Рудницька Анастасія Максимівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Версія від 14:14, 4 грудня 2018; Amrudnytska.pi17 (обговореннявнесок)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Рудницької Анастасії Максимівни VІ курсу Педагогічного інституту денної форми навчання освітній рівень: другий (магістерський) спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки (освітня програма: Педагогіка вищої школи).

Завдання 1. Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі

Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ. Інтерв’ю з керівником навчального закладу та його заступниками

Інтерв’ю з помічником директора Інституту журналістики з інформаційно-комунікаційних технологій

- Як ви впрваджуєте ІКТ в інституті? Колектив нашого інституту працює над впровадженням ІКТ в навчально – виховний процес вже не один рік. Ми розуміємо, що величезний потік інформації, яка старіє швидше, ніж студент закінчує навчання, вже не можливо вмістити до програми. Втрачає сенс необхідність перенавантажувати пам’ять додатковими знаннями, необхідно навчати студентів знаходити їх і користуватися ними. Тому дієвим інструментом поліпшення якості освіти визначають застосування компетентнісного підходу до освіти, який на перше місце ставить не поінформованість, а вміння на основі знань розв’язувати проблеми, які виникають у різних ситуаціях. Щоб навчити цього, потрібно змінити технологію навчального процесу. Одним з напрямків застосування ІКТ є використання мультимедійних засобів навчання, які дозволяють студентам, педагогам, батькам спілкуватися з комп’ютером, використовуючи різноманітні, природні для себе середовища: графіку, гіпертексти, звук, анімацію, відео.

- Яка мета впровадження ІКТ в вашому закладі? Головна мета впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в закладі - підготовка до повноцінної плідної життєдіяльності в інформаційному суспільстві, підвищення якості, доступності та ефективності навчально-виховного процесу. На сьогоднішній день неможливо уявити навчальний процес без використання інформаційних технологій і засобів навчання. Саме сучасні інформаційні технології зробили можливим доступ кожного фахівця до величезної кількості різних видів інформації. Застосування інформаційних технологій у системі управління освітою є особливо необхідним, оскільки саме управлінські рішення спроможні змінити всю систему в цілому, а від їх правильності та своєчасності залежить ефективність системи освіти. З власного досвіду хочу відмітити, що впровадження ІКТ у правлінську діяльність надає унікальні можливості для адміністрації закладу: ведення та оформлення внутрішньошкільної документації; складання розкладу уроків; створення та використання бази даних викладачів та студентів; моніторинг діяльності вчителів; робота з електронними базами даних в Інтернеті, електронними бібліотеками, юридичними консультаціями тощо; оперативне управління навчальним закладом шляхом інтерактивних віртуальних нарад, передачі термінової інформації тощо;

- Як використовують ІКТ Ваші колеги у своїй роботі, шо ви можете сказати про це? Більша частина викладачів працюють у контексті педагогіки співробітництва, саме тому відкрили свої персональні сайти та блоги.

ІК-компетентності науково-педагогічних працівників, вчителів та вихователів закладу. Створення анкети. Проведення анкетування. Аналіз результатів анкетування

https://docs.google.com/forms/d/1yDVdxAE6cp93auaWohQrAQnoi_BzFT_a8EvbpkK0rqo/edit

Дослідження проводилось відповідно до двох рівнів: початківець, активний користувач. За результатами більшість опитаних мають статус активного користувача, який розробляє, організує і реалізує навчальні проекти; використовує елементи проектної методики на уроках та в позаурочній діяльності аналіз потреб в освітніх комп’ютерних програмах для використання під час навчання різних предметів здійснює аналіз і відбір освітніх комп’ютерних програм, розробка і проведення міжпредметних навчальних проектів із використанням ІКТ розробляє і реалізує міжпредметні навчальні проекти з використанням.


Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення)

1.jpg
2.png

Програмне забезпечення: Операційні системи Windows 7, Microsoft Windows 8 pro x32, Microsoft Windows 10 pro x64, антивіруси ESET NOD32 Antivirus 10, Avast Internet Security, браузери Оpera та Google Chrome, пакети Microsoft Office 2003, Microsoft Office 2018, Team Viewer, Adobe Acrobat, Linux Ubuntu, Docker, Git, Vim, Filezilla, Zenmap, SysremRescueCD, Hop, аудіо та відео плеєри, програми для перегляду зображень, SMART Notebook для інтерактивних дошок, аудіо та відео редактори, тощо.

Інформаційні зв’язки: Всі комп’ютери звязані один з одним мережею, з допомогою якої можна обмінюватись файлами, повідомляти підлеглим про поточні завдання, конкретні доручення, передавати звіти про виконання завдань , пропозиції з удосконалення технологій та ін.

3.png

Моніторинг та оцінювання освітньо-інформаційного середовища Університету Грінченка (для ПВШ)

Університет імені Бориса Грінченка включає в себе:

Університетський коледж

Інститут філології

Інститут журналістики

Інститут мистецтв

Інститут людини

Педагогічний інститут

Факультeт пpава і міжнародниx відноcин

Факультет інформаційниx теxнологій і управління

Історико-філософcький факультет

Факультeт здоpов’я, рeабілітації тa рекрeації

Інфраструктура

Спортивний комплекс з басейном, тренажерними та спортивними залами. Понад 80 SMART – аудиторій. Wi-fi зони. Актові та хореографічні зали. Телестудія. Майстерні ювелірного мистецтва; кераміки. Сучасна бібліотека.

Власне оцінювання сайту Київського університету імені Бориса Грінченка

Снимок12.PNG

Завдання 2. Сайт установи

https://mm.tt/1167670834?t=FlhBLRBygu

Завдання 3. Семінар (тренінг)

https://docs.google.com/document/d/1xgfa-J7lTZlHrHii1_MVDlYrJHjbrcHXFw4fJvKmCFc/edit?usp=sharing

Завдання 4.Підготувати методичні рекомендації

Проектування інформаційного освітнього середовища установи:

- Забезпечити університет якісною системою електромереж для посиленого навантаження, та системою захисту від перебоїв енергії.

- Технічне забезпечення вузу (комп’ютерні класи), програмне забезпечення спеціальних дисциплін.

- В ідеалі забезпечити технікою всіх студентів (робочі комп’ютери\ноутбуки\планшети).

- Контроль відвідування студентів не лише викладачем, а й мережею при введені особистого паролю.

- Щоб інтернет був в усіх аудиторіях.

- Забезпечення студентів новітніми гаджетами (не тільки компютерами ,а й смарт дошками ,електронними книгами)


Модернізація ІТ інфраструктури:

- Збільшення кількості робочих місць.

- Швидкісний інтернет.

- Створення курсів для підвищення рівня знань працівників компанії по роботі з ІКТ.

- Оновлення компютерів компанії.

- Створення додаткового серверу для курсів для нових співробітників електронного навчання.


Формування ІК- компетентності співробітників, вчителів, вихователів установи:

- Оновлення літератури, робочих планів , методичних документів по застосуванню ІКТ.

- Участь в конкурсах, виставках.

- Проведення семінарів ,тренінгів щодо використання ІКТ.

- Проведення зустрічей з співробітниками інших компаній ,для переймання досвіду.