Відмінності між версіями «Тимченко Катерина Іванівна»

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Рядок 1: Рядок 1:
 
 
 
'''Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі "Креативна Міжнародна Дитяча Школа (КМДШ)"''' ===
 
'''Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі "Креативна Міжнародна Дитяча Школа (КМДШ)"''' ===
 +
 +
ВИД ЗАКЛАДУ - Школа
 +
 +
КМДШ - це ліцензована приватна школа повного дня з поглибленим вивченням англійської мови. Головна мета школи – створити для кожної дитини навчальне середовище, в якому їй буде цікаво розвиватись та пізнавати світ.
 +
 +
Основні підходи організації навчальних процесів у школі:
 +
✅ Хвильові занурення (початкова школа)
 +
Протягом одного місяця усі навчальні предмети поєднані однією спільною темою.
 +
✅ Поглиблені знання
 +
Існують наукові клуби з різних предметів, які учень може обрати самостійно. Під час цих занять учні досліджують об’єкти, наукові явища, аналізують результати та формують висновки.
 +
✅ Креативність
 +
Процес навчання побудований на постійній зміні видів і форм діяльності - застосовуються методи робочих груп, міні-тренінгів, творчих проектів, майстер-класів.
 +
✅ Індивідуальний підхід до кожної дитини, враховуючи особисті здібності, ритми навчання, уподобання.
 +
✅ Інноваційність
 +
КМДШ офіційно входить до міжнародного рейтингу найінноваційніших шкіл світу Microsoft Showcase School та є членом Української коаліції STEM – освіти (Наука, Технології, Інженерія та Математика).
 +
✅ Інтегровані заняття
 +
На цих заняттях поєднуються матеріали з різних навчальних дисциплін. Такий підхід допомагає дитині сприймати науки у комплексній їх взаємодії.
 +
В школі проходять унікальні навчальні курси: фінансова грамотність, IT-Lab, арт-драма, творча майстерня, інтегрований курс з мистецтва, архітектури та філософії та ін.
 +
 +
Після закінчення школи учні отримують атестат державного зразка про загальну середню освіту.
 +
 +
На час шкільних канікул в КМДШ функціонують тематичні табори:
 +
* денні
 +
* виїзні
 +
* міжнародні
 +
 +
Декілька разів на рік діти мають можливість пройти двотижневе навчання в міжнародних школах за кордоном.
 +
Також в КМДШ функціонує Школа вихідного дня. Заняття проходять кожної суботи та мають навчально-пізнавальний характер. Щоразу діти досліджують певну тему, перевтілюються, грають та навіть мандрують у часі.
  
  
Рядок 9: Рядок 37:
 
Сторінка інстаграм: [[Сторінка інстаграм: |https://www.instagram.com/kmds.school/]]
 
Сторінка інстаграм: [[Сторінка інстаграм: |https://www.instagram.com/kmds.school/]]
  
''Інтерв’ю з керівником навчального закладу та його заступниками. Інтерв’ю з директоркою ПЗО «КМДШ» ''
+
''Інтерв’ю з керівником навчального закладу. Інтерв’ю з директоркою ПЗО «КМДШ» Фісуновою Л ''
  
