Савіцька Катерина Юріївна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Савіцької Катерини Юріївни VІ курсу Педагогічного інституту заочної форми навчання освітній рівень: другий (магістерський) спеціальності «Дошкільна освіта».

Завдання 1

Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі

Інтерв’ю з керівником навчального закладу ЗДО № 292 а його заступниками.

- Жанна Георгівна, на Вашу думку, чи важливо впроваджувати ІКТ в Дошкільному навчальному закладі? - Безперечно. Навчання з використанням інноваційних технологій якісно перевищує класичну освіту. Воно інтегрує процеси, які не можна об’єднувати в межах класичної освіти. Сучасне суспільство характеризується швидкими змінами в усіх сферах життя, що особливо впливає на розвиток інформаційного, зокрема й освітянського простору. Освітня сфера, яка є основоположницею формування світогляду, духовного становлення особистості, зазнає значних трансформаційних процесів. Простір, де стикаються нові цінності й технології, нові стилі життя, вимагає нових, сучасних освітніх підходів. Гуманізація освіти, її орієнтація на розкриття особистісного потенціалу зумовили виникнення й удосконалення нових освітніх технологій. Тому вимогою сьогодення стає апробація й упровадження інноваційних освітніх технологій у навчально-виховний процес. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року визначає запровадження освітніх інновацій як один із пріоритетних напрямів державної політики в освітній сфері. - Яку мету Ви ставите перед собою, впроваджуючи ІКТ? - Головна мета— створення в садочку електронного інформаційно-освітнього простору навчання, який би забезпечував ефективну мережеву взаємодію між усіма учасниками освітнього процесу — вихованцями, батьками й вихователями. Тому найважливішим завданням інформатизації освітнього простору є підготовка виховатилів і дітей із метою формування в них інформаційно-комунікаційних компетенцій, практичних навичок використання педагогічних програмних засобів нового покоління, можливостей швидкісної мережі Інтернет, у результаті чого у вихованців відбувається цілеспрямований розвиток навичок, пов’язаних з успішною адаптацією в суспільстві. - Яким чином педагогічні працівники використовують ІКТ в роботі з дітьми? - Вихователі використовують готові програмні педагогічні засоби, власні презентації, електронні проекти, забезпечуючи мультимедійний супровід на заняттях. Кожен із застосовуваних інформаційних компонентів має власні засоби й дидактичні можливості, що спрямовані на забезпечення оптимізації процесу навчання. Це дає можливість не лише вивчати світ за допомогою текстів і зображень, а й створити активне кероване комунікативне середовище, у якому здійснюємо навчальний процес. Використання електронних засобів навчання дає вихователям необмежену творчу свободу. Вони можуть самостійно обирати план проведення заняття, добирати додаткові матеріали, складати, розробляти завдання для здійснення як індивідуального, так і диференційованого підходів до вихованців. - Як Ви вважаєте, як ще можна використовувати ІКТ в садочку? - ІКТ ефективно й успішно використовують під час проведення уроків, різноманітних конкурсів, свят, інших виховних заходів. Стало традицією проводити батьківські збори з використанням мультимедійної техніки. Адміністрація садочку весь документообіг веде в електронному вигляді. Вихователі на високому професійному рівні оформлюють шкільну документацію, матеріали до конкурсів, занять, виховних заходів.

Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу

Апаратне забезпечення:

5 персональних комп’ютерів

4 ноутбуки

2 планшети

1 смарт-дошка

1 проектор

Програмне забезпечення:

-операційна система Windows 7;

-антивірусна програма Avast Professional Edition;

-робота з документами в Office 365;

-Wi-Fi.

Методичне:

технологія фізичного виховання дітей М.Єфименка;

елементи гуманістичної педагогіки В.А. Сухомлинсько;

технологія навчання ранньому читанню за Л.В.Шелестовою;

технологія психолого-педагогічного проектування (П3-технологія);

технологія розвитку творчої особистості (ТРВЗ).

проектні технології.

Завдання 2

Розробила сайт ЗДО №292 "Ягідка"

https://zaklad-doshkilnoji-osviti-292-yagidka.webnode.com.ua/


Завдання 3

Семінар (тренінг)

Семінар (тренінг) для співробітників / вчителів / вихователів з використання

ІКТ в освіті або виступ на вченій раді / педраді щодо можливостей онлайн навчання. Було проведено семінар для вихователів, метою якого було сформувати уявлення про роль Інтернет-ресурсів у

роботі сучасного вихователя, ознайомити з таксономією Блума та її застосуванням у розробці дидактичних матеріалів,

розширити уявлення вихователів про сучасні інтернет-ресурси, удосконалювати вміння використання інтернет-ресурсів

у роботі відповідно до вимог.

https://docs.google.com/document/d/1KJfffXILGHdroxDxJof_LKrDV86lBQ8azfVrvh8WIoY/edit

Завдання 4

Методичні рекомендації

Проблеми, які потребують розв’язання: 1.ДНЗ не забезбечено мультимедійним обладнанням навчальних аудиторій та не підключено до мережі Інтернет.

2.Недостатня ефективність використання наявної в ДНЗ комп’ютерної техніки в навчально-виховному процесі.

3.Підготовка педагогічних кадрів у галузі інформаційно-комунікаційних технологій.

4.Сервісне обслуговування комп’ютерної техніки навчального закладу.

Методичні рекомендації :

Модернізація ІТ інфраструктури: 1. Оновлення компьютерної бази

2. Придбання: кабелів HDMI, двох планшетних комп'ютерів, SMART Board

3. Збільшення радіусу дії wi-fi мережі

4. Оновлення програмного забезпечення

Формування ІК- компетентності вихователів освітньої установи:

1. Курси підвищення ІК-компетентності (за рівнями знань);

2. Система постійно діючих семінарів з питань вдосконалення навиків роботи на комп'ютері з різними програмами і вживання ІКТ в освітньому процесі;

3. Індивідуальні консультації за запитом;

4. Система проблемних семінарів на основі вивчення освітніх потреб у використанні ІКТ;

5. система майстер-класів, стажувань у педагогів компетентних в ІКТ.

6. система дистанційного навчання.Завдання 5

Розробила сайт ЗДО №292 "Ягідка"

https://zaklad-doshkilnoji-osviti-292-yagidka.webnode.com.ua/


Завдання 3

Семінар (тренінг)

Семінар (тренінг) для співробітників / вчителів / вихователів з використання 

ІКТ в освіті або виступ на вченій раді / педраді щодо можливостей онлайн навчання. Було проведено семінар для вихователів, метою якого було сформувати уявлення про роль Інтернет-ресурсів у

роботі сучасного вихователя, ознайомити з таксономією Блума та її застосуванням у розробці дидактичних матеріалів, 

розширити уявлення вихователів про сучасні інтернет-ресурси, удосконалювати вміння використання інтернет-ресурсів

у роботі відповідно до вимог.

https://docs.google.com/document/d/1KJfffXILGHdroxDxJof_LKrDV86lBQ8azfVrvh8WIoY/edit

Завдання 4

Методичні рекомендації

Проблеми, які потребують розв’язання: 1.ДНЗ не забезбечено мультимедійним обладнанням навчальних аудиторій та не підключено до мережі Інтернет.

2.Недостатня ефективність використання наявної в ДНЗ комп’ютерної техніки в навчально-виховному процесі.

3.Підготовка педагогічних кадрів у галузі інформаційно-комунікаційних технологій.

4.Сервісне обслуговування комп’ютерної техніки навчального закладу.

Методичні рекомендації :

Модернізація ІТ інфраструктури: 1. Оновлення компьютерної бази

2. Придбання: кабелів HDMI, двох планшетних комп'ютерів, SMART Board

3. Збільшення радіусу дії wi-fi мережі

4. Оновлення програмного забезпечення

Формування ІК- компетентності вихователів освітньої установи:

1. Курси підвищення ІК-компетентності (за рівнями знань);

2. Система постійно діючих семінарів з питань вдосконалення навиків роботи на комп'ютері з різними програмами і вживання ІКТ в освітньому процесі;

3. Індивідуальні консультації за запитом;

4. Система проблемних семінарів на основі вивчення освітніх потреб у використанні ІКТ;

5. система майстер-класів, стажувань у педагогів компетентних в ІКТ.

6. система дистанційного навчання.Завдання 5