Гусар Ангеліна Вікторівна

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Версія від 23:50, 9 червня 2020; A.husar.asp (обговореннявнесок)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошукПерсональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Гусар Ангеліна Вікторівна

Рік вступу

2017

Спеціальність

035 Філологія (спеціалізація: германські мови)

Тема наукового дослідження

МОВНІ ЗАСОБИ ВТІЛЕННЯ ДАВНЬОСКАНДИНАВСЬКИХ МІФОЛОГЕМ У СУЧАСНОМУ ПІСЕННОМУ ДИСКУРСІ (на матеріалі шведської та англійської мов)

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

докт. філол. наук, професор Колесник Олександр Сергійович

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

 • Стаття. ЛІНГВОКУЛЬТУРНІ ТА ЛІНГВОСЕМІОТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ ДАВНЬОСКАНДИНАВСЬКОГО КОНЦЕПТУ БИТВА В СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ ПІСЕННОМУ ДИСКУРСІ. «Мовні та концептуальні картини світу» (Випуск 2 (64)).
 • Тези. КОНЦЕПТ БОГ СОНЦЯ У СУЧАСНОМУ ГЕРМАНСЬКОМУ ТА СЛОВ'ЯНСЬКОМУ ПІСЕННИХ ДИСКУРСАХ. Збірник наукових публікацій «ВЕЛЕС», V міжнародна конференція «НАУКА І СУЧАСНІСТЬ: ВИКЛИКИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ».
 • Тези. КОНЦЕПТ ГРОМОВЕРЖЕЦЬ У СУЧАСНОМУ ГЕРМАНСЬКОМУ ТА СЛОВ’ЯНСЬКОМУ ПІСЕННИХ ДИСКУРСАХ. Збірник тез «Таврійські філологічні наукові читання: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції» (м. Київ).
 • Тези. МОДЕЛЮВАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ СВІТІВ У СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ ПІСЕННОМУ ДИСКУРСІ. Збірник «Мова. Культура. Комунікація: здобутки та перспективи сучасних філологічних досліджень. Матеріали IX-ї Міжнародної науково-практичної конференції (27 квітня 2018 р.)».
 • Тези. КОНЦЕПТ ПОТОЙБІЧЧЯ У СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ ПІСЕННОМУ ДИСКУРСІ. Збірник тез І-ї Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Міжкультурна комунікація і перекладознавство: точки дотику та перспективи розвитку».
 • Тези. ДАВНЬОСКАНДИНАВСЬКИЙ КОНЦЕПТ-МІФОЛОГЕМА ELD / ВОГОНЬ У СУЧАСНОМУ ШВЕДСЬКОМУ ПІСЕННОМУ ДИСКУРСІ. Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції «Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників філологічних наук» 21-22 лютого 2020 р. (м. Одеса).

Статті у закордонних виданнях

 • Стаття. КОНЦЕПТ-МИФОЛОГЕМА ELD/ОГОНЬ В СОВРЕМЕННОМ ШВЕДСКОМ ПЕСЕННОМ ДИСКУРСЕ. Science and Education a New Dimension. Philology, VIII(66), Issue: 218, 2020 Feb.

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

 • Стаття. MYTHOLOGICAL CONCEPT THUNDERSTORM IN ENGLISH, SWEDISH AND SLAVONIC SONG DISCOURSES. «Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету» № 36/2018 (м. Одеса). Index Copernicus
 • Стаття. MYTHOLOGICAL CONCEPT SUNGOD IN ENGLISH, SWEDISH AND SLAVONIC SONG DISCOURSES. Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: Філологічні науки (мовознавство). Index Copernicus.

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

 • Науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів та магістрантів «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА ТА МОВОЗНАВСТВА» 14 грудня 2017 р. (м. Київ)
 • І-а Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ І ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО: ТОЧКИ ДОТИКУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ» 15 березня 2018 р. (м. Переяслав-Хмельницький)
 • «ФІЛОЛОГІЯ ПОЧАТКУ ХХІ СТОРІЧЧЯ: ТРАДИЦІЇ ТА НОВАТОРСТВО» 24-25 квітня 2018 р. (м. Київ)
 • IX-а Міжнародна науково-практична конференція «МОВА. КУЛЬТУРА. КОМУНІКАЦІЯ: ЗДОБУТКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СУЧАСНИХ ФІЛОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» 27 квітня 2018 р. (м. Чернігів)
 • І-а міжнародна наукова конференція «ГЕРМАНСЬКІ МОВИ В МІЖКУЛЬТУРНОМУ КОНТЕКСТІ (ЛІНГВІСТИКА, ПЕРЕКЛАД, ЛІНГВОДИДАКТИКА)» 17-18 травня 2018 р. (м. Київ)
 • Міжнародна конференція у Швеції у Сковшьохольмі (Skåvsjöholm) 23-25 серпня 2018 р. (Швеція, м. Сковшьохольм)
 • Міжнародна науково-практична конференція «ТАВРІЙСЬКІ ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКОВІ ЧИТАННЯ» 25-26 січня 2019 р. (м. Київ)
 • Науково-методичні конференції «Актуальні питання лінгвістичних студій та перекладу» в рамках «Днів Науки» 2019 (Національний університет «Києво-Могилянська академія») 31 січня 2019 р. (м. Київ)
 • ІІI Всеукраїнські наукові читаннях за участю молодих учених «ФІЛОЛОГІЯ ПОЧАТКУ ХХІ СТОРІЧЧЯ: ТРАДИЦІЇ ТА НОВАТОРСТВО» (КНУ ім. Т. Шевченка) 3 квітня 2019 р. (м. Київ)
 • V міжнародна конференція «НАУКА І СУЧАСНІСТЬ: ВИКЛИКИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ» 31 травня 2019 р. (м. Київ)
 • Міжнародна конференція «Actual Problems of Science and Education APSE – 2020» 2 лютого 2020 р. (м. Будапешт).
 • Міжнародна науково-практична конференція «Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників філологічних наук» 21-22 лютого 2020 р. (м. Одеса).
 • Міжнародна науково-практична конференція «ФІЛОЛОГІЧНІ Й ПЕДАГОГІЧНІ СТУДІЇ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ТА ЗАРУБІЖНІЙ НАУЦІ XXI СТОРІЧЧЯ» (КНУ ім. Т. Шевченка) 19-20 березня 2020 р. (м. Київ)

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Стипендія від Шведського Інституту (Svenska institutet) на два місяці дослідження у Швеції.

Міжнародне стажування

Стажування в Університеті Ліннея (Linnéuniversitetet, LNU), Швеція - травень 2019 р. (Швеція, м. Векше)

Академічна мобільність

Дослідження в Університеті Ліннея (Linnéuniversitetet, LNU), Швеція - листопад 2019 р. (Швеція, м. Векше)