Даценко Марія Сергіївна/портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Версія від 11:35, 7 червня 2023; M.datsenko.asp (обговореннявнесок)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Даценко Марія Сергіївна

Рік вступу

2020

Спеціальність

011 Освітні, педагогічні науки

Тема наукового дослідження

Розвиток творчого потенціалу майбутнього вчителя музичного мистецтва у процесі методичної підготовки

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Олексюк Ольга Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри музикознавства та музичної освіти Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

 1. Даценко М.С. Просторове середовище та акустика приміщення у формуванні професійної культури майбутнього викладача музичного мистецтва.«Молодий вчений» № 12 (64) грудень, 2018 р. с.76-79


Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

 1. Даценко М.С. Творчий потенціал майбутнього вчителя музичного мистецтва: сутність та зміст феномена.«Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі» № 5, 2020 р.
 2. Даценко М.С. «Інноваційні принципи розвитку творчого потенціалу майбутнього вчителя музичного мистецтва». Наукове видання – «Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи (83)», м. Київ, Україна, 2021 р.
 3. Даценко М.С. «Інноваційна методична діяльність як основа розвитку творчого потенціалу майбутнього вчителя музичного мистецтва». Наукове видання – «Наукові записки» Випуск 195, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 2021 р.
 4. Даценко М.С. «Актуальні підходи до розвитку творчого потенціалу майбутнього вчителя музичного мистецтва». Наукове видання – «Актуальнi питання гуманiтарних наук» № 5,Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2022 р., Україна.
 5. Даценко М.С. «Педагогічні умови розвитку творчого потенціалу майбутнього вчителя музичного мистецтва у процесі методичної підготовки». Наукове видання – «Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі», випуск № 7, 2022 р., м. Київ, Україна.

Статті у закордонних виданнях

 1. Даценко М.С. «Ціннісні орієнтації в розвитку творчого потенціалу майбутнього вчителя музичного мистецтва». Наукове видання – Синергія культури у розвитку потенціалу особистості: монографія за редакцією проф. Олексюк Ольги. Бо басен / Німеччина. AV Akademikerverlag. 2022. 216 c.

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

 1. 1

Даценко М.С. VI Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття» (м. Київ, 15 травня 2020 р.). Тема доповіді: «Кластерний підхід у компетентнісно-орієнтованій моделі професійної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва».

 1. 2

Даценко М.С. VІІ Міжнародна науково-практична конференція «ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ: ЗДОБУТКИ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ», 15-16 жовтня 2020 р в місті Умань. Тема доповіді: «Специфіка методичної підготовки, як чинника розвитку творчого потенціалу майбутнього вчителя музичного мистецтва».

 1. 3

Даценко М.С. ІІІ Міжнародна наукова конференція «Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: андрагогічні засади сучасної вищої освіти», 18 листопада 2020 року в системі Zoom. Тема доповіді: «Міждисциплінарний підхід як домінанта розвитку творчого потенціалу майбутнього вчителя музичного мистецтва».

 1. 4

Даценко М.С. VІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Молодь, освіта, наука та мистецтво», 26 листопада 2020 року в місті Умань. Тема доповіді: «Методична підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва в університетській освіті України».

 1. 5

Даценко М.С. ІІІ Міжнародної студентської науково-практичної конференції «Сучасне мистецтво в європейській культурі сьогодення», 27 листопада 2020 р. на платформі Zoom. Тема доповіді: «Творчий потенціал майбутнього вчителя музичного мистецтва як психолого-педагогічна проблема».

 1. 6

Даценко М.С. VІІI Всеукраїнська студентська наукова конференція «Мистецька освіта у контексті євроінтеграційних процесів», 18 березня 2021 р. на базі факультету мистецтв Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Тема доповіді: «Ділова гра у методичній підготовці майбутнього вчителя музичного мистецтва».

 1. 7

Даценко М.С. ІV Міжнародна науково-практична конференція on-line «Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін», 8-9 квітня 2021 р. на базі факультету мистецтв Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Тема доповіді: «Закон алометрії у розвитку підсистем творчого потенціалу майбутнього вчителя музичного мистецтва».

 1. 8

Даценко М.С. VІ Міжнародна науково-практична конференція «Мистецька освіта XXI століття: виклики сьогодення» присвячена 100-річчю із дня заснування Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, 15-16 квітня 2021 р. Тема доповіді: «Методична підготовка як основа розвитку творчого потенціалу майбутнього вчителя музичного мистецтва».

 1. 9

Даценко М.С. XIV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути», 26.03.2021 р. Тема доповіді: «Феномен розвитку творчого потенціалу особистості». Наукова платформа Open Science Laboratory, м. Київ, Україна.

 1. 10

Даценко М.С. VII Міжнародна науково-практична конференція «Професійна мистецька освіта та художня культура: виклики ХХІ століття», 14 травня 2021 р. на базі Київського університету імені Бориса Грінченка. Тема доповіді: «Тайм-менеджмент як домінанта розвитку творчого потенціалу майбутнього вчителя музичного мистецтва».

 1. 11

Даценко М.С. ІV Міжнародна студентська науково-практична конференція «Митець з українською піснею в серці», присвяченій 100-річчю вшанування пам’яті Миколи Леонтовича», 26 травня 2021 р. Тема доповіді: «Принцип Ле Шательє-Брауна у розвитку творчого потенціалу майбутнього вчителя музичного мистецтва».

 1. 12

Даценко М.С. VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи», 21-22.10.2021 р. Тема доповіді: «Принципи розвитку творчого потенціалу майбутнього вчителя музичного мистецтва». Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, м. Умань, Україна.

 1. 13

Даценко М.С. VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні тенденції та концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки», 26.11.2021 р. Тема доповіді: «Хьютагогіка у розвитку творчого потенціалу майбутнього вчителя музичного мистецтва». Наукова платформа Open Science Laboratory, м. Київ, Україна.

 1. 14

Даценко М.С. VІI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Молодь, освіта, наука та мистецтво», 25-26.11.2021 р. Тема доповіді: «Цифрові та інноваційні процеси у розвитку творчого потенціалу майбутнього вчителя музичного мистецтва». Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, м. Умань, Україна.

 1. 15

Даценко М.С. Всеукраїнська наукова онлайн-конференція (XIV Грінченківські читання) «УКРАЇНСЬКИЙ СВІТ БОРИСА ГРІНЧЕНКА», 08.12.2021 р. Тема доповіді: «Наукова та художня спадщина Бориса Грінченка у розвитку творчого потенціалу майбутнього вчителя музичного мистецтва». Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ, Україна.

 1. 16

Участь у національній конференції: Даценко М.С. Національна онлайн-конференція «Лабораторія співпраці», 07-09.12.2021 р. Конференція проводиться в рамках проєкту «Зміцнення міжсекторальної співпраці для соціальної згуртованості», який фінансується Британською Радою та Європейським Союзом та впроваджується Британською Радою разом з трьома досвідченими національними партнерами: ГО «Міцна громада», ГО «Молодіжна платформа» та Херсонським обласним благодійним фондом «Об’єднання». Проєкт «Зміцнення міжсекторальної співпраці для соціальної згуртованості» впроваджується в рамках програми Британської Ради «Активні громадяни», м. Київ, Україна.

 1. 17

Даценко М.С. I Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Концептуальні шляхи розвитку освіти та мистецтва: науково-методичний та практичний аспекти», 22-23.03.2022 р. Тема доповіді: «Підхід хьютагогіки до розвитку творчого потенціалу майбутнього вчителя музичного мистецтва». Комунальний заклад «Уманський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж ім. Т. Г. Шевченка Черкаської обласної ради», м. Умань, Україна.

 1. 18

Даценко М.С. V Міжнародна науково-практична конференція «Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін» 28.04.2022 р. Тема доповіді: «Емерджентний підхід до розвитку творчого потенціалу майбутнього вчителя музичного мистецтва». Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, м. Умань, Україна.

 1. 19

Даценко М.С. VIІI Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Професійна мистецька освіта та художня культура: виклики ХХІ століття», 12.05.2022 р. на базі Київського університету імені Бориса Грінченка. Тема доповіді: «Ціннісні орієнтації як чинник розвитку творчого потенціалу майбутнього вчителя музичного мистецтва», м. Київ, Україна.

 1. 20

Даценко М.С. X Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція студентів, аспірантів «Актуальні проблеми мистецької освіти і художньої культури», 26.05.2022 р. Тема доповіді: «Проблема творчої особистості в діахронному вимірі». Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ, Україна.

 1. 21

Даценко М.С. Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Дослідження молодих вчених: від ідеї до реалізації», 27.05.2022 р. Тема доповіді: «Інфографіка «Академічна доброчесність у системі вищої освіти України»». Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ, Україна.

 1. 22

Даценко М.С. XІV Науково-практична онлайн-конференція «Проєктування розвитку та психолого-педагогічного супроводу обдарованої особистості: в умовах воєнного стану», 23-24.06. 2022 р. Інститут обдарованої дитини НАПН України, м. Київ, Україна.

 1. 23

Даценко М.С. Міжнародна наукова конференція на тему: «Розвиток наукового простору в умовах світових змін», 20-21 травня 2022 р. Тема доповіді: «Інтегративний підхід до розвитку творчого потенціалу майбутнього вчителя музичного мистецтва». Європейське видавництво – «Baltija Publishing» м. Рига, Латвійська Республіка.

 1. 24

Даценко М.С. Міжнародна онлайн-конференція «Стратегії розвитку вищої освіти у воєнний та післявоєнний час», 27.10.2022 р. Національний університет «Києво-Могилянська академія», м. Київ, Україна.

 1. 25

Даценко М.С. IX Міжнародна науково-практична конференція «Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи», 23-24.11.2022 р. Тема доповіді: «Методична підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва в умовах протидії військової агресії РФ». Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, м. Умань, Україна;

 1. 26

Даценко М.С. І Всеукраїнська науково-практична конференція «Музична освіта в Україні: стан, проблеми, перспективи розвитку», 24-25.11.2022 р. Тема доповіді: «Ціннісні настанови у формуванні творчого потенціалу майбутнього вчителя музичного мистецтва». Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ, Україна;

 1. 27

Даценко М.С. Всеукраїнська науково-практична конференція «Модернізація інформаційно-ресурсного забезпечення освітнього процесу, спрямована на підвищення якості освіти» в межах Тринадцятої міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2022», 25.11.2022 р. Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти», Класичний фаховий коледж Сумського державного університету, Громадська організація «UkraineActive», Україна;

 1. 28

Даценко М.С. VІ Міжнародна студентська науково-практична онлайн-конференція «Микола Лисенко – музичний символ української нації», 23.03.2023 р. Тема доповіді: «Педагогічні ідеї М. Лисенка у процесі методичної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва». Центральноукраїнський державний Університет імені Володимира Винниченка, м. Кропивницький, Україна;

 1. 29

Даценко М.С. Огнев’юківські читання «Освіта — сутність часу», присвячені пам’яті доктора філософських наук, професора, академіка НАПН України, заслуженого працівника освіти України, повного кавалера ордена «За заслуги» Віктора Олександровича Огнев’юка, 10.04.2023 р. Участь у дискусійній платформі «Аксіологічний простір вищої мистецької освіти: динамічний підхід». Тема доповіді: «Ціннісний аспект дослідницької позиції майбутніх докторів філософії у галузі музикознавства та музичної освіти». Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ, Україна;

 1. 30

Даценко М.С. V Всеукраїнська молодіжна науково-творча онлайн-конференція «Дні науки», 28-29.04.2023 р. Тема доповіді: «Музичне сприйняття в структурі творчого потенціалу особистості». Одеська національна музична академія імені А.В.Нежданової, м. Одеса, Україна;

 1. 31

Даценко М.С. V Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Мистецький освітній простір у контексті реалізації сучасної парадигми освіти», 28.04.2023 р. Тема доповіді: «Професійний саморозвиток майбутнього вчителя музичного мистецтва у повоєнний період». Центральноукраїнський державний Університет імені Володимира Винниченка, м. Кропивницький, Україна;

 1. 32

Даценко М.С. IX Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI століття», 11.05.2023 р. Тема доповіді: «Емерджентний підхід у професійній мистецькій освіті: механізми реалізації». Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ, Україна;

 1. 33

Даценко М.С. VІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційні підходи в освіті та реабілітації дітей із особливими освітніми потребами», 18-19.05.2023р.Тема доповіді: «Інклюзія в мистецькій освіті: проблеми та перспективи». Український державний університет імені Михайла Драгоманова, м. Київ, Україна;

 1. 34

Даценко М.С. ІІІ Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція (з міжнародною участю) «Мистецтво танцю і хореографічна освіта: досвід, тенденції, перспективи», 25.05.2023 р. Тема доповіді: «Розвиток творчого потенціалу майбутнього вчителя музичного мистецтва: передумови успішної реалізації у мистецькій освіті». Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ, Україна;

 1. 35

Даценко М.С. XІ Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція студентів, аспірантів «Актуальні проблеми мистецької освіти і художньої культури», 25.05.2023 р. Тема доповіді: «Ціннісні орієнтації у системі мистецької освіти України як важливий компонент професійного становлення майбутнього фахівця». Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ, Україна.

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність