Роговченко Вікторія Олександрівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Роговченко Вікторії Олександрівни VІ курсу Педагогічного інституту денної форми навчання освітній рівень: другий (магістерський) спеціальності «Дошкільна освіта».

База проходження практики: ЗДО№444
комбінованого типу зі спеціальними групами для дітей з порушенням опорно-рухового апарату
ЗДО№444 (для ознайомлення з інформацією про заклад - перейдіть за посиланням)

Завдання 1. Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі

Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ. Інтерв’ю з керівником навчального закладу та його заступниками.

У нинішній час відбувається стрімкий розвиток у сфері освіті пов'язаний з інформаційно-комунікаційними технологіями(ІКТ). Також це не оминуло і дошкільну освіту.

Педагоги у своїй методичній діяльності використовують ІКТ різними способами зокрема це:

 • підготовка документації - звітів, наказів, аналітичних довідок тощо;
 • оперативний обмін перспективним досвід;
 • спілкування на фахових форумах, у чатах, під час онлайн-конференцій;
 • створення портфоліо педагогів та дошкільників;
 • розроблення презентацій до семінарів, конференцій, консультацій для вихователів, до засідань педагогічної ради, методоб’єднань тощо;
 • використання мультимедійного супроводу під час занять, проведення свят та розваг, режимних моментів, батьківських зборів та консультацій для батьків тощо;
 • пошук інформації в мережі інтернет з метою самоосвіти;
 • створення електронної бази для накопичення ілюстративних матеріалів, заготовок для оформлення презентацій, буклетів, інформаційних стендів тощо.

Під час першого завдання практики ми завдяки аналізу освітньої ІКТ-політики навчального закладу зіткнулись з тим, що наразі є проблема у фінансуванні закладів освіти. Проаналізувавши можна сказати, що саме заклади дошкільної освіти не в змозі крокувати в ногу з часом у сучасному темпі.

Для початку нами було проведено інтерв'ю з керівником та методистом закладу ЗДО - інтерв'ю
Директор ЗДО - Матвєєва Людмила Петрівна
Вихователь-методист Шевченко Оксана Йосипівна

Interview 1128 124620.jpg Interview nov 20181128 12427.jpg Interview metod 20181212 12482.jpg


Проведена бесіда дала змогу виявити, що заклади дошкільної освіти не отримують належного державного фінансування. Потрібне певне фінансування, яке доводиться чекати. На жаль, не всі ЗДО мають належне забезпечення обладнанням для повноцінної роботи. І садочок у якому ми проходили практику не є виключенням.
Людмила Петрівна, підкреслила, що головною метою впровадження ІКТ є сучаність, відповідність сьогоденню, залучення молодих спеціалістів до роботи, співпраця з батьками на сучасному рівні, покращення освітнього процесу.
У ЗДО практикується залучення спеціалістів, науковців для проведення семінарів, методичних заходів. Відкритих занять, що проходять раз в 2-3 місяці. З 2003 року у закладі є постійно діючий семінар "Формування гуманної взаємодії дошкільників з природним довкіллям". Більше приділяється уваги природо-охоронному питанню.

Аналіз ІК-компетентності науково-педагогічних працівників, вчителів та вихователів закладу.
Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу.
Карта аналізу ІТ-інфраструктури ЗДО

Кабінет вихователя-методиста Кабінет директора Музичний зал Кабінет медсестри Спортивний зал

Перелік кабінетів, фотографії яких наведені вище: (аби побачити підпис фото наведіть курсор)
 • Кабінет вихователя-методиста
 • Кабінет директора
 • Музична зала
 • Кабінет медсестри
 • Спортивна зала


Висновки.

Сильні та слабкі сторони ЗДО

Завдання 2. Завдання на вибір

Для спільної організації роботи під час проходження практики нами був створений google-календар. У якому зазначені терміни роботи на період проходження практики. Щоб ознайомитись детальніше перейдіть за посиланням Google-календар


К1111алендарь 1.jpg Ка333лендарь 2.jpg

Робота Практика створення календарю.jpg

Для того, аби покращити співпрацю з педагогічним колективом ЗДО та плануванням спільних методичних заходів, ми вирішили долучити вихователів до створення, коригування подій та внесення змін у даному календарі.

Kfha;kghdkfhg.jpg Rfk 33333.jpg

Матеріали, які ми спільно розроблювали для нашої роботи, і за яким працювали протягом практики відповідно запланованих подій:
Питання до інтерв'ю

Опитувальник педагогічних працівників

Картка аналізу ІТ-інфраструктури закладу дошкільної освіти

Конспект методичного заходу з педагогічними працівниками

Презентація до методичного заходу

Анкета для батьків

Он-лайн дошка

Роздаткові та інші матеріали (дивитись далі)Завдання 3. Проведення методичного заходу

За допомогою проведеного семінару-тренінгу вдалося вияснити, що йде активна співпраця педагогічних працівників та батьків вихованців.

Посилання на опитування

Анкетування батьків 2018 грудень.jpg

Результати проведеного анкетування

У результаті анкетування, було підтверджено, що батьки позитивно налаштовані щодо впровадження ІКТ для роботи закладу дошкільної освіти. Неабияк мають бажання покращити комунікацію з педагогічними працівниками. SeminarDec 201812 2033.jpg SemDecs201812 132055.jpg Семінар сад20181128 132250.jpg KindergartenS 20181128 132328.jpg Board20181212 1254.jpg

Проведення семінару

Розгорнутий план семінару-практикуму
Презентація заходу

Роздатковий матеріал:

Додаток 1
Додаток 2

Padlet

Особиста консультація директора закладу з питань користування Padlet

Communication 201812 1445.jpg

Над завданнями спільно працювали

Роговченко Вікторія
Ткаченко Катерина
Криворучко Ольга

Завдання 4. Методичні рекомендації

Методичні рекомендації до проектування інформаційного освітнього середовища установи:

 • Створення сайту навчального закладу;
 • Створення електронного каталогу наукових публікацій для вихователів та батьків;
 • Впровадити використання хмарних технологій у роботі з документами, комунікації колективу;
 • Створення онлайн спільноти у вільному доступі для ознайомлення з діяльності навчального закладу, проведеною роботою педагогічним колективом та розміщенням інформації про заклад;
 • Створення електронних баз даних працівників, дітей.
Рекомендації до модернізації ІТ-інфраструктури:
 • Персональний комп’ютер для вихователів в кожній віковій групі;
 • Придбати інтерактивну дошку в музичну залу;
 • Здійснити оснащення групових кімнат інтерактивним обладнанням;
 • Надати доступ до мережі кожному працівнику.
Методичні рекомендації до формування ІКТ- компетентності співробітників, вихователів установи:
 • Навчити працівників працювати за комп'ютером з документацією;
 • Залучати вихователів використовувати ІКТ у роботі з дітьми, на початкових етапах ознайомлювати педагогів з різними можливостями використання ІКТ у педагогічній діяльності;
 • Сприяти залученню спеціалістів для ознайомлення працівників з роботою сучасних освітніх ресурсів, хмарними технологіями;
 • Навчити вихователів наповнювати сайт дошкільного навчального закладу цікавою, потрібною інформацією;
 • Проведення семінарів, тренінгів, круглих столів для удосконалення технічних умінь працівників у роботі з комп’ютерною технікою та використання ІКТ у роботі;
 • Проведення індивідуальних консультацій для подолання труднощів у використанні комп’ютерної техніки в роботі з документацією та у роботі з дітьми;
 • Здійснення систематичного підвищення ІТ-компетенції працівників за допомогою онлайн навчання, проходження безкоштовних онлайн курсів;
 • Надання у доступ наукових публікацій;
 • Сприяти активному саморозвитку та самонавчанню педагогічних працівників.

Посилання на ментальну карту

Mental karta18345.jpg