Юрченко Віктор Іванович

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Версія від 16:15, 1 березня 2012; Viktor1960 (обговореннявнесок)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук
Фото: ЮРЧЕНКО Віктор Іванович

ЮРЧЕНКО Віктор Іванович – директор Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат психологічних наук, доцент, професор кафедри психології.

Освіта

 • У 1976 р. - випускник Піски-Удайської восьмирічної школи (с. Піски-Удайські, Чорнухинський р-н, Полтавська обл.);

Досвід роботи

 • Працював за сумісництвом доцентом, професором кафедри психології Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти НАПН України (1998-2009 рр.).

Наукова діяльність

У 1997 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Формування Я-концепції майбутнього вчителя в умовах педагогічного училища» (19.00.07 – педагогічна та вікова психологія). Науковий керівник: канд. психол. наук, доцент Власенко Віктор Володимирович.

Один із авторів розробки змісту психолого-педагогічної підготовки магістрантів і аспірантів – майбутніх викладачів вищої школи.

Автор і співавтор понад 50 друкованих праць із проблем психології «Я-концепції», становлення особистості майбутнього педагога і практичного психолога, етнопсихології та ін. Співавтор підручника і 6 навчальних посібників для вищих навчальних закладів із педагогіки і психології вищої школи, у т.ч. чотирьох – з грифом МОНмолспорту України.

Викладає дисципліни

Основні публікації:

 1. Приходько Ю.О.,Юрченко В.І.Психологічний словник-довідник: Навч. посіб. – К.: Каравела, 2012. – 328 с.
 2. Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. Психологія вищої школи.- 3-є вид., випр. і доп. - К.: Каравела, 2011. - 360 с.
 3. Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. Психологія вищої школи: підруч. для студ. ВНЗ. – Вид. 2-ге, доп. і перероб. – К. : Каравела, 2008. – 351 с. – Бібліогр.: с. 351. – ISBN 966-8019-00-8 (рекомендовано МОН України).
 4. Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. Психологія вищої школи: Практикум: Навч. посіб. – К. : Каравела, 2008. – 336 с. – Бібліогр.: с. 333-335.–ISBN 966-8019-00-8 (гриф МОН України).
 5. Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. Психологія вищої школи: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К. : ТОВ „Філ-студія", 2006. – 320 с. – Бібліогр.: в кінці розд. – ISBN 966-8527-33-X. (гриф МОН України).
 6. Мороз О.Г., Падалка О.С., Юрченко В.І. Викладач вищої школи: психолого-педагогічні основи підготовки: Навч. посіб. / О.Г. Мороз (заг.ред.). – К. : НПУ ім.Драгоманова, 2006. – 206 с. – Бібліогр.: с. 195-205. – ISBN 966-660-289-X.
 7. Юрченко В.І. Проблеми підготовки вчителя національної школи: етнопсихологічний ракурс // Освіта і управління. – 2004. – т.7, число 2. – С.103-113.
 8. Мороз О.Г., Падалка О.С., Юрченко В.І. Педагогіка і психологія вищої школи: Навч. посіб. для молодих викладачів, аспірантів і майбутніх магістрів / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова; Інститут вищої освіти АПН України / О.Г. Мороз (заг.ред.). – К. : НПУ, 2003. – 267 с. – Бібліогр.: с. 254-267. – ISBN 966-660-100-1.
 9. Мельник О.М., Юрченко В.І. Керівництво педагогічною практикою: діагностика і психологічна підтримка студентів // Освіта і управління. – 2000 (2001). – Т.4, №1-2.– С. 106-114.
 10. Кудіна В.В., Юрченко В.І. Психологія вищої школи: Курс лекцій / Київський славістичний ун- т; Національний педагогічний ун-т ім. М.Драгоманова. — К. : КСУ, 2004. — 176с.
 11. Юрченко В.І. Гуманістична психологія Г.С.Костюка // Рідна школа. – 1999.– №12. – С.25-27.
 12. Юрченко В.І. Етнопсихологічні чинники формування „Образу-Я” особистості // Рідна мова: Квартальник Українського вчительського товариства у Польщі. – Варшава: Ridna Mowa , 2010. – №13. – С. 35-39.
 13. Юрченко В.І. Оцінні ставлення в педагогічній взаємодії // Освіта і управління. –№4, т.2. –1998. – С.91-99.
 14. Юрченко В.І. Тривожність як прояв суперечливостей в "Я-концепції" майбутнього вчителя // Педагогіка і психологія. – 1997.– №1.– С.191-197.


Повний список публікацій знаходиться на сторінці: Друковані праці Юрченка В.І.‎


Контакти

e-mail: yrvi@ukr.net

Шаблон:Викладачі-дослідники з педагогіки і психології КДПІ імені О.М. Горького

Шаблон:Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка Шаблон:Київський університет імені Бориса Грінченка