Відмінності між версіями «Nataliia Morze»

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
(Створена сторінка: Дані)
 
Рядок 1: Рядок 1:
Дані
+
==Е-портфоліо==
 +
[[Морхе Наталія Вікторівна]]
 +
{{Е-Портфоліо\Шапка
 +
    |Фото=
 +
            http://eportfolio.kubg.edu.ua/data/user/152/photo.jpg   
 +
    |ПІБ=Nataliia Morze
 +
    |Рейтинг=
 +
            Рейтинг на 2018 рік: <strong>1141</strong><br>(#0 у загальному рейтингу)
 +
   
 +
    |Підрозділ=
 +
            Ректорат    <br><span style="font-size:85%;">Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики (Суміщення)<br></span>
 +
 
 +
    |Посада=
 +
            Проректор, Професор кафедри (Суміщення)
 +
       
 +
    |Звання=
 +
            Доктор педагогічних наук. Професор, член-кореспондент НАПНУ.
 +
   
 +
   
 +
   
 +
        |schoolar=https://scholar.google.com.ua/citations?user=b18TCTYAAAAJ&hl=uk   
 +
        |email=n.morze@kubg.edu.ua    }}
 +
===Додаткові відомості===
 +
 
 +
====Освіта====
 +
Національний  педагогічний університет імені М. Драгованова, 1978
 +
====Перелік місць роботи====
 +
Національний університете біоресурсів і природокористування України, проректор<br>Академія праці і соціальних відносин, проректор<br>Національний педагогічний університет імені М.Драгоманова, доцент кафедри інформатики
 +
====Теми дисертацій (захищених)====
 +
дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 - теорія і методика навчання  інформатики " Система методичної підготовки майбутніх вчителів інформатики в педагогічних університетах", 2003 р.
 +
====Громадська активність====
 +
не встановлено
 +
===Науково-дослідницька діяльність===
 +
<table class="wikitable collapsible collapsed"> <tr> <th colspan="5" style="text-align:left">Індекси цитування Google Академії</th> </tr> <tr> <th>Бібліографічні посилання</th> <th>h-індекс</th> <th>i10-індекс</th> <th>Дата оновлення</th> <th></th> </tr> <tr style="background:white;"> <td>1535</td> <td>18</td> <td>36</td> <td> 2019.01.25 09:21:48 </td> <td>[https://scholar.google.com.ua/citations?user=b18TCTYAAAAJ&hl=uk Перейти на сторінку]</td> </tr> </table>  <table class="wikitable collapsible collapsed"> <tr> <th colspan="6" style="text-align:left">Конференції (9)</th> </tr> <tr> <th width="1%">ID</th> <th>Назва</th> <th>Тема доповіді</th> <th>Місце проведення</th> <th>Документ, що засвідчує</th> <th>Дата проведення</th> </tr>  <tr> <td>1316</td> <td>Міжнародна науково-практична конференція INTERNATIONAL CONFERENCES ON ITS 2016,  ICEduTech 2016 AND STE 2016 RMIT University</td> <td>1. MOOCs – theoretical and practical aspects: comparison of selected research results: poland, russia, ukraine, and australia. 2. Educational robots in primary school teachers’ and students’ opinion about stem education for young learners</td> <td>Мельбурн, Австралія</td> <td>  [http://eportfolio.kubg.edu.ua/data/conference/1316/document.pdf document.pdf]  </td> <td>  2016-12-08  </td> </tr>  <tr> <td>1312</td> <td>Міжнародна наукова конференція «Теоретичні та практичні аспекти дистанційного навчання» (DLCC-2016)</td> <td>Openness and quality of e-educational university environment</td> <td>Чешен, Польща</td> <td>  [http://eportfolio.kubg.edu.ua/data/conference/1312/document.pdf document.pdf]  </td> <td>  2016-10-11  </td> </tr>  <tr> <td>1313</td> <td>Міжнародна наукова конференція «Теоретичні та практичні аспекти дистанційного навчання» (DLCC-2016)</td> <td>Teacher-student collaboration: challenges and opportunities</td> <td>Чешен, Польща</td> <td>  [http://eportfolio.kubg.edu.ua/data/conference/1313/document.pdf document.pdf]  </td> <td>  2016-10-11  </td> </tr>  <tr> <td>1314</td> <td>Міжнародна наукова конференція «Теоретичні та практичні аспекти дистанційного навчання» (DLCC-2016)</td> <td>Robots in elementary school: some educational, legal and technical aspect</td> <td>Чешен, Польща</td> <td>  [http://eportfolio.kubg.edu.ua/data/conference/1314/document.pdf document.pdf]  </td> <td>  2016-10-11  </td> </tr>  <tr> <td>1315</td> <td>Міжнародна наукова конференція «Теоретичні та практичні аспекти дистанційного навчання» (DLCC-2016)</td> <td>Collaboration in research activities: ict tools assessment</td> <td>Чешен, Польща</td> <td>  [http://eportfolio.kubg.edu.ua/data/conference/1315/document.pdf document.pdf]  </td> <td>  2016-10-11  </td> </tr>  <tr> <td>1310</td> <td>Міжнародна науково-практична конференція « Відкрите електронне освітнє середовище сучасного університету»</td> <td>ВПРОВАДЖЕННЯ STEAM НАВЧАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ 3D ТЕХНОЛОГІЙ: МОДЕЛЮВАННЯ, СКАНУВАННЯ ТА ДРУК</td> <td>Київ, Україна</td> <td>  [http://eportfolio.kubg.edu.ua/data/conference/1310/document.pdf document.pdf]  </td> <td>  2016-09-08  </td> </tr>  <tr> <td>1349</td> <td>ICTERI2016</td> <td>Educator’s e-Portfolio in the Modern University</td> <td>Київ, Україна</td> <td>  <div class="image250">http://eportfolio.kubg.edu.ua/data/conference/1349/document.jpg</div>  </td> <td>  2016-06-24  </td> </tr>  <tr> <td>1309</td> <td>Міжнародна науково-практична конференція III SCIENTIFIC CONFERENC Cyberspace and virtual worlds - Grand Opening? Open science and education Academy of Special Pedagogy</td> <td>Some results of research in the use of online resources to research in education: a case study</td> <td>Варшава, Польща</td> <td>  <div class="image250">http://eportfolio.kubg.edu.ua/data/conference/1309/document.jpg</div>  </td> <td>  2016-06-02  </td> </tr>  <tr> <td>1308</td> <td>Міжнародна науково-практична конференція DIVAI2016</td> <td>Communication in Education: ICT Tools Assessment, Recommended Applications for Making Presentations and Didactic Videos. Some Research Results;</td> <td>Штурово, Словаччина</td> <td>  [http://eportfolio.kubg.edu.ua/data/conference/1308/document.pdf document.pdf]  </td> <td>  2016-05-05  </td> </tr>  </table>  <table class="wikitable collapsible collapsed"> <tr> <th colspan="3" style="text-align:left">Монографії (колективні) (13)</th> </tr> <tr> <th width="1%">ID</th> <th>Назва</th> <th>Рік</th> </tr>  <tr> <td>26063</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/26063 Methodology of research into the dynamic formation of professionally important cognitive and personal qualities of it specialties students]</td> <td> 2018 </td> </tr>  <tr> <td>26082</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/26082 Selected aspects of IBL in STEM-education]</td> <td> 2018 </td> </tr>  <tr> <td>26269</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/26269 Students’ digital portfolio as a tool for defining Generic competences]</td> <td> 2018 </td> </tr>  <tr> <td>24183</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/24183 Development of educational, scientific collaboration and project management with IC tools in universities]</td> <td> 2017 </td> </tr>  <tr> <td>22603</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/22603 Formative and peer assessment in higher education]</td> <td> 2017 </td> </tr>  <tr> <td>22564</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/22564 Smart Technology Applications in Business Environments.
 +
Chapter  11:
 +
Design of a University Learning Environment for SMART Education]</td> <td> 2017 </td> </tr>  <tr> <td>22604</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/22604 Use of bot-technologies for educational communication at the university]</td> <td> 2017 </td> </tr>  <tr> <td>18692</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/18692 Collaboration in research activities: ICT tools assessment]</td> <td> 2016 </td> </tr>  <tr> <td>18690</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/18690 Robots in elementary school: some educational, legal and technical aspects]</td> <td> 2016 </td> </tr>  <tr> <td>18691</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/18691 Teacher-student collaboration: challenges and opportunities]</td> <td> 2016 </td> </tr>  <tr> <td>11356</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/11356 Implementation of corporate standards
 +
of ict competence – guarantee qualitative open electronic environment of the university]</td> <td> 2015 </td> </tr>  <tr> <td>10019</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/10019 Компетентністно зорієнтована освіта: якісні виміри /редкол. Огнев'юк В.О., Хоружа Л.Л. та ін./ (Розділ ІІ. ІК-компетентність викладачів і студентів як шлях до формування інформаційного освітнього середовища університету. с.151-196)]</td> <td> 2015 </td> </tr>  <tr> <td>12906</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/12906 Формування ІКТ-компетентностей через систему компетентнісних задач: від ідеї до практичної реалізації]</td> <td> 2015 </td> </tr>  </table>  <table class="wikitable collapsible collapsed"> <tr> <th colspan="3" style="text-align:left">Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (32)</th> </tr> <tr> <th width="1%">ID</th> <th>Назва</th> <th>Рік</th> </tr>  <tr> <td>25773</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/25773 Формування ключових і предметних компетентностей учнів робототехнічними засобами STEM-освіти]</td> <td> 2018 </td> </tr>  <tr> <td>26265</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/26265 Digital competency of the students and teachers in Ukraine: Measurement, analysis, development prospects]</td> <td> 2018 </td> </tr>  <tr> <td>26264</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/26264 Mapping and Visualization of a Research Network: Case Study]</td> <td> 2018 </td> </tr>  <tr> <td>26268</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/26268 Mapping and visualization: selected examples of international research networks]</td> <td> 2018 </td> </tr>  <tr> <td>26266</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/26266 The academic information transparency: from teachers' e-portfolio to upgrading the ranking of universities]</td> <td> 2018 </td> </tr>  <tr> <td>26267</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/26267 Training of E-learning Managers at Universities]</td> <td> 2018 </td> </tr>  <tr> <td>22557</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/22557 Robotics in primary school in the opinion of prospective and in-service teachers. A comparison study]</td> <td> 2017 </td> </tr>  <tr> <td>22566</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/22566 Blended learning in practice of e-learning managers training]</td> <td> 2017 </td> </tr>  <tr> <td>24183</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/24183 Development of educational, scientific collaboration and project management with IC tools in universities]</td> <td> 2017 </td> </tr>  <tr> <td>19666</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/19666 E-learning Managers Training at Universities: Projection, Design and Efficiency Indicators]</td> <td> 2017 </td> </tr>  <tr> <td>22572</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/22572 Flipped Learning Model: Tools and Experience of Its Implementation in Higher Education]</td> <td> 2017 </td> </tr>  <tr> <td>22571</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/22571 Flipped Learning: Learning Based On Students Experience.]</td> <td> 2017 </td> </tr>  <tr> <td>22603</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/22603 Formative and peer assessment in higher education]</td> <td> 2017 </td> </tr>  <tr> <td>22565</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/22565 Identification of Differences in University E-environment between Selected EU and Non-EU Countries Using Knowledge Mining Methods: Project IRNet Case Study]</td> <td> 2017 </td> </tr>  <tr> <td>22573</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/22573 Selected aspects and conditions of the use of robots in STEM education for young learners as viewed by teachers and students]</td> <td> 2017 </td> </tr>  <tr> <td>22564</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/22564 Smart Technology Applications in Business Environments.
 +
Chapter  11:
 +
Design of a University Learning Environment for SMART Education]</td> <td> 2017 </td> </tr>  <tr> <td>22604</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/22604 Use of bot-technologies for educational communication at the university]</td> <td> 2017 </td> </tr>  <tr> <td>22555</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/22555 Using effective and adequate IT tools for developing teachers’ skills]</td> <td> 2017 </td> </tr>  <tr> <td>19906</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/19906 Підвищення рівня інформаційно-комунікаційної компетентності науково-педагогічних працівників – ключова вимога якості освітнього процесу]</td> <td> 2017 </td> </tr>  <tr> <td>22570</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/22570 Підготовка менеджерів е-навчання: компетентнісний підхід]</td> <td> 2017 </td> </tr>  <tr> <td>16051</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/16051 Educator’s e-Portfolio in the Modern University]</td> <td> 2016 </td> </tr>  <tr> <td>15832</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/15832 Комунікація в освіті: оцінка ІСТ інструментів]</td> <td> 2016 </td> </tr>  <tr> <td>18713</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/18713 Рекомендовані додатки для створення презентацій та дидактичних відео. Результати дослідження]</td> <td> 2016 </td> </tr>  <tr> <td>14831</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/14831 Е-портфоліо як інструмент відкритості та прозорості освітньої діяльності сучасного університету]</td> <td> 2016 </td> </tr>  <tr> <td>18669</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/18669 Modern education quality requirements and information technologies in academic teachers' activities]</td> <td> 2016 </td> </tr>  <tr> <td>18675</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/18675 Title: Quality features of university information environment in its external indicators]</td> <td> 2016 </td> </tr>  <tr> <td>18668</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/18668 Нові освітні стратегії у сучасному цифровому середовищі]</td> <td> 2016 </td> </tr>  <tr> <td>10369</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/10369 MOOCs – selected social and educational aspect]</td> <td> 2015 </td> </tr>  <tr> <td>13595</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/13595 Designing a Modern Cloud-Oriented
 +
Virtual Personalized Educational Environment]</td> <td> 2015 </td> </tr>  <tr> <td>13692</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/13692 Designing an e-university environment based on the needs of net-generation students]</td> <td> 2015 </td> </tr>  <tr> <td>8223</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/8223 Ways of formation of effective students' collaboration skills based upon the usage of WBT]</td> <td> 2015 </td> </tr>  <tr> <td>22569</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/22569 Аналіз конкурентоспроможності економіки України через призму інформаційно-комунікаційних технологій]</td> <td> 2015 </td> </tr>  </table>  <table class="wikitable collapsible collapsed"> <tr> <th colspan="3" style="text-align:left">Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (48)</th> </tr> <tr> <th width="1%">ID</th> <th>Назва</th> <th>Рік</th> </tr>  <tr> <td>26080</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/26080 Шляхи підвищення мотивації викладачів університетів до розвитку їх цифрової компетентності]</td> <td> 2018 </td> </tr>  <tr> <td>26084</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/26084 Створення дидактичного відео як компонента реалізації методичних компетентностей викладача ХХІ століття]</td> <td> 2018 </td> </tr>  <tr> <td>26284</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/26284 From Socratic behaviourism to digital constructivism]</td> <td> 2018 </td> </tr>  <tr> <td>26272</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/26272 Implementation of robotics as the modern trend in STEM education]</td> <td> 2018 </td> </tr>  <tr> <td>26286</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/26286 Internationalization of education and competences approach in the digital world - experts’ opinions (Round table debate hosted by IRNet project researchers)]</td> <td> 2018 </td> </tr>  <tr> <td>26264</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/26264 Mapping and Visualization of a Research Network: Case Study]</td> <td> 2018 </td> </tr>  <tr> <td>26285</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/26285 Report on the Implementation of Work Package 7 "DISSEMINATION OF THE PROJECT RESULTs" in the Framework of the IRNet Project]</td> <td> 2018 </td> </tr>  <tr> <td>24295</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/24295 Методика створення MOOC на Вікі-порталі]</td> <td> 2018 </td> </tr>  <tr> <td>26270</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/26270 Освітня робототехніка як перспективний напрям розвитку STEM-освіти]</td> <td> 2018 </td> </tr>  <tr> <td>22970</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/22970 Дослідження в галузі освіти: опитування]</td> <td> 2017 </td> </tr>  <tr> <td>13949</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/13949 Формування сучасного хмароорієнтованого персоналізованого освітнього середовища враховуючи ІКТ- компетентність учасників навчального процесу]</td> <td> 2017 </td> </tr>  <tr> <td>22956</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/22956 MOOКи - теоретичні та практичні аспекти: порівняння окремих результатів досліджень: Польща, Росія, Україна та Австралія]</td> <td> 2017 </td> </tr>  <tr> <td>22625</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/22625 Bibliometric science mapping as a popular trend: chosen examples of visualisation of international research network results]</td> <td> 2017 </td> </tr>  <tr> <td>22572</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/22572 Flipped Learning Model: Tools and Experience of Its Implementation in Higher Education]</td> <td> 2017 </td> </tr>  <tr> <td>20919</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/20919 Formation Students’ ICT Competence: Case Study]</td> <td> 2017 </td> </tr>  <tr> <td>22559</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/22559 Quality Hybrid Education Evaluation: Academic Staff Performance Assessment (Cases: Borys Grinchenko Kyiv University and the University of Silesia)]</td> <td> 2017 </td> </tr>  <tr> <td>22628</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/22628 Report on the Implementation of WorkPackage 5: "Pilot Methodology Development" in the Framework of the IRNet Project]</td> <td> 2017 </td> </tr>  <tr> <td>22629</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/22629 Report on the implementation of workpackage 6: “implementation of methodology” in the framework of the IRNET project]</td> <td> 2017 </td> </tr>  <tr> <td>22962</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/22962 Документи з обговорень на тему більш адекватних та ефективних інструментів ІКТ. Категорія: Інструменти для створення дидактичних відео]</td> <td> 2017 </td> </tr>  <tr> <td>24111</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/24111 Підготовка менеджерів електронного навчання до управління ІТ інфраструктурою освітнього закладу]</td> <td> 2017 </td> </tr>  <tr> <td>16682</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/16682 Educational e-environment of modern University:  foreign  experts’ perspective]</td> <td> 2016 </td> </tr>  <tr> <td>14831</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/14831 Е-портфоліо як інструмент відкритості та прозорості освітньої діяльності сучасного університету]</td> <td> 2016 </td> </tr>  <tr> <td>18692</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/18692 Collaboration in research activities: ICT tools assessment]</td> <td> 2016 </td> </tr>  <tr> <td>19667</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/19667 E-learning Managers Training to Design High-tech Electronic Learning Environment]</td> <td> 2016 </td> </tr>  <tr> <td>18671</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/18671 From programmed teaching to constructivism and personally-oriented approach to e-learning]</td> <td> 2016 </td> </tr>  <tr> <td>16224</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/16224 Introduction of STEAM education with the use of 3D technologies: modelling, scanning and printing]</td> <td> 2016 </td> </tr>  <tr> <td>18670</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/18670 Międzynarodowa sieć naukowa IRNet w dobie nowych technologii, globalizacji i internacjonalizacji edukacji oraz kompetencji kluczowych – wstępny raport z implementacji projektu]</td> <td> 2016 </td> </tr>  <tr> <td>22626</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/22626 Report on the Implementation of Work Package 4 “Selection and Testing New ICT Tools” in the Framework of the IRNet Project.]</td> <td> 2016 </td> </tr>  <tr> <td>18690</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/18690 Robots in elementary school: some educational, legal and technical aspects]</td> <td> 2016 </td> </tr>  <tr> <td>18691</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/18691 Teacher-student collaboration: challenges and opportunities]</td> <td> 2016 </td> </tr>  <tr> <td>22609</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/22609 The Roadmap of Collaboration Skills from Programmed Teaching to E-learning]</td> <td> 2016 </td> </tr>  <tr> <td>18677</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/18677 Training of Primary School Teachers for the Implementation of Educational Robotics International Symposium on Embedded Systems and Trends in Teaching Engineering]</td> <td> 2016 </td> </tr>  <tr> <td>15412</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/15412 Модель ІКТ компетентності вчителів]</td> <td> 2016 </td> </tr>  <tr> <td>13193</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/13193 Distance Learning Technology as Tool for Monitoring and Inprovement of ICT-Competence of Teachers of Computer Science]</td> <td> 2015 </td> </tr>  <tr> <td>11356</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/11356 Implementation of corporate standards
 +
of ict competence – guarantee qualitative open electronic environment of the university]</td> <td> 2015 </td> </tr>  <tr> <td>16418</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/16418 OPEN E-ENVIRONMENT – THE KEY INSTRUMENT OF THE EDUCATION QUALITY]</td> <td> 2015 </td> </tr>  <tr> <td>10221</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/10221 Public Information and Educational Environment as One of the Ways to Improve the ICT Competence of Future Specialists]</td> <td> 2015 </td> </tr>  <tr> <td>13691</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/13691 Quality of higher education and structure of ICT competence of teachers in ukrainian high schools]</td> <td> 2015 </td> </tr>  <tr> <td>8223</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/8223 Ways of formation of effective students' collaboration skills based upon the usage of WBT]</td> <td> 2015 </td> </tr>  <tr> <td>16432</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/16432 Імплементація корпоративних стандартів ік-компетентності – запорука якісного відкритого е- середовища університету]</td> <td> 2015 </td> </tr>  <tr> <td>10019</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/10019 Компетентністно зорієнтована освіта: якісні виміри /редкол. Огнев'юк В.О., Хоружа Л.Л. та ін./ (Розділ ІІ. ІК-компетентність викладачів і студентів як шлях до формування інформаційного освітнього середовища університету. с.151-196)]</td> <td> 2015 </td> </tr>  <tr> <td>12906</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/12906 Формування ІКТ-компетентностей через систему компетентнісних задач: від ідеї до практичної реалізації]</td> <td> 2015 </td> </tr>  <tr> <td>3861</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/3861 Corporate Standard of ICT competence of masters]</td> <td> 2014 </td> </tr>  <tr> <td>4081</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/4081 Вебінари як засіб підвищення кваліфікації викладачів]</td> <td> 2014 </td> </tr>  <tr> <td>6339</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/6339 Формирование навыков сотрудничества у студентов с использованием сервисов Веб 2.0]</td> <td> 2014 </td> </tr>  <tr> <td>4080</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/4080 Формування навичок ефективної співпраці студентів під час використання Вікі-порталу]</td> <td> 2014 </td> </tr>  <tr> <td>864</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/864 Формування інформатичних компетентностей учнів середньої школи]</td> <td> 2011 </td> </tr>  <tr> <td>854</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/854 Як навчати вчителів, щоб комп’ютерні технології перестали бути дивом при навчанні?]</td> <td> 2010 </td> </tr>  </table>  <table class="wikitable collapsible collapsed"> <tr> <th colspan="3" style="text-align:left">Фахові видання, що затверджені МОН (30)</th> </tr> <tr> <th width="1%">ID</th> <th>Назва</th> <th>Рік</th> </tr>  <tr> <td>19906</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/19906 Підвищення рівня інформаційно-комунікаційної компетентності науково-педагогічних працівників – ключова вимога якості освітнього процесу]</td> <td> 2017 </td> </tr>  <tr> <td>19722</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/19722 Система рейтингових показників оцінювання діяльності викладачів сучасних університетів]</td> <td> 2017 </td> </tr>  <tr> <td>14831</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/14831 Е-портфоліо як інструмент відкритості та прозорості освітньої діяльності сучасного університету]</td> <td> 2016 </td> </tr>  <tr> <td>15412</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/15412 Модель ІКТ компетентності вчителів]</td> <td> 2016 </td> </tr>  <tr> <td>13688</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/13688 Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка]</td> <td> 2015 </td> </tr>  <tr> <td>11795</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/11795 Система компетентнісних завдань як засіб формування компетентностей на уроках інформатики]</td> <td> 2015 </td> </tr>  <tr> <td>9986</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/9986 Формування компетентностей майбутніх фахівців з програмної інженерії]</td> <td> 2015 </td> </tr>  <tr> <td>13188</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/13188 Шляхи формування підприємницької компетентності майбутніх інформатиків]</td> <td> 2015 </td> </tr>  <tr> <td>3865</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/3865 Вбудовані системи, програмне забезпечення для їх проектування в системі навчання майбутніх студентів]</td> <td> 2014 </td> </tr>  <tr> <td>3861</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/3861 Corporate Standard of ICT competence of masters]</td> <td> 2014 </td> </tr>  <tr> <td>6323</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/6323 Інформатика-6: навчання через діяльність]</td> <td> 2014 </td> </tr>  <tr> <td>4081</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/4081 Вебінари як засіб підвищення кваліфікації викладачів]</td> <td> 2014 </td> </tr>  <tr> <td>6337</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/6337 Використання вікі-рушіїв для організації електронного навчального середовища навчального закладу]</td> <td> 2014 </td> </tr>  <tr> <td>6203</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/6203 Електронне портфоліо як інструмент вимірювання результатів діяльності викладача сучасного ВНЗ]</td> <td> 2014 </td> </tr>  <tr> <td>6198</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/6198 Модель стандарту ікт-компетентності викладачів університету в контексті підвищення якості освіти]</td> <td> 2014 </td> </tr>  <tr> <td>6204</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/6204 Організація MOOC на основі Вікі-технології]</td> <td> 2014 </td> </tr>  <tr> <td>6320</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/6320 Проектна діяльність як засіб формування ІКТ-компетентності учнів]</td> <td> 2014 </td> </tr>  <tr> <td>6197</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/6197 Система інформаційної підтримки набуття магістрами наукової складової ІКТ-компетентності]</td> <td> 2014 </td> </tr>  <tr> <td>4080</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/4080 Формування навичок ефективної співпраці студентів під час використання Вікі-порталу]</td> <td> 2014 </td> </tr>  <tr> <td>3377</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/3377 Cистема вправ з інформатики для формування
 +
алгоритмічного мислення в учнів молодших класів]</td> <td> 2013 </td> </tr>  <tr> <td>6603</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/6603 Навчально-методичний комплект «Інформатика, 5»: у ногу з вимогами суспільства]</td> <td> 2013 </td> </tr>  <tr> <td>6327</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/6327 Формувальне оцінювання: від теорії до практики]</td> <td> 2013 </td> </tr>  <tr> <td>897</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/897 Концепція навчання учнів інформатиці у 5-9 класах загальноосвітніх навчальних закладах]</td> <td> 2012 </td> </tr>  <tr> <td>898</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/898 Концепція підручника «Сходинки до інформатики»]</td> <td> 2012 </td> </tr>  <tr> <td>891</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/891 Чи має керівник навчального закладу володіти ІКТ-компетентністю?]</td> <td> 2012 </td> </tr>  <tr> <td>864</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/864 Формування інформатичних компетентностей учнів середньої школи]</td> <td> 2011 </td> </tr>  <tr> <td>903</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/903 Інформатична компетентність учнів може бути вищою від компетентності тих, хто їх навчає?]</td> <td> 2010 </td> </tr>  <tr> <td>902</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/902 Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у системі  заочної освіти]</td> <td> 2010 </td> </tr>  <tr> <td>918</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/918 Методичні особливості вебінарів, як інноваційної технології навчання]</td> <td> 2010 </td> </tr>  <tr> <td>900</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/900 Методична підготовка майбутніх учителів інформатики до використання дослідницьких методів навчання]</td> <td> 2010 </td> </tr>  </table>  <table class="wikitable collapsible collapsed"> <tr> <th colspan="3" style="text-align:left">Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (31)</th> </tr> <tr> <th width="1%">ID</th> <th>Назва</th> <th>Рік</th> </tr>  <tr> <td>25580</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/25580 Персональний кабінет учасника освітнього процесу у системі Moodle]</td> <td> 2018 </td> </tr>  <tr> <td>22567</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/22567 Designing module “Presence and Online Tutoring”  for the massive open online course “Ict Tools for E-Learning”]</td> <td> 2017 </td> </tr>  <tr> <td>18705</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/18705 Educational Robots In Primary School Teachers’ And Students’ Opinion About Stem Education For Young Learners]</td> <td> 2016 </td> </tr>  <tr> <td>16337</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/16337 3D -printing Studying as a Component of Modern STEAM Education]</td> <td> 2016 </td> </tr>  <tr> <td>16051</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/16051 Educator’s e-Portfolio in the Modern University]</td> <td> 2016 </td> </tr>  <tr> <td>15832</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/15832 Комунікація в освіті: оцінка ІСТ інструментів]</td> <td> 2016 </td> </tr>  <tr> <td>18713</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/18713 Рекомендовані додатки для створення презентацій та дидактичних відео. Результати дослідження]</td> <td> 2016 </td> </tr>  <tr> <td>18630</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/18630 Educational e-environment of modern University: foreign experts’ perspective]</td> <td> 2016 </td> </tr>  <tr> <td>18631</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/18631 Introduction of STEAM education with the use of 3D technologies: modelling, scanning and printing]</td> <td> 2016 </td> </tr>  <tr> <td>18632</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/18632 Open Educational E-environment of modern university. Introduction]</td> <td> 2016 </td> </tr>  <tr> <td>12318</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/12318 Використання wiki-технології для організації навчального середовища сучасного університету]</td> <td> 2015 </td> </tr>  <tr> <td>16237</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/16237 Open Educational E-environment of modern university. Introduction]</td> <td> 2015 </td> </tr>  <tr> <td>16233</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/16233 Use of wiki-technology for modern university learning environment]</td> <td> 2015 </td> </tr>  <tr> <td>16234</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/16234 Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету. Вступ]</td> <td> 2015 </td> </tr>  <tr> <td>6637</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/6637 Educational Technologies in the Preparation of Future Teachers]</td> <td> 2014 </td> </tr>  <tr> <td>6189</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/6189 An analysis of information society development in Ukraine]</td> <td> 2014 </td> </tr>  <tr> <td>6184</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/6184 Contrastive analyses and evaluation of the ICT and e-learning and intercultural competences in Australia, Czech republic, the Netherlands, Poland, Portugal, Russia, Slovakia, Spain and Ukraine within the framework of the IRNET international research network project]</td> <td> 2014 </td> </tr>  <tr> <td>6191</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/6191 Informal learning as an integral part of e-learning environment of the modern education]</td> <td> 2014 </td> </tr>  <tr> <td>6188</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/6188 Information environment of blended learning: aspects of teaching and quality]</td> <td> 2014 </td> </tr>  <tr> <td>6192</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/6192 Scientific component of masters ICT competence in modern university]</td> <td> 2014 </td> </tr>  <tr> <td>6195</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/6195 Способы интеграции цифрового контента в электронном учебном курсе]</td> <td> 2014 </td> </tr>  <tr> <td>10640</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/10640 Яким має бути «розумний» університет у «розумному» суспільстві?]</td> <td> 2012 </td> </tr>  <tr> <td>893</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/893 Pedagogical aspects of cloud computing]</td> <td> 2011 </td> </tr>  <tr> <td>899</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/899 Інформатизація середньої освіти України: сучасні підходи та стратегія впровадження (за матеріалами Державної цільової програми «Сто відсотків»)]</td> <td> 2011 </td> </tr>  <tr> <td>863</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/863 Підготовка конкурентноздатного випускника магістратури в умовах сучасного університету]</td> <td> 2011 </td> </tr>  <tr> <td>865</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/865 Педагогічні аспекти використання хмарних обчислень]</td> <td> 2011 </td> </tr>  <tr> <td>853</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/853 Інформатичні компетентності професора – міф чи реальність?]</td> <td> 2010 </td> </tr>  <tr> <td>901</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/901 Компетентнісні завдання як засіб формування інформатичної компетентності в умовах неперервної освіти]</td> <td> 2010 </td> </tr>  <tr> <td>6057</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/6057 Проблеми впровадження педагогічних програмних засобів у навчальний процес загальноосвітніх навчальних закладів]</td> <td> 2010 </td> </tr>  <tr> <td>6058</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/6058 Проблеми впровадження педагогічних програмних засобів у навчальний процес загальноосвітніх навчальних закладів]</td> <td> 2010 </td> </tr>  <tr> <td>6303</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/6303 Як визначити педагогічну цінність електронних засобів навчального призначення?]</td> <td> 2007 </td> </tr>  </table>  <table class="wikitable collapsible collapsed"> <tr> <th colspan="8" style="text-align:left">Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти (5)</th> </tr> <tr> <th>ID</th> <th>Назва програми</th> <th>Номер проекту</th> <th>Організація грант-холдер</th> <th>Назва проекту</th> <th>Період реалізації</th> <th>Роль учасника</th> <th>Додано</th> </tr>  <tr> <td>2</td> <td>Сьома рамкова програма (FP7) Європейської Комісії в рамках програми дії Марії Кюрі IRSES (International Research Staff Exchange)</td> <td>PIRSES-GA-2013-612536</td> <td>Європейська Комісія</td> <td>Міжнародна науково-дослідницька мережа з вивчення та розробки нових технологій і методів для інноваційної педагогіки в галузі ІК</td> <td>1/01/2014 – 31/12/2017</td> <td> [http://www.irnet.us.edu.pl/partners/borys-grinchenko-kyiv-university Учасник проекту] </td> <td><time datetime="2016-11-02" class="text-muted"> 02.11.2016 </time></td> </tr>  <tr> <td>11</td> <td>TEMPUS</td> <td>544091-TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-JPCR</td> <td>Європейська Комісія</td> <td>DESIRE</td> <td>01.12.-2013-31.03.2017 </td> <td> [http://tempus.kubg.edu.ua/ Учасник проекту] </td> <td><time datetime="2016-11-21" class="text-muted"> 21.11.2016 </time></td> </tr>  <tr> <td>22</td> <td>Малі гранти</td> <td>21720008</td> <td>Вишеградський фонд</td> <td>Компетенції викладача вищої школи в добу змін</td> <td>01.12.2017 – 31.12.2018 р.</td> <td> [http://partner.kubg.edu.ua/information/information/projects.html?layout=edit&id=709 Експерт проекту] </td> <td><time datetime="2017-11-01" class="text-muted"> 01.11.2017 </time></td> </tr>  <tr> <td>34</td> <td>Еразмус К2</td> <td>586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP</td> <td>Європейська Комісія</td> <td>«Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (MoPED) </td> <td>1.10.2017-1.10.2020 р.</td> <td>  Менеджер проекту  </td> <td><time datetime="2017-12-28" class="text-muted"> 28.12.2017 </time></td> </tr>  <tr> <td>54</td> <td>Еразмус+ КА2</td> <td> 2018-1-NO01-KA203-038887</td> <td>Європейська комісія</td> <td>Партнерство для викладання математиці в Університеті (PLATINUM)</td> <td>01.09.2018-31.08.2021 р.</td> <td> [https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2018-1-NO01-KA203-038887 Координатор проекту] </td> <td><time datetime="2018-12-25" class="text-muted"> 25.12.2018 </time></td> </tr>  </table>  <table class="wikitable collapsible collapsed"> <tr> <th colspan="8" style="text-align:left">Участь у державних науково-дослідних проектах (2)</th> </tr> <tr> <th>ID</th> <th>Назва програми</th> <th>Номер проекту</th> <th>Організація грант-холдер</th> <th>Назва проекту</th> <th>Період реалізації</th> <th>Роль учасника</th> <th>Додано</th> </tr>  <tr> <td>8</td> <td>«Початкова школа: освіта для життя»</td> <td>Наказ МОН України №1180 від 16.08.17</td> <td>Київський університет імені Бориса Грінченка</td> <td>Всеукраїнський педагогічний експеримент  «Початкова школа: освіта для життя»</td> <td>2017</td> <td> [http://old.mon.gov.ua/files/normative/2017-09-19/7991/nmo-1180.pdf член науково-методичної ради] </td> <td><time datetime="2017-12-13" class="text-muted"> 13.12.2017 </time></td> </tr>  <tr> <td>21</td> <td>«Початкова школа: освіта для життя»</td> <td>Наказ МОН України №1180 від 16.08.17</td> <td>Київський університет імені Бориса Грінченка</td> <td>Всеукраїнський педагогічний експеримент «Початкова школа: освіта для життя»</td> <td>2017-2022 </td> <td> [http://old.mon.gov.ua/files/normative/2017-09-19/7991/nmo-1180.pdf член науково-методичної ради] </td> <td><time datetime="2018-12-19" class="text-muted"> 19.12.2018 </time></td> </tr>  </table>  <table class="wikitable collapsible collapsed"> <tr> <th colspan="6" style="text-align:left">Наукове керівництво співробітником Університету, який захистив кандидатську дисертацію (2)</th> </tr> <tr> <th>ID</th> <th>Ім'я співробітника</th> <th>Тема дисертації / наукова спеціальність</th> <th>Місце захисту</th> <th>Копія диплому</th> <th>Дата оцінювання</th> </tr>  <tr> <td>8</td> <td> <span class="text-muted">-</span> </td> <td> «Розвиток інформаційно - комунікаційної компетентності  науково - педагогічних працівників  гуманітарних  спеціальностей класичних університетів» </td> <td> Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України </td> <td class="image250"></td> <td>  <span class="text-muted">2016</span>  </td> </tr>  <tr> <td>15</td> <td> <span class="text-muted">-</span> </td> <td> Wiki-технологія як засіб підтримки проектної діяльності студентів гуманітарних спеціальностей університету / 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті  </td> <td> Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України  </td> <td class="image250">http://rg.kubg.edu.ua/data/dynamicdb/employee_phd_manage/15/%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE.JPG</td> <td>  <span class="text-muted">2017</span>  </td> </tr>  </table>
 +
===Професійний розвиток===
 +
<table class="wikitable collapsible collapsed"> <tr> <th colspan="5" style="text-align:left">Підвищення кваліфікації (14)</th> </tr> <tr> <th>ID</th> <th>Назва модулю</th> <th>Тип модулю</th> <th>Документ, що засвідчує</th> <th>Дата видачі довідки / сертифікату</th> </tr>  <tr> <td>324</td> <td>Лідерський модуль</td> <td></td> <td> <div class="image250">http://rg.kubg.edu.ua/data/dynamicdb/employee_training/324/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B50001.jpg</div></td> <td>  02.07.2015 </td> </tr>  <tr> <td>551</td> <td>Фаховий модуль (стажування)</td> <td></td> <td> <div class="image250">http://rg.kubg.edu.ua/data/dynamicdb/employee_training/551/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B50001.jpg</div></td> <td>  24.04.2015 </td> </tr>  <tr> <td>552</td> <td>Модуль з ІКТ</td> <td></td> <td> <div class="image250">http://rg.kubg.edu.ua/data/dynamicdb/employee_training/552/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B50001.jpg</div></td> <td>  01.04.2015 </td> </tr>  <tr> <td>1302</td> <td>Дидактичний модуль</td> <td></td> <td> <div class="image250">http://rg.kubg.edu.ua/data/dynamicdb/employee_training/1302/QScan12292016_141333.jpg</div></td> <td>  29.12.2016 </td> </tr>  <tr> <td>1303</td> <td>Дослідницький модуль</td> <td></td> <td> <div class="image250">http://rg.kubg.edu.ua/data/dynamicdb/employee_training/1303/QScan12292016_141445.jpg</div></td> <td>  29.12.2016 </td> </tr>  <tr> <td>1860</td> <td>Інше</td> <td></td> <td> <div class="image250">http://rg.kubg.edu.ua/data/dynamicdb/employee_training/1860/640.jpg</div></td> <td>  21.10.2017 </td> </tr>  <tr> <td>1985</td> <td>Інше</td> <td></td> <td> <div class="image250">http://rg.kubg.edu.ua/data/dynamicdb/employee_training/1985/707.jpg</div></td> <td>  15.12.2017 </td> </tr>  <tr> <td>2103</td> <td>Інше</td> <td>other</td> <td> <div class="image250">http://rg.kubg.edu.ua/data/dynamicdb/employee_training/2103/8310001.jpg</div></td> <td>  23.03.2018 </td> </tr>  <tr> <td>2136</td> <td>Інше</td> <td>other</td> <td> <div class="image250">http://rg.kubg.edu.ua/data/dynamicdb/employee_training/2136/838.jpg</div></td> <td>  13.04.2018 </td> </tr>  <tr> <td>2150</td> <td>Інше</td> <td>other</td> <td> [http://rg.kubg.edu.ua/data/dynamicdb/employee_training/2150/DIVAI2018-Certificate-CCF20180506.pdf Document]</td> <td>  04.05.2018 </td> </tr>  <tr> <td>2263</td> <td>Інше</td> <td>other</td> <td> <div class="image250">http://rg.kubg.edu.ua/data/dynamicdb/employee_training/2263/Nataliia%20Morze.jpg</div></td> <td>  12.06.2018 </td> </tr>  <tr> <td>2276</td> <td>Інше</td> <td>other</td> <td> <div class="image250">http://rg.kubg.edu.ua/data/dynamicdb/employee_training/2276/Certificate%20MoPED%20June%202018%20Morze.png</div></td> <td>  08.06.2018 </td> </tr>  <tr> <td>2339</td> <td>Інше</td> <td>other</td> <td> <div class="image250">http://rg.kubg.edu.ua/data/dynamicdb/employee_training/2339/%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%820002.jpg</div></td> <td>  19.09.2018 </td> </tr>  <tr> <td>2396</td> <td>Дослідницький модуль</td> <td>other</td> <td> <div class="image250">http://rg.kubg.edu.ua/data/dynamicdb/employee_training/2396/8839.jpg</div></td> <td>  16.10.2018 </td> </tr>  </table>  <table class="wikitable collapsible collapsed"> <tr> <th colspan="5" style="text-align:left">Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (2)</th> </tr> <tr> <th>ID</th> <th>Назва заходу</th> <th>Тип заходу</th> <th>Місце проведення</th> <th>Дата проведення</th> </tr>  <tr> <td>690</td> <td>Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету</td> <td>Міжнародна науково-практична конференція</td> <td>Київський університет імені Бориса Грінченка</td> <td>  <span class="text-muted">09.09.2016</span>  </td> </tr>  <tr> <td>706</td> <td>Вплив трендів інформаційного суспільства на якість вищої освіти" - ТEI 2016</td> <td>Міжнародний семінар для науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів</td> <td>Київський університет імені Бориса Грінченка</td> <td>  <span class="text-muted">15.04.2016</span>  </td> </tr>  </table>  <table class="wikitable collapsible collapsed"> <tr> <th colspan="8" style="text-align:left">Свідоцтва про реєстрацію авторського права, патенти, запис (3)</th> </tr> <tr> <th>ID</th> <th>Науковий ступінь</th> <th>Вчене звання</th> <th>Посада</th> <th>Підрозділ</th> <th>Рік</th> <th>Реєстраційний номер</th> <th>Документ, що засвідчує</th> </tr>  <tr> <td>118</td> <td>Доктор наук</td> <td>Професор</td> <td>Проректор</td> <td>Ректорат</td> <td>  <span class="text-muted">2016</span>  </td> <td>65707</td> <td class="image250">http://rg.kubg.edu.ua/data/dynamicdb/copyright_certificate/118/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B7%D0%B5.jpg</td> </tr>  <tr> <td>172</td> <td>Доктор наук</td> <td>Професор</td> <td>Проректор</td> <td>Ректорат</td> <td>  <span class="text-muted">2017</span>  </td> <td>71069</td> <td class="image250">http://rg.kubg.edu.ua/data/dynamicdb/copyright_certificate/172/1.%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B7%D0%B5%20%2B%20%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%20%2B%20%D0%92%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80.jpg</td> </tr>  <tr> <td>249</td> <td>Доктор наук</td> <td>Професор</td> <td>Проректор</td> <td>Ректорат</td> <td>  <span class="text-muted">2018</span>  </td> <td>77990</td> <td class="image250">http://rg.kubg.edu.ua/data/dynamicdb/copyright_certificate/249/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B7%D0%B5%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F%20%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0%2B%D0%92%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80%20%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0-77990-30.03.JPG</td> </tr>  </table>
 +
===Викладацька діяльність===
 +
  <table class="wikitable collapsible collapsed"> <tr> <th colspan="3" style="text-align:left">Підручники, навчальні посібники (колективні) (34)</th> </tr> <tr> <th width="1%">ID</th> <th>Назва</th> <th>Рік</th> </tr>  <tr> <td>24581</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/24581 Підручник "Інформатика" для учнів 5 класів закладів загальної середньої освіти]</td> <td> 2018 </td> </tr>  <tr> <td>25586</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/25586 Сходинки зростання. Практикум до навч. посіб "Я - студент"]</td> <td> 2018 </td> </tr>  <tr> <td>21178</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/21178 Інформатика: підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів]</td> <td> 2017 </td> </tr>  <tr> <td>22868</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/22868 Навички наукового спілкування з використанням технології Wiki]</td> <td> 2017 </td> </tr>  <tr> <td>21164</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/21164 Робочий зошит з інформатики. 2 клас: навч. посіб. для загальноосвіт. навч. закл]</td> <td> 2017 </td> </tr>  <tr> <td>21179</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/21179 Робочий зошит з інформатики. 3 клас: навч. посіб. для загальноосвіт. навч. закл]</td> <td> 2017 </td> </tr>  <tr> <td>21163</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/21163 Робочий зошит з інформатики. 4 клас: навч. посіб. для загальноосвіт. навч. закл]</td> <td> 2017 </td> </tr>  <tr> <td>21165</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/21165 Робочий зошит з інформатики. 6 клас: навч. посіб. для загальноосвіт. навч. закл]</td> <td> 2017 </td> </tr>  <tr> <td>20983</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/20983 Сходинки зростання. Практикум до навч. посіб "Я - студент"]</td> <td> 2017 </td> </tr>  <tr> <td>20107</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/20107 Я — студент]</td> <td> 2017 </td> </tr>  <tr> <td>15942</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/15942 Інформатика: підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів]</td> <td> 2016 </td> </tr>  <tr> <td>15962</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/15962 Інформатика: підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів]</td> <td> 2016 </td> </tr>  <tr> <td>16120</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/16120 Информатика: учебник для 8 класса общеобразовательных учебных заведений с обучением на русском языке]</td> <td> 2016 </td> </tr>  <tr> <td>18706</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/18706 Методика створення електронного навчального курсу (на базі платформи дистанційного навчання Moodle 3)]</td> <td> 2016 </td> </tr>  <tr> <td>18686</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/18686 Основи робототехніки]</td> <td> 2016 </td> </tr>  <tr> <td>18684</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/18684 Створення сучасного електронного навчального курсу в системі MOODLE]</td> <td> 2016 </td> </tr>  <tr> <td>16478</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/16478 Сходинки зростання: практикум до навчального посібника "Я - студент"]</td> <td> 2016 </td> </tr>  <tr> <td>14990</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/14990 Я — студент]</td> <td> 2016 </td> </tr>  <tr> <td>11410</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/11410 Інформатика: підручник для 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів]</td> <td> 2015 </td> </tr>  <tr> <td>11422</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/11422 Інформатика: підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів]</td> <td> 2015 </td> </tr>  <tr> <td>11357</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/11357 Сходинки зростання. Практикум до навч.посібника "Я - студент"]</td> <td> 2015 </td> </tr>  <tr> <td>10195</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/10195 Я — студент]</td> <td> 2015 </td> </tr>  <tr> <td>5788</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/5788 Інформатика: підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів]</td> <td> 2014 </td> </tr>  <tr> <td>6193</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/6193 Збірник завдань для державної підсумкової атестації з інформатики 11 клас]</td> <td> 2014 </td> </tr>  <tr> <td>6194</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/6194 Збірник задач для державної підсумкової
 +
атестації з інформатики, 9-й клас]</td> <td> 2014 </td> </tr>  <tr> <td>3849</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/3849 Я студент (Розділ V)]</td> <td> 2014 </td> </tr>  <tr> <td>3852</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/3852 Я – студент: навч.посіб]</td> <td> 2014 </td> </tr>  <tr> <td>5786</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/5786 Інформатика: підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів]</td> <td> 2013 </td> </tr>  <tr> <td>5789</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/5789 Сходинки до інформатики: книга для учня 2 класу загальноосвітніх навчальних закладів]</td> <td> 2013 </td> </tr>  <tr> <td>6657</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/6657 Я – студент: навч.посіб]</td> <td> 2013 </td> </tr>  <tr> <td>5785</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/5785 Інформатика: підручник для 11 класу]</td> <td> 2011 </td> </tr>  <tr> <td>5782</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/5782 Інформатика: підручник для 10 класу]</td> <td> 2010 </td> </tr>  <tr> <td>5774</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/5774 Інформатика: підручник для 9 класу]</td> <td> 2009 </td> </tr>  <tr> <td>5781</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/5781 Інформатика: експериментальний підручник для 10 класу]</td> <td> 2008 </td> </tr>  </table>  <table class="wikitable collapsible collapsed"> <tr> <th colspan="3" style="text-align:left">Навчальні та методичні матеріали (22)</th> </tr> <tr> <th width="1%">ID</th> <th>Назва</th> <th>Рік</th> </tr>  <tr> <td>15932</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/15932 Зошит для практичних робіт та проектної діяльності з інформатики: навч. посіб. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл.]</td> <td> 2016 </td> </tr>  <tr> <td>15947</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/15947 Робочий зошит з інформатики. 5 клас: навч. посіб. для загальноосвіт. навч. закл.]</td> <td> 2016 </td> </tr>  <tr> <td>11424</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/11424 Зошит для практичних робіт та проектної діяльності з інформатики. 7 клас.]</td> <td> 2015 </td> </tr>  <tr> <td>11416</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/11416 Перевірка предметних компетентностей. Інформатика, 3 кл.]</td> <td> 2015 </td> </tr>  <tr> <td>11418</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/11418 Перевірка предметних компетентностей. Інформатика, 4 кл.]</td> <td> 2015 </td> </tr>  <tr> <td>11419</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/11419 Перевірка предметних компетентностей. Інформатика, 5 кл.]</td> <td> 2015 </td> </tr>  <tr> <td>11420</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/11420 Перевірка предметних компетентностей. Інформатика, 6 кл.]</td> <td> 2015 </td> </tr>  <tr> <td>11421</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/11421 Перевірка предметних компетентностей. Інформатика, 7 кл.]</td> <td> 2015 </td> </tr>  <tr> <td>11413</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/11413 Робочий зошит з інформатики. 4 клас]</td> <td> 2015 </td> </tr>  <tr> <td>6041</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/6041 Зошит для контролю знань з інформатики. 6 клас: навч. посіб. для загальноосвіт. навч. закладів]</td> <td> 2014 </td> </tr>  <tr> <td>6040</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/6040 Зошит для практичних робіт та проектної діяльності з інформатики. 6 клас: навч. посіб. для загальноосвіт. навч. закладів]</td> <td> 2014 </td> </tr>  <tr> <td>6042</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/6042 Робочий зошит з інформатики. 6 клас: навч. посіб. для загальноосвіт. навч. закладів]</td> <td> 2014 </td> </tr>  <tr> <td>5791</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/5791 Сходинки до інформатики: інтегорваний курс з розвитку алгоритмічного, логічного та критичного мислення молодших школярів: методичний посібник для вчителя, 2 клас]</td> <td> 2014 </td> </tr>  <tr> <td>6038</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/6038 Зошит для контролю знань з інформатики. 5 клас: навч. посіб. для загальноосвіт. навч. закладів]</td> <td> 2013 </td> </tr>  <tr> <td>6039</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/6039 Зошит для практичних робіт та проектної діяльності з інформатики. 5 клас: навч. посіб. для загальноосвіт. навч. закладів]</td> <td> 2013 </td> </tr>  <tr> <td>6046</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/6046 Курсова робота з методики навчання інформатики: методичні рекомендації]</td> <td> 2013 </td> </tr>  <tr> <td>6037</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/6037 Робочий зошит з інформатики. 5 клас: навч. посіб. для загальноосвіт. навч. закладів]</td> <td> 2013 </td> </tr>  <tr> <td>6035</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/6035 Сходинки до інформатики:  Робочий зошит №1 для учня 2 класу]</td> <td> 2013 </td> </tr>  <tr> <td>6036</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/6036 Сходинки до інформатики:  Робочий зошит №2 для учня 2 класу]</td> <td> 2013 </td> </tr>  <tr> <td>6043</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/6043 Опорні конспекти з інформатики, 9 клас]</td> <td> 2011 </td> </tr>  <tr> <td>6033</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/6033 Зошит з інформатики до підруч. для 9 кл. заг.-осв. закладів. Частина 1]</td> <td> 2009 </td> </tr>  <tr> <td>6034</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/6034 Зошит з інформатики до підруч. для 9 кл. заг.-осв. закладів. Частина 2]</td> <td> 2009 </td> </tr>  </table>  <table class="wikitable collapsible collapsed"> <tr> <th colspan="8" style="text-align:left">Сертифіковані ЕНК (5)</th> </tr> <tr> <th>ID</th> <th>ЕНК</th> <th>Інститут \ факультет</th> <th>ОКР</th> <th>Форма навчання</th> <th>Рік сертифікації</th> <th>Номер наказу</th> <th>Дата наказу</th> </tr>  <tr> <td>222</td> <td> [http://e-learning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=1151 Методика викладання інформатики у вищій школі (6 курс)] </td> <td> Факультет інформаційних технологій та управління </td> <td> Магістр </td> <td> Денна </td> <td> 2015 </td> <td>574</td> <td>02.12.2015</td> </tr>  <tr> <td>276</td> <td> [http://e-learning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=2596 Змістовий модуль "Інформаційно-комунікаційні технології"] </td> <td> <span class="text-muted">-</span> </td> <td> <span class="text-muted">-</span> </td> <td> <span class="text-muted">-</span> </td> <td> 2016 </td> <td>611</td> <td>11.11.2016</td> </tr>  <tr> <td>307</td> <td> [http://e-learning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=2693 Методика викладання фахових дисциплін (ІНм)] </td> <td> Факультет інформаційних технологій та управління </td> <td> Магістр </td> <td> Денна </td> <td> 2017 </td> <td>249</td> <td>10.04.2017</td> </tr>  <tr> <td>327</td> <td> [http://e-learning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=2682 Інноваційні методи, технології та моніторинг якості електронного навчання] </td> <td> Факультет інформаційних технологій та управління </td> <td> Магістр </td> <td> Денна </td> <td> 2017 </td> <td>392</td> <td>12.06.2017</td> </tr>  <tr> <td>346</td> <td> [http://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=12048 Змістовий модуль "Інформаційно-комунікаційні технології"] </td> <td> <span class="text-muted">-</span> </td> <td> <span class="text-muted">-</span> </td> <td> <span class="text-muted">-</span> </td> <td> 2017 </td> <td>846</td> <td>28.12.2017</td> </tr>  </table>  <table class="wikitable collapsible collapsed"> <tr> <th colspan="6" style="text-align:left">Затверджені робочі програми (7)</th> </tr> <tr> <th>ID</th> <th>ЕНК</th> <th>Форма навчання</th> <th>ОКР</th> <th>Реєстраційний номер</th> <th>Дата затвердження програми</th> </tr>  <tr> <td>1194</td> <td>Методика викладання інформатики у вищій школі</td> <td>Денна</td> <td>Магістр</td> <td>1140</td> <td>  <span class="text-muted">22.10.2015</span>  </td> </tr>  <tr> <td>3719</td> <td>Інноваційні методи,технології та моніторинг якості електронного навчання</td> <td>Заочна</td> <td>Магістр</td> <td>2898</td> <td>  <span class="text-muted">27.09.2016</span>  </td> </tr>  <tr> <td>4051</td> <td>Інноваційні методи, технології та моніторинг якості електронного навчання</td> <td>Денна</td> <td>Магістр</td> <td>0316/17</td> <td>  <span class="text-muted">03.02.2017</span>  </td> </tr>  <tr> <td>6244</td> <td>Інноваційні методи, технології та моніторинг якості електронного навчання</td> <td>Денна</td> <td>Бакалавр</td> <td>2473/17</td> <td>  <span class="text-muted">07.09.2017</span>  </td> </tr>  <tr> <td>6245</td> <td>Інноваційні методи, технології та моніторинг якості електронного навчання</td> <td>Денна</td> <td>Магістр</td> <td>2474/17</td> <td>  <span class="text-muted">07.09.2017</span>  </td> </tr>  <tr> <td>6864</td> <td>Інноваційні методи, технології та моніторинг якості електронного навчання</td> <td>Денна</td> <td>Магістр</td> <td>0299/18</td> <td>  <span class="text-muted">15.01.2018</span>  </td> </tr>  <tr> <td>6865</td> <td>Інноваційні методи, технології та моніторинг якості електронного навчання</td> <td>Денна</td> <td>Магістр</td> <td>0300/18</td> <td>  <span class="text-muted">15.01.2018</span>  </td> </tr>  </table>  <table class="wikitable collapsible collapsed"> <tr> <th colspan="4" style="text-align:left">Рейтинг викладачів серед студентів (2)</th> </tr> <tr> <th>ID</th> <th>Інститут \ факультет</th> <th>Оцінка студентів</th> <th>Дата оцінювання</th> </tr>  <tr> <td>1291</td> <td>Кафедра комп'ютерних наук і математики</td> <td>4,93</td> <td>  <span class="text-muted">12.01.2017</span>  </td> </tr>  <tr> <td>2127</td> <td>Кафедра комп'ютерних наук і математики</td> <td>5,00</td> <td>  <span class="text-muted">27.12.2018</span>  </td> </tr>  </table>               
 +
 
 +
==Наукова школа==
 +
<table class="wikitable collapsible collapsed">
 +
<tr>
 +
<th colspan="5" style="text-align:left">Аспіранти, здобувачі </th>
 +
</tr>
 +
<tr>
 +
<th>Тема дисертаційного дослідження</th>
 +
<th>ПІБ</th>
 +
<th>Шифр спеціальності</th>
 +
<th>Установа</th>
 +
<th>Рік вступу</th>
 +
</tr><tr>
 +
 
 +
<td>
 +
ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА З ВИКОРИСТАННЯМ WІKІ-ТЕХНОЛОГІЇ В УМОВАХ УНІВЕРСИТЕТУ
 +
</td><td>
 +
Варченко-Троценко Л.О.
 +
</td><td>
 +
13.00.10 - інформаційно-комунікаційні технології в освіті
 +
</td><td>
 +
КУБГ імені Бориса Грінченко
 +
</td><td>
 +
2011</td>
 +
</tr><tr>
 +
 
 +
<td>
 +
РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ГУМАНІТАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ КЛАСИЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ
 +
</td><td>
 +
Кочарян А.Б.
 +
</td><td>
 +
13.00.10 - інформаційно-комунікаційні технології в освіті
 +
</td><td>
 +
КУБГ імені Бориса Грінченко
 +
</td><td>
 +
2012</td>
 +
</tr><tr>
 +
 
 +
<td>
 +
НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ УЧНІВ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ НА ЗАСАДАХ ГУМАННОЇ ПЕДАГОГІКИ
 +
</td><td>
 +
Мукій Т.В.
 +
</td><td>
 +
13.00.02 - теорія і методика навчання (інформатика)
 +
</td><td>
 +
Національний педагогічний університет імені М. Драгоманова
 +
</td><td>
 +
2012</td>
 +
</tr><tr>
 +
 
 +
<td>
 +
РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ ПРИ НАВЧАННІ ОСНОВ ІНФОРМАТИКИ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
 +
</td><td>
 +
Гладун М.А.
 +
</td><td>
 +
13.00.10 - інформаційно-комунікаційні технології в освіті
 +
</td><td>
 +
КУБГ імені Бориса Грінченко
 +
</td><td>
 +
2012</td>
 +
</tr><tr>
 +
 
 +
<td>
 +
ПРОЕКТУВАННЯ ХМАРООРІЄНТОВАНОГО ПЕРСОНАЛІЗОВАНОГО  НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА СТУДЕНТА ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ «ІНФОРМАТИКИ
 +
</td><td>
 +
Співак С.М.
 +
</td><td>
 +
13.00.10 - інформаційно-комунікаційні технології в освіті
 +
</td><td>
 +
КУБГ імені Бориса Грінченко
 +
</td><td>
 +
2012</td>
 +
</tr><tr>
 +
 
 +
<td>
 +
Теоретико-методичні засади проектування та застосування системи електронного навчання майбутніх фахівців з інформаційних технологій в університетах аграрного профілю
 +
</td><td>
 +
Глазунова Олена Григорівна
 +
</td><td>
 +
13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті
 +
</td><td>
 +
Інститут інформаційних технологій та засобів навчання
 +
</td><td>
 +
2 January, 2014</td>
 +
</tr><tr>
 +
 
 +
<td>
 +
Дидактичні засади проектування MOOC при підготовці магістрів з організації електронного навчання в освітніх установах
 +
</td><td>
 +
Марченко Олександр Вікторович
 +
</td><td>
 +
13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті
 +
</td><td>
 +
Київський університет імені Бориса Грінченка
 +
</td><td>
 +
1 October, 2014</td>
 +
</tr><tr>
 +
 
 +
<td>
 +
ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ « МЕДІА-КОМУНІКАЦІЇ»
 +
</td><td>
 +
Голобородько Гліб Ярославович
 +
</td><td>
 +
13.00.10- інформаційно-комунікаційні технології в освіті
 +
</td><td>
 +
Київський університет імені Бориса Грінченка
 +
</td><td>
 +
1 November, 2015</td>
 +
</tr>
 +
</table>
 +
 
 +
<table class="wikitable collapsible collapsed">
 +
    <tr>
 +
        <th colspan="5" style="text-align:left">Докторанти, здобувачі</th>
 +
</tr>
 +
<tr>
 +
<th>ПІБ</th>
 +
<th>Тема дисертаційного дослідження</th>
 +
<th>Шифр спеціальності</th>
 +
<th>Установа</th>
 +
<th>Рік вступу</th>
 +
</tr>
 +
 
 +
<tr>
 +
<td>
 +
Захар Ольга
 +
</td><td>
 +
Методична система підвищення кваліфікації вчителів інформатики із застосування технологій дистанційного навчання
 +
</td><td>
 +
13.00.02 - теорія та методика навчання (інформатики)
 +
</td><td>
 +
Національний педагогічний університет імені М. Драгоманова
 +
</td><td>
 +
8 November, 2013</td>
 +
</tr><tr>
 +
<td>
 +
Хіврич Валентина Володимирівна
 +
</td><td>
 +
СТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ ОБЛАСТІ
 +
</td><td>
 +
13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології  в освіті
 +
</td><td>
 +
Київський університет імени Бориса Грінченка
 +
</td><td>
 +
1 December, 2015</td>
 +
</tr><tr>
 +
<td>
 +
Нанаєва Тетяна Василівна
 +
</td><td>
 +
КОМП’ЮТЕРНО-ОРІЄНТОВАНА МЕТОДИЧНА СИСТЕМА РОЗВИТКУ ІК-КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ З УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ ОСВІТИ
 +
</td><td>
 +
13.00.10 - інформаційно-комунікаційні технології в освіті
 +
</td><td>
 +
Київський університет імені Бориса Грінченка
 +
</td><td>
 +
1 December, 2015</td>
 +
</tr><tr>
 +
 
