Солома

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Словник Грінченка

Соло́ма, -ми, ж. Солома. Ум. Солімка, солімочка, соломка, соло́мочка. Аби оснівка, потканнячко солімка. Ном. № 7547.

Сучасні словники

1. Солома- сухі світло-жовті стебла злакових рослин, що залишаються після обмолоту і які використовують як корм скотині, паливо, а також для підстилки, покриття будівель і т. ін. (Словник української мови
Академічний тлумачний словник (1970—1980
)

a) [1]- plant fiber used e.g. for making baskets and hats or as fodder lexical domain: Substances - nouns denoting substances more generic terms: plant fiber / plant fibre = fiber derived from plants substance of: cushioning / padding = artifact consisting of soft or resilient material used to fill or give shape or protect or add comfort. b)Straw is an agricultural by-product, the dry stalks of cereal plants, after the grain and chaff have been removed. Straw makes up about half of the yield of cereal crops such as barley, oats, rice, rye and wheat. It has many uses, including fuel, livestock bedding and fodder, thatching and basket-making. It is usually gathered and stored in a straw bale, which is a bundle of straw tightly bound with twine or wire. Bales may be square, rectangular, or round, depending on the type of baler used. c) [2]- roln. łodygi i liście dojrzałych zbóż po wymłóceniu ziarna. I nawet lew będzie jadł słomę tak jak byk.Переклад: "Лев буде кормитись соломою, як бик".

2. Солома - стебла злакових рослин на корені. (Словник української мови Академічний тлумачний словник (1970—1980))

Цікаво знати

Етимологія Походить від дав-рос. солома, церк.-слов. Слама. Суч: укр. солома, білор. солома, болг. Слама, сербохорв. сла̏ма, словенська. sláma, чешск. sláma, словацькою. slama, польськ. słоmа, ст.-калюж., н.-калюж. słоmа. Праслав. * solma, родинно латвійська. salms «соломинка», ін-пруської. salme «солома», ін-в.-ньому. hаl (а) m «стебло», грец. κάλαμος м., καλάμη ж. «Очерет; стебло, соломина, солома», лат. culmus «соломина, стебло». Далі пов'язано з ін-інд. c̨alākas «стебло, колос», c̨ilas «колос, залишений у полі».

Солома використовується як паливо! Etymology Proceeds from the Russian-made. straw tserk. match. Slama. In present: Ukrainian. straw bilor. straw Bulgarian. Slama, serbohorv. slȁma, Slovenian. sláma, cheshsk. sláma, Slovak. slama, Polish. słoma, article-puddles., N.-puddles. słoma. Praslav. * Solma, akin Latvian. salms «straw" in-Prussian. salme «straw" in-VA-it. hal (a) m «stem" Greek. κάλαμος m., καλάμη same. "Cane; stem, straw, straw ", Latin. culmus «straw, stalk." Further, due to the in-ind. c̨alākas «stalk, ear», c̨ilas «ear, left in the field».

Straw used as fuel!

Лідером у використанні соломи в якості палива є Данія, в якій побудовано 8000 фермерських установок потужністю 0,1-1,0 МВт, 62 теплові станції потужністю 1-10 МВт і 9 комбінованих теплоелектростанцій. Крім Данії, солому використовують Австрія, Швеція, Фінляндія і Франція. В Україні потенціал використання соломи становить 4,3 млн. т у.п. на рік (близько 2% витрат палива), однак її застосування вимагає значних капіталовкладень. The leader in using straw as fuel is Denmark, which was built 8000 farm power plants 0.1-1.0 MW, 62 thermal plants with capacity of 1-10 MW and 9 combined power plants. Also of Denmark, straw use Austria, Sweden, Finland and France. In Ukraine, the potential use of straw is 4.3 million tons. per year (about 2% of fuel consumption), but its use requires significant investment.

Також солому можна використовувати в якості вихідної сировини для виробництва біогазу.

Зображення

Strohräder.jpg Straw.jpg


(Матвійчук Оксана, Павлова Анастасія,Концедайло Софія)

Див. також