Прядко Анастасія Олегівна/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім‘я, по-батькові

Прядко Анастасія Олегівна

Рік вступу

2017

Спеціальність

053 Психологія

Тема наукового дослідження

« Психологічні особливості подолання професійних стереотипів вихователів в умовах реформування дошкільної освіти»

Науковий керівник

Сергєєнкова Оксана Павлівна, завідувач кафедри психології особистості та соціальних практик, Доктор психологічних наук, професор

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

  • Участь у міжнародній конференції «Здоров’язберігаючі технології та якість життя: медичні, педагогічні та соціально -психологічні виміри» в м.Люблин.
  • Участь в осінній школі Сковородинівської академії молодих учених, м. Харків.

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

  • Міжнародне стажування в рамках літньої школи університету KUL, м. Люблин

Академічна мобільність