Степаненко Леся Андріївна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Версія від 17:06, 23 листопада 2018; Lastepanenko.pi17 (обговореннявнесок)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Степаненко Лесі Андріївни VІ курсу Педагогічного інституту заочної форми навчання освітній рівень: другий (магістерський) спеціальності «Дошкільна освіта».

База для проведення практики: ЗДО № 752 (Деснянський район)

Здо752.jpg

Адреса: проспект Маяковського 4д

Район: Деснянський

Телефон: (044) 546-84-60

На ділянці розміщено 11 ігрових майданчиків з обладнанням (тіньові навіси, пісочниці), спортивний майданчик, майданчик з вивчення правил дорожнього руху)

В установі є 11 груп для дітей від 1-го до 6-ти років.

Директор: Роздобудько Ольга Віталіївна

Режим роботи: з 7:00 до 19:00

В закладі освіти працюють:

• 17 вихователів

• Методист

• Психолог

• 2 інструктори з фізкультури

• 2 музичних керівника

'Аналіз ІТ-інфраструктури навчального закладу:'

• 3 персональні комп’ютери

• 1 ноутбуки

• 1 принтер-сканер

• 1 ксерокс

• 2 аудіо-програвачі

Застосування ІКТ для реалізації таких завдань:

• робота з документацією

• підговка до занять

• розробка презентацій для проведення семінарів, тренінгів, метод-об’єднань, тощо.

• спілкування з батьками

• ділитись новинами життя ЗДО

• робота в освітній мережі

Анкета для вихователів:

ІКТ.Рівень володіння вихователів

Анкета для вихователів

1. Чи володієте Ви комп'ютером ?

Так

Ні

Знаю як користуватись,але не користуюсь

2. Оцініть вміння користуватись комп"ютером?

Не володіюі сторонньою допомогою

задовільно

Добре

Досконало

Володію і можу навчити інших

3.Як часто для своєї професійної діяльності Ви працюєте за комп'ютером?

Щодня

1раз в тиждень

1 раз в місяць

Не використовую в роботі

4. У яких із запропонованих варіантів Ви використовуєте ІКТ (може бути кілька варіантів відповіді):

При підготовці до освітньої діяльності;

Під час освітньої діяльності;

При оформленні розвиваючого середовища групи і дитячого садка (виготовленні буклетів, колажів, вітальних листівок, грамот, запрошень і т. п.)

При проведенні відкритих заходів (з дітьми і педагогами); оформлення документації;

Розміщення своїх розробок або результатів заходів (проведених Вами) в інформаційному середовищі (сайти педагогічних спільнот)

розробка дидактичних матеріалів на комп'ютері (презентацій, роздаткового матеріалу і т. П.) для самоосвіти;

інше

5.Оцініть свою готовність до роботи з інтерактивними засобами

Я повністю готова працювати з Інтерактивної дошкою.

У мене є готові програмні засоби: електронні тренажери, тести, необхідні Інтернет-сайти

Поки нічого не знаю про програми, з якими треба працювати на цій дошці, готова навчитися

Не бачу необхідності в інтерактивних засобах

6. Які проблеми виникають при використанні ІКТ? (може бути кілька відповідей)

Не досить володію ІКТ

Не знаю до кого звернутися за допомогою

Не досить сформована матеріально-технічна база ДНЗ

Не вистачає робочого часу

Немає необхідності використовувати ІКТ у своїй роботі, волію традиційні методи і форми роботи

7. Ваші побажання щодо створення умов в ЗДО для використання ІКТ.


Завдання 2 Проведено семінар на тему: Зростаємо професійно ІКТ у навчально -виховному процесі

Сучасний період розвитку суспільства характеризується сильним впливом на нього інформаційно - комунікаційних технологій (ІКТ), які проникають в усі сфери людської діяльності, забезпечують поширення інформаційних потоків у суспільстві і утворюють глобальний інформаційний простір. Невід'ємною і важливою частиною цих процесів є комп'ютеризація освіти. Зараз в Україні йде становлення нової системи освіти, орієнтованої на входження у світовий інформаційно-освітній простір. Цей процес супроводжується істотними змінами в педагогічній теорії і практиці навчально-виховного процесу, пов'язаними із внесенням коректив у зміст технологій навчання, які повинні бути адекватними сучасним технічним можливостям і сприяти гармонійному входженню дитини в інформаційне суспільство. Комп'ютерні технології покликані стати невід'ємною частиною цілісного освітнього процесу, значно підвищувати його ефективність. Тому рівень комп'ютеризації разом з кадровим і методичним забезпеченням навчального процесу є вирішальним показником оцінювання дієздатності не тільки сучасної школи, а й дошкільного закладу. Інформаційне середовище – засіб ефективної взаємодії учасників освітнього процесу: дітей, педагогів, батьків. Основним призначенням служби інформаційного забезпечення є:

 формування інформаційного освітнього середовища закладу, поетапне вирішення задач інформатизації освіти;

 упровадження нових інформаційних технологій в освітній і управлінський процеси;

 інформаційно-методичне забезпечення навчально- виховного процесу;

 упровадження електронного документообігу. Використання ІКТ у навчально-виховному процесі Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі ДНЗ – це одна із самих нових та актуальних проблем у вітчизняній педагогіці.

Специфіка введення персонального комп'ютера у процес виховання дошкільників в Україні полягає в тому, що комп'ютери спочатку використовуються в сім'ї, а тільки пізніше в дитячому садку та школі - в умовах колективного виховання.


Комп'ютер же для педагогів може стати потужним технічним засобом навчання дітей. Використання комп'ютера дозволить розширити можливості педагога, створити базу для залучення дітей до комп'ютерних навчальних програм. На сьогоднішній день комп'ютерні програми, ігри, завдання у своїй роботі можуть застосовувати всі педагогічні працівники: вихователі, музичні керівники, психолог, методист. У багатьох іграх та програмах присутні елементи новизни, сюрпризності, незвичності, в них використовуються засоби заохочення, що так полюбляють діти. Застосування комп'ютерів, мультимедіа та інформаційних технологій у якості дидактичних засобів використовується для підвищення мотивації та індивідуалізації навчання, розвитку творчих здібностей дітей та для створення благополучного емоційного фону. Використання мультимедіа у навчанні не тільки збільшує швидкість передачі інформації дітям та підвищує рівень її засвоєння, а й сприяє розвитку таких процесів як увага, пам'ять, мислення, уява, мовлення, розвиває почуття кольору, композиції, бере участь у інтелектуальному, емоційному та моральному розвитку дітей. Новизна комп'ютера та інтерактивного обладнання відображаються в розширенні та збагаченні змісту знань, вмінь та навичок дитини, в інтенсифікації створення структурних комплексів інтелектуального та мотиваційно-емоційного характеру, у зміні динаміки процесу психічного розвитку. Важливо відзначити, що інформаційно – комунікаційні технології можна успішно використовувати як в освітній діяльності педагогів, так і в управлінській, методичній роботі, роботі психолога, комірника, завгоспа, медичної сестри.

Використання ІКТ в управлінській діяльності 1. Робота в міській освітній мережі ;

2. Розрахунок стажу роботи працівників;

3. Співпраця з дошкільними закладами інших міст України,Росії тощо;

4. Створення бази даних працівників ДНЗ, дітей та батьків;

5.Робота з документацією (звіти, інформація в різні органи,накази, довідки тощо)

6. Участь у форумах, чатах, конференціях;

7. Опрацювання нормативно-правової документації шляхом використання Інтернет;

8. Створення портфоліо педагогічних працівників;

9. Оформлення внутрішнього контролю за службами в електронному вигляді.

Використання ІКТ у методичній роботі 1. Оформлення ділової документації; 2.Проведення контрольно - аналітичної діяльності(підготовка схем аналізу, обробка даних, результативність у вигляді графіків, діаграм (атестація педагогів, рівень знань дітей з різних розділів програми тощо);

3. Робота в мережі Інтернет з питання самоосвіти та накопичення інформаційного матеріалу.

4.Оформлення атестаційних матеріалів;

5. Розробка презентацій до семінарів, методичних об’єднань, конференцій, педагогічних рад, консультацій для вихователів;

6. Використання мультимедійного супроводу в роботі з дітьми на заняттях, під час проведення свят та розваг, режимних моментів; у роботі з батьками (під час проведення консультацій, батьківських зборів, Днів відкритих дверей тощо);

7. Оформлення картотеки періодичних видань, облік методичної та художньої літератури;

8. Оформлення стендів, інформаційних куточків;

9. Оформлення буклетів, ППД роботи кращих вихователів,матеріалів для участі в різноманітних конкурсах.

10. Накопичення ілюстративних матеріалів для випуску санбюлетнів, порад для батьків, оформлення презентацій, буклетів.

11. Обмін досвідом роботи з іншими педагогічними колективами.

Використання ІКТ у психологічній роботі 1. Оформлення ділової документації;

2. Оформлення інформаційного куточка для педагогів та батьків; 3. Діагностування педагогів з використанням комп’ютерних діагностичних методик (тести Люшера, Равена, Векслера);

4. Діагностування дітей за допомогою комп’ютерних методик;

5. Обробка даних результатів проведених досліджень у вигляді схем, діаграм;

6. Корекційно-розвивальна робота з дітьми за допомогою розвивальних програм;

7. Розробка презентацій для виступу на семінарах,конференціях, батьківських зборах;

8. Використання мультимедійного супроводу при проведенні тренінгів, психологічних ігор тощо.


Інтенсивний розвиток інформаційних і комп'ютерних технологій, загальна комп'ютеризація закладів освіти, швидке збільшення парку домашніх комп'ютерів, порівняно простий доступ у світову комп'ютерну мережу Інтернет робить дуже актуальним створення спеціалізованих сайтів для дітей. Портал садка доступний для різних груп користувачів засобами Інтернет-технологій. Цей інформаційний ресурс призначений для надання дітям, їх батькам, педагогам різноманітної інформації про історію закладу, педагогічний колектив, про останнім події, що відбулися. Він надає можливість спілкування батьків і педагогів. Тут можна дізнатися про результати інноваційної діяльності садка, про зміцнення його матеріально-технічної бази. Окрім цього сайт ДНЗ або інших освітніх установ може стати для батьків джерелом інформації навчального, методичного або виховного характеру. На сторінках таких сайтів батьки можуть отримати інформацію про методи зміцнення здоров'я дітей, їх безпеку, правила поведінки дитини в сім'ї та в суспільстві, корисні поради з навчання і виховання дошкільників. Телекомунікації дозволять батькам у реальному режимі часу відстежувати освітньо – виховний процес своїх дітей, отримувати інформацію про проблеми, що виникають у навчанні і поради, спрямовані на усунення конкретних проблем у взаємодії з педагогом. Вирішення проблем формування професійної компетентності педагога в умовах інформатизації сучасної освіти потребує змін змісту наявної підготовки педагогічних кадрів та створення належних організаційно-педагогічних умов для впровадження сучасних комп'ютерних та інформаційних технологій в освітньо-виховний процес. Саме тому вихователі – методисти повинні використовувати різні форми роботи з педагогами:

 тижні педагогічної майстерності, у межах яких педагоги проводять відкриті покази, на яких представляють успішний досвід упровадження інформаційних технологій в освітній процес;

 майстер – класи, де вихователі вчаться методам і прийомам роботи з дітьми з використанням інформаційних технологій;

 педагогічні майстерні та наставництво, роботу в парах, де педагоги спілкуються та переймають досвід тих вихователів, які можуть посприяти в освоєнні та застосуванні нових технологій;

 навчальні та тематичні семінари, які проводить вихователь – методист з метою удосконалення вмінь та навичок вихователів. Наприклад: «Як створити мультимедійну презентацію», «Підготовка наочних та дидактичних матеріалів засобами Інтернет» тощо. Адміністрація закладу може також організувати та провести в дошкільному закладі такі конкурси:

 цифрових презентацій «Моя група»;

 електронних методичних матеріалів і презентацій для занять;

 інформаційних буклетів для батьків;

 електронних групових газет тощо.

У результаті впровадження в роботу дошкільних навчальних закладів ІКТ можна очікувати такі результати:

1. Підвищення ефективності процесу навчання.

2. Активізація пізнавальної діяльності дітей.

3. Підвищення рівня професійної майстерності педагогів.

4. Виявлення рівня психолого-педагогічної компетенції батьків.

5. Створення єдиного інформаційного середовища.

6. Створення активної, працездатної системи підтримки сімейного виховання, через використання інформаційно – комп’ютерних технологій.

7. Забезпечення активної участі батьків у освітньо-виховному процесі ДНЗ.

8. Підвищення педагогічної культури членів родин вихованців


Керівники, методисти та вихователі дошкільних закладів багато працюють і майже весь свій вільний час присвячують підготовкам до занять, свят, показових занять, нарад, батьківських зборів тощо. Але попри всю свою завантаженість, всі вони хотіли б навчатись чогось новому. Саме тому, було проведено тренінг на тему "Навчаємось онлайн".

231118Степаненкосемінар.jpg


Завдання 3

https://calendar.google.com/calendar?cid=bGVzaXVzaGFzdGVwYUBnbWFpbC5jb20

Завдання 4

Рекомендації щодо використання ІКТ в дошкільному навчальному закладі

• формування медіатеки та впровадження локальних мережних навчальних програмних комплексів;

• створення єдиної інформаційної бази навчального закладу;

• створення індивідуальних портфоліо керівництва та педагогів;

• оновлення віртуального методичного кабінету;

• створення корпоративної почти.

• тижні педагогічної майстерності, у межах яких педагоги проводять відкриті покази, на яких представляють успішний досвід упровадження інформаційних технологій в освітній процес;

• педагогічні майстерні та наставництво, роботу в парах, де педагоги спілкуються та переймають досвід тих вихователів, які можуть посприяти в освоєнні та застосуванні нових технологій;

• навчальні та тематичні семінари, які проводить вихователь – методист з метою удосконалення вмінь та навичок вихователів. Наприклад: «Як створити мультимедійну презентацію», «Підготовка наочних та дидактичних матеріалів засобами Інтернет»

• Розробка онлайн курсів

• самоосвіта

• придбання комп'ютерів на групи;

• закупівля Smart Board;

• встановлення Wi-fi роутера для поширення Інтернету на всю територію садочку

Завдання 5

Інформація про заклад в якому проходила практику:

    ЗДО№752
Адреса: проспект Маяковського 4д

Район: Деснянський

Телефон: (044) 546-84-60

На ділянці розміщено 11 ігрових майданчиків з обладнанням (тіньові навіси, пісочниці), спортивний майданчик, майданчик з вивчення правил дорожнього руху)

В установі є 11 груп для дітей від 1-го до 6-ти років.

Директор: Роздобудько Ольга Віталіївна

Режим роботи: з 7:00 до 19:00

В закладі освіти працюють:

• 17 вихователів

• Методист

• Психолог

• 2 інструктори з фізкультури

• 2 музичних керівника