Сотникова Валентина Євгенівна/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Сотникова Валентина Євгенівна

Рік вступу

2018

Спеціальність

035 Філологія

Тема наукового дослідження

Інтертекст і контекст творчості Володимира Базилевського

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Гальчук Оксана Василівна, доктор філологічних наук, професор, доцент кафедри світової літератури Київського університету імені Бориса Грінченка

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Сотникова В.Є. Поетична історіософія Володимира Базилевського / В. Є. Сотникова // Молодий вчений. - 2018. - № 4(1). - С. 348-353. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_4%281%29__82

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

  • Міжнародна наукова конференція «Літературний процес: моделі, матриці, категорії» (05.04.2019, Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ).
  • Всеукраїнський науково-теоретичний семінар для молодих учених пам’яті Ніли Зборовської (12.11.2019, Інститут літератури імені Т.Г. Шевченка, м. Київ).

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність