Бондаренко Геннадій Леонідович

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Е-портфоліо

photo.JPG
Бондаренко Геннадій Леонідович
Рейтинг на 2021 рік: 848
(#13 у загальному рейтингу)
Підрозділ
Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти
Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти (Суміщення)
Посада
Завідувач кафедри, Доцент кафедри (Суміщення)
Вчене звання / Науковий ступінь
Кандидат педагогічних наук. Доцент.
LinkedIn
Facebook
Schoolar
E-mail

Додаткові відомості

Освіта

У 1990 році закінчив Уманське педагогічне училище ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю "Музичне виховання" та здобув кваліфікацію учитель музики і співів, музичний вихователь.
У 1995 році закінчив Уманський державний педагогічний інститут імені П.Г. Тичини за спеціальністю «Педагогіка і методика початкового навчання та музики» та здобув кваліфікацію вчителя початкових класів і музики.
З 1996 р. по 1999 р. навчався в аспірантурі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.
У 2012 році закінчив Міжрегіональну Академію управління персоналом та отримав диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Адміністративний менеджмент» та здобув кваліфікацію менеджера (управителя) з адміністративної діяльності.

Перелік місць роботи

З 1995 року працював в Уманському державному педагогічному університеті на посадах завідувача кафедри риторики та українознавства, директора Інституту філології та суспільствознавства, проректора з організаційно-методичної роботи заочного та дистанційного навчання.

З 2003 по 2006 рр. працював за сумісництвом в Уманському навчально-виховному комплексі "ЗОШ І- ІІІ ступенів №7 - колегіум" учителем риторики вищої категорії.

З 2007 року працював у Міжрегіональній Академії управління персоналом на посадах декана, заступника директора Інституту міжнародної економіки, фінансів та інформаційних технологій.

З 2011 року працює в Педагогічному інституті Київського університету імені Бориса Грінченка.

Член спеціалізованої вченої ради К 26.133.01 у Київському університеті імені Бориса Грінченка 

Теми дисертацій (захищених)

Захистив дисертацію з теми: «Формування творчої особистості молодшого школяра в педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – «теорія та історія педагогіки».
Працює над дисертаційним дослідженням із теми: «Теоретичні та методичні засади підготовки вчителя початкової школи до мовленнєво-риторичної діяльності» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 - «теорія і методика професійної освіти».

Громадська активність

не встановлено

Науково-дослідницька діяльність

Професійний розвиток

Викладацька діяльність