Шеянова Євгенія Анатоліївна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (фахова) практика студентки Шеянової Євгенії Анатоліївни VІ курсу другого (магістерського) освітнього рівня заочної форми навчання спеціальності 073 "Менеджмент" освітньої програми ' Факультету інформаційних технологій та управління.

Використання електронного деканату в системі Moodle

Першочерговим завданням Open Source проекту «Електронний деканат» є адаптація Moodle до особливостей організації навчального процесу у вітчизняних навчальних закладах, а в перспективі розробка гнучкої системи автоматизації бізнес-процесів у ВНЗ. Система розробляється як модуль системи дистанційного навчання Moodle і сама має розвинену модульну архітектуру, що дозволяє адаптувати її під потреби кожної організації без модифікації коду базової системи. Moodle дуже зручна для реалізації дистанційного навчання. Серед її достоїнств кроссплатформеність, дружній інтерфейс, велика довідкова система, широкий набір методів подачі матеріалу.