Ачкасова Анна Геннадіївна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Ачкасової Анни Геннадіївни VІ курсу Педагогічного інституту денної форми навчання освітній рівень: другий (магістерський) спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки (освітня програма: Педагогіка вищої школи).

База проходження практики: КВНЗ “Корсунь-Шевченківський педагогічний коледж ім Т.Г. Шевченка Черкаської обласної ради”

Корпус Корсунь-Шевченківського педагогічного коледу ім Т.Г. Шевченка
Слайд1.JPG

Зміст

Завдання 1

Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ. Інтерв’ю з керівником навчального закладу та його заступниками.

Директор Корсунь-Шевченківського педагогічного коледжу ім. Т. Г. Шевченка

Директор Корсунь-Шевченківського педагогічного коледжу ім. Т. Г. Шевченка

 • Людмила Миколаївна, скажіть, наскільки досконало розроблена ІКТ політика в коледжі?

Досконалість ІКТ політики залежить від ресурсів, які має наш інститут оскільки процес розробки та реалізації ІКТ- політики може відбувається централізовано. До процесу обговорення положень та документів ІКТ-політики ми долучаємо викладачів, студентів, представників адміністрації, представників бізнесу.

 • Безперечно, ресурсне забезпечення ІКТ залежить напряму від організації та адміністрації навчального закладу, яким сином Ви сприяєте розвитку ІКТ політики в коледжі?

Адекватне фінансування та розбудова ІТ- інфраструктури. Забезпечення умов для активного впровадження ІКТ у діяльність вишу. Закупівля обладнання, частковий ремонт. Це все відбувається дещо повільно та поступово.

 • Як сучасні ком'ютерні технології (знання програм) впливає на якість організації навчального процесу?

Зараз вже ніхто не уявляє освіту без таких технологій, в планах,конспектах, проведенні занять, введенні документообігу. позааудиторному житті. Вивчають сучасні комп'ютерні програми.

 • Розкажіть як побудована ІТ інфраструктура у вашому навчальному закладі?

У нас ІТ інфраструктури як такої побудованої немає, всі підрозділи між собою взаємодіяти вільно не можуть. Рівеньікт компетентності працівників та викладачів на достатньому рівні, хотілося рівень покращити. Але на жаль немає в достатній кількості техніи і можливостей. Ми над цим працюємо.

 • Які поради для закладу Ви могли б надати для впровадження інформаційних технологій в освітній процес установи?

У такому контексті для ефективного використання інформаційних технологій навчальний заклад повинен врахувати наступні вимоги:

  1. сформувати чітке уявлення про власні стратегії освітніх послуг і роль ІТ в їх реалізації;
  2. бути прозорими для студентів, викладачів, абітурієнтів та інших зацікавлених осіб;
  3. вести облік коштів, витрат на ІТ, управління цими об’єктами та розуміти їх значення;
  4. поширити відповідальність за організацію призначень, необхідних для успішного використання нових можливостей ІТ;
  5. брати участь у міжнародних проектах, конкурсах, грантах;
  6. забезпечити необхідні передумови для побудови спільного бізнес-освітнього середовища з ІТ галуззю.

Подібні зміни зроблять ВНЗ більш сучасними та динамічними без втрат для традиційних академічних цінностей, та мають надати можливості навчальному закладу існувати у якості сучасного підприємницького університету. Важливим етапом цього процесу є постійний моніторинг стану розвитку та впровадження інформаційних технологій в освітні та бізнес-процеси ВНЗ, дослідження зміни рейтингових показників університету та їх залежності від використання тих чи інших стратегій інформаційно-технологічного розвитку вищого навчального закладу

ІК-компетентності науково-педагогічних працівників, вчителів та вихователів закладу. Створення анкети. Проведення анкетування. Аналіз результатів анкетування.

Для визначення ІК-компетентності працівників було проведено анкетування[[1]]
Результати анкетування

Резул1.JPG Резул2.JPG Резул3.JPG
Загалом результати опитування підтверджують слова очільника закладу, про те що рівень володіння ІКТ не досить високий. Працівникам необхідні курси для підвищення ІКТ компетентності.

Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення)

 • Апаратне

-Комп'ютерні класи – 1 (20 комп'ютерів );
-Комп'ютери для адміністрації - 10шт
-Комп'ютери в бібліотеці - 3шт
-проектор і проекційний екран – 1 клас
-Принтери – 6 шт
-Інтернет

 • Програмне

- Операційна система Windows 7,
- антивірус ESET NOD32 Antivirus 10, 
- браузери Оpera та Google Chrome,
- пакет Microsoft Office 2007,
- аудіо та відео плеєри,
- програми для перегляду зображень,
- аудіо та відео плеєри.
Інформаційні зв’язки: Всі комп’ютери не звязані один з одним мережею, з допомогою якої можна обмінюватись файлами, повідомляти підлеглим про поточні завдання, конкретні доручення, передавати звіти про виконання завдань , пропозиції з удосконалення технологій та ін. Все виконуть за допомогою електронної пошти та носіїв інформації.

Моніторинг та оцінювання освітньо-інформаційного середовища Університету Грінченка (для ПВШ)

 • Корпоративна електронна пошта для всіх викладачів та студентів в зручному системному аккаунті Google. Пошта має розвинений список контактів, тобто, електронна адреса кожного співробітника автоматично підставляється при введені ім’я та прізвища. Також сервіс має вбудований чат для обміну миттєвими повідомленнями. Для створення особистої пошти достатньо заповнити форму на сайті, і системні адміністратори відреагують на лист. Використання корпоративної електронної пошти, та чатів у ній, дає можливість студентові безпосередньо отримувати інформацію від викладачів.
 • Е-навчанням Moodle. Це система, в якій знаходяться електронні курси для кожної академічної групи, з можливістю персоніфікації кожного студента, чатами та форумами для ефективної співпраці, журналом оцінок, та іншим контентом. Е-навчання координується викладачем, з можливостями вносити зміни до курсів, та контролюється системними адміністраторами, що реєструють туди користувачів. У системі дистанційного навчання Moodle реалізується персоніфікація, адміністрування, гарантування безпеки доступу до інформації та ефективний моніторинг навчальної діяльності.
 • Інституційний репозиторій, який є засобом для накопичення та поширення інтелектуального здобутку науковців університету. Студент має *можливість аналізувати різні наукові позиції, зіставляти їх, класифікувати, модифікувати.
 • Електронні видання, що представлені періодичними журнальними виданнями, які подають публікації у певних електронних форматах. В Університеті створено сім е-журналів, серед яких такі: «Педагогічна освіта: теорія і практика», «Синопсис: текст, контекст, медіа», «Літературний процес: методологія, імена, тенденції», «Наукові доробки магістрантів», «Studia Philologica (Філологічні студії)», «Освітологічний дискурс», Наукові здобутки студентів Інституту людини». Студенти мають змогу долучатися до друку статей у окреслених виданнях.
 • Microsoft Imagine Academy. Програма, завдяки якій можливо проходити авторизовані курси Microsoft. Студент у процесі самоосвіти формує вміння самостійно шукати необхідні для нього курси з професійного навчання.
 • Е-бібліотека. Єдиний бібліотечний фонд якого становить близько 349 тис. одиниць книжкової продукції, авторефератів дисертацій, монографій, підручників, посібників, матеріалів на електронних носіях. Доступ майбутніх педагогів до бібліотеки дозволяє опрацьовувати дані закритих наукових баз (наприклад EPSKO) в межах університету.
 • Вікі-портал університету – платформа, призначена для реалізації активної діяльності студентів та викладачів з її наповнення, що сприяє формуванню у майбутніх педагогів умінь самостійно знаходити та аналізувати інформацію, формулювати самості йні альтернативи.

Завдання 2. На вибір

 1. Сворено Google-календар для співробітників [[2]]

Доступ.JPG Календар 1.JPG Календар 2.JPG
Заповнення календаря колегами.

Дописи користувачів.JPG

Завдання 3. Провести тренінг

В ході практики був проведений тренінг "Можливості онлайн навчання" для студентів та викладачів коледжу.
Тренінг: Можливості онлайн навчання.
Мета тренінгу: показати можливості і навчити користуватися різними ресурсами для онлайн навчання.
Очікувані результати: Познайомити присутніх з онлайн-платформами для навчання.
Характеристика групи учасників – студенти 3- го курсу та викладачі Корсунь-Шевченківського педагогічного коледжу ім. Т.Г. Шевченка
Форма роботи: презентація засоби мультимедіа.

Тренінг.JPG
Матеріали тренінгу[[3]] презентація [[4]]

Тренінг провед.jpg Тренінг проведен.jpg Тренінг проведення.jpg

Завдання 4

Методичні рекомендації до проектування інформаційного освітнього середовища установи, модернізації ІТ інфраструктури.


Проектування інформаційного освітнього середовища установи:

 • Забезпечити коледж якісною системою електромереж для посиленого навантаження, та системою захисту від перебоїв енергії.
 • Технічне забезпечення (комп’ютерні класи), програмне забезпечення спеціальних дисциплін.
 • В ідеалі забезпечити технікою всіх студентів (робочі комп’ютери\ноутбуки\планшети).
 • Контроль відвідування студентів не лише викладачем, а й мережею при введені особистого паролю.
 • Щоб інтернет був в усіх аудиторіях.
 • Забезпечення студентів новітніми гаджетами (не тільки компютерами ,а й смарт дошками ,електронними книгами)


Модернізація ІТ інфраструктури:

 • Збільшення кількості робочих місць.
 • Швидкісний інтернет.
 • Оновлення компютерів компанії.
 • Створення додаткового серверу для курсів для нових співробітників електронного навчання.

Архітектура. Складається із одного 2-поверхового корпусу. Перший поверх Г-подібний, 2 поверх частково покриває перший. На першому поверсі знаходяться: гардероб, кабінет мистецтва (майстерня), кабінети іноземних мов, кабінет української мови і літератури, навчальний відділ, кафедра початкової освіти, адміністрація, конференц зал, серверна, бібліотека, музей, туалет, кабінет медичної сестри, актовий зал, спортивний зал.
На другому поверсі знаходяться: кафедра педагогіки і психології, кабінет психології, кабінет педагогіки, кабінет історії, кабінет інформатики, кабінет біології, кабінет хімії, кабінет фізики, кабінет математики.
Архітектура навчального закладу та мережева складова(яку я пропоную) зображена нижче.

Слайд3.JPG
Слайд4.JPG
Слайд5.JPG
Слайд6.JPG
Слайд7.JPG
Слайд8кошти.jpg

Методичні рекомендації до формування ІК- компетентності співробітників, вчителів, вихователів установи.

 • Проводити семінари і тренінги для викладачів.
 • Надавати вчителям можливості проходження курсів підвищення ІК-компетентності.
 • Мотивувати викладачвм та показувати можливості використання сучасних технічних засобів в освіті.
 • Виділення ІК-компетентності як окремої складової професійної компетентності педагога обумовлено активним використання ІКТ у всіх сферах людської діяльності, в тому числі і в освіті.
 • Оновлення літератури, робочих планів , методичних документів по застосуванню ІКТ.
 • Проведення зустрічей з співробітниками інших закладів ,для переймання досвіду.
 • Створення курсів для підвищення рівня знань працівників компанії по роботі з ІКТ.

Завдання 5

Презентація результатів практики на Вікі-порталі.

Завдання 5.png