Іванова Каріна Владиславівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Іванової Каріни Владиславівни групи ПОм-1-16-2.2з другого освітнього (магістерського) рівня заочної форми навчання спеціальності «Початкова освіта» Педагогічного інституту з 06.11.2017р. до 26.11.2017р.

База для проведення практики: Деснянський НВК «Гімназія – ЗОШ І ст.» (Чернігівська обл. смт. Десна, вул. Довженка, 34)

IMG 0192.jpg
IMG 0206.jpg

Зміст

Завдання 1

Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ. Інтерв’ю з керівником навчального закладу та його заступниками.

Інтерв'ю з директором Римарєвим Костянтином Євгенійовичем.
- Доброго дня! Костянтин Євгенійович, чи не могли б Ви відповісти на декілька запитань з приводу ІКТ технологій в вашій гімназії?
- Добрий день! Звичайно, залюбки з Вами поспілкуюся на данну тему.

Яка мета впровадження ІКТ в вашому закладі?
- Головна мета впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в закладі - підготовка підростаючого покоління до повноцінної плідної життєдіяльності в інформаційному суспільстві, підвищення якості, доступності та ефективності навчально-виховного процесу. На сьогоднішній день неможливо уявити навчальний процес у будь-якому освітньому закладі без використання інформаційних технологій і засобів навчання. Саме сучасні інформаційні технології зробили можливим доступ кожного фахівця до величезної кількості різних видів інформації. Застосування інформаційних технологій у системі управління освітою є особливо необхідним, оскільки саме управлінські рішення спроможні змінити всю систему в цілому, а від їх правильності та своєчасності залежить ефективність системи освіти. З власного досвіду хочу відмітити, що впровадження ІКТ управлінську діяльність надає унікальні можливості для адміністрації закладу:

 • Ведення та оформлення внутрішньошкільної документації;
 • Складання розкладу уроків;
 • Створення та використання бази даних учителів та учнів;
 • Моніторинг діяльності вчителів;
 • Робота з електронними базами даних в Інтернеті, електронними бібліотеками, юридичними консультаціями тощо;
 • Оперативне управління навчальним закладом шляхом інтерактивних віртуальних нарад, передачі термінової інформації тощо;
 • Пошук та збір інформації за допомогою Інтернету (від нормативно-правової до інформації про придбання навчально – методичного забезпечення);
 • Використання електронної пошти та «хмарних» сервісів для зв'язку;
 • Налагодження творчих зв'язків з іншими навчальними закладами;
 • Психологічне тестування працівників школи та дітей;
 • Створення рейтингів педагогічних працівників;
 • Оформлення робочих місць і створення локальної мережі між директором, заступниками, секретарем, бібліотекою, кабінетом інформатики, педагогами.


- Як ви впроваджуєте ІКТ в гімназії?
- Колектив нашої гімназії працює над впровадженням ІКТ в навчально – виховний процес вже не один рік. Ми розуміємо, що величезний потік інформації, яка старіє швидше, ніж учень закінчує школу, вже не можливо вмістити до шкільної програми. Втрачає сенс необхідність перенавантажувати пам’ять дитини додатковими знаннями, необхідно навчати дитину знаходити їх і користуватися ними. Тому дієвим інструментом поліпшення якості освіти визначають застосування компетентнісного підходу до освіти, який на перше місце ставить не проінформованість учня, а вміння на основі знань розв’язувати проблеми, які виникають у різних ситуаціях. Щоб навчити цього дітей, потрібно змінити технологію навчального процесу. Одним з напрямків застосування ІКТ у нашій гімназії є використання мультимедійних засобів навчання, які дозволяють учням, педагогам, батькам спілкуватися з комп’ютером, використовуючи різноманітні, природні для себе середовища: графіку, гіпертексти, звук, анімацію, відео.

- Як особисто ви використовуєте ІКТ технології? - Проведення засідань педради, методичної ради школи, батьківських лекторіїв та інших заходів. Ми не уявляємо наш робочий процес без мультимедійних презентацій, у яких представлені аналітичні дослідження, результати психологічних тестувань і тренінгів, індивідуальний досвід учителів та багато іншої інформації. На базі гімназії систематично проходять міські методичні заходи (майстер – класи, творчі майстерні, відкриті уроки, презентації досвіду), які також не обходяться без використання ІКТ.

- Як Ви вважаєте чого бракує гімназії для максимального використання ІКТ технологій?
- Вкрай обмежене фінансування призвело до застарівання комп’ютерного обладнання, електронних програмових засобів. Тому робота щодо впровадження ІКТ в навчальний процес, управлінську діяльність - це кропітка, наполеглива, щоденна праця кожного небайдужого вчителя і, зазвичай, у «вільний» від основної роботи час. В найближчих планах – створення локальної мережі в системі: директор - заступники директора – секретар - кабінет інформатики – шкільна бібліотека – педагоги, а також запук корпоративної пошти для вчителів.

