Іванюк Ганна Іванівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Е-портфоліо

photo.jpg
Іванюк Ганна Іванівна
Рейтинг на 2020 рік: 449
(#40 у загальному рейтингу)
Підрозділ
Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології
Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології (Суміщення)
Посада
Завідувач кафедри, Професор кафедри (Суміщення)
Вчене звання / Науковий ступінь
Доктор педагогічних наук. Професор.
LinkedIn
Facebook
Schoolar
E-mail

Додаткові відомості

Освіта

1978 року закінчила Івано-Франківський державний педагогічний інститут імені Василя Стефаника за спеціальністю "Історія"; вчитель історії та суспільствознавства.

Перелік місць роботи

Стаж педагогічної діяльності на посаді вчителя історії та суспільствознавства, заступника директора з виховної роботи – 14 років (Ясінянська середня школа № 2, смт. Ясіня Рахівського району Закарпатської області).

З 1992 р. по 2001 р. працювала на посаді доцента кафедри педагогіки Прикарпатського університету імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ.

2001-2003 рр. працювала завідувачем лабораторії сільської школи Інституту педагогіки АПН України. Із грудня 2003 р. до грудня 2006 р. - навчалася в докторантурі Інституту педагогіки НАПН України.

З 2004 р. і по теперішній час працює в Київському університеті імені Бориса Грінченка. За цей час працювала на посадах: завідувача кафедри теорії та методики дошкільної освіти; педагогіки і психології дошкільної освіти та родинного виховання (2007-2011); завідувача кафедри педагогіки (2011 - 2014); з вересня 2014 року працює на посаді завідувача кафедри педагогіки та психології Педагогічного інституту.

Теми дисертацій (захищених)

У 1992 р. захистила кандидатську дисертацію в Українському науково-дослідному інституті педагогіки на тему: «Розвиток творчої активності старшокласників у сфері функціонування громадської думки», за спеціальністю 13.00.01 - теорія та історія педагогіки.

2014 року в спеціалізованій вченій раді Інституту педагогіки НАПН України захистила докторську дисертацію на тему: "Соціально-педагогічні засади розвитку сільської школи в Україні (друга половина 50-х - 90-ті рр. XX ст. )", за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

Громадська активність

не встановлено

Науково-дослідницька діяльність

Професійний розвиток

Викладацька діяльність