 +
<td>
 +
Василенко Світлана Василівна
 +
</td><td>
 +
SMART-ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ  ІК-КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ  ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
 +
</td><td>
 +
13.00.10 - інформаційно-комунікаційні технології в освіті
 +
</td><td>
 +
Київський університет імені Бориса Грінченка
 +
</td><td>
 +
1 December, 2015</td>
 +
</tr>
 +
</table>
 +
 
 +
<table class="wikitable collapsible collapsed">
 +
    <tr>
 +
<th colspan="5" style="text-align:left">Захищені кандидати наук</th>
 +
</tr>
 +
<tr>
 +
<th>Тема дисертаційного дослідження</th>
 +
<th>ПІБ</th>
 +
<th>Шифр спеціальності</th>
 +
<th>Установа</th>
 +
<th>Рік вступу</tr>
 +
<tr>
 +
<td>
 +
Розвиток розумової діяльності учнів 7-х класів середньої школи при вивченні математики з використанням НІТ</td>
 +
<td>Жильцов Олексій Борисович</td>
 +
<td>13.00.02 - теорія та методика навчання</td>
 +
<td>Національний університет імені М.Драгоманова</td>
 +
<td>1 September, 1994</td>
 +
</tr>
 +
<tr>
 +
<td>Контроль знань, вмінь і навичок учнів на уроках інформатики</td>
 +
<td>Ухань Павло Станіславович</td>
 +
<td>13.00.02 - теорія та методика навчання/td>
 +
<td>Національний університет імені М.Драгоманова</td>
 +
<td>1 October, 2001</td>
 +
</tr>
 +
<tr>
 +
<td>Методика обучения элементов теории графов в школьном курсе информатики с использованием педагогических программных средств</td>
 +
<td>Івасик Василь Богданович</td>
 +
<td>13.00.02 - теорія та методика навчання</td>
 +
<td>Національний університет імені М.Драгоманова</td>
 +
<td>1 November, 2001</td>
 +
</tr>
 +
<tr>
 +
<td>
 +
Розвиток пізнавальної активності учнів 5 – 6 класів на основі нових інформаційних технологій навчання на уроках математики
 +
</td><td>
 +
Дубова Тетяна Володимирівно
 +
</td><td>
 +
13.00.02 - теорія та методика навчання
 +
</td><td>
 +
Національний університет імені М.Драгоманова
 +
</td><td>
 +
5 October, 2001</td>
 +
</tr>
 +
<tr>
 +
 
 +
<td>
 +
Розвиток інтелектуальної активності ліцеїстів у процесі навчання інформатики
 +
</td><td>
 +
Кузьміньська Олена Геронтіївна
 +
</td><td>
 +
13.00.02 - теорія та методика навчання
 +
</td><td>
 +
Національний університет імені М.Драгоманова
 +
</td><td>
 +
4 April, 2008</td>
 +
</tr>
 +
<tr>
 +
 
 +
<td>
 +
Методичні основи проектування та використання електронного підручника з інформатики для загальноосвітньої школи
 +
</td><td>
 +
Вембер Вікторія Павлівна
 +
</td><td>
 +
13.00.02 - теорія та методика навчання
 +
</td><td>
 +
Національний університет імені М.Драгоманова
 +
</td><td>
 +
7 February, 2008</td>
 +
</tr>
 +
<tr>
 +
 
 +
<td>
 +
Методика оцінювання результатів навчання інформатики учнів старшої школи
 +
</td><td>
 +
Копняк Наталія Борисівна
 +
</td><td>
 +
13.00.02 - теорія та методика навчання
 +
</td><td>
 +
Національний університет імені М.Драгоманова
 +
</td><td>
 +
7 September, 2008</td>
 +
</tr>
 +
<tr>
 +
 
 +
<td>
 +
Мотивація навчання інформатики в учнів 7-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів
 +
</td><td>
 +
Барна Ольга Василівна
 +
</td><td>
 +
13.00.02 - теорія та методика навчання
 +
</td><td>
 +
Національний університет імені М.Драгоманова
 +
</td><td>
 +
3 March, 2009</td>
 +
</tr>
 +
<tr>
 +
 
 +
<td>
 +
Методична підготовка майбутнього вчителя інформатики до використання дослідницьких методів у шкільному навчанні
 +
</td><td>
 +
Золочевська Марина Володимирівна
 +
</td><td>
 +
13.00.02 - теорія та методика навчання
 +
</td><td>
 +
Національний університет імені М.Драгоманова
 +
</td><td>
 +
25 June, 2011</td>
 +
</tr>
 +
<tr>
 +
 
 +
<td>
 +
Проектування інформаційного простору загальноосвітнього навчального закладу
 +
</td><td>
 +
Проценко Галина Олександрівна
 +
</td><td>
 +
13.00.10 - інформаційно-комунікаційні технології в освіті
 +
</td><td>
 +
Київський університет імені Бориса Грінченка
 +
</td><td>
 +
6 October, 2012</td>
 +
</tr>
 +
<tr>
 +
 
 +
<td>
 +
Розвиток критичного мислення старшокласників у процесі навчання інформатики
 +
</td><td>
 +
Шолом Ганна Володимирівна
 +
</td><td>
 +
13.00.02 - теорія та методика навчання
 +
</td><td>
 +
Національний університет імені М.Драгоманова
 +
</td><td>
 +
9 November, 2013</td>
 +
</tr>
 +
<tr>
 +
 
 +
<td>
 +
Методична система підготовки учителів початкових класів до навчання основ інформаційно-комунікаційних технологій
 +
</td><td>
 +
Кушнір Наталія Александрівна
 +
</td><td>
 +
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
 +
</td><td>
 +
Херсоньський державний університет
 +
</td><td>
 +
10 May, 2013</td>
 +
</tr>
 +
<tr>
 +
 
 +
<td>
 +
Методика навчання технологій ВЕБ 2.0 майбутніх вчителів математики
 +
</td><td>
 +
Ігнатенко Олександр Володимирович
 +
</td><td>
 +
13.00.02 - теорія та методика навчання
 +
</td><td>
 +
Національний університет імені М.Драгоманова
 +
</td><td>
 +
10 January, 2014</td>
 +
</table>
 +
 
 +
<table class="wikitable collapsible collapsed">
 +
    <tr>
 +
        <th colspan="5" style="text-align:left">Захищені доктори наук</th>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
        <th>Тема дисертаційного дослідження</th>
 +
        <th>ПІБ</th>
 +
        <th>Шифр спеціальності</th>
 +
        <th>Установа</th>
 +
        <th>Рік вступу</th>
 +
    </tr>
 +
            <tr>
 +
            <td>ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПРОЕКТУВАННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УНІВЕРСИТЕТАХ АГРАРНОГО ПРОФІЛЮ</td>
 +
            <td>Глазунова Олена Григорівна</td>
 +
            <td>13.00.10 - інформаційно-комунікаційні технології в освіті</td>
 +
            <td class="image250">Інститут інформаційних технологій та засобів навчання НАПН</td>
 +
            <td> 3 March, 2015</td>
 +
        </tr>
 +
            </table>
 +
 
 +
 
 +
[[Категорія:Портфоліо викладача/Ректорат]]
 +
 
 +
[[Категорія:Портфоліо викладача/Ректорат]]
 +
        [[Категорія:Портфоліо викладача/Факультет інформаційних технологій та управління/Кафедра комп'ютерних наук і математики]]

Версія за 14:09, 19 квітня 2019

Е-портфоліо

Морхе Наталія Вікторівна


photo.jpg
Nataliia Morze
Рейтинг на 2018 рік: 1141
(#0 у загальному рейтингу)
Підрозділ
Ректорат
Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики (Суміщення)
Посада
Проректор, Професор кафедри (Суміщення)
Вчене звання / Науковий ступінь
Доктор педагогічних наук. Професор, член-кореспондент НАПНУ.
LinkedIn
Facebook
Schoolar
E-mail

Додаткові відомості

Освіта

Національний педагогічний університет імені М. Драгованова, 1978

Перелік місць роботи

Національний університете біоресурсів і природокористування України, проректор
Академія праці і соціальних відносин, проректор
Національний педагогічний університет імені М.Драгоманова, доцент кафедри інформатики

Теми дисертацій (захищених)

дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 - теорія і методика навчання інформатики " Система методичної підготовки майбутніх вчителів інформатики в педагогічних університетах", 2003 р.

Громадська активність

не встановлено

Науково-дослідницька діяльність

Професійний розвиток

Викладацька діяльність

Наукова школа