Денисова Наталія Богданівна/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Версія від 21:14, 8 червня 2024; O.sivaieva (обговореннявнесок)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук

Персональні дані

Photo_2024-02-18_17-32-35.jpg

Прізвище, ім’я, по батькові

Денисова Наталія Богданівна


Рік вступу

2022

Спеціальність

035 Філологія

Тема наукового дослідження

Англомовний дискурс досліджень онлайн-навчання: семантика і прагматика

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Цапро Галина Юріївна, кандидат філологічних наук, доцент

Участь у конференціях:

1. ТАВРІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ФІЛОЛОГІЇ ТА ЖУРНАЛІСТИК КРИМСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ: ФІЛОЛОГІЯ ТА ЖУРНАЛІСТИКА Дискурс наукометричних статей про онлайн навчання: корпусний аналіз ключових слів.

Photo_2024-02-18_17-09-47.jpg

2. IV Міжнародна наукова конференція “Актуальні проблеми романо-германська філологія” 11-12 травня 2023р. Міністерство Освіти і Науки України Український Державний Університет імені Михайла Драгоманова (м. Київ, онлайн). “SELF-REGULATED” as a feature of online learning in academic discourse

Certificate Natalia Denysova (3) page-0001 (1).jpg


3. XVІІ Міжнародна наукова онлайн-конференція «П Р І О Р И Т Е Т И ГЕРМАНСЬКОЇ ТА РОМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ» імені професора Євгенії Гороть. 10-11 листопада 2023 року. Міністерство Освіти і Науки України Волинський Національний Університет імені Лесі Українки(Луцьк, онлайн). “SELF-REGULATED LEARNING” as a key collocation describing online learning

Photo_2024-02-18_16-58-59.jpg

4. XI Міжнародна наукова конференція "Проблеми галузевої комунікації, перекладу та інтеграційні процеси в суспільстві". Харків: Національна академія Національної гвардії України. 2024. 116 с. 27 с. Interaction in the Academic Discourse of Online Learning.

Конференція_Харків_2024


Статті у журналах категорії Б:

1. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика UDC 811.111 DOI https://doi.org/10.32838/2710-4656/2021.2-1/41 Tsapro G. Yu. Borys Grinchenko Kyiv University Denysova N. В. Borys Grinchenko Kyiv University A CORPUS BASED PORTRAIT OF TEACHER IN AMERICAN AND BRITISH MEDIA DISCOURSE (32(71)). с. 242-248.

2. SCHOOL У БРИТАНСЬКОМУ Й АМЕРИКАНСЬКОМУ МЕДІЙНОМУ ДИСКУРСІ: КОРПУСНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ Denysova N.B., orcid.org/0000-0001-9744-4553 Lecturer at the Department of English Language and Communication Borys Grinchenko Kyiv University DOI https://doi.org/10.32782/tps2663-4880/2021.18.20 Денисова, Наталія Богданівна (2021) School in British and American media discourse: a corpus study Закарпатські філологічні студії (18). с. 115-120. ISSN 2663-4880

Онлайн курси:

Photo_2024-02-18_17-14-02.jpg


Photo_2024-02-18_17-19-31.jpgTesol-Ukraine_2024