Школа І-ІІІ ст. № 170 (Оболонський район)для студентів ПОм-1-18-2.4з

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Dfghj.jpg

Адреса: 04214 м. Київ, вул.Північна,8

Телефон: 411-52-68

E-mail: obolon_170@i.ua

Головною метою школи є:

 • забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти;
 • надання особистості можливості максимально розкрити власну індивідуальність, природні здібності, схильності та талант;
 • набути цілісну систему знань і понять про природу, суспільство і людину; сформувати власну громадянську позицію, почуття національної самосвідомості.

Головними завданнями школи є:

 • забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;
 • виховання громадянина України;
 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
 • формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;
 • виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;
 • розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
 • реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
 • виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;
 • створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

Діяльність школи №170 будується на принципах:

 • доступності;
 • гуманізму;
 • демократизму;
 • незалежності від політичних, громадських і релігійних об'єднань;
 • взаємозв'язку розумового, морального, фізичного і естетичного виховання;
 • рівності умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку;
 • органічного зв'язку з національною історією, культурою, традиціями;
 • диференціації змісту і форм освіти;
 • науковості;
 • розвиваючого характеру навчання;
 • гнучкості і прогностичності;
 • єдності і наступності;
 • безперервності і різноманітності;
 • поєднання державного управління і громадського самоврядування;