Рябчун О.П./портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Рябчун Олена Петрівна

Рік вступу

2019

Спеціальність

Кібербезпека

Тема наукового дослідження

Технологія інтелектуального управління інформаційною безпекою в умовах невизначеності впливу дестабілізуючих факторів

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

В.Л. Бурячок, доктор технічних наук, професор

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

1. АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ АПЕРИОДИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ СИСТЕМ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ. - Я.В. Невойт, Е.П. Рябчун, ВА Хорошко - сети, 2004.

2. СТРАТЕГІЯ ВИЗНАЧЕННЯ ГІПОТЕТИЧНОГО НАПРЯМУ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ НЕБЕЗПЕКИ ЗАГРОЗ ІНФОРМАЦІЙНІЙ БЕЗПЕЦІ. - Кібербезпека: освіта, наука, техніка 3 (3), 97-103, 2019.

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність