Антоненко Любов Олександрівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича практика (зі спеціалізації) студентів VІ курсу групи ПВШм-1-19-1.4д Антоненко Любові Олександрівни. Практику проходила за листом-клопотанням в Корсунь-Шевченківському педагогічному коледжі імені Т.Г.Шевченка. Директор Семененко Людмила Миколаївна Адреса: вул. Шевченка, 38

Телефони: (04735)2-01-55, 0473523488

Веб-сайт: http://KSHPK.ORG.UA

E-mail: korsun_college@ukr.net

КШПК.jpg
Семененко Людмила Миколаївна.jpg

Завдання 1

Mcaticon.png
Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі

*Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ. Інтерв’ю з керівником освітнього закладу та його заступниками. Інтерв’ю із директором Корсунь-Шевченківського педагогічного коледжу Семененко Людмилою Миколаївною

- Як ви вважаєте чи потрібно використовувати ІКТ під час навчального процесу?'

Звичайно, адже в нас час неможливо обійтись без ІКТ у начанні.

- Які саме ІКТ використовуються в нашому закладі?

Найчастіше це звісно використання мультимедійних пристроїв для роботи на уроках, для організації семінарів або тренінгів. Проведення свят та виховних заходів також.

- Чи підготовлені викладачі до активного використання ІКТ?

Так, звісно. Наші викладачі активно навчаються працювати з інформаційними технологіями. На даному етапі розвитку інформаційного суспільства це є надзвичайно важливим.

- Ви використовуєте ІКТ у своїй діяльності?

Так, звичайно. Це надає чудові можливості для полегшення роботи адміністрації закладу: Це ведення шкільної бази, складання розкладу уроків, ведення різноманітної документації, ведення та оформлення внутрішньошкільної документації, моніторинг діяльності викладачів; Робота з електронними базами даних в Інтернеті, електронними бібліотеками, інше; Оперативне управління навчальним закладом шляхом інтерактивних віртуальних нарад, передачі термінової інформації тощо;

- Як особисто ви використовуєте ІКТ технології?

Проведення методичної ради, засідань творчих та проблемних груп, методоб’єднань та інших заходів ми не уявляємо без мультимедійних презентацій, у яких представлені аналітичні дослідження,проведення засідань педради результати психологічних тестувань і тренінгів, індивідуальний досвід викладачів та багато іншої інформації.

- Яка мета впровадження ІКТ в вашому закладі?

- Головна мета впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в закладі - підготовка підростаючого покоління до повноцінної плідної життєдіяльності в інформаційному суспільстві, підвищення якості, доступності та ефективності навчально-виховного процесу. На сьогоднішній день неможливо уявити навчальний процес у без використання інформаційних технологій і засобів навчання. Саме сучасні інформаційні технології зробили можливим доступ кожного фахівця до величезної кількості різних видів інформації.

- Як ви впроваджуєте ІКТ в коледжі?

Одним з напрямків застосування ІКТ у нашому коледжі є використання мультимедійних засобів навчання, які дозволяють студентам та педагогам спілкуватися з комп’ютером, використовуючи різноманітні, природні для себе середовища: графіку, гіпертексти, звук, анімацію, відео. Педагоги активно застосовують засоби мультимедіа в навчальному процесі, серед яких: використання електронних лекторів, тренажерів, підручників, енциклопедій; розробка ситуаційно-рольових та інтелектуальних ігор з використанням штучного інтелекту; моделювання процесів і явищ тощо.


Інтервю.png

Висновок. В коледжі стан апаратного забезпечення знаходиться на хорошому рівні, керівництво закладу в свою чергу створює всі можливі умови для організації навчання та використання новітніх технологій.

*ІК-компетентності науково-педагогічних працівників, вчителів та вихователів закладу. Створення анкети. Проведення анкетування. Аналіз результатів анкетування.

З метою моніторингу ІК-компетентності вчителів було створено анкету та проведено опитування серед 16 респондентів. Щоб ознайомитись зі змістом запитань анкети або пройти її перейдіть за посиланням : Анкетування. Результати проходження анкети переглядайте тут : Результати анкетування

Висновок. Опитування показало, що майже всі викладачі використовують ІКТ в навчальному процесі. Вважають це ефективним методом в освіті та мають хист до подальшого використання ІКТ та розвитку своїх вмінь. Більшість викладачів готові йди на курси, тренінги по вдосконаленню вавичок ІКТ та розуміють, що комп’ютер повинен стати незамінним інструментом в роботі, що значно підвищить її ефективність.


*Аналіз ІТ інфраструктури освітнього закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення)


Апаратне забезпечення

• 3 комп'ютерних класи (42 комп'ютера);

• 2 smart-дошки;

• 3 плазмових телевізорів;

• 8 ноутбуків;

• 8 принтерів 3в1.

Програмне забезпечення

• Windows;

• Microsoft Office;

• Антивірусні програми;

• Браузери;

• Програми для викладачів та студентів.

Навчально-наукове забезпечення:

• державні стандарти освіти;

• навчальні плани;

• навчальні програми з навчальних дисциплін;

• підручники та навчальні посібники;

• методичні матеріали.

Інформаційне забезпечення

Інформаційно-освітнє середовище коледжа представлено сайтом, який реалізує освітню політику коледжа. http://kshpk.org.ua/


*Моніторинг та оцінювання цифрового середовища Університету Грінченка (для ПВШ)

Можна переглянути за посиланням

Завдання 2

Mcaticon yell.png
Завдання на вибір

Створити е-ресурс та впровадити його в діяльність освітньої установи, відповідно до потреб закладу

Створено сайт-форум, на якому викладачі можуть задавати питання, які їх цікавлять та надавати рекомендації і відповіді на питання колег. Також на сайті розміщена цікава інформація про ІКТ. Переглянути його можете ТУТ

Завдання 3

Mcaticon.png
Семінар (тренінг)

Провести семінар (тренінг) для співробітників / вчителів / вихователів з використання цифрових технологій в освіті або виступ на вченій раді / педраді щодо можливостей онлайн навчання.

Для педагогічного колективу Корсунь-Шевченківського педагогічного коледжу було проведено тренінг на тему: «Як вчителям порозумітися з «цифровим» поколінням дітей». З презентаційними матеріалами заходу можна ознайомитись ТУТ


Захід.pngЗавдання 4

Mcaticon yell.png
Методичні рекомендації

Методичні рекомендації до проектування інформаційного освітнього середовища установи

 • Основні завдання діяльності:
 • розробка, апробація та впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних та комунікативних технологій у навчально-виховному процесі та в управлінській діяльності коледжа;
 • забезпечення застосування інформаційних технологій в навчально-виховному процесі та управлінській діяльності закладу освіти;
 • створення єдиного інформаційного простору закладу освіти з подальшою інтеграцією його в систему відкритої освіти;
 • розробка технологій застосування окремих складових інформатизації управління загальноосвітнім навчальним закладом та механізму створення і користування базами даних;
 • забезпечення мультимедійного супроводу навчальних занять на основі використання ресурсів інформаційно-бібліотечного центру (відео-, медіатека, мережа Інтернет);
 • впровадження у навчально-виховний процес новітніх інформаційних технологій навчання;
 • введення в практику роботи викладачів методу проектів, як однієї з компетентнісно зорієнтованих технологій навчання та виховання стдентів;
 • впровадження заходів у навчальній та виховній діяльності, спрямованих на розвиток письмової та усної комунікації, навичок роботи в групі, самопрезентації, ораторського мистецтва студентів;
 • створення середовища, що сприятиме прагненню студентів до самопізнання, самоаналізу, саморозвитку.

Методичні рекомендації до модернізації ІТ інфраструктури:

 • Необхідно докупити Смарт-дошки, ноутбуки, проектори;
 • Накопичення, апробація та використання програмного забезпечення, технічних засобів, інформаційно-методичних матеріалів, які сприяють впровадженню комп’ютерних технологій;
 • Накопичення інформаційно-методичних матеріалів, апробація методик, які сприяють розвитку комунікативних компетенцій;
 • Підтримка діючого прикладного програмного забезпечення і функціонування локальної комп’ютерної мережі у навчальному закладі;
 • Проведення практичних занять для педагогічних працівників щодо оволодіння навичками роботи з персональним комп’ютером та роботи в мережі Інтернет;
 • Проведення серії курсів та семінарів-практикумів для всіх категорій учасників навчально-виховного процесу з використання комп’ютерної техніки та інформаційних технологій, розвитку комунікаційних здібностей;
 • Розробка засобів діагностики (таблиць, графіків, діаграм щодо розвитку освіти тощо);
 • Формування баз даних студентів;
 • Створення бази даних бібліотечного фонду коледжу;
 • Відслідковування результатів атестації педпрацівників;
 • Залучення учасників навчально-виховного процесу до участі в Інтернет-конференціях;
 • Залучення учасників навчально-виховного процесу до участі у міжрегіональних та міжнародних інтернет-проектах.
 • Електронне навчання. Інструменти для творчості і технології для співпраці, що надає змогу студентам, творити і надихати одне одного, а також співпрацювати під час навчання в межах навчального закладу, держави чи всього світу.
 • Керування дослідженнями. Хмарна платформа для спільних досліджень із широким спектром інструментів для аналізу, розробки та створення матеріалів. Надання групам ефективних засобів для співпраці, дослідження, аналізу, розробки та створення матеріалів.
 • Ефективність навчальних закладів. Загальний аналіз діяльності навчального закладу, рішення для контролю звітності і створення звітів. Спрощення звітності й керування планами на майбутнє завдяки миттєвому доступу до інформації і докладному огляду джерел даних.
 • Операційна ефективність. Програмний комплекс серверів і інструментів, які забезпечують світовий рівень керування ІТ-інфраструктурою, захисту даних і безпеки мережі. Ефективне керування ІТ-інфраструктурою і її захист з одночасним зменшенням непрямих витрат на інформаційні технології.

Методичні рекомендації до формування ІК- компетентності співробітників та викладачів:

 • Тестування на визначення точного рівня ІК-компетентності викладача;
 • Курси підвищення ІК-компетентності (за рівнями знань);
 • Система постійно діючих семінарів з питань вдосконалення навиків роботи на комп'ютері з різними програмами і вживання ІКТ в освітньому процесі;
 • Індивідуальні консультації за запитом;
 • Система майстер-класів, стажувань у педагогів компетентних в ІКТ;
 • Наради – семінари, тренінги;
 • Система дистанційного навчання;
 • Забезпечення використання Інтернет-ресурсів;
 • Розробка проектів із використанням ІКТ;
 • Курси в Інституті післядипломної освіти;
 • Вебінари
 • Дистанційні курси.

Завдання 5

Mcaticon.png
Презентація виконання