Процишина Ольга Юріївна/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Процишина Ольга Юріївна

Рік вступу

2109

Спеціальність

011 Освітні, педагогічні науки

Тема наукового дослідження

Формування методичної компетентності майбутнього викладача мистецької школи на заняттях сольного співу

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Мережко Юлія Валеріївна, кандидат педагогічних наук

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність