to:

I am going to take a bus to work. – Я збираюся сісти на автобус, щоб доїхати до роботи.

Див. також

Регіна Бретт "Будь дивом:50 уроків, щоб зробити неможливе можливим" - читати онлайн
Будь дивом.jpg