Савіцька Катерина Юріївна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Савіцької Катерини Юріївни VІ курсу Педагогічного інституту заочної форми навчання освітній рівень: другий (магістерський) спеціальності «Дошкільна освіта».

==

Текст заголовка

==

Текст заголовка
====
==

Загальні відомості про ЗДО №295. Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі. Розмова з директором та його заступниками. Під час розмови директора закладу дошкільної освіти було зазначено, що необхідність застосування комп'ютерної техніки в освітньому процесі регламентовано нормативно-правовою базою. ІКТ успішно використовують під час проведення різноманітних конкурсів, свят, інших виховних заходів. Проводяться батьківські збори з використанням мультимедійної техніки. Адміністрація закладу дошкільної освіти документацію веде в електронному вигляді. Використовують вихователі показ презентацій на занняттях. Адміністрація закладу працює над активним залучення педагогів до використання інформаційних технологій не залежно від віку та вмінь користуватися комп'ютерною технікою. . Вихователь-методист працює в закладі менше місяця, вона окреслила основні свої майбутні напрямки діяльності в галузі застосування сучасних інформаційних технологій. Сучасна діяльність методистів поєднує існуючий педагогічний досвід з використанням сучасних технологій навчання. Ключову роль у процесі такого поєднання відіграють інформаційно-комунікаційні технології. Оскільки, впровадження інформаційно-комунікаційних технологій впливає на систему освіти, це викликає значні зміни в змісті, методах навчання. Перед сучасним вихователем постає проблема пошуку нового педагогічного інструменту. Саме тому в педагогічній діяльності виникає можливість використання ІКТ в якості потужного інструменту розвитку мотивації освітнього процесу, враховуючи велику та серйозну зацікавленість дітей комп'ютером. Було зазначено, що застосування комп'ютера, мультимедіа та інформаційних технологій у якості дидактичних засобів використовується для підвищення мотивації та індивідуалізації навчання, розвитку творчих здібностей дітей та для створення благополучного емоційного фону. Це дозволяє зробити заняття емоційно забарвленими, привабливими, викликають у дитини живий інтерес, є прекрасним наочним посібником і демонстраційним матеріалом, що сприяє хорошій результативності заняття. При розгляді, обстеженні і зоровому виділенні ознак і властивостей предметів, формуються способи зорового сприйняття, обстеження, виділення у предметному світі якісних, кількісних і просторово-часових ознак і властивостей, розвиваються зорова увага і зорова пам'ять. Впровадження сучасних інформаційних технологій в роботі дозволяє забезпечити: - оперативний доступ до інформації; - швидкий зворотній зв’язок та коригування роботи, можливість інтенсивної комунікації; - умови створення мотивації до роботи за рахунок активності у самоосвітній діяльності; - можливість надання постійних консультацій завдяки універсальності технологій Інтернет.

Технічне забезпечення: • комп'ютер – 4 шт; • ноутбук -5 шт; • проектор- 1шт; • інтерактивна дошка -2шт; • принтер -5 шт; Програмне забезпечення: • документації, • пакет Microsoft Office; • операційна система Windows XP; • Wi-Fi в кабінеті директора і вихователя-методиста.

Завдання 2

Розробила сайт ЗДО №293 "Ягідка" https://zaklad-doshkilnoji-osviti-292-yagidka.webnode.com.ua/


Завдання 3

Семінар (тренінг) для співробітників / вчителів / вихователів з використання ІКТ в освіті або виступ на вченій раді / педраді щодо можливостей онлайн навчання. Було проведено семінар для вихователів, метою якого було сформувати уявлення про роль Інтернет-ресурсів у роботі сучасного вихователя, ознайомити з таксономією Блума та її застосуванням у розробці дидактичних матеріалів, розширити уявлення вихователів про сучасні інтернет-ресурси, удосконалювати вміння використання інтернет-ресурсів у роботі відповідно до вимог.

https://docs.google.com/document/d/1KJfffXILGHdroxDxJof_LKrDV86lBQ8azfVrvh8WIoY/edit

Завдання 4

1.Рекомендуємо створити для працівників закладу корпоративну пошту (наприклад, Гугл) .

2.Створити базу електронних ресурсів для працівників закладу, таких як різноманітні онлайн курси, веб-ресурси для роботи з дітьми, електронна бібліотека тощо.

3.Забезпечити заклад різними програмами для дітей та педагогів.

4.Забезпечити кожну групову кімнату комп'ютером, якісним та швидкісним інтернетом.

5.Сприяти залученню ІТ спеціалістів до проведення семінарів-практикумів та тренінгів з працівниками закладу задля підвищення рівня їхньої ІК-компетентності.

Завдання 5