Фісуновою Л. "Інформаційне середовище – засіб ефективної взаємодії учасників освітнього процесу: дітей, педагогів, батьків. У нашій школі проведено моніторинг компетентності вчителів у галузі інформаційно-комунікаційних технологій. Всі педагоги володіють навичками використання ІКТ на рівні "Початківець", вміють орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб і вимог сучасного високотехнологічного суспільства. Послідовне, систематичне впровадження в педагогічний процес ІКТ здатні не тільки розширити існуючий арсенал методичних засобів, але й повністю змінити існуючі форми навчання. Використання комп‘ютерних програм, електронних засобів навчального призначення значно підвищують якість навчання, але при використанні ІКТ в навчально-виховному процесі в загальноосвітніх навчальних закладах є типові проблеми: - недостатнє матеріально-технічне та науково-методичне забезпечення навчальних закладів; - недостатньо розроблені методики використання сучасних інформаційних технологій навчання у навчальному процесі під час вивчення усіх навчальних предметів; - недостатня підготовка педагогічних кадрів до використання в навчальному процесі засобів сучасних інформаційно-комунікаційних технологій; - відсутність у вчителів мотивації щодо використання сучасних інформаційних технологій навчання. В першу чергу, необхідно зазначити, що для успішного впровадження електронного навчання у шкільну освіту необхідно спроектувати та створити відповідне інформаційно-освітнє середовище, яке б враховувало наявні наукові дані в галузі психології та педагогіки. Для того,щоб це принесло свої зиски необхідно змінити масовий підхід до реалізації педагогічних технологій засобами ІКТ.”''
+
- Пані Лідіє, яка позиція нашої школи, стосовно засосуванння ІКТ в нашій школі?
 +
- Інформаційне середовище – засіб ефективної взаємодії учасників освітнього процесу: дітей, педагогів, батьків. У нашій школі проведено моніторинг компетентності вчителів у галузі інформаційно-комунікаційних технологій.
 +
- Яки рівень підготовки наших викладачів?
 +
Всі педагоги володіють навичками використання ІКТ на рівні "Початківець", вміють орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб і вимог сучасного високотехнологічного суспільства. Послідовне, систематичне впровадження в педагогічний процес ІКТ здатні не тільки розширити існуючий арсенал методичних засобів, але й повністю змінити існуючі форми навчання.
 +
- Який вплив ІКТ на освітній процес?
 +
Використання комп‘ютерних програм, електронних засобів навчального призначення значно підвищують якість навчання. Упровадження ІКТ в освітній процес покликане підвищити ефективність проведення уроків, звільнити вчителя від рутинної роботи, посилити привабливість подачі матеріалу, здійснити диференціацію видів завдань, а також урізноманітнити форми зворотного зв’язку. Використання сучасних технічних засобів для розв‘язання фахових завдань на базі отриманої комп‘ютерної підготовки є запорукою конкурентоспроможності майбутнього фахівця.  
  
Підтримує думку колег і пані Ірина(керівник освітнього центру "Insight")
 
  
"Упровадження ІКТ в освітній процес покликане підвищити ефективність проведення уроків, звільнити вчителя від рутинної роботи, посилити привабливість подачі матеріалу, здійснити диференціацію видів завдань, а також урізноманітнити форми зворотного зв’язку. Використання сучасних технічних засобів для розв‘язання фахових завдань на базі отриманої комп‘ютерної підготовки є запорукою конкурентоспроможності майбутнього фахівця. При масовому забезпеченні комп‘ютерами зберігається його індивідуальність, можливість отримання достовірної оцінки без великих затрат часу на проведення контролю. Головним для майбутнього фахівця в сучасному інформаційному середовищі є подальше використання комп‘ютерних технологій як методів та інструментів майбутньої педагогічної діяльності для розв‘язання задач предметної галузі.
+
З метою визначення рівня ІКТ-компетентності педагогів було проведено анкетування https://forms.gle/BhNAQXGgrwbdcwTF9
  
З метою визначення рівня ІКТ-компетентності педагогів було проведено анкетування [https://forms.gle/ro9gomeHaxD2A5xA7%20 https://forms.gle/ro9gomeHaxD2A5xA7 ]
+
Результати анкетування https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mdBlrxPOE5DmzYkhUWyEwsxOkrc-c9xxlO6qaaVFMhs/edit?usp=sharing
  
Результати анкетування
 
https://drive.google.com/file/d/1VZI9RgXHHYYeHhKGalMg4inCsfVUS2q_/view
 
https://drive.google.com/file/d/1GLy83GxVQySwIq1IIarLvlTuQw9Fx5DY/view
 
https://drive.google.com/file/d/1et6x0pamHyADbMO08Jx041TRQnxmTxfd/view
 
  
 
  Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення)
 
  Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення)
Рядок 28: Рядок 56:
  
 
- 4 комп’ютерних класи ( по 15 ноутбуків, смарт-дошка,проектор, ПК, колонки).
 
- 4 комп’ютерних класи ( по 15 ноутбуків, смарт-дошка,проектор, ПК, колонки).
 +
- Інтерактивна панель EDPRO TOUCH 65” - 10 шт (у тематичних кабінетах.)
 
- концертна зала (Стерео система, проектор, екран).
 
- концертна зала (Стерео система, проектор, екран).
 
