Слєпушова Ангеліна Ігорівна/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Слєпушова Ангеліна Ігорівна

Рік вступу

2019

Спеціальність

035 Філологія

Тема наукового дослідження

Ідіолект персонажів американських анімаційних серіалів

Науковий керівник

Цапро Галина Юріївна, кандидат філологічних наук, доцент

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Слєпушова, Ангеліна Ігорівна (2018) Script-based analysis: characters in the animated sitcom The Simpsons. Наука ХХІ століття: виклики, пріоритети, перспективи досліджень: матеріали ІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції з міжнародною участю. С. 210–213.

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність