Рудницька Людмила Валентинівна/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Рудницька Людмила Валентинівна

Рік вступу: 2016

Спеціальність: 032 історія та археологія

Тема наукового дослідження: Рокитнівський скляний завод у контексті еволюції соціальної структури міста

Науковий керівник: Щербак Віталій Олексійович, доктор історичних наук, професор

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

===Участь у конференціях, у т.ч. закордонних: 1. Рудницька Л. Передумови будівництва скляного заводу в Рокитному Овруцького повіту Волинської губернії//Матеріали доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи», червень 2018 р., Конін-Ужгород-Дрогобич. С. 48-50. 2. Рудницька Л.В. Заснування "Товариства з обмеженою відповідальністю Рокитнівський скляний завод"//Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції "Інноваційний розвиток науки нового тисячоліття", 26-28 жовтня 2018 р., м. Хмельницький, Україна. С. 64-66. 3. Рудницька Л. Особливості соціального забезпечення та страхування Рокитнівськоо скляного заводу Ю. Розенберга//Міжнародна науково-практична конференція «Досягнення та проблеми у сфері суспільних наук у сучасному світі», 14–15 грудня 2018 р., м. Баку, Азербайджанська Республіка. 4. Рудницька Л. Формування освітнього середовища робітничого поселення с. Рокитне Волинської губернії напочатку ХХ століття//Матеріали IV-ї Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті. Діалог культур як чинник інтеграції", 28 лютого 2019 р.,Варшава – Ужгород – Херсон. 5. Рудницька Л. В. Діяльність єврейських доброчинних організацій в Рокитному в 30-х роках ХХ століття//Міжнародна науково-практична конференція "КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ СУСПІЛЬНИХ НАУК:ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДЛЯ УКРАЇНИ ТА КРАЇН ЄС",28–29 червня 2019 р., м. Бая-Маре, Румунія. 6. Рудницька Л. Історична ґенеза й вузлові моменти співіснування етнічних спільнот Рокитного Волинської воєводства в міжвоєнний період//Міжнародна наукова конференція для студентів, аспірантів та молодих вчених «УКРАЇНА І ПОЛЬЩА: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ПОЛІКУЛЬТУРНОСТІ ТА ДОБРОСУСІДСТВА», 22-23 листопада 2019 р., м.Київ.===

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність