Тютюма Тетяна Сергіївна / портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Тютюма Тетяна Сергіївна

2018

011 Освітні, педагогічні науки

Формування синтаксичної компетентності майбутніх учителів української мови і літератури з використанням інформаційно-комунікаційних технологій

Науковий керівник (Вінтонів Михайло Олексійович, доктор філологічних наук, професор)

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових виданнях

1) Типологійні вияви простого ускладненого речення крізь призму дидактичного аспекту // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Вип.2. Бердянськ : БДПУ, 2019. С. 310-318; 2) Використання мобільних технологій під час викладання синтаксису // Інноваційна педагогіка Вип. 17. Т.2. 2019. С.122- 125

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

1)Типологійні вияви простого ускладненого речення крізь призму дидактичного аспекту // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Вип.2. Бердянськ : БДПУ, 2019. С. 310-318 (Index Copernicus); 2)Використання мобільних технологій під час викладання синтаксису // Інноваційна педагогіка Вип. 17. Т.2. 2019. С.122- 125 (Index Copernicus);

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

І Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнарожною участю "Нова українська школа в умовах викликів сучасності" МДУ. м. Маріуполь. 11 квітня 2019 року

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність