Сосік ольга даніїлівна/портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Сосік Ольга Даніїлівна

Курсивний текст===Рік вступу===

2018

Спеціальність

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Тема наукового дослідження

Творчість Вільгельма Котарбінського у контексті декадансу та символізму в образотворчому мистецтві Європи

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Школьна Ольга Володимирівна, доктор мистецтвознавства, професор

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Статті у закордонних виданнях

  • Сосік, Ольга Даніїлівна (2019) Trends in fine art, as exemplified by the legacy of w. Kotarbiński, and architecture of the late 19th and early 20th centuries Przestrzeń/Urbanistyka/Architektura (1). с. 7-16. ISSN 2544-0853.

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

  • Сосік, Ольга Даніїлівна (2019) Мотиви декадансу в сучасному інтер'єрі In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Дизайн-освіта як галузь креативних індустрій», 18–19 квітня 2019, Київ, Україна.
  • Сосік, Ольга даніїлівна (2019) Декілька штрихів до атрибуції робіт Вільгельма Котарбінського In: Культурні та мистецьки студії XXI століття: науково-практичне партнерство, 06 червня 2019, Київ, Україна.
  • Сосік, Ольга даніїлівна(2019) Методологічні проблеми вивчення декадансу в українському образотворчому мистецтві In: Проблеми методології сучасного мистецтвознавства та культурології, 06–07 листопада 2019, Київ, Україна.

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність