Хомич Оксана Олександрівна/ портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Хомич Оксана Олександрівна

Рік вступу

2017

Спеціальність

011 Освітні, педагогічні науки

Тема наукового дослідження

Підготовка вчителя початкової школи в Канаді (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)

Науковий керівник

Іванюк Г.І., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та психологі

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

1. Хомич, О. О. Соціально-економічні та демографічні чинники підготовки вчителя початкової школи Канади (1950-1974 рр.) [Текст] / О. О. Хомич // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018. – № 7 (81). – С. 38–50.

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

 1. Хомич О. О. Особливості навчання учнів початкових шкіл Канади / О. О. Хомич // Молодий вчений. - 2017. - № 11. - С. 460-465. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_11_112.
 2. Хомич О. О. Соціально-економічні та демографічні чинники підготовки вчителя початкової школи Канади (1950 – 1974 рр.) / О. О. Хомич // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. — 2018. — №7(81). – С. 38 - 50.
 3. Khomych Oksana. Technology «Book talk» in the work of a primary teacher in Canada and Ukraine. Scientific-methodical journal “Continuing professional education: theory and practice”. 2019. № 3(60). С. 76 – 81.
 4. Хомич О. О. Досвід Канади щодо навчання учнів початкових класів у контексті розбудови нової української школи. / О. О. Хомич // Молодий учений. — 2019. — №8(72). – С. 88 - 93.

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

 1. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: варіативність моделей неперервної педагогічної освіти», усна доповідь на тему «Підготовка вчителя початкових класів у Канаді (друга половина ХХ - початок ХХІ століття
 2. Всеукраїнська науково-практична конференція «Форми репрезентації джерел з історії освіти»;
 3. Всеукраїнська науково-практична конференція «Інновації у професійній підготовці педагога в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків»;
 4. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації».
 5. Всеукраїнська науково-практична конференція "Інновації у професійній підготовці педагога в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків"
 6. I Міжнародна науково-практична конференція "Освіта для ХХІ століття: виклики, проблеми, перспективи"</td> <td>Інноваційні моделі освітніх середовищ у закладах дошкільної та загальної середньої освіти (початкова школа"
 7. ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та євроінтеграції"

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність