Рій Юлія Володимирівна/портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Рій Юлія Володимирівна

Рік вступу

2023

Спеціальність

011 Освітні, педагогічні науки

Тема наукового дослідження

"Науково - методичний супровід професійного самовдосконалення вчителів в закладах загальної середньої освіти"

Науковий керівник

Желанова Вікторія В'ячеславівна — доктор педагогічних наук, професор

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

1. «Дослідження феномена самовдосконалення в міждисциплінарному контексті» , вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, випуск 5 (359), стр. 15-25, співавторство з Желановою Вікторією В’ячеславівною, 2023.

2. «Науковий тезаурус феномену самовдосконалення», Інноваційна педагогіка,том 2, випуск 68, стр. 143-147, видавець Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій,2024.

3. «Феномен готовності особистості: сутність, структура та таксономія типів», Науковий вісник Ужгородського університету. Серія:«Педагогіка. Соціальна робота», випуск 1 (54), стр. 173-177, 2024.

4.Стаття «Самовдосконалення вчителя як чинник його інноваційності», матеріали I Міжнародної науково - практичної конференції (Харків, 17–19 квітня 2024 року) «Тенденції розвитку педагогіки та освіти в умовах цифрових трансформацій (ВyteEd - 2024)»

5.Тези «Концепція НУШ як стратегічний вектор професійного самовдосконалення вчителя ЗЗСО», конференція "Початкова школа в новій освітній реальності: традиції й інновації, проблеми й перспективи" (Луганськ, 19 квітня 2024 року,кафедра початкової освіти ДЗ ЛНУ імені Тараса Шевченка).

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

1. Всеукраїнська наукова конференція здобувачів вищої освіти та молодих учених «Особистість у фокусі соціогуманітарних, педагогічних та психологічних наук».,26-27 жовтня 2023 року., Полтава – Лубни – Миргород. Тема: « Самовдосконалення вчителя закладу загальної середньої освіти в психологічному вимірі».

2. Інтерактивний методологічний онлайн семінар молодих дослідників «Компетентнісні засади освітнього процесу в умовах впровадження інновацій: вітчизняний та міжнародний досвід»., 27-28 листопада 2023 року., Житомир-Полтава-Київ. Тема доповіді: « Нормативно - правові засади дослідження проблеми професійного самовдосконалення вчителів ЗЗСО.»

3. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція « Наука і освіта в глобальному та національному вимірах: виклики, загрози, перспективи розвитку», 22-23 лютого 2024 року, Полтава-Лубни. Тема доповіді: «Професійне самовдосконалення вчителя сучасного закладу загальної середньої освіти, як суттєвий чинник його професійної активності»

4. І Міжнародна науково-практична конференція «Тенденції розвитку педагогіки та освіти в умовах цифрових трансформацій» (ВyteEd-2024), 17–19 квітня 2024 року

5. І Всеукраїнська студентсько-викладацька конференція «Початкова освіта в контексті НУШ: сучасні підходи, виклики, перспективи», 18-19 квітня 2024 року, ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" (Полтавська область, м.Лубни).

6. XXІХ Міжнародна науково-практична онлайн конференція «Професійна підготовка компетентних фахівців в умовах сучасних освітніх трансформацій: теорія і практика», м.Житомир, 23-24 травня 2024 р.

7.Участь у роботі VIII Міжнародної Грінченківської наукової школи для докторантів, аспірантів і молодих науковців у галузі знань 01 Освіта/педагогіка, спеціальність 011 освітні, педагогічні науки., 04. – 08 грудня 2023 року.

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність