Бондаренко Юлія Ігорівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича практика (зі спеціалізації) студентки VІ курсу Бондаренко Юлії Ігорівни в ЗДО № 293 (Шевченківський район)

Відомості про базу практики

Бондаренко Ю.png


Повна назва: "Заклад дошкільної освіти №293 компенсуючого типу з групами для дітей з хронічними неспецефічними захворюваннями органів дихання"

Директор: Беднарук Наталія Володимирівна

Адреса: м.Київ 04060, вул. Ольжича, 13-А

Телефон: 440-22-44

E-mail: Sadochok293@gmail.com

Сайт: посилання

Facebook: посилання

Рadlet: посилання

Години роботи:

ПН-ПТ: 7:00 - 19:00

СБ-НД: Закрито


В закладі функціонують 7 груп:

2 - передшкільні (загального типу)

2 - передшкільні санаторного типу

2 - раннього віку (загального типу та санаторного)

1 - передшкільна короткотривалого перебування(без харчування) з режимом з 9-00-13-00.


Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі

Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ. Інтерв’ю з керівником освітнього закладу та його заступниками.

Адміністрація та співробітники закладу використовують ІКТ для організації роботи за такими напрямками:

Управлінська діяльність

 1. ведення бухгалтерського обліку;
 2. ведення ділової документації;
 3. опрацювання та поширення нормативно-правових документів;
 4. розрахунок стажу роботи працівників;
 5. створення бази даних працівників та вихованців ЗДО;
 6. співпраця іншими дошкільними закладами.

Методична діяльність

 1. ведення ділової документації;
 2. збір статистичних даних та оформлення результатів у вигляді діаграм,таблиць,тощо;
 3. створення презентацій до методичних заходів (семінарів, методичних об’єднань, конференцій, педагогічних рад, консультацій для вихователів);
 4. накопичення методичної та художньої літератури, збереження корисних посилань в мережі Internet для самоосвіти вихователів.

Інтерв'ю з директором ЗДО №293
Посилання на відео "Інтерв'ю з директором ЗДО №293"

Бондаренко інтерв'ю.jpg

ІК-компетентності науково-педагогічних працівників, вчителів та вихователів закладу. Створення анкети. Проведення анкетування. Аналіз результатів анкетування.

Посилання на анкету "Визначення ІК-компетентності вихователів ЗДО №293"

В анкетуванні прийняли участь 12 педагогогів закладу.

Ознайомившись з результатами опитування можна зробити наступні висновки: 75% педагогів вміють користуватись засобами ІКТ, проте лише 25% застосовують ці знання у своїй педагогічній діяльності. Педагоги майже одноголосно стверджують, що готові навчатись новому та підвищувати свою ІТ-компетентність в стінах дошкільного закладу, тому ми вирішили, що буде доречним провести семінар "ІКТ в дошкільній освіті"

Аналіз ІТ інфраструктури освітнього закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення)

Апаратне забезпечення:

 1. Комп'ютери 2 шт;
 2. Ноутбуки 3 шт;
 3. Телевізор 1 шт;
 4. DVD 1 шт;
 5. Смарт дошка 1 шт;
 6. Проектор 1 шт;
 7. Роутер 1 шт;
 8. Магнітофони 6 шт;
 9. Принтери 2 шт.

Програмне забезпечення:

 1. ОС Windows-7
 2. Антивірусна програма Avast
 3. Microsoft Office 2010
 4. Видео редактор Movavi Video Suite
 5. Браузер Google

Інформаційне забезпечення:

 1. Сайт: посилання
 2. Facebook: посилання
 3. Рadlet: посилання

Блог

Мною був розроблений "Вихователям про ІКТ", яким активно почали користуватись вихователі нашого закладу.

Бондаренко блог.png

Семінар "ІКТ в дошкільній освіті"

Мета семінару: підвищувати професійну компетенцію педагогів в питаннях використання ІКТ в роботі з дітьми дошкільного віку.

Зміст семінару:

 1. Вступна бесіда про напрям інформатизації освіти в Україні
 2. Ознайомлення з вимогами Базового компоненту дошкільної освіти до рівня освіченості, розвиненості та вихованості дошкільників в освітній галузі “Комп’ютерна грамота”
 3. Інформація про основні педагогічні цілі використання інформаційних технологій
 4. Визначення причин особистої зацікавленості педагога у підвищені рівня ІК-компетентності
 5. Напрямки роботи педагога з використанням ІКТ
 6. Пам’ятка для педагога по роботі з комп’ютером
 7. Що шкідливо для здоров' я дітей у роботі з комп′ютером?
 8. Користь від комп'ютера
 9. Робота з батьками
 10. Результати використання ІКТ в роботі вихователя
 11. Підсумок семінару

Посилання на презентацію до семінару

Бондаренко захід 1.jpg
Бондаренко захід 2.jpgБондаренко захід 3.jpgБондаренко захід 4.jpgБондаренко захід 5.jpgБондаренко захід 6.jpg

Методичні рекомендації

Проектування інформаційного освітнього середовища установи

 1. активно застосовувати у роботі додатки Google як для зберігання даних так і для спільного доступу, що значно полегшує роботу;
 2. активне використання сучасних Е-бібліотек, створення власної бібліотеки;
 3. створення опитувальників та анкет для моніторингу освітньої діяльності.
 4. ІКТ підтримка у роботі з дітьми: створення та використання дидактичних ігор (LearningApps, Learning.ua), цікавих мультфільмів, навчальних відео, аудіо казок (канали на YouTube), створення презентацій (Microsoft Sway, Prezi), створення рухомих презентацій (Powtoon), навчальних матеріалів (Ed-ted, Quizlet), інтерактивних плакатів (ThingLink), історій (StoryJumper, ourboox).

Методичні рекомендації до модернізації ІТ інфраструктури

 1. створення безпечного інтерактивного середовища для роботи з дітьми з підтримкою ІКТ: ПК, Smart Board, проектор, аудіосистема; інтернет.
 2. оновлення існуючого фонду ІОС закладу та програмного забезпечення.

Методичні рекомендації до формування ІК- компетентності вихователів установи

 1. моніторинг ІК-компетентності педагогічних працівників ЗДО.
 2. організація та взаємовідвідування заходів спрямованих формування та розширення ІКТ-компетентності педагогів (тренінги, майстер-класи, тематичні та навчальні семінари, семінари-практикуми, тижні педагогічної майстерності, педагогічні майстерні та наставництво, конкурси).
 3. заохочувати педагогічний колектив до вдосконалення вмінь та поглиблення знань у сфері ІТ-освіти.
 4. сприяти самоосвіті та саморозвитку педагогів: проходження відповідних МООС, аналіз сучасної літертури на тему ІКТ.