- Дякую Вам за таке змістовне інтерв'ю! Підводячи підсумки, що Ви хотіли б сказати?
- Дякую Вам, мені також дуже приємно було з Вами поспілкуватись. Організація освітнього процесу у будь-якому освітньому закладі з використанням інформаційно-комунікаційних технологій сприяє успішній адаптації учнів до життя в інформаційному суспільстві. Простір для діяльності надзвичайно широкий і вимагає від нас цілеспрямованої творчої праці самовдосконалення. А це під силу тільки потужному, творчому, небайдужому, професійному педагогічному колективу, який постійно розвивається.

ІК- компетентності вчителів, вихователів закладу. Створення анкети. Проведення анкетування. Аналіз результатів анкетування.

Анкета

Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення)

Апаратне забезпечення

 • Комп'ютери;
 • Проектори+смарт дошка
 • МФУ

Програмне забезпечення

 • Windows
 • Microsoft office
 • Антивірусна програма Kaspersky

Інформаційне забезпечення

Сайт гімназії

Навчально-наукове забезпечення

У гімназії працюють висококваліфіковані вчителі інформатики. Діти починиють вивчати інформатику з 2 класу. Для роботи на уроках використовуються підручники та робочі зошити.

Моніторинг та оцінювання освітньо-інформаційного середовища Університету Грінченка (для ПВШ)

Освітньо-інформаційне середовище в університеті забезпечужться на високому рівні, починаючи від роботи системного адміністратора, до роботи викладачів. Головним результатом комп’ютеризації освітньої та управлінської діяльності є розробка і впровадження інформаційної освітньої системи університету. Вона є інформаційною системою (ІС) корпоративного типу, відображає структуру університету і функціонує на основі інтернет-технологій і баз даних. Пропускна спроможність каналу зв’язку з мережею Інтернет, який обслуговує навчальний процес, становить 200 МБіт/с. В межах автоматизованої інформаційної освітньої системи діють три функціональні підсистеми:
- «Електронний університет»;
- «Модульне середовище для навчання»;
- «Дистанційне навчання»;
- «Електронний каталог».
Основною метою впровадження інформаційної системи є підвищення якості освітніх послуг в університеті на базі створення електронного освітнього середовища та удосконалення системи управління ВНЗ. При цьому вирішувались такі завдання :
- розробка єдиної інформаційної бази підтримки навчальної, навчально - методичної й адміністративної діяльності університету;
- впровадження нових форм і методів управління навчальним процесом в університеті на основі сучасних інформаційних технологій;
- скорочення часу, необхідного для проходження інформації, що потрібна для ухвалення управлінських рішень;
- підвищення ефективності роботи викладачів та співробітників завдяки оперативному доступу до інформаційної бази університету;
- введення єдиних стандартів роботи з електронними документами, які враховують чинну нормативну базу і забезпечують захист, керованість і доступність документів;
- створення системи стратегічного і оперативного планування, системи прогнозування розвитку університету.
Інформаційна система університету Грінченка створювалась для комплексного вирішення автоматизації процесів організації і контролю навчального процесу та управління ним і носить інтегративний характер. Логічна структура ІС «Електронний університет» містить підсистеми, що складаються з програмних модулів, за допомогою яких формуються дані кожного окремого структурного підрозділу університету, що компонуються в єдину базу даних ІС.

Завдання 2

блог консультацій

https://kvivanova.blogspot.com/

Завдання 3

Провести семінар (тренінг) для співробітників / вчителів / вихователів з використання ІКТ в освіті або виступ на вченій раді / педраді щодо можливостей онлайн навчання.

Семінар на тему: "Можливості використання Smart Board в навчальному процесі"
Мета: ознайомити вчителів з можливостями використання Smart Board в навчальному процесі.

4163 600.jpg

У 1991 році компанія Smart Technologies презентувала сенсорну дошку Smart Board, першу в своєму роді. З того часу вона стала звичайним елементом в більшості шкіл цілого світу. Сенсорна дошка Smart Board - це сенсорний дисплей, що працює, як частина системи, до якої також входять комп'ютер і мультимедійний проектор.
Принципи сенсорної дошки:

 • комп'ютер передає сигнал (зображення) на проектор;
 • проектор передає зображення на дошку;
 • сенсорна дошка працює одночасно і як звичайний екран, і як пристрій керування комп'ютером (в т.ч.програмними додатками). Керувати комп'ютером можна торкаючись до поверхні екрану.

Можливості сенсорних дошок Smart Board:

 • можливості управління комп'ютерним зображенням за допомогою сенсорної поверхні дошки, при чому як маркером, так і простим дотиком до поверхні(відкриття-закриття вікон, управління програмами, курсором "миші", екранною клавіатурою і т.д.);
 • редагування, збереження, імпортування, друк введеної графічної інформації (малюнків, записів, текстів);
 • розпізнавання тексту- введений вручну текст автоматично розпізнається в електронному вигляді;
 • запис(трансляція) виконаної роботи за допомогою спеціального універсального програвача;
 • наявність безкоштовного спеціалізованого програмного забезпечення, яке дозволяє використовувати сенсорну дошку Smart Board в режимі відео-конференцій;
 • можливість створення об'єктів, їх редагування, переміщення "поверх" будь-яких програмних продуктів (Word, Excel, PowerPoint тощо).
4374 900.jpg

Нові сенсорні дошки розроблені нині, мають додаткові можливості, наприклад, можливість роботи з дошкою двом користувачам одночасно; можливість управління комплексом віддалено через ІР-мережу, тощо.

4786 900.jpg

Завдання 4

Методичні рекомендації:

Сучасна освіта з кожним днем вимагає все більш активного використання інформаційних і комунікаційних технологій в управлінській, навчально-виховній, фінансовій діяльності школи. Основним критерієм ефективності використання нових інформаційних технологій в навчальному закладі є вже не наявність певної кількості комп’ютерів, а створення єдиного інформаційного освітнього простору. Ця необхідність виникла перед сучасною школою за таких умов як:

 • велике зростання інформаційних потоків;
 • неможливість прийняття оптимальних управлінських рішень в сучасній ситуації під час стандартизації електронної обробки даних;
 • робота школи на сучасному етапі вимагає оперативного аналізу ситуації для своєчасного коригування ситуації;
 • вимоги організацій до подання нормативних документів, у тому числі й в електронному вигляді.

Рекомендації:

1.Сприяти розвитку єдиного інформаційного простору навчального закладу для забезпечення нової якості навчання та комплексного підходу до використання сучасних інформаційно – комунікаційних технологій в навчально – виховному процесі.

2.Формувати інформаційну культуру учнів та педагогічних працівників, забезпечувати їх інформаційні потреби.

3.Інтенсифікувати навчання і виховання за рахунок використання інформаційно – комунікаційних технологій.

4.Удосконалювати інформаційно – методичне забезпечення навчально – виховного процесу.

5.Оптимізувати освітній менеджмент на основі використання сучасних інформаційних технологій в управлінській діяльності та навчально – виховному процесі.

6.Активізувати роботу шкільного web- сайту як єдиного освітньо – інформаційного середовища для популяризації кращих освітянських надбань, підтримки колективної та індивідуальної комунікації, формування мережевих професійних об’єднань та функціонування закладу як відкритої системи.

7.Сприяти проходженню кожним педагогічним працівником навчання за дистанційним курсом «Сервіси Google у професійній діяльності вчителя».

8.Заохочувати педагогічних працівників до створення власного web – сайту чи блогу.

Проектування інформаційного освітнього середовища установи

Якщо використовувати ті можливості, що наразі має школа, то доцільно було б створити:

 • Систему електронного навчання, де б учні, які хворіють чи по якійсь іншій причині пропустили уроки, могли б знайти короткий конспект уроку та опис домашнього завдання.
 • Корпоративну пошту для вчителів, що дало б змогу адміністрації школи швидко інформувати кожного вчителя про якусь термінову подію чи надсилати необхідну інформацію.
 • Своєрідний банк проектів, куди б учні могли надсилати свої роботи. Це б полегшило роботу викладачеві. Адже туди можна надіслати зразок виконання роботи.
 • Корпоративну пошту для учнів, то можна прослідкувати, як буде проходити їх, як спільна, так і індивідуальна робота.
 • Сторінку, де б вчителі могли ділитися своїм досвідом один з одним. Туди можна буде викладати фото, презентації, текстові документи (все, що висвітлить їх діяльність).
 • Електронну бібліотеку для учнів. Це дозволило б учням мати доступ до інформації в будь якому місці. І не тільки учням.
Модернізації ІТ інфраструктури

Забезпечити загальноосвітню школу усім необхідним ІТ обладнанням досить складно, адже, як відомо, коштів виділяється мало. Але, можна використати і більш бюджетний варіант.
Оскільки, мережа Інтернет в школі є, то замість інтерактивних дошок можна забезпечити класи хоча б телевізорами та під`єднати до них комп`ютери, або використовувати SMART TV, або хоча б телевізор, в який можна вставити флешку. Адже, навіть перегляд фільму, фото, презентації дозволить зробити урок більш цікавим та ефективним. В комп`ютерні класи було б доцільно закупити навушники, що дозволило б проводити, наприклад, аудіювання у більш цікавій для дітей формі, або дозволило б переглядати якийсь науковий фільм і сприймати його більш якісно.

Формування ІК- компетентності співробітників, вчителів, вихователів установи
 • активна участь у семінарах різного рівня щодо застосування ІКТ у навчальній практиці;
 • систематична участь у професійних конкурсах, онлайнових форумах і педрадах;
 • постійне використання у педагогічній діяльності широкого спектру цифрових технологій та інструментів: текстових редакторів, програм обробки зображень та підготовки презентації!, табличних процесорів тощо;
 • забезпечення використання Інтернет-ресурсів;
 • формування банку навчальних завдань, виконуваних із активним використанням ІКТ;
 • розробка проектів із використанням ІКТ.

Завдання 5

Оцінювання виконаних завдань