Відмінності між версіями «Тимченко Катерина Іванівна»

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
(Створена сторінка: Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика)
 
Рядок 1: Рядок 1:
Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика
+
 +
'''Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі "Креативна Міжнародна Дитяча Школа (КМДШ)"''' ===
 +
 
 +
 
 +
Головний сайт школи: [[Головний сайт школи: |https://www.creativeschool.com.ua/ ]]
 +
 
 +
Сторінка фейсбук: [[Сторінка фейсбук: |https://www.facebook.com/kmds.kiev/]]
 +
 
 +
Сторінка інстаграм: [[Сторінка інстаграм: |https://www.instagram.com/kmds.school/]]
 +
 
 +
''Інтерв’ю з керівником навчального закладу та його заступниками. Інтерв’ю з директоркою ПЗО «КМДШ» ''
 +
 
 +
Фісуновою Л. "Інформаційне середовище – засіб ефективної взаємодії учасників освітнього процесу: дітей, педагогів, батьків. У нашій школі проведено моніторинг компетентності вчителів у галузі інформаційно-комунікаційних технологій. Всі педагоги володіють навичками використання ІКТ на рівні "Початківець", вміють орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб і вимог сучасного високотехнологічного суспільства. Послідовне, систематичне впровадження в педагогічний процес ІКТ здатні не тільки розширити існуючий арсенал методичних засобів, але й повністю змінити існуючі форми навчання. Використання комп‘ютерних програм, електронних засобів навчального призначення значно підвищують якість навчання, але при використанні ІКТ в навчально-виховному процесі в загальноосвітніх навчальних закладах є типові проблеми: - недостатнє матеріально-технічне та науково-методичне забезпечення навчальних закладів; - недостатньо розроблені методики використання сучасних інформаційних технологій навчання у навчальному процесі під час вивчення усіх навчальних предметів; - недостатня підготовка педагогічних кадрів до використання в навчальному процесі засобів сучасних інформаційно-комунікаційних технологій; - відсутність у вчителів мотивації щодо використання сучасних інформаційних технологій навчання. В першу чергу, необхідно зазначити, що для успішного впровадження електронного навчання у шкільну освіту необхідно спроектувати та створити відповідне інформаційно-освітнє середовище, яке б враховувало наявні наукові дані в галузі психології та педагогіки. Для того,щоб це принесло свої зиски необхідно змінити масовий підхід до реалізації педагогічних технологій засобами ІКТ.”''
 +
 
 +
Підтримує думку колег і пані Ірина(керівник освітнього центру "Insight")
 +
 
 +
"Упровадження ІКТ в освітній процес покликане підвищити ефективність проведення уроків, звільнити вчителя від рутинної роботи, посилити привабливість подачі матеріалу, здійснити диференціацію видів завдань, а також урізноманітнити форми зворотного зв’язку. Використання сучасних технічних засобів для розв‘язання фахових завдань на базі отриманої комп‘ютерної підготовки є запорукою конкурентоспроможності майбутнього фахівця. При масовому забезпеченні комп‘ютерами зберігається його індивідуальність, можливість отримання достовірної оцінки без великих затрат часу на проведення контролю. Головним для майбутнього фахівця в сучасному інформаційному середовищі є подальше використання комп‘ютерних технологій як методів та інструментів майбутньої педагогічної діяльності для розв‘язання задач предметної галузі.
 +
 
 +
З метою визначення рівня ІКТ-компетентності педагогів було проведено анкетування [https://forms.gle/ro9gomeHaxD2A5xA7%20 https://forms.gle/ro9gomeHaxD2A5xA7 ]
 +
 
 +
Результати анкетування
 +
https://drive.google.com/file/d/1VZI9RgXHHYYeHhKGalMg4inCsfVUS2q_/view
 +
https://drive.google.com/file/d/1GLy83GxVQySwIq1IIarLvlTuQw9Fx5DY/view
 +
https://drive.google.com/file/d/1et6x0pamHyADbMO08Jx041TRQnxmTxfd/view
 +
 
 +
Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення)
 +
Апаратне забезпечення.
 +
 
 +
- 4 комп’ютерних класи ( по 15 ноутбуків, смарт-дошка,проектор, ПК, колонки).
 +
- концертна зала (Стерео система, проектор, екран).
 +
-70 навчальних кабінетів (всі кабінети мають ноутбук, смарт-дошку,проектор,колонки та wi-fi зони, 18 планшетів).
 +
-учительська ( 6 ноутбуків, 9 кольорових принтера із можливістю сканування та копіювання).
 +
Бібліотека (4 ноутбуки, смарт-дошка,проектор, ПК, колонки)
 +
 
 +
Програмне забезпечення:
 +
• Microsoft office 365
 +
• Windows
 +
• Антивірусні програми
 +
• Програми для вчителів та учнів
 +
• Дидактичні матеріали
 +
• Збірники (електронні)
 +
• Скарбниця знань
 +
• Сходинки до інформатики
 +
• Сервіси Google
 +
 
 +
Інформаційне забезпечення:
 +
Комп’ютерні або нові інформаційні технології навчання – це процеси підготовки і передачі інформації, засобом впровадження яких є комп’ютер.Застосування комп‘ютерних технологій змінює функції викладача щодоорганізації навчального процесу, активізації класу, налагодження робочихмісць, проведення інструктажу, індивідуального підходу до учнів, підготовкидо використання комп‘ютерних технологій. Інформаційно-освітнє середовище школи
 +
• сформований простір для комунікації
 +
• електронна пошта
 +
• електронна біблотека
 +
• медіатека
 +
• мережеві педагогічні спільноти
 +
• мультимедійні комплекти
 +
• Інтернет
 +
• Учбово-методичні матеріали
 +
 
 +
Навчально-наукове забезпечення:
 +
• навчальні плани;
 +
• державні стандарти освіти;
 +
• навчальні програми з усіх навчальних дисциплін;
 +
• підручники та навчальні посібники;
 +
• матеріали поточного та підсумкового контролю;
 +
 
 +
  Завдання 2
 +
Блог консультацій Методичні поради для педагогів
 +
[https://annapovarkatetumchenko.blogspot.com/%20 https://annapovarkatetumchenko.blogspot.com/ ]
 +
 
 +
  Завдання 3
 +
Тренінг з оволодіння сучасними ІКТ
 +
 
 +
Сьогодні новітні комп’ютерні технології запроваджуються в навчальний процес за допомогою електронних підручників, мультимедійних презентацій, прикладних програм навчального призначення, тестових робіт для самоперевірки тощо. Очевидно, що викладач, який діє в межах звичайної „крейдової технології” значно поступається колегам, які використовують у навчальному процесі новітні інформаційні технології.
 +
 
 +
Днями 14 педагогічних працівників КМДШ відвідали тренінг „Удосконалення професійної компетентності педагогів із використання інформаційно-комунікаційних технологій та ресурсів мережі Інтернет”. Педагоги виконували практичні завдання, використовуючи онлайн-сервіси Canva, Cacoo та Easel для створення презентацій, плакатів, схем та інфографіки.
 +
 
 +
Створено та перезентовано розрбку уроків за допомогою сервіса padlet.
 +
 
 +
У підсумку: підвищення якості освіти через упровадження та використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес;
 +
 
 +
• забезпечення доступу до знань та даних для кожного члена суспільства;
 +
 
 +
• розвиток інтелектуальних і творчих здібностей на базі індивідуалізації освіти;
 +
 
 +
• забезпечення випереджувального навчання фахівців.
 +
 
 +
Проведено за підтримик адміністрації школи та освінього центру Інсайт
 +
 
 +
Завдання 4
 +
' Методичні рекомендації щодо проектування інформаційного освітнього середовища установи.
 +
 
 +
Методичні рекомендації до проектування інформаційного освітнього середовища установи: формування єдиного інфор освітньогомаційного середовища на всіх рівнях із забезпеченням їх інтеграції; впровадити інформаційно-комунікаційні технології управління навчальним закладом; впровадити систему збирання, переробки інформації з різних напрямів навчально-виховного процесу; створити електронні бази даних педагогічних кадрів; розширити інформаційну взаємодію з іншими навчальними закладами. Методичні рекомендації до модернізації ІТ інфраструктури: організація та проведення тренінгів, семінарів для педагогічних працівників; проведення курсів, семінарів та майстер-класівдля удосконалення навичок роботи з комп'ютерною технікою.
 +
 
 +
Методичні рекомендації до формування ІК- компетентності співробітників та вчителів: навчання комп’ютерної грамотності всіх педагогічних працівників; організувати розумний і раціональний документообіг в межах однієї установи; використання ІКТ в навчанні, професійній діяльності та повсякденному житті; побудова інформаційних моделей й дослідження їх за допомогою засобів ІКТ.

Версія за 06:37, 5 грудня 2019

Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі "Креативна Міжнародна Дитяча Школа (КМДШ)" ===


Головний сайт школи: https://www.creativeschool.com.ua/

Сторінка фейсбук: https://www.facebook.com/kmds.kiev/

Сторінка інстаграм: https://www.instagram.com/kmds.school/

Інтерв’ю з керівником навчального закладу та його заступниками. Інтерв’ю з директоркою ПЗО «КМДШ»

Фісуновою Л. "Інформаційне середовище – засіб ефективної взаємодії учасників освітнього процесу: дітей, педагогів, батьків. У нашій школі проведено моніторинг компетентності вчителів у галузі інформаційно-комунікаційних технологій. Всі педагоги володіють навичками використання ІКТ на рівні "Початківець", вміють орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб і вимог сучасного високотехнологічного суспільства. Послідовне, систематичне впровадження в педагогічний процес ІКТ здатні не тільки розширити існуючий арсенал методичних засобів, але й повністю змінити існуючі форми навчання. Використання комп‘ютерних програм, електронних засобів навчального призначення значно підвищують якість навчання, але при використанні ІКТ в навчально-виховному процесі в загальноосвітніх навчальних закладах є типові проблеми: - недостатнє матеріально-технічне та науково-методичне забезпечення навчальних закладів; - недостатньо розроблені методики використання сучасних інформаційних технологій навчання у навчальному процесі під час вивчення усіх навчальних предметів; - недостатня підготовка педагогічних кадрів до використання в навчальному процесі засобів сучасних інформаційно-комунікаційних технологій; - відсутність у вчителів мотивації щодо використання сучасних інформаційних технологій навчання. В першу чергу, необхідно зазначити, що для успішного впровадження електронного навчання у шкільну освіту необхідно спроектувати та створити відповідне інформаційно-освітнє середовище, яке б враховувало наявні наукові дані в галузі психології та педагогіки. Для того,щоб це принесло свої зиски необхідно змінити масовий підхід до реалізації педагогічних технологій засобами ІКТ.”

Підтримує думку колег і пані Ірина(керівник освітнього центру "Insight")

"Упровадження ІКТ в освітній процес покликане підвищити ефективність проведення уроків, звільнити вчителя від рутинної роботи, посилити привабливість подачі матеріалу, здійснити диференціацію видів завдань, а також урізноманітнити форми зворотного зв’язку. Використання сучасних технічних засобів для розв‘язання фахових завдань на базі отриманої комп‘ютерної підготовки є запорукою конкурентоспроможності майбутнього фахівця. При масовому забезпеченні комп‘ютерами зберігається його індивідуальність, можливість отримання достовірної оцінки без великих затрат часу на проведення контролю. Головним для майбутнього фахівця в сучасному інформаційному середовищі є подальше використання комп‘ютерних технологій як методів та інструментів майбутньої педагогічної діяльності для розв‘язання задач предметної галузі.

З метою визначення рівня ІКТ-компетентності педагогів було проведено анкетування https://forms.gle/ro9gomeHaxD2A5xA7

Результати анкетування https://drive.google.com/file/d/1VZI9RgXHHYYeHhKGalMg4inCsfVUS2q_/view https://drive.google.com/file/d/1GLy83GxVQySwIq1IIarLvlTuQw9Fx5DY/view https://drive.google.com/file/d/1et6x0pamHyADbMO08Jx041TRQnxmTxfd/view

Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення)

Апаратне забезпечення.

- 4 комп’ютерних класи ( по 15 ноутбуків, смарт-дошка,проектор, ПК, колонки). - концертна зала (Стерео система, проектор, екран). -70 навчальних кабінетів (всі кабінети мають ноутбук, смарт-дошку,проектор,колонки та wi-fi зони, 18 планшетів). -учительська ( 6 ноутбуків, 9 кольорових принтера із можливістю сканування та копіювання). Бібліотека (4 ноутбуки, смарт-дошка,проектор, ПК, колонки)

Програмне забезпечення: • Microsoft office 365 • Windows • Антивірусні програми • Програми для вчителів та учнів • Дидактичні матеріали • Збірники (електронні) • Скарбниця знань • Сходинки до інформатики • Сервіси Google

Інформаційне забезпечення: Комп’ютерні або нові інформаційні технології навчання – це процеси підготовки і передачі інформації, засобом впровадження яких є комп’ютер.Застосування комп‘ютерних технологій змінює функції викладача щодоорганізації навчального процесу, активізації класу, налагодження робочихмісць, проведення інструктажу, індивідуального підходу до учнів, підготовкидо використання комп‘ютерних технологій. Інформаційно-освітнє середовище школи • сформований простір для комунікації • електронна пошта • електронна біблотека • медіатека • мережеві педагогічні спільноти • мультимедійні комплекти • Інтернет • Учбово-методичні матеріали

Навчально-наукове забезпечення: • навчальні плани; • державні стандарти освіти; • навчальні програми з усіх навчальних дисциплін; • підручники та навчальні посібники; • матеріали поточного та підсумкового контролю;

 Завдання 2

Блог консультацій Методичні поради для педагогів

https://annapovarkatetumchenko.blogspot.com/ 
  Завдання 3

Тренінг з оволодіння сучасними ІКТ

Сьогодні новітні комп’ютерні технології запроваджуються в навчальний процес за допомогою електронних підручників, мультимедійних презентацій, прикладних програм навчального призначення, тестових робіт для самоперевірки тощо. Очевидно, що викладач, який діє в межах звичайної „крейдової технології” значно поступається колегам, які використовують у навчальному процесі новітні інформаційні технології.

Днями 14 педагогічних працівників КМДШ відвідали тренінг „Удосконалення професійної компетентності педагогів із використання інформаційно-комунікаційних технологій та ресурсів мережі Інтернет”. Педагоги виконували практичні завдання, використовуючи онлайн-сервіси Canva, Cacoo та Easel для створення презентацій, плакатів, схем та інфографіки.

Створено та перезентовано розрбку уроків за допомогою сервіса padlet.

У підсумку: підвищення якості освіти через упровадження та використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес;

• забезпечення доступу до знань та даних для кожного члена суспільства;

• розвиток інтелектуальних і творчих здібностей на базі індивідуалізації освіти;

• забезпечення випереджувального навчання фахівців.

Проведено за підтримик адміністрації школи та освінього центру Інсайт

Завдання 4

' Методичні рекомендації щодо проектування інформаційного освітнього середовища установи.

Методичні рекомендації до проектування інформаційного освітнього середовища установи: формування єдиного інфор освітньогомаційного середовища на всіх рівнях із забезпеченням їх інтеграції; впровадити інформаційно-комунікаційні технології управління навчальним закладом; впровадити систему збирання, переробки інформації з різних напрямів навчально-виховного процесу; створити електронні бази даних педагогічних кадрів; розширити інформаційну взаємодію з іншими навчальними закладами. Методичні рекомендації до модернізації ІТ інфраструктури: організація та проведення тренінгів, семінарів для педагогічних працівників; проведення курсів, семінарів та майстер-класівдля удосконалення навичок роботи з комп'ютерною технікою.

Методичні рекомендації до формування ІК- компетентності співробітників та вчителів: навчання комп’ютерної грамотності всіх педагогічних працівників; організувати розумний і раціональний документообіг в межах однієї установи; використання ІКТ в навчанні, професійній діяльності та повсякденному житті; побудова інформаційних моделей й дослідження їх за допомогою засобів ІКТ.