Відмінності між версіями «Саєнок Ангеліна Володимирівна»

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Рядок 97: Рядок 97:
 
== Розробка календаря ==
 
== Розробка календаря ==
 
https://calendar.google.com/calendar/r/day?tab=mc&pli=1&t=AKUaPmb6Zfmocy-IA_EKUCTu57wgrblaHJTRwuiGzvYlfco01bAx10F-8ZxnG2tN1vHLsNgo1rb2VIvJ0P1BfBGo3qsTwKp5pg%3D%3D
 
https://calendar.google.com/calendar/r/day?tab=mc&pli=1&t=AKUaPmb6Zfmocy-IA_EKUCTu57wgrblaHJTRwuiGzvYlfco01bAx10F-8ZxnG2tN1vHLsNgo1rb2VIvJ0P1BfBGo3qsTwKp5pg%3D%3D
 +
https://docs.google.com/forms/d/1hw1J2_Pcw7vxkyI40rS9f0K-yysBlz0rZPel2JBIDas/edit?usp=sharing
  
 
== Тренінг для вчителів ==
 
== Тренінг для вчителів ==

Версія за 23:57, 5 грудня 2019

</gallery> Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика

База практики Березанська ЗОШ №1 м.Березані

Керівник закладу Ігнатій Ольга Іванівна

Анкетування для вчителів Березанської ЗОШ №1

https://docs.google.com/forms/d/1hw1J2_Pcw7vxkyI40rS9f0K-yysBlz0rZPel2JBIDas/edit Результати анкетування.

https://docs.google.com/forms/d/1hw1J2_Pcw7vxkyI40rS9f0K-yysBlz0rZPel2JBIDas/edit?usp=sharing

Висновок. Після того як було проведено опитування,мною були зроблені деякі висновки. Школа потребує частково оновити обладнання. Кожен клас в молодшій школі має ноутбук,телевізор та інтерактивну дошку. Але середня і старша школи не у повністю оснащена ІКТ. Педагогічні працівники , зокрема вчителі, можуть і беруть участь у різноманітних тренінгах,повністю готові вчитися і використовувати ІКТ. Але опитування дало змогу зрозуміти ,що пед.працівників використовують сучасні інформаційні технології на уроках,удосконалюють та поглиблюють свої знання.

Інтервю з керівником закладу

https://www.youtube.com/watch?v=HdX4kYTpBIY&feature=youtu.be


Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу. ==

Інформаційне забезпечення:

Сайт http://berezan-school1.edukit.kiev.ua/

Програмне забезпечення:

Настільна операційна система Windows Пакет офісних програмних засобів Microsoft Office Professional Антивірусне програмне забезпечення IntuneOpen Антивіруси Google сервіси Сервіси Google Apps Education Edition Програми на уроки інформатики( Сходинки до інформатики, скарбниця знань)

Навчально-наукове забезпечення:

Навчальні посібники навчальні плани підручники методичні матеріали Держ.стандарт освіти

Апаратне забезпечення:

Компютери -28; Принтери, сканери - 5; Проектори - 4; Телевізори - 8; Ноутбуки - 9.

Висновок: Молодша школа має повне забезпечення підручниками та зошитами. На уроках діти мають змогу використовувати мережу інтернет,на уроках інформатики використовувати ноутбук, та мають доступ до мережі інтернет. Майже кожен кабінет оснащений технікою(ноутбуки,інтерактивні дошки ,проектори,телевізори тощо)

Методичні рекомендації

Проектування інформаційного освітнього середовища освітньої установи Однією з необхідних умов успішної реалізації модернізації освіти на сучасному етапі є формування єдиного інформаційного освітнього середовища на всіх рівнях із забезпеченням їх інтеграції. Первинного значення в цьому процесі набуває створення єдиного ІОС в кожній освітній установі. Інформатизація в навчальному закладі потребує не лише встановлення в ньому персональних комп’ютерів і навчання комп’ютерної грамотності – вона не відбуватиметься без перебудови всього процесу навчання на базі використання інформаційно-комунікаційних технологій, діяльності студентів, учнів і викладачів в умовах доступу до безмежного світу інформації. Створення єдиного освітнього інформаційного середовища сприяє розвитку навчальної, педагогічної, управлінської й обслуговуючої діяльності навчального закладу, де провідну роль відіграють інформаційно-комунікаційні технології, що дозволяють підвищити якість і доступність навчального процесу.

=== Для керівництва : === створити єдине інформаційне освітнє середовище навчального закладу; організувати розумний і раціональний документообіг в межах однієї установи, впровадити інформаційно-комунікаційні технології управління навчальним закладом; впровадити систему збирання, переробки інформації з різних напрямів навчально-виховного процесу; здійснити розгорнутий моніторинг навчальної діяльності закладу; створити електронні бази даних педагогічних кадрів; підтримувати сайт навчального закладу, Веб-сторінки навчальних проектів; розширити інформаційну взаємодію з іншими навчальними закладами; розвинути контакти соціального партнерства з іншими навчальними закладами.

=== Для викладачів : === організувати доступ до всієї нормативно-правової бази документів; використовувати програмне середовище, що формує інформаційний простір навчального закладу; здійснювати самостійне навчання; підвищувати кваліфікацію, брати участь у професійних об’єднаннях, семінарах, вебінарах, майстер-класах та ін. упроваджувати інформаційно-комунікаційні технології і ресурси мережі Інтернет на різних етапах традиційної системи навчання; створювати Інтернет-заняття, інтегровані уроки; розробляти і використовувати власне програмне забезпечення і цифрові освітні ресурси, формувати, використовувати медіатеки і т. ін.

=== Модернізаціїя ІТ інфраструктури === Підвищити рівень ІКТ-компетентності вчителів (проводити для них тренінги, семінари та давати можливість проходити курси для удосконалення своїх вмінь та навичок роботи з комп'ютерною технікою); Удосконалити програмний комплекс серверів і інструментів, які забезпечують світовий рівень керування ІТ-інфраструктурою, захисту даних і безпеки мережі; Удосконалити загальний аналіз діяльності навчального закладу, рішення для контролю звітності і створення звітів. Спрощення звітності й керування планами на майбутнє завдяки миттєвому доступу до інформації і докладному огляду джерел даних; Докупити необхідну кількість обладнання: комп'ютери, смарт-дошки та програмне забезпечення для цієї техніки. Формування ІК- компетентності вчителів, вихователів освітньої установи Вчителі навчального закладу у свой роботі використовують ІКТ майже щодня. Свторюють навчальний матреіал, працюють з різними освітніми сервісами. Але вчителі не в повній мірі ознайомлені з можливостями ІКТ в освітньому процесі. Тому для підвищення ІК-компетентності вчителів пропонуємо наступні заходи та форми роботи: відвідування навчально-практичних семінарів, тренінгів та дистанційних курсів Академії інноваційного розвитку освіти. Наприклад:

Google Classroom – онлайн клас для ефективного навчання Створення інтерактивних онлайнових вправ Веб-квести Проведення практичних занять для педагогічних працівників школи щодо оволодіння навичками роботи з персональним комп’ютером та роботи в мережі Інтернет Розробка засобів діагностики (таблиць, графіків, діаграм щодо розвитку освіти в школі тощо)

Розробка календаря

https://calendar.google.com/calendar/r/day?tab=mc&pli=1&t=AKUaPmb6Zfmocy-IA_EKUCTu57wgrblaHJTRwuiGzvYlfco01bAx10F-8ZxnG2tN1vHLsNgo1rb2VIvJ0P1BfBGo3qsTwKp5pg%3D%3D https://docs.google.com/forms/d/1hw1J2_Pcw7vxkyI40rS9f0K-yysBlz0rZPel2JBIDas/edit?usp=sharing

Тренінг для вчителів

[[ [[

IMG-73681ec46e87d30a20addfb5c3e4595c-V.jpg
IMG-73681ec46e87d30a20addfb5c3e4595c-V.jpg
IMG-194a8be025523071dec667651233bab2-V.jpg

]]