-70 навчальних кабінетів (всі кабінети мають ноутбук, смарт-дошку,проектор,колонки та wi-fi зони, 18 планшетів).
 
-70 навчальних кабінетів (всі кабінети мають ноутбук, смарт-дошку,проектор,колонки та wi-fi зони, 18 планшетів).
Рядок 64: Рядок 93:
 
   Завдання 2
 
   Завдання 2
 
Блог консультацій Методичні поради для педагогів
 
Блог консультацій Методичні поради для педагогів
[https://annapovarkatetumchenko.blogspot.com/%20 https://annapovarkatetumchenko.blogspot.com/ ]
+
[https://annapovarkatetumchenko.blogspot.com/%20 https://annapovarkatetumchenko.blogspot.com/ ]
  
 
   Завдання 3
 
   Завдання 3
Рядок 73: Рядок 102:
 
Днями 14 педагогічних працівників КМДШ відвідали тренінг „Удосконалення професійної компетентності педагогів із використання інформаційно-комунікаційних технологій та ресурсів мережі Інтернет”. Педагоги виконували практичні завдання, використовуючи онлайн-сервіси Canva, Cacoo та Easel для створення презентацій, плакатів, схем та інфографіки.
 
Днями 14 педагогічних працівників КМДШ відвідали тренінг „Удосконалення професійної компетентності педагогів із використання інформаційно-комунікаційних технологій та ресурсів мережі Інтернет”. Педагоги виконували практичні завдання, використовуючи онлайн-сервіси Canva, Cacoo та Easel для створення презентацій, плакатів, схем та інфографіки.
  
Створено та перезентовано розрбку уроків за допомогою сервіса padlet.
+
Створено та перезентовано розрбку за допомогою сервіса padlet (презентовано на базі власних робіт з інтернетики https://uk.padlet.com/tymchenko_k_i/5f26cqg2puly).
  
 
У підсумку: підвищення якості освіти через упровадження та використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес;
 
У підсумку: підвищення якості освіти через упровадження та використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес;
Рядок 84: Рядок 113:
  
 
Проведено за підтримик адміністрації школи та освінього центру Інсайт
 
Проведено за підтримик адміністрації школи та освінього центру Інсайт
 +
Посилання на відгуки: https://drive.google.com/drive/folders/1vMQnm0ctk4Cb8shxGqyW75gme5xyzQWz?usp=sharing
  
 
  Завдання 4
 
  Завдання 4
 
' Методичні рекомендації щодо проектування інформаційного освітнього середовища установи.
 
' Методичні рекомендації щодо проектування інформаційного освітнього середовища установи.
  
Методичні рекомендації до проектування інформаційного освітнього середовища установи: формування єдиного інфор освітньогомаційного середовища на всіх рівнях із забезпеченням їх інтеграції; впровадити інформаційно-комунікаційні технології управління навчальним закладом; впровадити систему збирання, переробки інформації з різних напрямів навчально-виховного процесу; створити електронні бази даних педагогічних кадрів; розширити інформаційну взаємодію з іншими навчальними закладами. Методичні рекомендації до модернізації ІТ інфраструктури: організація та проведення тренінгів, семінарів для педагогічних працівників; проведення курсів, семінарів та майстер-класівдля удосконалення навичок роботи з комп'ютерною технікою.
+
Методичні рекомендації до модернізації ІТ інфраструктури: організація та проведення тренінгів, семінарів для педагогічних працівників (POWTOON зараз найочікуваніший колегами); проведення курсів, семінарів та майстер-класів для удосконалення навичок роботи з комп'ютерною технікою (Особливо із Інтерактивна панель EDPRO TOUCH 65”, дана річ не є широкорозповсюдженою, тому досвід роботи у всіх з нею невелий, хотілося б навчитися розкривати весь її потенціал).
  
Методичні рекомендації до формування ІК- компетентності співробітників та вчителів: навчання комп’ютерної грамотності всіх педагогічних працівників; організувати розумний і раціональний документообіг в межах однієї установи; використання ІКТ в навчанні, професійній діяльності та повсякденному житті; побудова інформаційних моделей й дослідження їх за допомогою засобів ІКТ.
+
Методичні рекомендації до формування ІКТ- компетентності співробітників та вчителів: організувати розумний і раціональний документообіг в межах однієї установи (є різнобій, адже частина працівників активно використовує Гугл-застосунки, частина - 365); використання ІКТ в навчанні, професійній діяльності та повсякденному житті.

Версія за 03:41, 12 грудня 2019

Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі "Креативна Міжнародна Дитяча Школа (КМДШ)" ===

ВИД ЗАКЛАДУ - Школа

КМДШ - це ліцензована приватна школа повного дня з поглибленим вивченням англійської мови. Головна мета школи – створити для кожної дитини навчальне середовище, в якому їй буде цікаво розвиватись та пізнавати світ.

Основні підходи організації навчальних процесів у школі: ✅ Хвильові занурення (початкова школа) Протягом одного місяця усі навчальні предмети поєднані однією спільною темою. ✅ Поглиблені знання Існують наукові клуби з різних предметів, які учень може обрати самостійно. Під час цих занять учні досліджують об’єкти, наукові явища, аналізують результати та формують висновки. ✅ Креативність Процес навчання побудований на постійній зміні видів і форм діяльності - застосовуються методи робочих груп, міні-тренінгів, творчих проектів, майстер-класів. ✅ Індивідуальний підхід до кожної дитини, враховуючи особисті здібності, ритми навчання, уподобання. ✅ Інноваційність КМДШ офіційно входить до міжнародного рейтингу найінноваційніших шкіл світу Microsoft Showcase School та є членом Української коаліції STEM – освіти (Наука, Технології, Інженерія та Математика). ✅ Інтегровані заняття На цих заняттях поєднуються матеріали з різних навчальних дисциплін. Такий підхід допомагає дитині сприймати науки у комплексній їх взаємодії. В школі проходять унікальні навчальні курси: фінансова грамотність, IT-Lab, арт-драма, творча майстерня, інтегрований курс з мистецтва, архітектури та філософії та ін.

Після закінчення школи учні отримують атестат державного зразка про загальну середню освіту.

На час шкільних канікул в КМДШ функціонують тематичні табори:

  • денні
  • виїзні
  • міжнародні

Декілька разів на рік діти мають можливість пройти двотижневе навчання в міжнародних школах за кордоном. Також в КМДШ функціонує Школа вихідного дня. Заняття проходять кожної суботи та мають навчально-пізнавальний характер. Щоразу діти досліджують певну тему, перевтілюються, грають та навіть мандрують у часі.


Головний сайт школи: https://www.creativeschool.com.ua/

Сторінка фейсбук: https://www.facebook.com/kmds.kiev/

Сторінка інстаграм: https://www.instagram.com/kmds.school/

Інтерв’ю з керівником навчального закладу. Інтерв’ю з директоркою ПЗО «КМДШ» Фісуновою Л

- Пані Лідіє, яка позиція нашої школи, стосовно засосуванння ІКТ в нашій школі? - Інформаційне середовище – засіб ефективної взаємодії учасників освітнього процесу: дітей, педагогів, батьків. У нашій школі проведено моніторинг компетентності вчителів у галузі інформаційно-комунікаційних технологій. - Яки рівень підготовки наших викладачів? - Всі педагоги володіють навичками використання ІКТ на рівні "Початківець", вміють орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб і вимог сучасного високотехнологічного суспільства. Послідовне, систематичне впровадження в педагогічний процес ІКТ здатні не тільки розширити існуючий арсенал методичних засобів, але й повністю змінити існуючі форми навчання. - Який вплив ІКТ на освітній процес? - Використання комп‘ютерних програм, електронних засобів навчального призначення значно підвищують якість навчання. Упровадження ІКТ в освітній процес покликане підвищити ефективність проведення уроків, звільнити вчителя від рутинної роботи, посилити привабливість подачі матеріалу, здійснити диференціацію видів завдань, а також урізноманітнити форми зворотного зв’язку. Використання сучасних технічних засобів для розв‘язання фахових завдань на базі отриманої комп‘ютерної підготовки є запорукою конкурентоспроможності майбутнього фахівця.


З метою визначення рівня ІКТ-компетентності педагогів було проведено анкетування https://forms.gle/BhNAQXGgrwbdcwTF9

Результати анкетування https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mdBlrxPOE5DmzYkhUWyEwsxOkrc-c9xxlO6qaaVFMhs/edit?usp=sharing


Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення)

Апаратне забезпечення.

- 4 комп’ютерних класи ( по 15 ноутбуків, смарт-дошка,проектор, ПК, колонки). - Інтерактивна панель EDPRO TOUCH 65” - 10 шт (у тематичних кабінетах.) - концертна зала (Стерео система, проектор, екран). -70 навчальних кабінетів (всі кабінети мають ноутбук, смарт-дошку,проектор,колонки та wi-fi зони, 18 планшетів). -учительська ( 6 ноутбуків, 9 кольорових принтера із можливістю сканування та копіювання). Бібліотека (4 ноутбуки, смарт-дошка,проектор, ПК, колонки)

Програмне забезпечення: • Microsoft office 365 • Windows • Антивірусні програми • Програми для вчителів та учнів • Дидактичні матеріали • Збірники (електронні) • Скарбниця знань • Сходинки до інформатики • Сервіси Google

Інформаційне забезпечення: Комп’ютерні або нові інформаційні технології навчання – це процеси підготовки і передачі інформації, засобом впровадження яких є комп’ютер.Застосування комп‘ютерних технологій змінює функції викладача щодоорганізації навчального процесу, активізації класу, налагодження робочихмісць, проведення інструктажу, індивідуального підходу до учнів, підготовкидо використання комп‘ютерних технологій. Інформаційно-освітнє середовище школи • сформований простір для комунікації • електронна пошта • електронна біблотека • медіатека • мережеві педагогічні спільноти • мультимедійні комплекти • Інтернет • Учбово-методичні матеріали

Навчально-наукове забезпечення: • навчальні плани; • державні стандарти освіти; • навчальні програми з усіх навчальних дисциплін; • підручники та навчальні посібники; • матеріали поточного та підсумкового контролю;

 Завдання 2

Блог консультацій Методичні поради для педагогів https://annapovarkatetumchenko.blogspot.com/

  Завдання 3

Тренінг з оволодіння сучасними ІКТ

Сьогодні новітні комп’ютерні технології запроваджуються в навчальний процес за допомогою електронних підручників, мультимедійних презентацій, прикладних програм навчального призначення, тестових робіт для самоперевірки тощо. Очевидно, що викладач, який діє в межах звичайної „крейдової технології” значно поступається колегам, які використовують у навчальному процесі новітні інформаційні технології.

Днями 14 педагогічних працівників КМДШ відвідали тренінг „Удосконалення професійної компетентності педагогів із використання інформаційно-комунікаційних технологій та ресурсів мережі Інтернет”. Педагоги виконували практичні завдання, використовуючи онлайн-сервіси Canva, Cacoo та Easel для створення презентацій, плакатів, схем та інфографіки.

Створено та перезентовано розрбку за допомогою сервіса padlet (презентовано на базі власних робіт з інтернетики https://uk.padlet.com/tymchenko_k_i/5f26cqg2puly).

У підсумку: підвищення якості освіти через упровадження та використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес;

• забезпечення доступу до знань та даних для кожного члена суспільства;

• розвиток інтелектуальних і творчих здібностей на базі індивідуалізації освіти;

• забезпечення випереджувального навчання фахівців.

Проведено за підтримик адміністрації школи та освінього центру Інсайт Посилання на відгуки: https://drive.google.com/drive/folders/1vMQnm0ctk4Cb8shxGqyW75gme5xyzQWz?usp=sharing

Завдання 4

' Методичні рекомендації щодо проектування інформаційного освітнього середовища установи.

Методичні рекомендації до модернізації ІТ інфраструктури: організація та проведення тренінгів, семінарів для педагогічних працівників (POWTOON зараз найочікуваніший колегами); проведення курсів, семінарів та майстер-класів для удосконалення навичок роботи з комп'ютерною технікою (Особливо із Інтерактивна панель EDPRO TOUCH 65”, дана річ не є широкорозповсюдженою, тому досвід роботи у всіх з нею невелий, хотілося б навчитися розкривати весь її потенціал).

Методичні рекомендації до формування ІКТ- компетентності співробітників та вчителів: організувати розумний і раціональний документообіг в межах однієї установи (є різнобій, адже частина працівників активно використовує Гугл-застосунки, частина - 365); використання ІКТ в навчанні, професійній діяльності та повсякденному житті.