Використання SMART Board у навчальному процесі

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Автор

Варченко Лілія , студентка ІІІ курсу групи ПІЕ - 1/05, педагогічно факультету

Робота з архіву 2007 року

Вступ

SmaertBoard.jpg
У навчальних закладах України активно запроваджуються інтерактивні дошки SMART Board, що надають вчителям широкі можливості поєднувати під час заняття як традиційні, так і новітьні освітні інформаційно-комунікаційні технології. З їх допомогою можливості комп’ютерів та Інтернету стають реальнішими, легкодоступнішими на уроці, тактильне управління управління дає змогу легко й швидко знайти і продемонструвати необхідну інформацію, робити гафічні і текстові коментарі до теми тощо. Використовуючи прикладне прграмне забезпечення SMART Notebook під час заняття, вчитель може перебудовувати процес викладання матеріалу або ж вносити корективи чи додаткові коментарі, ілюстрації тощо.


Мета статті

Метою запропонованої статті є визначення особливостей використання інтерактивної дошки унавчальному процесі, а також виокремлення переваг означеного інноваційного підходу.


Стаття

Роль інтерактивної дошки в процесі подання навчального матеріалу є однією з найважливіших сучасних проблем у методиці викладання. Розглядаючи питання доцільності застосування технології SMART Board, вчитель повинен виходити з того, що технічні засоби, зокрема інтерактивна дошка є засобом, який дає змогу ефективніше розв’язувати освітньо-виховні завдання. Педагогічна ефективність уроку залежить від того, наскільки вміло вчитель зможе підібрати форму заняття. Тому використовування SMART Boardпередбачає ретельну ретельну попередню підготовку вчителя до уроку, яка включає в себе:

SmartClassroom.jpg
 • визначення тему уроку,
 • складання плану заняття,
 • добір та доцільність використання створеного навчального матеріалу, виходячи з мети уроку,
 • створення навчального матеріалу засобами SMART Board,
 • вибір провідного методу у використанні технології SMART Board (наочно-ілюстративний, активно-еврістичний) і методичних прийомів показу (повністю, частинами),
 • визначення способів активізації пізнавальної діяльностіучнів на етапах використання технології SMART Board,
 • попередній перегляд і тестування навчального матеріалу з метою аналізу його змісту.

Програмне забезпечення інтерактивної дошки дає можливість фіксувати інформацію в процесі демонстрації, записувати звук, послідовність дій користувачів дошки, фіксувати зміни в демонстраційних матеріалах, анотувати їх та відтворювати збережену інформацію. Надалі вчитель має можливість проаналізувати процес роботи на заняттях або може використати запис для створення нового навчального матеріалу.

За способом подання інформації за допомогою інтерактивної дошки та залежно від мети уроку наочні матеріали можна можна систематизувати за наступною схемою:

 • Зручність подання інформації передбачає дотримання умов постійної, активної взаємодії вчителя і учнів з широким залученням традиційних методів навчання. Навчальний елемент у формі слайда, презентації чи відео сюжету не є самостійним джерелом інформації для учнів. Зображення на ньому та зміст не можуть бути повністю засвоєні, тому вчитель має виступати організатором процесу засвоєння інформації.
 • Використовуючи статичні об’єкти, можна створити безліч навчальних ситуацій на будь-яку тему. Програмне забезпечення інтерактивної дошки надає можливість самостійно створювати динамічні демонстраційні одиночні слайди і комп’ютерні навчальні моделі.
 • Дослідження впливу нових технологій на навчання показати, що завдяки інтерактивній дошці підвищується мотивація учнів до навчання, що допомагає активніше переробляти нову інформацію, спонукає пізнавальні інтереси, активує всі структури особистості учня. Уроки стають більш динамічними, швидкий доступ до інформації змушує учнів міркувати і створювати нові ідеї.

  Висновки

  • Завдяки інтерактивній дошці заняття стають цікавішими і розвивають мотивацію, вона надає більше можливостей для участі в колективній роботі, розвитку особистих і соціальних навичок.
  • Коли урок проводиться за допомогою дошки учні починають більш складні ідеї в результаті більш ясної, ефективної подачі матеріалу.
  • З дошкою учні вчаться працювати творчо і стають упевненими у собі.

  Результатами широкого застосування інтерактивного програмно-технологічного навчального комплексу SMART Board може бути загальний розвиток інформаційної культури людини, розвиток змісту, методів і засобів навчання відповідно до рівня світових стандартів.

  Список використаних джерел

  1. Раков С.А. Сучасний учитель інформатики: кваліфікація і вимоги// Комп'ютер у школі та сім'ї. - 2005.-№5. - С.9-13
  2. Энциклопедия персонального компьютера/ Сост. В.Леонтьев. - М.: ОЛМА-ПРЕСС, 1991. - 760с.
  3. Християнінов О.М., Ващук О.В. Вимоги до навчаючих компютерних програм у контексті активізації пізнавальної діяльності учнів// Комп'ютер у школі та сім'ї. - 1999. - №1. - С. 10-12