Комоцька Оксана Сергіївна/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Комоцька Оксана Сергіївна

Рік вступу 2020

Спеціальність - 017 Фізична культура і спорт

Тема наукового дослідження

ФОРМУВАННЯ СТИЛЮ ДІЯЛЬНОСТІ ТРЕНЕРІВ У СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ ЮНИХ БАСКЕТБОЛІСТІВ

Науковий керівник

Сушко Руслана Олександрівна, доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

1. Комоцька, Оксана Сергіївна (2020) Аналіз проблемних питань тренерської діяльності в дитячо-юнацькому баскетболі Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. Переяслав, 2020. Вип. 63. 570 с. (63). с. 389-391.

2. Комоцька, Оксана (2021) СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО СПЕЦИФІКИ ТРЕНЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції «ЗДОРОВ’Я, ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ І СПОРТ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА КРАЩІ ПРАКТИКИ» 12-13 травня, 2021 р., Київ / Київ. ун-т імені Бориса Грінченка; за заг. ред. О. В. Ярмолюк. – К.: Київ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2021. – 168 с. 52-54 с.

3. Сушко Руслана, Комоцька Оксана (2021). Характеристика проблемних питань тренерської роботи в сучасному спорті. Сучасні тенденції та перспективи розвитку фізичної підготовки та спорту Збройних Сил України, правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб на шляху євроатлантичної інтеграції України: тези V Міжнародної науково-практичної конференції. Київ, 25 листопада 2021 р. Національний університет оборони України імені Івана Черняховського. Київ : НУОУ. С. 29-31.

4. Комоцька, Оксана (2021) ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ ПІДГОТОВКИ ТРЕНЕРІВ З БАСКЕТБОЛУ В УКРАЇНІ матеріали ІХ Всеукраїнській науково-практичній конференції «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ» (у циклі Анохінських читань) 10 грудня 2021 року, Київ / Київ. ун-т імені Бориса Грінченка; за заг. ред. О. В. Ярмолюк. – К.: Київ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2021. – 373 с. 210-212 с.

5. Комоцька Оксана, Сушко Руслана. (2023) СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ УПРАВЛІННЯ ТЕХНІКО-ТАКТИЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ ЮНИХ БАСКЕТБОЛІСТОК Фізична культура і спорт: досвід та перспективи: матер. IV Міжнар. наук.-практ. конференції (6-7 квітня 2023 р., м.Чернівці) / за ред. Я. Б. Зорія. – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2023. 168 с. ISBN 978-966-423-779-3 с. 49-52.

6. Комоцька О., Сушко Р. (2023) КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ТРЕНЕРА ДЮСШ В БАСКЕТБОЛІ Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції «ЗДОРОВ’Я, ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ І СПОРТ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА КРАЩІ ПРАКТИКИ» 16-17 травня, 2023 р., Київ / Київ. ун-т імені Бориса Грінченка; за заг. ред. О. В. Ярмолюк. – К.: Київ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2023. – 171 с. 29-31 с. УДК: 796+61]:378(082) DOI: 10.28925/2023.16705168conf

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

1. Комоцька Оксана, Сушко Руслана Співак Марина. Сучасні тренерські підходи до організації навчально-тренувального процесу юних баскетболістів різних амплуа. Спортивна наука та здоров'я людини. Наукове електронне періодичне видання. К., 2021. № 2(6). С. 121-131. ISSN 2664-2069

2. Комоцька О.С., Сушко Р.О. Програмно-нормативні основи підготовки тренерів з баскетболу в Україні. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). 2022; 3(148): 67-73. DOI:  https://spppc.com.ua/index.php/journal/issue/view/51/3-2022-pdf

3. Komotska, O., & Sushko, R. (2022). Modern approaches to the organization children's and youth basketball: abroad experience. Slobozhanskyi Herald of Science and Sport, 26(4), 115-123. https://doi.org/10.15391/snsv.2022-4.004

4. Комоцька, О. С., & Сушко, Р. О. (2023). АНАЛІЗ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗМАГАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЮНИХ БАСКЕТБОЛІСТОК. Фізичне виховання та спорт, (2), 53-59. https://doi.org/10.26661/2663-5925-2023-2-08

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

1. Komotska, O., & Sushko, R. (2022). Modern Approaches for the Physical Training of Young Female Basketball Players. Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, 22(2), 260-267. https://doi.org/10.17309/tmfv.2022.2.17

2. Комоцька, Оксана Сергіївна та Сушко, Руслана Олександрівна (2022) Modern approaches to the organization children's and youth basketball: abroad experience Slobozans`kij naukovo-sportivnij visnik / Слобожанський науково-спортивний вісник, 26 (4). с. 115-123. ISSN 1991-0177, 1999-818X

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

1. Комоцька, Оксана Сергіївна (2020) Аналіз проблемних питань тренерської діяльності в дитячо-юнацькому баскетболі Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. Переяслав, 2020. Вип. 63. 570 с. (63). С. 389-391.

2. Вебінар «АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ У СПОРТИВНІЙ НАУЦІ» 13 листопада 2020 року м. Київ.

3. Участь у VIІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ» (у циклі Анохінських читань) 11 грудня 2020 року, м. Київ. (Організація освітнього процесу в умовах карантинних обмежень на Факультеті здоров’я, фізичного виховання і спорту Київського університету імені Бориса Грінченка).

4. Участь в ІІІ Міжнародній науково-практичній онлайн-конференції «ЗДОРОВ’Я, ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ І СПОРТ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА КРАЩІ ПРАКТИКИ» 12-13 травня, 2021 р., Київ.

5. Участь в конференції Психолого-педагогічні аспекти організації співробітництва в системі «тренер – юний спортсмен – батьки», 27 травня 2021 р., Київ. Національний олімпійський комітет України.

6. Участь в V Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні тенденції та перспективи розвитку фізичної підготовки та спорту Збройних Сил України, правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб на шляху євроатлантичної інтеграції України" Київ, 25 листопада 2021 р. Національний університет оборони України імені Івана Черняховського. Київ : НУОУ. (Сушко Руслана, Комоцька Оксана. Характеристика проблемних питань тренерської роботи в сучасному спорті.С. 29-31.)

7. ІІ Вебінар «АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ У СПОРТИВНІЙ НАУЦІ» 30 листопада 2021 року м. Київ.

8. Участь у ІХ Всеукраїнській науково-практичній конференції «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ» (у циклі Анохінських читань) 10 грудня 2021 року, м. Київ. (ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ ПІДГОТОВКИ ТРЕНЕРІВ З БАСКЕТБОЛУ В УКРАЇНІ.)

9. Міжнародна науково-практична конференція «ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ, СПОРТУ, ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ТА ЕРГОТЕРАПІЇ» м. Дніпро 28.10.2022 «Програмно-нормативні основи підготовки тренерів з баскетболу в Україні» (виступ)

10. XXII Міжнародній науково-практичній конференції «Фізична культура, спорт і здоров’я: стан, проблеми та перспективи» м. Харьків 6-7.12.2022 СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОГО БАСКЕТБОЛУ: ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД

11. ІІІ Вебінар «АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ У СПОРТИВНІЙ НАУЦІ» 10 листопада 2022 року м. Київ.

12. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Фізична культура і спорт: досвід та перспективи» (6-7 квітня 2023 року) м. Чернівці СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ УПРАВЛІННЯ ТЕХНІКО-ТАКТИЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ ЮНИХ БАСКЕТБОЛІСТОК (тези + виступ)

13. Участь в ІV Міжнародній науково-практичній онлайн-конференції «ЗДОРОВ’Я, ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ І СПОРТ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА КРАЩІ ПРАКТИКИ» 16-17 травня, 2023 р., Київ. (КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ТРЕНЕРА ДЮСШ В БАСКЕТБОЛІ (тези))

14. Міжнародна науково-практична конференція «ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ, СПОРТУ, ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ТА ЕРГОТЕРАПІЇ» м. Дніпро (Придніпровська державна академія ФКіС) 26-27.10.2023 «Cучасні тенденції управління техніко-тактичною підготовкою юних баскетболісток»

15. VІІ Міжнародна конференція «СТАЛИЙ РОЗВИТОК І СПАДЩИНА У СПОРТІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ» м. Київ (НУФКіС), 29.11.2023 співдоповідач «Сучасні виклики спорту та досягнення цілей сталого розвитку».

16. ІV Вебінар «АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ У СПОРТИВНІЙ НАУЦІ» 30 листопада 2023 року м. Київ.

17. X Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ» 15 грудня 2023 року, м. Київ «Сучасні підходи до фізичної підготовки юних баскетболісток»


Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність

1. PHYSICAL CULTURE AND SPORT IN THE HIGHER EDUCATION SYSTEM (літня школа в Університеті імені Адама Міцкевича в Познані (24-30.09.2023))