Богдан Анна Вікторівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича практика (зі спеціалізації) студентів VІ курсу Богдан Анна Вікторівна
Об'єкт практик:и ДНЗ №680
Адреса: м.Київ, вул. Гродненська 11а
Директор: Колесник Наталія Іванівна
Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі.
Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ.
Інтерв’ю з керівником закладу дошкільної освіти та його заступниками.
У сучасному світі неможливо жити без інформаційного простору, а зв’язку з пандемією для садків постає питання: - «Як продовжити роботу ДНЗ, щоб було безпечно для всіх? Адже дітей необхідно розвивати, забезпечувати роботу вихователів та батьків тощо.»
В результаті проведеного інтерв`ю з директором садка було зроблено висновки про те, що застосування сучасних інформаційних технологій у навчанні - одна з найбільш важливих і стійких тенденцій розвитку світового освітнього процесу.
Даний садок відкрився у 2013 році, кожного року тут відкриваються нові групи, зараз їх вже 13, а сам садочок тільки вдосконалюється. Наразі ще не має комп’ютерних кабінетів і всіх необхідних засобів інформації, на жаль це проблема багатьох садків на сьогодні.
У даному садку протягом останнього року було закуплено з матеріальної техніки: 2 ноутбуки та 2 ПК, проектор, мультимедійна дошка та потужні колонки. За допомогою них було проведено не одне відкрите заняття та свята. Також у ДНЗ №680 підключили відеокамери на вході та приміщенні дитячого закладу. Нові технології навчання на основі інформаційних і комунікаційних дозволяють інтенсифікувати освітній процес, збільшити швидкість сприйняття, розуміння та глибину засвоєння величезних масивів знань.
Інтерв’ю з керівником закладу дошкільної освіти
Інтерв'ю з директором закладу дошкільної освіти з питань впровадження і використання ІКТ (директор ДНЗ№680- Колесник Наталія Іванівна)
Чи використовуються інформаційно-комунікаційні технології в вашому садочку?
• На сьогодні наш дошкільний навчальний заклад впроваджує інформаційно-комунікаційні технології, які успішно використовуються в діяльності дошкільних закладів. Можливості ІКТ безмежні, тому однією із першочергових задач садочку є підготовка дошкільнят до життя та діяльності в умовах інформаційного суспільства, формування у них навички самостійного пошуку, оцінювання та систематизації інформації, культури спілкування та безпечного користування Інтернетом.
Що ви можете сказати про інформаційне середовище вашого закладу?
• Інформаційне середовище – засіб ефективної взаємодії всіх учасників навчально-виховного процесу: дітей, вихователів, батьків. В нашому садочку приділяється велика увага оптимізації інформаційного середовища. Звичайно, впровадження технологій потребують фінансування, але на сьогодні ми працюємо над тим, що всі педагогічні працівники будуть оснащені усім необхідним для роботи з ІКТ.
Як саме використовують ІКТ в вашому садочку?
• ІКТ успішно використовують під час проведення занять, різноманітних конкурсів, свят, інших заходів. Батьки мають змогу через власний акаунт переглядати нашу сторінку у Facebook, ділитися фотографіями і писати відгуки. Також вихователі приймають участь в онлайн семінарах, тренінгах та конференціях, створюють власні презентації. Різноманітні збори проводяться з використанням мультимедійної техніки та в режимі онлайн-конференції. Адміністрація закладу документообіг веде в електронному вигляді. Вихователі використовують мультимедійний супровід на заняттях.
На вашу думку, який рівень використання ІКТ мають вихователі у садочку?
• Достатній рівень, так як розвиток і використання ІКТ тільки впроваджується. Усі вихователі проходять курси і будуть мати сертифікати Intel та інших курсів, семінарів, тренінгів присвячених використанню ІКТ. Наші вихователі прагнуть до високого рівня освіченості, культури, здатності до творчої праці, професійного розвитку, застосування комунікативних компетенцій, впровадження у своїй діяльності ІКТ.
Чи готові Ви й далі розвивати ІКТ?
•Звичайно. Адже сучасний навчальний заклад не можна уявити без інформаційно-комунікаційних технологій. Тому ми працюємо над тим, щоб кожна група була забезпечена проекторами, інтерактивними дошками, комп'ютерами, доступом до мережі Інтернет тощо. Прагнемо, щоб кожен вихователь нашого садочку був компетентний з питань ІКТ і розумів важливість їх використання в своїй професійній діяльності. Прагнемо підняти навчально-виховний процес на новий якісний рівень.
'ІК-компетентності вихователів. Проведення анкетування. Аналіз результатів анкетування.
Посилання на анкету- https://docs.google.com/forms/d/1PQjN7BG_rraNZ9xHIXmpLQMpJs79Lw-ZVIL804m7SyQ/edit
Висновок:
Проаналізувавши результати опитування, були зроблені висновки про те, що садок потребує додаткового обладнання (інтерактивних дошок, проекторів, ноутбуків, телевізорів). Комп’ютер є тільки у кабінеті директора, методиста, психолога та медсестри. Тому кожна група потребує комп’ютер, мультимедійну дошку, плазмовий телевізор, доступ до мережі інтернет. Працівники, які брали участь в опитуванні на 100% готові вчитися і впроваджувати ІКТ в освітній процес. Більшість із них давно використовують сучасні інформаційні технології в своїй професійній діяльності і прагнуть удосконалювати і поглиблювати свої знання, вміння і навички і надалі.
Аналіз ІТ інфраструктури закладу дошкільної освіти
Апаратне забезпечення: 2 ноутбуки ASUS, 2 персональних комп’ютера, 1 мультимедійна дошка, 1 проектор CASIO, 1 набір колонок GENIUS.
Програмне забезпечення: Microsoft office 365, Windows 8, Антивірусні програми AVAST, програми для вихователів та дітей, дидактичні матеріали, сервіси Google, сервіси Google Apps Education Edition
Навчально-наукове забезпечення: державні стандарти освіти; навчальні плани; навчальні програми з усіх навчальних дисциплін; підручники та навчальні посібники; матеріали поточного та підсумкового контролю; методичні матеріали.
В садку у кожній групі діти забезпечені матеріалом для навчання, але садочок потребує навчальних кабінетів, зошити та підручники для дітей для уроків з інформатики, оснащення навчальних кабінетів необхідною технікою(комп’ютери, телевізори, проектори, інтерактивні дошки тощо).
Створення Instagram-сторінки
У Facebook вже є зареєстрована сторінка садочку, тому, щоб набрати популярність ми створили сторінку ДНЗ№680 у Instagram, де кожен з батьків може переглядати зі свого акаунту події садочка. Сторінка може бути як відкритою, так і закритою.
Посилання на Facebook - https://www.facebook.com/groups/111651725907616
Посилання на Instagram - https://www.instagram.com/680dnz680/
Семінар для вихователів з використання ІКТ в освіті
Проведення для вихователів семінару «Використання цифрових технологій в дошкільній освіті»
Посилання на гугл-папку - https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1PVF5vZZXUr0HD-3GHWx3QjXfhFWe-EN1
Методичні рекомендації
Проектування інформаційного освітнього середовища освітньої установи.
Сьогодні надзвичайно важливим є модернізація освіти та формування єдиного інформаційного освітнього середовища. Саме тому більшість дошкільних навчальних закладів потребують створення єдиного ІОС. Створення єдиного освітнього інформаційного середовища сприяє розвитку навчальної, педагогічної, управлінської й обслуговуючої діяльності дошкільного навчального закладу, де провідну роль відіграють інформаційно-комунікаційні технології, що дозволяють підвищити якість і доступність навчального процесу.
Для створення цілісної системи розвитку комунікативної та комунікаційної культури учасників навчально-виховного процесу мають бути спрямовані основні завдання діяльності:
•розробка, апробація та впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних та комунікативних технологій у навчально-виховному процесі та в управлінській діяльності садка;
•забезпечення застосування інформаційних технологій в навчально-виховному процесі та управлінській діяльності дошкільного закладу освіти;
•створення єдиного інформаційного простору дошкільного закладу освіти з подальшою інтеграцією його в систему відкритої освіти;
•розробка технологій застосування окремих складових інформатизації управління дошкільним навчальним закладом та механізму створення і користування базами даних;
•забезпечення мультимедійного супроводу занять на основі використання ресурсів інформаційно-бібліотечного центру (відео-, медіатека, мережа Інтернет);
•впровадження у навчально-виховний процес новітніх інформаційних технологій навчання;
•введення в практику роботи вихователів методу проектів, як однієї з компетентнісно зорієнтованих технологій навчання та виховання дітей;
•впровадження заходів у навчальній та виховній діяльності, спрямованих на розвиток письмової та усної комунікації, навичок роботи в групі, самопрезентації, ораторського мистецтва дітей;
•запровадження в навчально-виховний процес здоров’язберігаючих технологій, створення безпечних умов навчання та виховання дітей;
•створення середовища, що сприятиме прагненню дітей до самопізнання, самоаналізу, саморозвитку.
Рекомендації керівництву дошкільного навчального закладу:
oСтворити єдине інформаційне освітнє середовище дошкільного навчального закладу;
oОрганізувати розумний і раціональний документообіг в межах однієї установи, впровадити інформаційно-комунікаційні технології управління дошкільним навчальним закладом;
oВпровадити систему збирання, переробки інформації з різних напрямів навчально-виховного процесу;
oЗдійснити розгорнутий моніторинг навчальної діяльності закладу;
oСтворити електронні бази даних педагогічних кадрів;
oСтворити електронні бази даних студентського колективу;
oПідтримувати сайт дошкільного навчального закладу, Веб-сторінки навчальних проектів;
oРозширити інформаційну взаємодію з іншими дошкільними навчальними закладами;
oРозвинути контакти соціального партнерства з іншими навчальними закладами;
Рекомендації педагогічним працівникам: oОрганізувати доступ до всієї нормативно-правової бази документів;
oВикористовувати програмне середовище, що формує інформаційний простір дошкільного навчального закладу;
oЗдійснювати самостійне навчання;
oПідвищувати кваліфікацію, брати участь у професійних об’єднаннях, семінарах, вебінарах, майстер-класах та ін.
oУпроваджувати інформаційно-комунікаційні технології і ресурси мережі Інтернет на різних етапах традиційної системи навчання;
oСтворювати Інтернет-заняття, інтегровані уроки;
oРозробляти і використовувати власне програмне забезпечення і цифрові освітні ресурси, формувати, використовувати медіатеки тощо
Рекомендації для батьків-вихованцям дошкільного навчального закладу:
oВикористовувати Інтернет-технології в організації додаткової освіти; oВикористовувати комп’ютерні технології;
oБрати участь в Інтернет конкурсах;
oНавчитися працювати з інформацією;
oБрати участь у телекомунікаційних проектах.
oМодернізація ІТ-інфраструктури
Садок потребує забезпечення ІКТ на достатньому рівні. Забезпечення усіх груп необхідним мультимедійним матеріалом та створення навчального кабінету.

Модернізація ІТ-інфраструктури:

Накопичення, апробація та використання програмного забезпечення, технічних засобів, інформаційно-методичних матеріалів, які сприяють впровадженню комп’ютерних технологій;
Накопичення інформаційно-методичних матеріалів, апробація методик, які сприяють розвитку комунікативних компетенцій;
Підтримка діючого прикладного програмного забезпечення і функціонування локальної комп’ютерної мережі у дошкільному навчальному закладі;
Проведення практичних занять для педагогічних працівників садка щодо оволодіння навичками роботи з персональним комп’ютером та роботи в мережі Інтернет;
Проведення серії курсів та семінарів-практикумів для всіх категорій учасників навчально-виховного процесу з використання комп’ютерної техніки та інформаційних технологій, розвитку комунікаційних здібностей;
Розробка засобів діагностики (таблиць, графіків, діаграм щодо розвитку освіти в садку тощо);
Формування баз даних дітей;
Відслідковування результатів атестації педпрацівників;
Залучення учасників навчально-виховного процесу до участі в Інтернет-конференціях;
Залучення учасників навчально-виховного процесу до участі у міжрегіональних та міжнародних інтернет-проектах.
Електронне навчання. Інструменти для творчості і технології для співпраці, що надає змогу дітям, творити і надихати одне одного, а також співпрацювати під час навчання в межах дошкільного навчального закладу, держави чи всього світу.
Керування дослідженнями. Хмарна платформа для спільних досліджень із широким спектром інструментів для аналізу, розробки та створення матеріалів. Надання групам ефективних засобів для співпраці, дослідження, аналізу, розробки та створення матеріалів.
Ефективність дошкільних навчальних закладів. Загальний аналіз діяльності дошкільного навчального закладу, рішення для контролю звітності і створення звітів. Спрощення звітності й керування планами на майбутнє завдяки миттєвому доступу до інформації і докладному огляду джерел даних.
Операційна ефективність. Програмний комплекс серверів і інструментів, які забезпечують світовий рівень керування ІТ-інфраструктурою, захисту даних і безпеки мережі. Ефективне керування ІТ-інфраструктурою і її захист з одночасним зменшенням непрямих витрат на інформаційні технології
Формування ІК-компетентності вихователя
Високий рівень інформаційно-комунікаційної компетентності (ІК-компетентності) вихователя стає запорукою ефективного використання інформаційно-комунікаційних технологій в закладу, є одним з найважливіших показників успішності його діяльності і одночасно необхідною передумовою для подальшого підвищення рівня його професійної компетентності.
Вихователь має опанувати такі компоненти: Світоглядний компонент (розуміння ролі ІКТ в освіті)
Технологічний компонент (навчальна програма й оцінювання, та інформаційно-комунікаційні технології)
Організаційно-методичний компонент (педагогіка, організація та керування)
Самоосвітній компонент (підвищення кваліфікації вихователя)
Структура інформаційно-комунікаційної компетентності вихователів
Підготовка педагогів до роботи в єдиному ІОС дошкільного навчального закладу
Підвищення компетентності вихователя завдяки інтернет-ресурсам